МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  2955121
 
 
   

ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ Т. І. ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У РОБОТІ ПОЗАЧЕРГОВОГО ХV З’ЇЗДУ УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ.

10 листопада 2017 року в Києві відбувся ХV позачерговий з’їзд УСПП.

Президент Академії, чл.-кор. НАН України, д.е.н., професор Т. І. Єфименко як делегат з'їзду взяла участь у його роботі, серед запрошених були присутні: завідувач центру наукових фінансово-економічних експертиз Академії, заслужений економіст України С. І. Сороко та старший науковий співробітник центру Л.О. Козоріз.

На знімку (зліва направо): президент УСПП А. К. Кінах, президент Академії фінансового управління Т. І. Єфименко та президент Торгово-промислової палати України Г. Д. Чижиков

Президент УСПП А. К. Кінах, відкриваючи з'їзд, презентував огляд поточного соціально-економічного стану в Україні та запропонував на розгляд проект програми «Платформа економічного патріотизму: невідкладні заходи», відповідно до якої головними умовами позитивних зрушень в економіці мають бути: відновлення довіри національного бізнесу до держави; гарантування прав власності; підтримка національних виробників; впровадження інвестиційних та інноваційних інструментів у промислове виробництво; зменшення фіскального навантаження, забезпечення балансу інтересів великого і малого бізнесу тощо.

Науковцями Академії, що брали активну участь у роботі над проектом «Платформи економічного патріотизму», було підготовлено пропозиції у сфері удосконалення державної грошово-кредитної політики та страхування, повернення довіри до банківської системи та інших фінансових інститутів, удосконалення фіскальної системи тощо. Так, зокрема, у підсумковому документі знайшли своє відображення пропозиції, пов'язані зі сприянням розвитку небанківських фінансових інституцій та системи недержавного пенсійного забезпечення; впровадження та розвитку медичного страхування, а також аналіз впливу податкового, митного, пенсійного законодавства на економіку країни і одночасно на формування державних фінансів з метою підготовки аргументованих рекомендацій для забезпечення сталого розвитку української економіки та досягнення балансу інтересів бізнесу та держави. Пропозиції стосовно основних підходів до реформування сфери державних фінансів повністю відповідають Стратегії управління державними фінансами, що була ухвалена Урядом України в лютому цього року.

У роботі з’їзду також взяли участь народні депутати, представники галузевих асоціацій та роботодавців України, реального сектору економіки, наукових установ, громадських організацій тощо.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

14 листопада 2017 року


10 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ НА ПЛАТФОРМІ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ».

Президент Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д.е.н., професор Т. І. Єфименко взяла участь у засіданні робочої групи з підготовки комплексного Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту».

Головував на засіданні Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Володимирович Співаковський. Міністерство освіти і науки України представляв Заступник Міністра Юрій Михайлович Рашкевич. Від Академії фінансового управління були присутні: заст. директора НДФІ Академії з наукової роботи, д.е.н., професор А. М. Соколовська, зав відділу державних фінансів, д.е.н., професор В. П. Кудряшов.

У своєму виступі президент Академії Тетяна Іванівна Єфименко представила пропозиції, які були підготовлені до Закону України «Про вищу освіту» науковцями Академії фінансового управління. Крім того, президент Академії запропонувала окремо здійснювати організаційний супровід підготовки цього закону в контексті можливих фінансових наслідків, які можуть виникнути залежно від запропонованих у проекті норм.

Окрему увагу у виступі було звернено на необхідність запровадження публічно-приватного партнерства у рамках реформування сфери освіти. У зв’язку з цим Т. І. Єфименко запропонувала, щоб з боку Комітету з питань науки і освіти було організовано робочу співпрацю з іншими Комітетами Верховної Ради. Така співпраця має забезпечити результативне обговорення в робочому порядку норм, які стосуються суміжного законодавства, а також їх сприйняття тими, хто відповідає за ті чи інші напрями українського законодавства.

