МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3021137
 
 
   

РЕФОРМУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З ЕНЕРГОПРОДУКТІВ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄС: ОБГОВОРЕННЯ В МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Вчені Академії фінансового управління взяли участь у семінарі, присвяченому проблематиці справляння акцизного податку з енергопродуктів та електроенергії. Захід проходив 25–27 квітня 2017 р. у Міністерстві фінансів України за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках проекту “Підтримка реформи управління державними фінансами”.

Руслан Лазаренко, представник GIZ, у вітальному слові наголосив на важливості проведення чергового семінару з питань адаптації національного податкового законодавства до директив ЄС щодо акцизного податку, оскільки це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Для нашої держави актуальним є розгляд можливостей запозичення найкращого європейського досвіду акцизного оподаткування енергопродуктів та електроенергії, орієнтованого на сприяння підвищенню енергоефективності та енергозбереженню, стосовно чого експерти GIZ надають Україні необхідну консультативну підтримку.

Фахівці з питань законодавчого регламентування й організації справляння акцизного податку Інґрід Дінкельман-Вендле, Аня Перлеберг і Фрідріх Зеєвальд (Німеччина) ознайомили присутніх із підходами до гармонізації акцизного оподаткування енергопродуктів та електроенергії в Європейському Союзі, директивами ЄС (Директива Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 р. щодо загальних умов справляння акцизів, Директива Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 р. про реструктуризацію системи Співтовариства щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії), положення яких мають бути імплементовані в національне податкове законодавство країн ЄС, а також України (відповідно до Додатка ХХVIII Угоди про асоціацію). Було наголошено, що акцизному оподаткуванню підлягають енергопродукти, котрі використовуються як моторне паливо або для отримання тепла; визначено сфери використання енергопродуктів та електроенергії, які не регулюються Директивою Ради 2003/96/ЄС. Також, згідно з Директивою Ради 2003/96/ЄС, є низка пільг із акцизів на енергопродукти та електроенергію, які мають обов’язково застосовуватися країнами, а є певні податкові пільги, що можуть застосовуватися (якщо національні уряди вважають за доцільне їх запровадити). В ЄС ставки акцизів на енергопродукти диференційовано залежно від цілей їх використання. Директивою Ради 2003/96/ЄС встановлено мінімальні рівні ставок акцизів, найвищі з яких передбачено щодо енергопродуктів, котрі використовуються як моторне паливо. В Україні немає такої диференціації ставок акцизного податку та системи податкових пільг. У нашій державі ставка акцизу на електроенергію прив’язана до її ціни, а не до обсягу споживання, як це регламентовано Директивою Ради 2003/96/ЄС. Тому потрібно поступово внести відповідні зміни до вітчизняного податкового законодавства.

На знімку: під час семінару

Експерти розповіли про особливості імплементації в Німеччині положень Директиви Ради 2003/96/ЄС з урахуванням того, що в країні існує вимога обов’язкового домішування до бензинів щонайменше 5 % денатурованого етилового спирту. Також вони представили німецький досвід пільгового оподаткування акцизами енергопродуктів та електроенергії (найчастіше у формі відшкодування вже сплаченого податку), зазначивши сфери застосування пільг, окреслили підходи до надання дозволів для користування пільгами та здійснення податкового контролю при пільговому оподаткуванні.

Неабияке зацікавлення учасників семінару викликали законодавство Німеччини щодо акцизного оподаткування електроенергії (порівняно з Україною в цій країні практика застосування акцизу на електроенергію є доволі тривалою – податок був запроваджений ще в 1999 р. із початком екологічної податкової реформи), а також німецький досвід лібералізації ринку електроенергії. Це особливо актуально для України з огляду на нещодавні законодавчі зміни щодо реформування вітчизняного енергетичного сектору, зокрема, ухвалення в другому читанні Закону про ринок електричної енергії України. Жвава дискусія виникла навколо проблем, пов’язаних із побудовою конкурентного ринку електроенергії в нашій державі.

