МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  2911528
 
 
   

ФАХІВЦІ АКАДЕМІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАННЯХ НА ТЕМУ "РЕФОРМИ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ"

За дорученням керівництва Академії фінансового управління завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики д.е.н., професор Олександр Любіч взяв участь у Парламентських слуханнях на тему "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору", які відбулися 3 лютого 2016 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5) відповідно до Постанови Верховної Ради України від 25.11.2015 № 829-VIII.

Участь у слуханнях взяли представники Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, науковці та освітяни, комерційні й громадські організації IT-галузі України.

Довідково: розбудова правової, високорозвиненої, цивілізованої країни з високим рівнем життя, культури та демократії неможлива без радикальної модернізації економіки України. Невід’ємною складовою стратегічних перетворень, започаткованих в нашій країні, є наближення галузей економіки до європейських принципів, вимога дотримання яких висувається до країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу.

Проведення парламентських слухань щодо реформ галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвитку інформаційного простору України обумовлене необхідністю комплексного вивчення стану цих реформ, передбачених низкою документів: Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради України від 04.06.2015 № 509-VIII , Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», Позачерговим посланням Президента України П. Порошенком до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України» від 27 листопада 2014 року, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційною угодою та ін.

Метою зазначеного заходу є аналіз стану реалізації державної політики з реформування галузі інформаційно-комунікаційних технологій України як складової цілісної загальнодержавної політики, розроблення та прийняття відповідних рекомендацій Верховної Ради України. Передбачається, що таке обговорення сприятиме розгортанню широкої суспільної дискусії, стимулюватиме впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у соціально-економічній сфері країни.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧШ МАТЕРІАЛИ ДО ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ (витяг)

В основу розвитку архітектури електронного урядування в Україні покладено концептуальну модель ЕІР, базові компоненті якої визначаються за трьома основним рівням, а саме: рівень даних, рівень взаємодії та презентаційний рівень.

Пріоритетними напрямами розвитку електронного урядування визначено:

1. Електронні послуги

З метою формування єдиного підходу та правил до запровадження і розвитку електронних послуг розроблено проект Концепції розвитку системи надання електронних послуг в Україні. Цей документ є важливим з огляду на те, як відбувається розвиток е-послуг, а особливо волонтерські ініціативи, які створюють несистемні проекти за різними правилами, реалізуючи переважно не електронні послуги, а запис у чергу.

2. Електронна ідентифікація

У рамках роботи Міжгалузевої групи з питань електронного урядування за участю бізнесу (банків, операторів тощо) розроблено проект Концепції розвитку електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб у державних інформаційно- телекомунікаційних системах та відповідна модель, технічні вимоги до створення єдиної системи е-ідентифікації як національного сервісу, що об’єднає всі доступні схеми е-ідентифікації.

На цьому етапі важливим є прийняття проекту Закону України “Про електронні довірчі послуга”, яким будуть запроваджені такі поняття, як електронна ідентифікація, автентифікація, схеми е-ідентифікації, у тому числі повинен буде визначений відповідальний орган державної влади.

3. Електронна взаємодія

Пріоритетом цього напряму повинен стати перехід до моделі, яка відповідає рекомендаціям ЕІР, а саме “реалізація безпечного, контрольованого і керованого обміну даними між органами державної влади” з подальшою реалізацією транскордонної взаємодії з ЄС. Тому головними завданнями є розроблення відповідного проекту Закону, проведення модернізації, розвиток міжвідомчої системи е-взаємодії, реалізація пілотних проектів з тестування найбільш успішних європейських систем е-взаємодії та систем у міграційній сфері.

Наступники кроками розвитку є: прийняття проекту Закону України щодо електронної взаємодії; запровадження системи електронної взаємодії у дослідну експлуатацію та підключення першої черги базових державних реєстрів; розвиток системи міжвідомчого електронного документообігу.

4. Відкриті дані

На сьогодні головним досягненням у цьому напрямі є створення необхідної нормативно-правової бази для розвитку відкритих даних. У квітні 2015 року Верховною Радою прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних”, Кабінетом Міністрів прийнято постанову від 21 жовтня 2015 р. N° 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”, якою встановлюються вимоги до формату та структури наборів даних, а також передбачається відкриття у формі відкритих даних 327 наборів державних даних протягом 6 місяців.

Наступники кроками розвитку є: запровадження єдиного державного веб-порталу відкритих даних у дослідну експлуатацію для можливості публікації відкритих даних; публікація пріоритетних наборів даних у формі відкритих даних; ухвалення та виконання “дорожньої мали” розвитку відкритих даних (навчання відповідальних працівників, аудити даних центральних органів виконавчої влади тощо); розвиток електронного Парламенту; електронні петиції; портал відкритих даних; електронне робоче місце депутата; е-документообіг та опрацювання законопроектів тощо.