Всі висловлені пропозиції знайшли підтримку з боку Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти О. В. Співаковського та Заступника Міністра освіти і науки України Ю. М. Рашкевича.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

14 листопада 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ, ЧЛ.-КОР. НАН УКРАЇНИ, Д.Е.Н., ПРОФЕСОР Т.І. ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ.

9 листопада 2017 року відбулося засідання робочої групи з питань реформування системи державного фінансування вищої освіти та сфери публічних закупівель. http://document.ua/pro-utvorennja-robochoyi-grupi-z-pitan-reformuvannja-sistemi-doc304852.html

На заході від Академії фінансового управління були присутні: зав відділу економіко-математичного регулювання та інформаційно-аналітичного забезпечення, к.е.н., с.н.с. І. В. Богдан і зав. відділу методології бухгалтерського обліку, к.е.н., доц. Н. І. Сушко.

У своєму виступі Президент Академії, чл.-кор. НАН України, д.е.н., професор Тетяна Іванівна Єфименко проінформувала, що в рамках виконання завдань, визначених листами Міністерства освіти і науки України від 21.04.2017 № 1/9-218 та від 02.08.2017 № 1/9-425, науковцями Академії було проведено дослідження, які можуть слугувати вагомою інформаційною основою для обґрунтування та розрахунку обсягів видатків на вищу освіту.

На засіданні робочої групи президентом Академії було презентовано матеріали стосовно формування масиву бази даних щодо фінансування послуг вищої освіти в Україні.

https://drive.google.com/open?id=16mVDl4uYXeMv0_qa7f0rhHLWQHLvcbJm

Головуючий на засіданні Перший заступник Міністра освіти і науки Володимир Віталійович Ковтунець позитивно оцінив роботу Академії і доручив продовжувати роботу в контексті реформ сфери освіти.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

14 листопада 2017 року


ЗАСІДАННЯ КЛУБУ БАНКІРІВ В АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ.

9 листопада 2017 року в приміщенні вченої ради ДННУ «Академія фінансового управління» відбулося засідання Клубу банкірів, на якому обговорювалися актуальні теми банківсько-фінансового сектору: стан та перспективи розвитку.

На фото (зліва направо) Анатолій Дробязко, Людмила Ловінська, Людмила Мостова, Євген Степанюк

Відкрила засідання від імені президента ДННУ «Академія фінансового управління», члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора економічних наук, професора Тетяни Іванівни Єфименко заступник директора НДФІ доктор економічних наук Людмила Геннадіївна Ловінська. У вітальному слові вона наголосила на тому, що Академія рухається у фарватері сучасної економічної думки, співпрацює з поважними міжнародними організаціями, зокрема, міжурядовою робочою групою з упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (ISAR) при UNCTAD, Міжнародним консорціуму з управління державними фінансами (ICGFM), Міжнародним комітетом із розроблення стандартів бухгалтерського обліку «The Ad Hoc Committee on International Accounting Standards». Крім того, Академія проводить дослідження, які стосуються подальшого інституціонального розвитку вітчизняного фінансового сектору, тісно взаємодіючи з Радою Національного банку України та Міністерством фінансів України. Людмила Геннадіївна побажала учасникам плідної роботи і цікавих думок в дискусіях.

У своєму вітальному слові голова Ради Клубу банкірів Людмила Мостова подякувала організаторам конференції за організаційну роботу і запросила до слова основного доповідача, начальника Управління реформування фінансового сектору Національного банку України Євгена Степанюка, котрий представив презентацію на тему: «Основні тенденції розвитку банківського сектору» https://drive.google.com/open?id=1CmR3rVB-xawgv-UBgDNqL2WPrEz_HL8e

На фото: виступи Анатолія Дробязко та Галини Третьякової

Із співдоповіддю на тему: «Банківсько-фінансовий сектор: стан та перспективи розвитку в контексті досягнення цілей сталого зростання» виступив кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник ДННУ «Академія фінансового управління» Анатолій Дробязко . https://drive.google.com/open?id=1WREJTJ5XZuLomKw4jq2kyS57f0BoI4zH

Генеральний директор Української федерації убезпечення Галина Третьякова виступила з доповіддю на тему: «Банківсько-фінансовий сектор: стан та перспективи розвитку в контексті пенсійної реформи». https://drive.google.com/open?id=1QeufvX6hiIs-DDUOI5eRU3-eIfIH5DrD

У дискусіях взяли активну участь учасники заходу.