Інґрід Дінкельман-Вендле, Аня Перлеберг і Фрідріх Зеєвальд також зупинилися на розгляді взаємозв’язку законодавства ЄС у сфері справляння акцизів на енергопродукти та електроенергію і сприяння підвищенню енергоефективності й енергозбереженню (в останньому визначено низку дефініцій, про які йдеться в Директиві Ради 2003/96/ЄС). Цей взаємозв’язок важливо враховувати під час розроблення пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу України у процесі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

На знімку: під час семінару

У семінарі взяли участь фахівці Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, ДННУ “Академія фінансового управління”, Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

03 травня 2017 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

На запрошення керівництва Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету науковці Академії фінансового управління – завідувач відділу державного фінансового контролю к. е. н., доцент Ірина Чумакова та науковий співробітник відділу управління проектами розвитку державних фінансів Марина Осипенко – взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Трансформація фінансових відносин в умовах економічної глобалізації», яка відбулася 20 квітня 2017 р. у м. Харкові. До заходу також долучились науковці Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України та викладачі, аспіранти і студенти Харківського інституту фінансів КНТЕУ.

На знімку (справа наліво): науковий співробітник відділу управління проектами розвитку державних фінансів М. В. Осипенко, завідувач відділу державного фінансового контролю І. Ю. Чумакова, науковий співробітник Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України Н. В. Бєлікова

На знімку: завідувач відділу державного фінансового контролю Чумакова І. Ю.

На пленарному засіданні заходу було висвітлено проблеми та напрями використання обмежених ресурсів в умовах трансформації фінансових відносин і впливу економічної глобалізації на формування фінансової політики України. Зокрема, І. Ю. Чумакова виступила з доповіддю «Удосконалення управління державними фінансами на основі гармонізації систем контролю й аудиту з міжнародно визнаними стандартами», присвяченій проблемам реформування системи управління державними фінансами та ролі систем внутрішнього контролю й зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних стандартах, у розв’язанні цих проблем.

Також у рамках роботи секцій конференції за тематичними напрямами було порушено питання, вельми актуальні в контексті реформ, що відбуваються в нашій країні, а саме трансформації фінансових відносин в умовах економічної глобалізації, нагальних соціально-гуманітарних проблем розвитку українського суспільства тощо. М. В. Осипенко представила доповідь «Основні напрями реформування соціальної політики України згідно з рекомендаціями МВФ», у якій окреслена роль людського капіталу в соціально-економічних системах та проаналізовано визначальні кроки трансформації вітчизняної сфери охорони здоров’я з урахуванням співробітництва з МВФ.

Обговоривши визначені проблеми видозміни соціально-економічних та грошово-кредитних відносин у сфері фінансової політики й важливу роль науково-дослідної роботи, насамперед у вищих навчальних закладах, учасники конференції підготували та схвалили рекомендації з питань, що розглядались. Зазначені рекомендації відображено в резолюції конференції, розміщеній на офіційному сайті ВНЗ.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНА І ЛИТВА: ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ»

20 квітня президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко та завідувач Центру наукових фінансово-економічних експертиз Академії Світлана Сороко взяли участь у Конференції «Україна і Литва: інвестиційні та бізнес-можливості», співорганізаторами якої виступили Український союз промисловців і підприємців, Торгово-промислова палата України, Посольство Литовської Республіки в Україні тощо.

На пленарній частині заходу було висвітлено стан, перспективи та пріоритетні напрями українсько-литовського економічного та інвестиційного співробітництва, умови, переваги й проблемні питання ведення бізнесу в Україні та Литві.

Також у рамках конференції працювали три українсько-литовські робочі групи за такою тематикою:

• Співробітництво у сфері інформаційних технологій.

• Передача литовського досвіду у сфері енергоефективності та охорони навколишнього середовища.

• Стимулювання інвестицій та бізнесу в Україні та Литві.