Слухання відкрив Перший заступник Голови Верховної Ради Андрій Парубій, який наголосив на актуальності теми Парламентських слухань та відповідальності присутніх за результати обговорень. Він також представив привітання депутата Європейського Парламенту Мічала Боні до учасників парламентських слухань: http://komit.rada.gov.ua/news/main_news/anons/72858.html

На знімку (зліва направо): А. Парубій та Д. Шимків

Учасники слухань були ознайомлені зі станом справ у IT-галузі України, зокрема виступили:

- Леонід Євдоченко, голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, доповідь «Реформи галузі ІКТ та розвиток інформаційного простору України»;

- Олександр Животовський, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

- Олександр Риженко, голова Державного агенства з питань електронного урядування України;

- Дмитро Шимків, заступник Глави Адміністрації Президента України.

Також доповідали керівники двох комітетів Верховної Ради України:

- Комітету з питань інформатизації і зв’язку (Олександр Данченко);

- Комітету з питань промислової політики та підприємництва (Віктор Галасюк).

Слід відзначити спільні погляди керівників цих комітетів щодо важливості якнайшвидшого розв’язання проблем галузі та суттєвого впливу ІКТ на зростання економіки держави, доцільності спільного розроблення законодавчих ініціатив.

На знімку (зліва направо): О. Данченко та В. Галасюк

О. Данченко наголосив, що в Україні створено профільний вищий орган законодавчої влади, який опікується ІКТ – Комітет з питань інформатизації і зв’язку. До предметів відання Комітету віднесено 12 пунктів, які охоплюють усі сегменти ринку від розвитку інформаційного суспільства до кібербезпеки та криптографічного захисту.

Значний інтерес присутніх викликали виступи керівників Асоціації "Iнформаційні технології України" – заслуженого економіста України, голови правління, Тараса Кицмея та директора Віктора Валєєва.

Довідка: у квітні 2004 р. українські ІТ-компанії – Miratech, SoftLine, Mirasoft, ProFIX, Ukrsoft та SoftServe – прийняли рішення про створення галузевої Асоціації "Інформаційні технології України". Компанії-засновники Асоціації – провідні українські розробники програмного забезпечення, які мають успішний досвід продажу послуг для іноземних замовників на умовах аутсорсингу. Обсяг експорту – близько 1,5 млрд дол. США щорічно. Нижче наведено рисунок, підготовлений фахівцями Асоціації.


На знімку (зліва направо): В. Валєєв та Т. Кицмей

На знімку (зліва направо): О. Любіч та Голова ГО «IT-Альянс» А. Бірюков

Учасники парламентських слухань звернули увагу на те, що стрімкий розвиток інформаційної технології змінив те, як державні органи, підприємства, інші організації та індивідуальні користувачі, що використовують і розробляють ці інформаційні системи й мережі ("учасники"), повинні підходити до кібербезпеки. Вони повинні вживати своєчасних і спільних заходів щодо попередження інцидентів, котрі стосуються безпеки, їх виявлення і реагування на них.

Докладніше:

– Елементи для створення глобальної культури кібербезпеки (резолюція 57/239 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 2002 року http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_b42).

З метою формування правових основ системи кіберзахисту України вжито заходів із підготовки відповідних законопроектів. Зокрема, на виконання відповідного Плану дій здійснюється підготовка проектів Концепції державної політики України у сфері інформаційної безпеки, а також Закону України «Про кіберзахист» (Стратегія кіберзахисту). Прийняття цього закону повинно стати першочерговим пріоритетом України в контексті розвитку національної системи кіберзахисту.

Важливою складовою формування системи кіберзахисту України є міжнародне співробітництво, яке потребує чіткого формату. З цією метою в Києві відбулися консультації між вітчизняними урядовими та неурядовими організаціями, які визначили спільну позицію щодо взаємодії з НАТО з питань кіберзахисту. У результаті таких консультацій установлено, що основною передумовою для успішного впровадження Концепції державної системи кіберзахисту України є необхідність об'єднання зусиль зацікавлених державних інституцій.

Докладніше:

– Трастовий фонд Україна - НАТО з кібербезпеки http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/642_063.

На слуханнях відбулися співбесіди та обговорення питань можливої співпраці науковців Академії фінансового управління із представниками низки провідних установ ІТ-галузі.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

05 лютого 2016 року


ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВНОЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ВЗЯЛА УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІЙ ПРОГРАМІ «УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ У МІНЛИВОМУ СВІТІ»

Президент Академії Тетяна Єфименко з 10 по 15 січня 2016 року перебувала у відрядженні до м. Бостон (штат Массачусетс, Сполучені Штати Америки) за запрошенням Гарвардського інституту державного управління ім. Дж. Ф. Кеннеді. Разом із представниками багатьох країн світу – фахівцями з питань управління державними фінансами, вона взяла участь у навчально-практичній програмі «Управління державними фінансами в мінливому світі».