Член Ради Національного банку України Фурман Василь Миколайович підтримав зусилля правління НБУ, спрямовані на підтримку фінансової стабільності, висловив упевненість у правильності політики, що проводиться, незважаючи на поточні відхилення від запланованого на 2017 рік таргету інфляції.

На фото (зліва направо) Василь Фурман, Людмила Мостова, Вадим Березовик

Промовець наголосив на правильному векторі розвитку банківської системи, незважаючи на поточні труднощі, а також познайомив з основними законопроектами, які подано НБУ на розгляд профільного Комітету Верховної Ради України.

Вадим Михайлович Березовик – радник голови Правління Укргазбанку, зробив акцент на тому, що драйверами розвитку кредитного ринку є банки з державним капіталом. Зокрема, Укргазбанк у рамках екологічних програм активно кредитує за пільговими програмами клієнтів і у 2017 р. суттєво наростив свій кредитно-інвестиційний портфель у реальну економіку.

Представник Національної комісії фінансових послуг Олександр Миколайович Залєтов наголосив на випереджальному розвитку за останні роки сектору небанківських фінансових установ та заходах, які здійснює та планує комісія для успішного регулювання цих суспільних відносин. Відповідно до тенденцій 2017 року небанківські фінансові організації поступово відвойовують у банків їхні традиційні ніші надання послуг.

На фото Людмила Мостова, Олександр Залєтов, учасники Клубу банкірів

На фото Анатолій Максюта, Сергій Мамедов

Голова Правління Інституту суспільно-економічних досліджень, колишній заступник Міністра фінансів України Анатолій Аркадійович Максюта вказав на необхідність скоординованих зусиль двох регуляторів фінансового ринку – НБУ і Міністерства фінансів із метою досягнення сталого економічного зростання, адже в середньостроковій перспективі існує небезпека для розвитку у вигляді значних для нашої економіки державних боргових платежів у 2019–2020 роках.

Сергій Геннадійович Мамедов, голова Правління банку «Глобус», розповів про розвиток сектору іпотечного кредитування та участь у ньому своєї банківської установи. Також він запропонував учасникам розглянути практичні питання розширення інструментів фінансування іпотеки шляхом сек’юритизації вже наявних іпотечних кредитних портфелів і висловив упевненість у відновленні темпів іпотечного кредитування у найближчому періоді.

Жвава дискусія між учасниками фінансового ринку надає впевненості, що, незважаючи на проблеми, ситуація розвивається у правильному руслі, засади регуляції фінансових ринків наближаються до норм Європейського Союзу, ринки поступово виходять із кризового стану.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

13 листопада 2017 року


У ЖЕНЕВІ ПРОЙШЛА 34-ТА СЕСІЯ UNCTAD-ISAR.

31 жовтня 2017 року у м. Женева (Швейцарія) відбувся семінар UNCTAD-ISAR за участю керівників міжнародних фахових організацій, урядових структур з Австралії, Бельгії, Бразилії, Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, України, Франції, Швейцарії та інших країн. Семінар було присвячено імплементації Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС).

Палац Націй, Женева (Швейцарія)

Серед тем, які обговорювалися на семінарі:

- основні зміни, що відбулися протягом останніх років у сфері МСБОДС.

- новації у концептуальній основі МСБОДС;

- ключові міркування, які слід враховувати країнам, переходячи від касового методу до обліку на основі нарахувань;

- сприяння урядів своєчасній публікації фінансової звітності державного сектору;

- узгодженість між фінансовою звітністю державного сектору за МСБОДС, системами національних рахунків та системами державної фінансової статистики (GFS).