На конференції було порушено питання, вельми актуальні в умовах реформ, що відбуваються в нашій країні, адже після розпаду колишнього СРСР Литва разом із двома іншими країнами Балтії взяла курс на швидку та радикальну євроінтеграцію і наразі є повноправним членом Європейського Союзу.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року


ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК УКРАЇНИ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ»

19 квітня 2017 року на засіданні Президії НАН України відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук України та Всеукраїнською громадською організацією «Український союз промисловців і підприємців»(УСПП). Президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко взяла участь у підписанні Меморандуму з боку УСПП.

У вступному слові президент НАН України академік Б. Є. Патона зазначив, що, підписання Меморандуму має сприяти активнішому впровадженню вітчизняних наукових розробок у промисловість України.

За словами президента УСПП А. К. Кінаха, складний стан реального сектору національної економіки потребує більш системної та тісної взаємодії бізнесу з концентрованим інтелектом, досвідом, професіоналізмом, що наявний в Національній академії наук України. На думку відомого громадського діяча, час припинити деструктивні процеси в промисловості, переорієнтувати підприємства, компанії на виробництво продукції з високою доданою вартістю, що неможливо без участі передової науки.

Метою підписання Меморандуму є налагодження довгострокового взаємовигідного співробітництва задля всебічного сприяння розвиткові підприємництва, налагодження партнерських відносин між владою, бізнесом і експертною громадськістю, поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВІДЗНАЧЕНІ ПРЕМІЄЮ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи та відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки й економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України на підставі проведених у відповідних відділеннях НАН України конкурсів.

Премія імені М. І. Туган-Барановського присуджується на підставі рішення Відділення економіки НАН України за видатні наукові роботи в галузі економіки.

На своєму засіданні 8 лютого 2017 року Президія Національної академії наук України присудила премію імені М. І. Туган-Барановського президенту Академії фінансового управління, члену-кореспонденту НАН України ТЕТЯНІ ІВАНІВНІ ЄФИМЕНКО, члену-кореспонденту НААН України ВАЛЕРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ ЖУКУ та заступнику директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії, доктору економічних наук ЛЮДМИЛІ ГЕННАДІЇВНІ ЛОВІНСЬКІЙ за цикл праць з обліку та фінансової звітності як інформаційної основи антикризового управління в умовах глобалізації.

Урочисте вручення дипломів лауреатів премії імені М. І. Туган-Барановського відбулося 13 квітня 2017 року на загальних зборах Національної академії наук України.

На засіданні Вченої ради 14 квітня 2017 року колектив Академії фінансового управління щиро привітав Тетяну Іванівну Єфименко та Людмилу Геннадіївну Ловінську з високою нагородою Національної академії наук.

На знімку (зліва направо): президент Академії, член-кореспондент НАН України Т. І. Єфименко, директор Науково-дослідного фінансового інституту Академії, професор С. С. Гасанов, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії, доктор економічних наук Л. Г. Ловінська

На знімках: завідувач відділення глобальної економіки і міжнародних фінансів, академік НАН України О. Г. Білорус, Почесний директор НДФІ Академії, професор Г. О. П’ятаченко, члени Вченої ради.

На знімках: члени Вченої ради Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗВІТНІЙ СЕСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кореспондент НАН України Тетяна Єфименко та заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного фінансового інституту Академії, д. е. н., професор Людмила Ловінська взяли участь у звітній сесії Загальних зборів Національної академії наук України, під час якої було представлено отримані минулого року результати діяльності наукових установ НАН України, визначено найвагоміші досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень, проаналізовано проблеми звітного періоду й окреслено основні напрями подальшої роботи.

Участь у зібранні взяли члени і наукові працівники НАН України, представники органів державної влади, наукової громадськості та засобів масової інформації.

За результатами обговорення ухвалено постанову Загальних зборів НАН України, якою затверджено Звіт про діяльність Академії та визначено її основні завдання на наступний період.