На знімку: Тетяна Єфименко з учасниками навчально-практичної програми

У рамках цієї програми Тетяна Іванівна долучилася до науково-практичної дискусії стосовно реформ у сфері управління державними фінансами разом із представниками Гарвардського інституту державного управління ім. Дж. Ф. Кеннеді, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Програми міжнародного бюджетного партнерства, Африканської програми співробітництва з питань бюджетного реформування, Інституту міжнародного розвитку тощо. Окрема увага у межах програми була приділена питанням сутності управління державними фінансами, розкриттю інституційних обмежень його реформування, та ефективності відповідних реформ тощо.

Після опрацювання матеріалів заходу будуть надані відповідні пропозиції щодо впровадження сучасних підходів до управління державними фінансами в Україні.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

28 січня 2016 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ АНТИКРИЗОВОЇ РАДИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ТА ПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

За дорученням керівництва Академії фінансового управління завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики д.е.н., професор Олександр Любіч та заступник директора Центру фінансово-економічних експертиз Світлана Сороко взяли участь у розширеному засіданні Антикризової ради громадських організацій України та правління Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), яке відбулося 18 грудня 2015 р. у приміщенні Торгово-промислової палати України у м. Києві.

Участь у конференції взяли представники Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, Правління Українського союзу промисловців і підприємців, науковці та економічни експерти, члени Антикризової ради громадських організацій України.

Майже рік тому з ініціативи об’єднань, асоціацій бізнесу була створена Антикризова рада громадських організацій України. Нині її склад налічує близько 100 об’єднань, які представляють практично весь реальний сектор економіки, експертне, наукове середовище. Цей орган опрацював інтегральне бачення ділової спільноти – Антикризову програму спільних дій влади та бізнесу.

Документ, сформований на відкритій основі, у режимі майже онлайнового оновлення, з діагностикою основних проблем економічного розвитку країни та можливим набором інструментарію їхнього розв’язання. Він пройшов декілька стадій обговорення у різних форматах, був представлений очільникам держави, презентований у парламентських та урядових колах і наразі його актуалізація триває.

Нинішня редакція цього документа за результатами дискусій на різних майданчиках, зокрема під час розширених засідань Антикризової ради громадських організацій України та Правління УСПП в Кіровограді (30 червня 2015 р.) та Харкові (25 вересня 2015 р.), враховує поточні зміни макроекономічних показників та має на меті ініціювати відповідальний фаховий діалог влади та бізнесу стосовно спільних невідкладних дій протягом 2015–2016 років.

Соціально-економічна ситуація в країні, що досі перебуває у системі кризових координат, потребує швидких і прогнозованих дій уряду, парламенту та постійного діалогу із бізнес-спільнотою і громадянським суспільством. Тому на засіданні відбулося обговорення документу «Антикризова програма спільних дій влади та бізнесу», що містить конкретні пропозиції по виходу із кризи, зокрема погалузевих кроків.

На знімку: виступ Анатолія Кінаха, президента УСПП та голови Антикризової ради громадських організацій України

«Прогнозоване міжнародними експертами падіння економіки України в 2015 році – 11 %. Негативні показники і по всіх ключових економічних позиціях: інфляція в країні зараз майже 47 %, експорт скоротився на 32 %, обсяги внутрішньої торгівлі на 22 %, а промислове виробництво продовжує занепадати і закінчує рік із від’ємним 15 % показником. Усе це свідчить про те, що у нас просто немає запасу часу і міцності займатися політичними «торгами», невмотивованими суперечками – треба стабілізувати ситуацію – швидко, професійно і головне – спільними зусиллями, не відхрещуючись від пропозицій громадськості і бізнесу», – зазначив А. Кінах.

У рамках засідання відбулася плідна дискусія стосовно напрямів спільних дій влади та громадськості щодо пошуку інструментів для активізації економічного розвитку країни.

На знімку (зліва направо): Ярослав Краснопольський (перший заступник Міністра Мінагрополітики України) та Олександр Щерба (ВМГО «Студентська республіка»)

На знімку (зліва направо): Леонід Козаченко (президент Української аграрної конфедерації, народний депутат України) та Валерій Король (віце-президент ТПП України)

Зазначена Програма містить Розділ І «Повернення довіри до української банківської системи та удосконалення державної грошово-кредитної політики», в обговоренні якого неодноразово брали участь науковці Академії фінансового управління. Деякі пропозіції фахівців АФУ увійшли в остаточну редакцію Програми.