Порядок денний семінару http://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-IPSAS-Implementation-30102017.pdf

Т. І. Єфименко − президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кор. НАН України, д.е.н., професор виступила з доповіддю «Проблемні питання запровадження МСБОДС у фінансове управління». http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciiisar34_WS2_TIefymenko_en.pdf

Президент Академії під час роботи семінару

Під час виступу було представлено результати науково-дослідних робіт, що виконувалися протягом трьох років, зокрема:

1. «Наукове забезпечення розвитку системи бухгалтерського обліку у державному секторі України». Колектив виконавців: Л. В. Гізатуліна,

Л. Г. Ловінська (керівник НДР), Н. І. Сушко, Н. А. Осницька.

2. «Удосконалення регулювання у сфері державних фінансів: підтримка стійкості та адаптація до структурних змін економіки в умовах євроінтеграційних процесів» Колектив виконавців: І. В. Богдан (відповідальний виконавець), Д. В. Коноваленко, Т. Ю. Яра.

Також у доповіді було приділено увагу плідному співробітництву Академії з Ad Hoc Committee on International Accounting Standards, International Consortium on Governmental Financial Management (ICGFM).

Учасники семінару взяли участь в обговоренні останніх змін у фінансовій та нефінансовій звітності та їх значення для Цілей сталого розвитку.

34-та сесія UNCTAD-ISAR, що проходила 1−3 листопада, була присвячена питанням:

підвищення порівнянності звітності в області сталого розвитку: вибір основних показників для звітування компаній щодо внеску у досягнення Цілей сталого розвитку;

роль розкриття інформації в оцінці ризиків та підвищення корисності корпоративної звітності при прийнятті рішень.

Порядок денний сесії: http://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2017/10/34th-session-of-ISAR-Tentative-Programme-30102017.pdf

Від України в роботі сесії взяли участь: президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кор. НАН України, д.е.н., професор Т. І. Єфименко, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії з наукової роботи, д.е.н., професор Л. Г. Ловінська, Заступник Постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві В. О. Балута, Третій секретар Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві К. О. Собко-Нестерук.

Українська делегація на 34-й сесії UNCTAD-ISAR

З доповіддю «Удосконалення ADT (Accounting Development Tool) як практичного інструменту оцінки країни у галузі підготовки високоякісної звітності» http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciiisar34_3AM_TIefymenko_en.pdf виступила Т. І. Єфименко.

Президент Академії Т. І. Єфименко на засіданні 34-ї сесії UNCTAD-ISAR

У виступі було ґрунтовно висвітлено результати наукового дослідження за темою: «Наукове забезпечення подальшого удосконалення фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції України». Колектив виконавців: Т. І. Єфименко (керівник НДР), Я. В. Олійник, Є. В. Калюга, Т. А. Бондар, М. В. Кучерява.

На сесії також було презентовано видання UNCTAD колективу авторів за участю Т. І. Єфименко та Л. Г. Ловінської «Monitoring of Compliance and Enforcement for High-quality Corporate Reporting: Guidance on Good Practices».

Член-кор. НАН України, д.е.н., професор Т. І. Єфименко та д.е.н., професор Л. Г. Ловінська 6 листопада взяли участь в обговоренні та формуванні порядку денного наступної сесії UNCTAD-ISAR, яка проходитиме у жовтні 2018 року.

Учасники 34-ї сесії UNCTAD-ISAR, серед них: Тетяна Крилова – начальник відділу підприємництва UNCTAD, Йосеф Асмелаш співробітник з економічних питань, UNCTAD, Джаретт Декер – голова Центру реформування фінансової звітності Світового Банку.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

08 листопада 2017 року


УЧАСТЬ В РОБОТІ КОНГРЕСУ «КИЇВСЬКИЙ ТРАНСАТЛАНТИЧНИЙ ДІАЛОГ»

26-27 жовтня 2017 року у Києві відбувся перший Київський Трансатлантичний Діалог, який проходив за підтримки НАТО та за ініціативою Німецького фонду German Marshall Fund (GMF), Фонду Boumbouras Foundation.

