МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3061930
 
 
2015   
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ -> ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ -> 


ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ - 2015

1. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2015. – 446 с. (ISBN 978-966-2380-94-1 ; Ум. друк. арк. 25,92)

Розкрито найбільш проблемні аспекти удосконалення управління державними фінансами – бюджетними видатками, державними інвестиціями, державним боргом, підприємствами державного сектору економіки. Запропоновано напрями забезпечення стабілізації державних фінансів в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС. Сформульовано теоретичні принципи управління податковими реформами та особливості їх реалізації в Україні. Обґрунтовано шляхи подальшого реформування податкової системи України. Для спеціалістів у галузі управління державними фінансами, науковців, працівників фінансової системи, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців.

Завантажити (3553 Kb)


2. Формування конкурентоспроможної системи оподаткування в Україні / Л. Г. Олейнікова ; ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2015. – 396 с. (ISBN 978-966-2380-95-8 ; Ум. друк. арк. 23,25)

У монографії досліджено методичні засади формування податкової політики та її вплив на стан державних фінансів, проведено аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України. На підставі оцінювання ефективності функціонування вітчизняної податкової системи обґрунтовано необхідність упровадження реформ у фіскальній сфері, запропоновано шляхи реформування податкового контролю, рекомендовано напрями удосконалення податкової політики з метою підвищення конкурентоспроможності системи оподаткування загалом. Для науковців, працівників фіскальних органів України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців.

Завантажити (3909 Kb)


3. Фінансова глобалізація і євроінтеграція / за ред. О. Г. Білоруса, Т. І. Єфименко ; ДННУ “Академія фінансового управління”. – К., 2015. – 496 с. (ISBN 978-966-2380-96-5 ; Ум. друк. арк. 28,83)

У науковому дослідженні авторським колективом було поєднано принципи фундаментальності й прикладного характеру наукових розробок у галузі фінансової глобалізації, європейської інтеграції та глобальної неоконвергенції фінансово-економічних систем. Розкрито закономірності формування світ-системи фінансово-економічного глобалізму, сутність і наслідки процесів глобальної фінансіалізації і гіперфінансіалізації, а також обґрунтовано дію об’єктивного закону глобальної фінансової неоконвергенції і закону випереджального зростання глобального фінансового капіталу в структурі глобального капіталу. Наголошено на необхідності підвищення ефективності управління державними фінансами України як транзитивної держави і зростання ролі фінансів у відтворювальних процесах в умовах світ-системи фінансово-економічного глобалізму. Публікація сприятиме активізації пошуків нових рішень стратегічного фінансово-економічного управління України. Для широкого кола фахівців системи державного фінансового управління, студентів, викладачів, аспірантів.

Завантажити (3738 Kb)


4. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2015. – 400 с. (ISBN 978-966-2380-97-2 ; Ум. друк. арк. 23,25)

Монографія є результатом багаторічних досліджень питань теорії і практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності в сучасних умовах господарювання в Україні й у країнах із розвинутою ринковою економікою. Наведено пропозиції щодо інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні, вдосконалення національної бухгалтерської системи в контексті запровадження глобальних стандартів, теоретичних засад розбудови міжнародних галузевих стандартів бухгалтерського обліку задля забезпечення прозорості діяльності компаній. Узагальнено досвід запровадження наукових ідей авторів стосовно моделі визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за даними фінансової звітності із застосуванням податкових різниць, а також створення системи національних стандартів бухгалтерського обліку державного сектору на основі міжнародних стандартів. Для фахівців у галузі фінансів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців.

Завантажити (2784 Kb)
©2003