АНТИКРИЗОВА ПРОГРАМА СПІЛЬНИХ ДІЙ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ:НЕВІДКЛАДНІ РІШЕННЯ

2015–2016 РОКІВ (витяг)- http://uspp.ua/doc/%D0%90%D0%9F.pdf

І. ПОВЕРНЕННЯ ДОВІРИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Банківський сектор України перебуває в скрутному становищі внаслідок девальвації національної валюти, неможливості залучення ресурсів на зовнішньому ринку, зниження довіри з боку населення, непрозорості надання рефінансування комерційним банкам та їхньої недостатньої ліквідності.

Для вирішення нагальних проблемних питань у сфері кредитної політики та фінансового сектору економіки пропонується здійснити низку таких заходів:

1.1 Розробити державну комплексу антикризову програму кредитування реального сектору економіки банками, що базуватиметься на ринкових підходах та адекватній вартості кредитних ресурсів.

1.2 Удосконалити систему рефінансування банків, що повинна мати довгостроковий характер та ґрунтуватися на створенні стимулів з розширення кредитування пріоритетних для держави галузей, впровадження програм імпортозаміщення, випуску соціально важливої продукції, реалізації проектів із енергоефективності та енергозбереження. Дана программа має містити вимоги до банків щодо їх життєздатності та позитивної динаміки кредитного портфелю за пріоритетними галузями економіки. При цьому ставка кредитів довгострокового рефінансування повинна бути визначена на рівні, що зміцнює зацікавленість банків у кредитуванні кінцевих позичальників. У разі зниження кредитного портфелю перебачити застосовування штрафної ставки запозичення для банків-позичальників даного ресурсу, виходячи зі збільшення ставки за кожний відсоток зниження кредитного портфелю за звітний період.

1.3 Розробити невідкладні заходи із нарощування експортного потенціалу, у т.ч. з поступової та цілеспрямованої лібералізації валютного регулювання: зменшення частки обов’язкового продажу валютної виручки з 75 % до 50 %, а для деяких сфер – до 25 %; скасування 90-денного строку розрахунків за операціями з експорту/імпорту товарів; збільшення строків повернення валютної виручки з зовнішньоекономічних операцій для підприємств з довготривалим циклом виробництва (обороно-промисловий комплекс, машинобудування тощо)

1.4 Вжити заходів із стимулювання нарощування у банківській системі кредитних портфелів у національній валюті.

1.5 Розробити механізм виведення проблемних активів з державних та системно важливих банків, визначивши критерії відбору кредитів, механізм (модель) управління проблемними активами та джерела ресурсів з державного бюджету для забезпечення цього процесу. Передбачити критерієм ефективності участі держави у капіталізації (націоналізації) банків відновлення кредитування реального сектору економіки та окупності державних інвестицій в капітал банків.

1.6 Запровадити механізми надання гарантій для кредитів підприємствам реального сектору, в першу чергу виробничої сфери, які будуть видаватися комерційними банками. Гарантія має покривати не менше 50 % суми зобов’язань за кредитом. Оцінка прийнятності кредиту для надання гарантії має проводитися спеціально створеним уповноваженим агентством (Гарантійним агентством) або існуючим державним банком.

1.7 Прискорити запуск в Україні пілотних проектів кредитних гарантій для кредитів малому та середньому бізнесу в агросекторі з наступним поширенням цього досвіду на інші галузі, приділивши особливу увагу розвитку мікрофінансування в інтересах підтримки МСБ на територіях, що межують і з районами проведення АТО.

1.8 Увести норму, що скасує обов’язковий продаж валютної виручки підприємств, необхідної для виконання ними зобов’язань за валютними кредитами у вітчизняних банках в межах сум, які потрібні юридичній особі для погашення тіла кредиту та відсотків за користування, передбачити можливість автоматичного відшкодування ПДВ на суму проданої валютної виручки на внутрішньому ринку (можливо, безпосередньо НБУ).

1.9. Розробити програму реструктуризації валютних кредитів для окремих категорій позичальників за аналогами апробованих у світі програм. Запровадити дестимулюючі засоби для згортання валютного кредитування позичальників без достатніх валютних надходжень.

1.10 Запровадити механізм державних гарантій щодо проектів, які є пріоритетними для національної економіки.

1.11 Розробити механізм державних гарантій відшкодування коштів, які залишаються на рахунках суб’єктів господарської діяльності у банках, визнаних неплатоспроможними.

1.12 Розробити модель національного стабілізаційного фонду для врегулювання діяльності проблемних банків, що буде формуватися за рахунок диференційованих внесків банків залежно від розміру активів.