Під час урочистого заходу було вручено Диплом Президії Національної академії наук України про присудження премії імені М. І. Тугана-Барановського за цикл праць з обліку та фінансової звітності як інформаційної основи антикризового управління в умовах глобалізації членові-кореспонденту НАН України Тетяні Єфименко, членові-кореспонденту НААН України Валерію Жуку та докторові економічних наук Людмілі Ловінській.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 квітня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВНОЇ-НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кореспондент НАН України Тетяна Єфименко взяла участь в обговореннях у Загальних зборах Відділення економіки НАН України.

Академік НАН України Елла Лібанова виступила на зборах із доповіддю «Про підсумки наукової діяльності установ Відділення економіки НАН України у 2016 р. та подальші перспективи розвитку досліджень і розробок».

У науковій доповіді академіка НАН України Валерія Гейця, присвяченій результатам діяльності Державної установи “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”, було визначено найвагоміші досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень й висвітлено стратегію розвитку наукових досліджень Інституту.

Велику зацікавленість у присутніх викликала наукова доповідь члена-кореспондента НАН України Миколи Кизима «Промислова політика в умовах децентралізації в Україні». Під час її обговорення провідні вчені-економісти України висловили чимало слушних думок, які мають стати у пригоді під час економічних реформ у контексті децентралізації та євроінтеграції, що відбуваються нині.

Член-кореспондент НАН України Тетяна Єфименко запропонувала додати до загальної доповіді аналіз проблем регіональної консолідації ланцюжків цінності на основі інститутів розвитку та виступила з повідомленням про наукові напрацювання Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» з питань:

• інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів;

• відтворення основних складових регіонального економічного потенціалу;

• стратегічних позицій промисловості в глобальній конкуренції;

• аналізу розподілу регіонів України за співвідношенням між приростом капітальних інвестицій та приростом валового регіонального продукту у 2003–2016 рр.;

• пропозицій, щодо матриці оцінювання надходжень до бюджету об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 квітня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВНОЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ «ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ» ДЛЯ КРАЇН ЄВРАЗІЇ (ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ)

Президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко взяла участь у Семінарі «Протидія корупції» для країн Євразії (Чорноморського регіону), організованому Європейським центром з проблем безпеки ім. Дж. Маршалла, що відбувся 11–12 квітня в м. Києві.

На знімку: груповий знімок учасників Семінару

Цілями представницького заходу було визначено:

• Економічне обґрунтування пріоритетності боротьби з корупцією.

• Вивчення комплексного підходу з залученням усіх зацікавлених державних структур і громадянського суспільства до протидії корупції в країнах Чорноморського регіону.

• Виявлення можливостей для співпраці регіональних антикорупційних організацій в справі підвищення ефективності боротьби з корупцією.

У межах Семінару відбулося вісім панельних дискусій, у яких взяли участь найвідоміші експерти із зазначеної тематики, зокрема директор Програми євразійської безпеки Гарвардського університету Сергій Конопльов. Розглядалися проблеми впливу корупції на національну безпеку та економіку, роль корупції в дестабілізації на геостратегічному рівні, участь міжнародних організацій та громадянського суспільства в протидії цьому небезпечному явищу тощо.

На знімку: Сергій Конопльов - директор Програми євразійської безпеки Гарвардського університету, член редакційної колегії журналу «Фінанси України».

Тетяною Єфименко було представлено презентацію на тему «Корупційні загрози національній безпеці України», яка викликала щиру зацікавленість присутніх.

Загалом Семінар став черговою важливою віхою на шляху українського суспільства до розбудови сучасної держави, де у відносинах між владою і громадськістю панують норми моралі та права.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 квітня 2017 року


ФАХІВЦІ АКАДЕМІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ДРУГОМУ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ БІЗНЕСУ

10 квітня 2017 року президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко разом із фахівцями Академії взяла участь у Другому Всеукраїнському форумі бізнесу, організованому Торгово-промисловою палатою України спільно з Українським союзом промисловців та підприємців, Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України, Українською бізнес-ініціативою, Федерацією роботодавців України

На знімку: Президент Академії Тетяна Єфименко.