Ця ініціатива спеціально розроблена для сприяння тісній та неформальній дискусії між Україною та її трансатлантичними партнерами.

Серед учасників Діалогу: Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради України; Павло Клімкін, Міністр закордонних справ України; Марія Йованович, посол США в Україні; Василіс П. Бумбурас, член правління Фонду Бумбурас; генеральний директор Gefest; Ян Лессер, віце-президент, Німецький фонд Маршалла США; Майкл Мерфі, директор з питань безпеки та політико-військових справ, Бюро європейських та євразійських справ, Державний департамент США; Джеймі Шей, заступник помічника генерального секретаря НАТО.

Під час заходу лідери та фахівці з усього Трансатлантичного простору дискутували щодо розробки Програми Трансатлантичних відносин України та донесли свої погляди на проблеми, яких зазнає Україна в процесі зближення з НАТО та своїми західними партнерами.

В роботі Київського Трансатлантичного Діалогу взяла участь президент Академії фінансового управління чл.-кор. НАН України Єфименко Тетяна Іванівна.

На знімку: президент Академії фінансового управління Т. І. Єфименко та директор Програми Чорноморської безпеки Harvard Kennedy School, д-р Конопльов С. Л.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

27 жовтня 2017 року

УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАСІДАННІ ВИЩОЇ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ ПРИ РАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Президент Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, професор Т. І. Єфименко та провідний науковий співробітник відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики Науково-дослідного фінансового інституту Академії А. О. Дробязко взяли участь у засіданні Вищої експертної ради при Раді Національного банку України за темою «Сутність криптовалют, перспективи їх розвитку та використання», яке відбулося 26 жовтня 2017 року в Національному банку.

На засіданні були присутні виконуючий обов’язки голови НБУ Я. В. Смолій, голова Ради НБУ академік НАН України Б. М. Данилишин, провідні вчені з академічного середовища, фахівці Національного банку України, банкіри, практики, котрі сьогодні працюють у галузі обігу віртуальних валют. .

На сучасному етапі цифрові технології, послуги та системи є надзвичайно важливими для економічного розвитку. У своїй доповіді академік НАН України В.М. Геєць докладно зупинився на нових напрямах розвитку цивілізації та завданнях і викликах, які постають перед ученими і практиками в контексті зміни моделі експортно-сировинної економіки на економіку, що ґрунтується на інноваційно-високотехнологічних засадах.

Позицію щодо сучасного розвитку віртуальних валют від НБУ виклав керівник проектів і програм Департаменту відкритих ринків НБУ М. Л. Бахтарі.

Ю. В. Прозоров та О. А. Ярецький презентували законопроекти № 7183 та 7183-1 «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні».

Розвиток технологій «біткоїна» та «блокчейну», які нині бурхливо розвиваються, крім важливих переваг, несуть ризики за умови відсутності в Україні правового поля для їх функціонування. Як відомо, глобалізація світових фінансових ринків стала фактором розгортання міжнародної фінансової кризи 2008 року. Потенційні ризики глобалізації та децентралізації, зумовлені новітніми цифровими фінансовими технологіями, перевищують небезпеки ринку класичної глобалізації і, відповідно, збільшують економічні ризики від застосування останніх.

На знімку: засідання Вищої експертної ради при Раді Національного банку України 26 жовтня 2017 року під головуванням Голови Ради академіка Данилишина Б.М. та в. о. Голови НБУ Смолія Я.В.

Аналіз тенденцій регулювання обігу крипто валют вказує на те, що у провідних країнах дотепер не визначились із важливими питаннями регулювання цього явища. Можна навести такі приклади:

1. Центральні банки провідних країн не рекомендують банкам своїх країн проводити операції з використанням віртуальних валют (Євросоюз).