                     На знімку (зліва направо): О. Любіч та А. Кінах

На засіданні також обговорено питання подальшої співпраці науковців Академії фінансового управління з представниками Українського союзу промисловців і підприємців та членами Антикризової ради громадських організацій України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

28 грудня 2015 року


ФАХІВЦІ АКАДЕМІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНА – ЄС 2016: ГОТОВНІСТЬ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ»

12–13 листопада 2015 року у Торгово-промисловій палаті України під патронатом Національного форуму з підтримки експорту відбулася Міжнародна конференція «Експортно-імпортні відносини Україна – ЄС 2016: готовність влади та бізнесу», в якій Академія фінансового управління взяла участь як співорганізатор та модератор панельної дискусії «Роль і місце фінансового сектору у забезпеченні міжнародної торгівлі. Як компенсувати відсутність ЕКА в Україні?»

Мета заходу – «звірити годинники» щодо фактичної готовності бізнесу і влади до роботи в умовах вступу в силу Угоди про зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. Конференція стала майданчиком для відкритого спілкування представників державної влади і бізнесу. Експерти надавали практичні поради, як у повній мірі скористатися перевагами ЗВТ і гідно прийняти виклики нового часу.

На знімку: фото з сайту конференції (логотип АФУ – зверху, серед співорганізаторів заходу)

У гала-сесії взяли участь:

- Геннадій Чижиков, президент ТПП України;

- Наталія Микольська, заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України – торговий представник України;

- Ян Томбінський, Голова представництва ЄК в Україні;

- Люк Девін, керівник підрозділу Генерального директорату з питань торгівлі Європейської комісії (м. Брюссель);

- Наталія Гнидюк, заступник міністра Кабінету Міністрів України – директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції;

- Домінік Меню, голова корпоративного інвестиційного бізнесу BNP Paribas в Україні та Казахстані;

Володимир Власюк, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза».

На знімку: Геннадій Чижиков.

Геннадій Чижиков, президент ТПП України, відкриваючи захід зазначив: «ТПП України як організація, яка об'єднує близько десяти тисяч підприємців в Україні завжди надавала великого значення перспективам розвитку наших торговельно-економічних зв’язків за країнами – членами ЄС. Невідкладно після підписання Угоди про зону вільної торгівлі до початку її застосування нашими європейськими партнерами ми розпочали програму підготовки українських підприємців до роботи в умовах цієї Угоди. Ми впевнені, що ця Угода відкриває перед Україною нові можливості, які ми хочемо використати найкращим чином. Вже другий рік ми активно працюємо для того, щоб Угода могла бути в найефективніший спосіб використана нашими підприємцями».

Модераторами панельної дискусії «Роль і місце фінансового сектору у забезпеченні міжнародної торгівлі. Як компенсувати відсутність ЕКА в Україні?» були науковці Академії фінансового управління – д.е.н., професор О. Любіч та к.е.н. А. Дробязко.

На знімку: виступ О. Любіча на панельній дискусії

Експортні кредитні агентства (ЕКА) - спеціалізовані структури, покликані допомагати національним експортерам в реалізації продукції і здійснюють підтримку експорту на державному рівні:

- Існують практично в кожній розвиненій країні

- Створюються за участю держави, при цьому їх роль можуть грати банки або страхові компанії

- Як правило самостійно не займаються кредитуванням, а надають страхове або гарантійне покриття ризиків банкам, що здійснюють фінансування для стимулювання зовнішньої торгівлі

- Надаючи страхове покриття, дозволяють банкам істотно знизити вартість кредитних ресурсів для позичальників за рахунок мінімізації ризиків

- Можуть давати страхове покриття на тривалі терміни, що дозволяє банкам здійснювати як середньострокове, так і довгострокове фінансування (до 7 - 10 років)

- У багатьох країнах поряд з банком розвитку зовнішньої торгівлі також функціонують ЕКА.

Довідково:

Механізм гарантій:

- Фінансування під гарантію ЕКА надається іноземним банком, обслуговуючим зарубіжного експортера, вітчизняному банку для кредитування вітчизняного імпортера з метою закупівлі обладнання в рамках зовнішньоторговельного контракту, укладеного з експортером.

- Фінансування як правило надається не більше ніж на 85% суми контракту, при цьому 15% сплачуються імпортером як аванс (за рахунок власних або позикових коштів)

- Більша частина обладнання (як правило не менше 60%; частки різняться країнами) повинна бути проведена в країні експортера

- Імпортний контракт повинен передбачати акредитивну форму розрахунків, при цьому найчастіше використовується непідтверджений акредитив

- Погашення кредиту здійснюється рівними піврічними виплатами, які починають відраховуватися з дати введення обладнання в експлуатацію або з дати останньої поставки

- Іноземний банк надає фінансування за плаваючою ставкою (LIBOR або EURIBOR), іноді може використовуватися вартість власного фондування іноземного банку.