На представницькому заході за участю Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана порушувалися питання підтримки реального сектору економіки, розвитку експорту й спрощення регуляторних процедур для нього, податкової та митної реформи, а також стимулювання інновацій.

На знімку: президія Форуму

Правління Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП) висловило повагу та вдячність за активну участь колективу Академії у роботі Форуму, зокрема в рамках опрацювання її науковцями під керівництвом Тетяни Єфименко Плану невідкладних заходів щодо подолання надзвичайної ситуації в економіці України та надання відповідних пропозицій і рекомендацій у частині забезпечення його подальшого вдосконалення та актуалізації. Пропозиції вчених Академії великою мірою було враховано в кінцевій редакції згаданого Плану.

На знімку: фахівці Академії на Форумі

З урахуванням результатів обговорення Плану невідкладних заходів щодо подолання надзвичайної ситуації в економіці України та наданих фахівцями Академії матеріалів у контексті поточної соціально-економічної ситуації в країні, актуалізації пропозицій ділової спільноти щодо стимулювання розвитку економіки, впровадження антикризових заходів, формування першочергових кроків середньострокового плану пріоритетних дій Уряду та подальших шляхів їх реалізації УСПП висловила сподівання на подальше плідне співробітництво з науковцями Академії щодо напрацювання спільних підходів до найважливіших питань порядку денного забезпечення сталого розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

10 квітня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЮВІЛЕЙНОМУ, 10-МУ, КИЇВСЬКОМУ БЕЗПЕКОВОМУ ФОРУМІ, ЩО ВІДБУВСЯ 6–7 КВІТНЯ 2017 РОКУ В М. КИЄВІ.

Форум започатковано у 2007 році Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Це щорічний захід, дискусія на високому рівні щодо актуальних питань Чорноморського регіону та ширшої Європи. Обговорювані на ньому питання стосуються пошуку шляхів розв’язання регіональних конфліктів, економічної та енергетичної безпеки, проблеми організованої злочинності, торгівлі людьми, нелегальної міграції та біженців. Щорічний Форум перетворився на провідну регіональну дискусійну платформу для обміну поглядами на європейську безпеку в атмосфері відкритого та неформального діалогу. Він об’єднує представників урядів та незалежних експертів, представників регіональних та глобальних організацій, впливових інтелектуалів, політиків, представників академічної спільноти та журналістів.

На фото: Тетяна Єфименко та фахівці академії фінансового управління на Форумі

У цьогорічному Форумі взяли участь Прем’єр-міністри Латвії, Литви, Естонії та України, нинішні й колишні керівники міністерств оборони Литви, Польщі та Словаччини, представники Європейського парламенту та законодавчих органів країн ЄС, високопоставлені дипломати Сполучених Штатів, Великобританії, Німеччини, провідні безпекові експерти з Вашингтона, Брюсселя, Парижа, Берліна, а також українські державні, політичні й громадські діячі – всього майже 600 експертів, політиків, дипломатів, урядовців, з яких понад 100 закордонних гостей із більш як 20 країн світу. Вітальну промову учасникам проголосив Президент України Петро Порошенко.

У центрі уваги 10-го Форуму – нові безпекові реалії, які формуються на євроатлантичному просторі, наслідки політичних змін у Сполучених Штатах, очікувані сценарії розвитку процесів у рамках ЄС, а також питання посилення євроатлантичної солідарності у відповідь на нові загрози. Ключовою темою кожного обговорення була справа підтримки України та протидії російській агресії .

Участь у Форумі фахівців Академії фінансового управління відкриває перспективи обміну досвідом з провідними науково-дослідними центрами як в Україні, так і за кордоном.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

07 квітня 2017 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
©2003