2. Органи фінмоніторингу наголошують, що під час проведення операцій з віртуальними валютами не передбачено процес ідентифікації учасників транзакцій, що автоматично відносить ці операції до високоризикованих, які є формою обігу «чорних грошей» (Німеччина).

3. У певних країнах віртуальні валюти можна використовувати тільки у гральному бізнесі (Іспанія).

4. У Китаї дозволяються зберігання й обіг тільки між фізичними особами.

5. Країни з розвинутою економікою і сталою фінансовою системою наразі вирішують питання, як оподатковувати це явище (як процес емісії (майнінг), операції купівлі-продажу самих віртуальних монет, операції з купівлі-продажу реальних товарів і послуг за віртуальні монети, приріст курсової вартості віртуальної монети), як відображати віртуальні монети у податковій декларації.

Тому в різних юрисдикціях віртуальна монета вважається:

1) законним платіжним засобом (Швеція, Естонія, Нідерланди, Японія, Південна Корея, Австралія);

2) товаром у разі продажу як самостійного об’єкта (монети) (Нідерланди);

3) активом, що оподатковується з ПДВ (Швейцарія, Сінгапур, Німеччина);

4) активом, котрий не оподатковується ПДВ (Японія);

5) майном (США);

6) цінними паперами в разі майнінгу (США, Сінгапур, Аргентина);

7) одним із видів комерційної діяльності, що підлягає реєстрації у вповноваженому органі (Польща, Сінгапур);

8) цілком забороненою (заборона Еквадор, Венесуела).

На знімку: учасники засідання Вищої експертної ради при Раді Національного банку України 26 жовтня 2017 року

Вища експертна рада при НБУ запропонувала Раді Банку рекомендувати державним органам, зокрема Державній службі фінансового моніторингу України, Державній фіскальній службі України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії з регулювання фінансових послуг, у співпраці з профільним Комітетом Верховної Ради України, активізувати роботу з формування нормативної бази, яка регулюватиме ринок криптовалют у нашій країні.

На думку науковців Академії фінансового управління доцільно:

1) вивчити практику регулювання обігу в країнах, де операції з криптовалютами, наприклад біткоїном, офіційно дозволені, розглядаються як купівля товару або інвестиційного активу та підлягають оподаткуванню як операції з відповідним активом;

2) дослідити практику й аргументи регулюючих органів провідних країн ЄС та ряду найбільших банків Євросоюзу.

Академія фінансового управління має можливість забезпечити проведення наукових досліджень фахівцями Академії із зазначених проблем або в рамках власних розробок, або в складі академічного середовища. З огляду на важливість і актуальність теми, такі дослідження можуть відбуватися в рамках міжнародного проекту з відповідним фінансуванням.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

26 жовтня 2017 року

В АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗПОЧАЛАСЯ СЕРІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ПРИСВЯЧЕНИХ УДОСКОНАЛЕННЮ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВИХ АУДИТІВ

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» спільно з Державною аудиторською службою України розпочали навчальні заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації працівників апарату Держаудитслужби. Протягом 18–20 жовтня 2017 р. було проведено перший із чотирьох запланованих семінарів на тему «Вдосконалення механізмів реалізації державних фінансових аудитів (у контексті впровадження Стратегії реформування системи управління державними фінансами)».

На знімку: учасники семінару

У вступному слові до учасників заходу голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова та член-кореспондент НАН України, президент Академії Тетяна Єфименко зазначили, що досягнутий високий рівень ефективності співпраці Академії фінансового управління і Державної аудиторської служби України, зокрема в частині підвищення кваліфікації та сертифікації рівня компетентності щодо вдосконалення теоретичних знань і практичних аспектів реалізації державного фінансового аудиту, є важливим аспектом подальшого розвитку відповідної сфери діяльності.

На знімку: Л. В. Гаврилова та Т. І. Єфименко

Учасники семінару опанували комплексну навчальну програму, в тому числі питання стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, реалізації державного фінансового аудиту бюджетних програм, місцевих бюджетів, суб’єктів господарювання тощо.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

23 жовтня 2017 року

ACCOUNTANСУ ЕUROPE 10-12 ЖОВТНЯ 2017 Р.