ЕКА працюють у формі банків або спеціалізованих агентств.

«Залучення прямих іноземних інвестицій: сучасні тенденції фінансування міжнародних ланцюгів вартості» – тема доповіді члена-кореспондента НАН України, д.е.н., професора, президента Академії фінансового управління Тетяни Єфименко.

На знімку: виступ Т. Єфименко

Значний інтерес у присутніх викликали доповіді:

- «Підготовка проекту закону про ЕКА в Україні. Стан готовності» – Наталія Микольська;

- «Чого бракує Україні для створення ефективного ЕКА» – Томас Баум, партнер PricewaterhouseCoopers, Співголова Експортно-кредитного агентства Німеччини з питань андеррайтингу та управління ризиками;

- «Поради німецьких експертів щодо організації функціонування ЕКА в Україні» – д-р Ганс Янус, єдиний уповноважений член правління Euler Hermes Deutschland AG, відповідальний за державні експортно-кредитні гарантії ФРН;

- «Презентація ЄБРР щодо відповідних програм в рамках Угоди про ЗВТ Україна – ЄС» – Марина Ісмаіла, регіональний представник з фінансування та розвитку МСП, ЄБРР;

- «Нові механізми забезпечення фінансових інструментів експорту готової продукції та послуг» – Борис Соболєв, Головний радник Голови правління ПАТ «Укрексімбанк»;

- «Наявність та доступність банківського капіталу для фінансування експорту з України» – Анатолій Дробязко, пр. н. с. Академії фінансового управління;

«Моделі взаємодії ексімбанків та ЕКА для підтримки експорту». Аналітична записка – підготовлена фахівцями відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики АФУ (Г. Бортніков та О. Любіч) для учасників І Міжнародної торгово-промислової конференції “Експортно-імпортні відносини Україна – ЄС 2016: готовність влади та бізнесу”. Огляд охоплює регіони Європи та Азії. В умовах глобалізації конкуренція світових виробників за нові та існуючі ринки дедалі загострюється, що веде до усвідомлення необхідності підтримки експортерів з боку держави як одного зі шляхів сталого економічного зростання. Записка ввійшла до роздаткових матеріалів конференції.

На знімку (зліва направо): Б. Соболєв, А. Дробязко, Д. Меню

На знімку: виступ Артема Шевальова, заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції

На конференції обговорено питання подальшої співпраці науковців Академії фінансового управління із представниками фінансових установ країни та міжнародних експертів, керівництвом ТПП та інших установ.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

20 грудня 2015 року


ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВНОЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ УСТАНОВИ "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ" ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗИМОВІЙ ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ – 2015 “ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ: РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ”

Президент Академії Тетяна Єфименко взяла участь у Зимовій практичній конференції – 2015 ”Трансформація фінансового розвитку: роль управління державними фінансами в досягненні цілей сталого розвитку”, яка відбулася 7–9 грудня 2015 року у м. Вашингтон, Округ Колумбія, США.

Місія Зимової практичної конференції – 2015 “Трансформація фінансового розвитку: роль управління державними фінансами в досягненні цілей сталого розвитку”:

1. Міжнародний консорціум з управління державними фінансами, здійснюючи роботу в глобальному масштабі з урядами, організаціями та приватними особами, спрямовує свою діяльність на покращення фінансового управління з метою сприяння кращій роботі урядів у напрямі задоволення потреб своїх громадян;

2. Об’єднання зусиль керівників і фахівців-практиків з метою дослідження важливих питань, сприяння мультидисциплінарному обговоренню та прийняттю рішень;

3. Налагодження соціальних зв’язків та сприяння обміну передовим досвідом у повному спектрі питань державного фінансового управління.

Президент Академії фінансового управління Тетяна Єфименко в рамках заходу виступила з доповіддю «Державна підтримка, оподаткування та розвиток в Україні».

На знімках: виступ Тетяни Єфименко.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

17 грудня 2015 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНО З ФАХІВЦЯМИ ІНСТИТУТУ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М.В. ПТУХИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ В ФОРМАТІ КРУГЛОГО СТОЛУ З ВИСОКИМ АКАДЕМІЧНИМ ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКИМ РІВНЕМ

14–15 грудня 2015 року у місті Полтава в рамках круглого столу «Сучасні проблеми управління економікою: трансформація механізмів фінансування соціальної сфери та освіти» за участі представників центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей, делегації відділення економіки НАН України, експертів ДННУ «Академія фінансового управління і Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, фахівців регіональних ЦСССДМ відбулось обговорення методичних підходів до калькулювання вартості соціальних послуг вразливим категоріям дітей, окремих результатів проведеного дослідження та адаптації кращих практик формування системи обліку і звітності в контексті розроблених методичних та практичних підходів до впровадження механізму фінансування соціальних послуг вразливим категоріям населення (дітям), визначених аспектів розробки методичної бази для проведення подальшого навчання щодо імплементації системи фінансування соціальних послуг вразливих категорій дітей та визначення їх вартості, зокрема стосовно вирішення питань організації широкого суспільного діалогу щодо впровадження механізму фінансування соціальних послуг, проведення науково-комунікаційних заходів у відповідних регіонах для пілотування проекту «Розробка механізму фінансування соціальних послуг для вразливих верств населення (дітей)» (продовження: науково-організаційні та навчальні заходи)», реалізація якого відбувається за послідовної підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

В рамках проекту експертами Академії фінансового управління спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України здійснено розробку рекомендацій до складання проектів форм галузевого статистичного обліку та звітності щодо вартості соціальних послуг вразливим категоріям дітей, проведення їх первинної апробації, подальше інструктивне забезпечення та експертна підтримка заповнення пілотованими об’єктами форм обліку і звітності, моніторинг результатів їх заповнення з подальшим корегуванням, збір та аналіз інформаційних матеріалів щодо ефективності надання та обліку соціальних послуг, розробка системи моніторингу, експертної підтримки обліку соціальних послуг в пілотованих регіонах, внесення корегування в базовий інструментарій, створення проекту онлайн-сервісу «Особисте соціальне досьє» як інструменту моніторингу ефективності надання та фінансування соціальних послуг, розроблення методичного забезпечення навчання, проведення семінарів і тренінгів, у тому числі в дистанційній формі, для регіональних фахівців фінансової та планової сфери, проведення подальшої методичної, аналітичної роботи та консультування експертами спільно з фахівцями органів влади, консультативно-дорадчих структур, операторів в пілотованих регіонах тощо, проведення широкої роз’яснювальної роботи стосовно ходу реалізації проекту, у тому числі організаційно-методичне, експертно-презентаційне забезпечення організації відповідних заходів у форматі круглих столів, анкетування їх учасників, що у підсумку формуватиме ґрунтовний базис підготовки рекомендацій до проекту розпорядчого документу щодо проведення відповідного пілотного експерименту у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

17 грудня 2015 року


ПИТАННЯ НАБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄС В СФЕРІ АКЦИЗНИХ ПОДАТКІВ БУЛИ ПРЕДМЕТОМ ОБГОВОРЕННЯ З НІМЕЦЬКИМИ ДИПЛОМОВАНИМИ ЕКСПЕРТАМИ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ

Вчені ДННУ «Академія фінансового управління» взяли участь у семінарі «Наближення України до права ЄС в сфері акцизних податків: оподаткування продуктів енергії та алкоголю», який проходив з 24 по 26 листопада 2015 року в НСК «Олімпійський» за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами».

Семінар проводили дипломовані експерти з питань оподаткування: Інгрід Дінкельманн-Вендле, оберамстретін митної служби та викладач Федерального спеціалізованого вищого навчального закладу публічного врядування; Денніс Герінг, оберінспектор митної служби та аудитор при Головній митниці Мюнстера; Фрідріх Зеевальд, оберамтсрат у Федеральному міністерстві фінансів (м. Бонн).

На семінарі обговорювалися питання щодо особливостей податкового законодавства у сфері продуктів енергії та алкоголю й зменшення парникового ефекту в ЄС. Експерти ознайомили слухачів із правовими засадами акцизних податків у законодавстві Німеччини та Європейського Союзу з точки зору співвідношення національного права і права ЄС, представили основні положення та піраміду норм Директиви Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року Про загальну систему акцизних податків (Системна директива), Структурної директиви щодо алкоголю (RL 92/83/EWG), Директиви щодо ставок оподаткування алкоголю (RL 92/84/EWG) та ін. Предметом дискусії стали особливості виникнення акцизного податку, відстрочення сплати податку та системи звільнення від оподаткування у випадку оподаткування алкоголю, біопалива, інших продуктів енергії. Жвавий інтерес викликало обговорення методів контролю за виробництвом і переміщенням підакцизних товарів на території ЄС та в Німеччині. Значна увага приділялася питанням законодавства про квоти на зменшення парникових газів: виникнення обов’язку квотування, розрахунок квоти, формування баз даних, принципи складання балансу парникових газів тощо.

У семінарі взяли участь представники Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДННУ «Академія фінансового управління».