Ефименко Т.І. взяла участь в заходах відомої суспільної організації Accountanсу Еurope, яка об’єднує фахову спільноту країн Європейського простору з питань фінансового управління.

В дискусіях, присвячених проблемам фінансової стійкості економічних агентів («ЕU Business Insolvency: How to contribute?» 10.10.2017), а також сучасним завданням полісмейкерів з транзитивною економікою щодо правозастосування норм дотримання податкового законодавства у зв’язку із інформатизацією економіки («Future of VAT: Digitalization is here!» 12.10.2017),

Презентувала результати досліджень АФУ, що в черговий раз викликало великий інтерес у аудиторії.

На заході були присутні поважні особи Єврокомісії (представники департаментів ЄС)

Ефименко Т.І на фото разом з Полом Цісбі (Paul Gisby)

Paul Gisby

Tax Policy Manager at Accountancy Europe contributing to the tax policy debate

1. European Commission's Tax Good Governance Platform,

2. Accountancy Europe,

3. Consultative Advisory Group of the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

Медіа-центр
Академії фінансового управління

17 жовтня 2017 року


НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З УРАХУВАННЯМ ДИРЕКТИВ ЄС

Вчені Академії фінансового управління взяли участь у черговому фаховому семінарі, присвяченому вимогам європейського права у сфері державної допомоги з огляду на організацію національного права з питань оподаткування енергоносіїв та електроенергії. Захід проходив 12–14 вересня 2017 року в Міністерстві фінансів України за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках проекту «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів України».

У заході, крім фахівців ДННУ «Академія фінансового управління», також брали участь представники Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Комітетів Верховної Ради України з питань податкової і митної політики та з питань паливно-енергетичного комплексу, Державної фіскальної служби України та ін.

Експертами Німеччини з питань законодавчого регламентування й організації справляння акцизного податку Фрідріхом Зеєвальдом і Деннісом Неррінгом було вкотре наголошено на засадах надання державної допомоги в ЄС, її формах та сферах (галузях) надання, особливостях допомоги, яка потребує і не потребує погодження з Європейською комісією. Зокрема, відбулося обговорення правових засад ЄС у сфері надання державної допомоги на електроенергію, законодавчих основ контролю за наданням державної допомоги з боку Європейського Союзу, в контексті Договору про функціонування ЄС (зокрема, статей 107 і 108, які створюють підґрунтя для інших нормативно-правових актів Євросоюзу стосовно державної допомоги). Під час заходу експерти звернули увагу на відповідні положення Директиви 2003/96/ЄС Ради від 27 жовтня 2003 року щодо реструктуризації європейських рамкових положень з оподаткування енергоносіїв та електроенергії, Регламенту Ради (ЄС) від 17 червня 2014 № 651/2014 та Керівництва щодо його застосування на 2014–2020 рр. (2014/С200/01) й особливості імплементації положень європейського права в національне законодавство Німеччини.

Важливим аспектом допустимості надання державної допомоги є, зокрема, державна допомога для депресивних регіонів («регіональна»), задля досягнення різних «горизонтальних» цілей з метою підтримки науки, втілення інновацій для розвитку малого та середнього бізнесу, а також норма ст. 107 (ч. 2) щодо визначення сумісною з внутрішнім ринком допомоги, пов’язаної з усуненням наслідків стихійних лих або інших надзвичайних ситуацій. В умовах теперішнього стану економіки нашої країни, зруйнованих бойовими діями окремих територій Донецької та Луганської областей ці норми постають найактуальнішими для вирішення наведених вище проблем.

Не менш важливою є державна допомога у формі податкових пільг, які водночас піддаються істотному фінансовому контролю за їх використанням та визначенням оцінки ефективності.

Однією з особливостей німецького податкового права є обов’язковість використання пільги (наприклад, у формі звільнення від податку) незалежно від необхідності її застосування платником податку, що спрямовано на запобігання спотворенню конкуренції на внутрішньому ринку держав – членів ЄС.