На знімках: під час семінару.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

10 грудня 2015 року


У РАМКАХ СПІВПРАЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ З НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ ФІНАНСІВ ТА ЕКОНОМІКИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДІВ ПРОВЕДЕНО СЕМІНАР ІЗ ПИТАНЬ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Академія фінансового управління зосереджує увагу на системному підході до вирішення питань науково-організаційного та навчального супроводження пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики. Зокрема, координує підвищення кваліфікації працівників сфери державних фінансів, як однієї із змістовних складових забезпечення провідної ролі Міністерства фінансів у процесах реформування національної економіки. У контексті виконання зазначених завдань тривалий час відбувається плідна співпраця між Міністерством фінансів України, Академією фінансового управління, Національною академією фінансів та економіки Міністерства фінансів Королівства Нідерландів. Більше тисячі службовців сфери державних фінансів, як працівників апарату Міністерства фінансів, так і місцевих фінансових органів, інших центральних органів виконавчої влади взяли участь у професійних і тематичних програмах навчання протягом 2011–2014 років. Зазначене дало змогу комплексно висвітлювати проблеми фіскальної прозорості, стійкості державних фінансів і бюджетної децентралізації, протидії корупції, фінансового моніторингу та впровадження стандартів FATF, що сприяє вдосконаленню методичного забезпечення роботи фахівців у сфері державних фінансів.

За сучасних умов завдання, вирішувані в межах програми співпраці з Міністерством фінансів Королівства Нідерландів, актуалізуються, враховуючи засадничі положення реформування національної системи державного управління та сфери державних фінансів, нормативно-правових актів стратегічного характеру, насамперед Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегічного плану діяльності Міністерства фінансів України на 2015 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2016–2017 роки). Відповідно, залучення кращого європейського досвіду перетворюється на природню потребу забезпечення подальшого сталого розвитку національної економіки.

Відтак, винятково актуальною й затребуваною виявилася тематика семінару, присвяченого проблемам фінансування освіти і науки, який відбувся у Міністерстві фінансів 16–17 листопада за участі експертів із Міністерства фінансів України та Міністерства освіти, науки і культури Королівства Нідерландів. До програми заходу увійшли питання фінансування освіти, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, інноваційної політики тощо. У семінарі взяли участь понад 100 осіб із Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, фахівців та експертів з інших державних і профільних установ та організацій. Налагоджені контакти та подальша можливість співпраці щодо організації професійних комунікацій із нідерландськими експертами сприяли формуванню змістовних перспектив співробітництва із дослідження обговорюваних у межах семінару питань.

У вступному слові до учасників заходу, а також під час обговорення представлених експертами матеріалів, президент Академії фінансового управління Тетяна Єфименко наголошувала на важливості послідовної координації вітчизняного та європейського експертного потенціалу для розроблення дієвих рішень, всебічного вивчення європейського досвіду нормативного регулювання сфер освіти і науки, оптимізації інструментарію бюджетної децентралізації, модернізації соціальної сфери. Зазначене сприятиме вдосконаленню науково-організаційного супроводження пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики й подальшому успішному реформуванню сфери державних фінансів.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

19 листопада 2015 року


ФАХІВЦІ АКАДЕМІЇ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ТРЕНІНГУ МВФ

Завідувач відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічних досліджень Богдан І.В. з 19 по 30 жовтня 2015 року у м. Відні (Австрія) приймав участь у науково-практичному тренінгу «Фінансове програмування і фінансова політика» (JV 15/41), що проводився Об’єднаним віденським інститутом МВФ.

В рамках тренінгу вивчалися питання розробки програм фінансової та структурної політики підтримки розвитку економіки, питання макроекономічної стабільності, економічного зростання, фіскальної стійкості, аналізу та прогнозування показників реального, фінансового, зовнішнього та фіскального секторів економіки.

За підсумками навчального тренінгу отримано практичний інструментарій для аналізу проблем стану економіки, розробки збалансованих сценарних прогнозів та складання фінансових програм.

В рамках тренінгу Богдан І.В. виступав з докладами про стан економіки України при реалізації базового та програмного сценаріїв.

За результатами тренінгу отримано сертифікат Об’єднаного віденського інституту про успішне завершення курсу «Фінансове програмування та політика».

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 листопада 2015 року


ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВНОЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ УСТАНОВИ "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ" ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ТА ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ НДФІ АКАДЕМІЇ ЛЮДМИЛА ЛОВІНСЬКА ВИСТУПИЛИ ІЗ ДОПОВІДДЮ В МЕЖАХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 32-ОЇ СЕСІЇ UNCTAD-ISAR У М. ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРІЯ).

Медіа-центр
Академії фінансового управління

6 листопада 2015 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29
©2003