Особливості оподаткування природного газу акцизним податком

Податкове зобов’язання з акцизного податку виникає в момент вилучення його з газорозподільчої мережі. Тобто газ, який перебуває в газотранспортній мережі, залишається в неоподаткованому стані.

Газодобувні підприємства та газосховища вважаються елементами газорозподільчої мережі. Такі підприємства мають право не нараховувати податкове зобов’язання на обсяг газу, необхідний для їх утримання.

Суб’єктом податкового зобов’язання є останній постачальник, котрий віддає газ кінцевому споживачу.

Податковий тариф на газ у Німеччині розрізняють залежно від форми його використання, а саме: як моторне пальне за стандартною ставкою 31,8 євро МВт · год (однак на сьогодні в Німеччині діє пільгова ставка в розмірі 13,9 євро МВт · год) та як пальне для отримання тепла за ставкою 5,50 євро МВт · год.

Коли газ потрапляє на територію Німеччини з іншої країни – члена ЄС (наприклад, на танкері в рідкому стані з метою перевезення значно більших обсягів, приблизно в 6 разів більше порівняно з об’ємом у газоподібному стані), таке постачання відбувається в режимі переміщення підакцизних товарів на території ЄС і в податковому плані це означає, що підакцизний товар оподатковується у момент отримання товару на тій податковій території, де товар буде спожито.

Якщо підприємство має власну установку для перетворення газу з рідкого стану в газоподібний (за тих самих умов поставки), то податковим наслідком замість принципу переміщення підакцизних товарів буде базовий принцип виникнення податкового зобов’язання у спосіб вилучення газу з газорозподільчої мережі. Такий механізм дає змогу уникнути подвійного оподаткування.

Ціна на газ у Німеччині формується здебільшого залежно від його ефективності, тобто ціна, включаючи ставку акцизного податку, прив’язана до калорійності, вимірюваної в кілоджоулях/брутто показника теплотворення.

З огляду на зазначене, співробітниками Академії було висловлено прохання до експертів, аби вони до свого звіту включили пораду щодо необхідності формування вартості газу в Україні, виходячи з його ефективності (калорійності), що надало б змогу для створення справедливішої системи формування ціни за газ залежно від якості поставленого товару.

Оподаткування вугілля акцизним податком в Німеччині

Оподаткування вугілля акцизним податком передбачено за такою номенклатурою:

‒ 2701 кам’яне вугілля та брикети кам’яного вугілля;

‒ 2702 буре вугілля та брикети бурого вугілля;

‒ 2704 кокс та попутні речовини.

Виокремлюють такі поняття як:

‒ вугільні підприємства;

‒ постачальники вугілля(оптові, роздрібні, вугільні підприємства).

Ці суб’єкти мають право отримувати вугілля в неоподаткованому стані в разі одержання відповідного дозволу. Такий дозвіл надається за низки обставин, зокрема вугілля звільняється від оподаткування акцизним податком (наприклад, при використанні для отримання електроенергетики і т. ін.). Як наслідок надходження від акцизного податку в Німеччині становлять близько 20 млн євро на рік.

Загалом видобування вугілля в Німеччині є дуже дорогим через природну обумовленість: воно залягає на глибині понад 1000 м, у зв’язку з чим його собівартість величезна, і відповідно ці шахти можуть функціонувати тільки за рахунок державної допомоги. Оскільки Європейська комісія заборонила її надавати, передбачивши поступовий графік виведення шахт з експлуатації, з 2018 року в Німеччині повністю буде припинена державна допомога цій галузі.

Зважаючи, що в Україні поступово мають бути імплементовані норми європейського законодавства щодо запровадження акцизного податку на вугілля, доцільно застосовувати при визначенні його розміру брутто- або нетто-показник теплотворення, що було підтримано, за пропозицією фахівців Академії, німецькими експертами на семінарі.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

22 вересня 2017 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
©2003