МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3061903
 
 
   

ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КОНСОРЦІУМУ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

З 13 по 21 травня 2017 року президент Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професор Тетяна Іванівна Єфименко на запрошення президента та віце-президента Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами (ICGFM), за погодженням із Міністерством освіти і науки України брала участь у 31-й міжнародній практичній конференції «Макроекономічні вигоди стійкої практики управління державними фінансами» (м. Маямі, США).

Т. І. Єфименко, президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, Джим Райт, президент Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами, та Е. М. Лібанова, академік-секретар Відділення економіки НАН України

У заходах, згідно з програмою конференції, були задіяні члени Ради директорів ICGFM (далі – Рада), члени Комітету з питань впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі економіки (далі – Комітет), а також учасники, експерти Конференції, що представляють сферу управління державними фінансами (УДФ) із різних країн світу.

14 травня Т. І. Єфименко як член Ради директорів Консорціуму взяла участь у черговому засіданні Ради, на якому розглядалися поточні питання роботи Консорціуму, Спеціальних комітетів із міжнародних стандартів аудиту та бухгалтерського обліку й напрями подальшого розвитку на найближчу перспективу. На засіданні Ради та Комітету було схвалено пріоритетні напрями подальшого поглиблення співробітництва з Академією фінансового управління в частині підтримки національних реформ в ефективному макроекономічному регулюванні УДФ. Тетяна Іванівна провела робочі дискусії з топ-менеджерами та експертами Evans Incorporated щодо розширення контактів у площині підвищення кваліфікації вітчизняних керівників і фахівців сфери УДФ.

Т. І. Єфименко під час Ради директорів Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами

15 травня Тетяна Іванівна разом із віце-президентом Консорціуму, головою конференції, Девідом Перлом як модератор супроводжувала сесію, присвячену впровадженню Службою державного аудиту Грузії інформаційно-комунікаційних технологій у громадському нагляді за державними фінансами.

Т. І. Єфименко та віце-президент Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами Девід Перл

Т. І. Єфименко та представники Грузії – Джордж Джеренашвілі й Ніно Ломжарія

Т. І. Єфименко під час дискусії

18 травня Т. І. Єфименко, відповідно до порядку денного конференції, виступила з доповіддю на тему «Імплементація рекомендацій МВФ в українську систему управління державними фінансами», присвяченою найкращій практиці реалізації рекомендацій Фонду в умовах упровадження Стратегії реформування системи УДФ на 2017–2021 роки. У доповіді було розглянуто такі питання:

• Рекомендації МВФ із питань управління державними фінансами та необхідність їх урахування в Україні.

• Завдання управління державними фінансами в аспекті Стратегії.

• Стратегічні орієнтири розвитку податкової системи України та реформування податкового адміністрування.

• Напрями пенсійної реформи в Україні.

• Земельна реформа та шляхи її здійснення.

• Удосконалення інструментів макроекономічного прогнозування в Україні.

• Підвищення рівня управління фіскальними та борговими ризиками.

• Поглиблення фіскальної децентралізації.

• Підвищення ефективності надання бюджетних послуг.

• Покращання управління державними інвестиціями.

• Підвищення якості, повноти та достовірності обліку в державному секторі.

• Реформування внутрішнього та зовнішнього контролю та аудиту у державному секторі.

• Підвищення транспарентності в УДФ.

Т. І. Єфименко під час конференції

Т. І. Єфименко під час доповіді

Виступ президента Академії викликав велику зацікавленість із боку фахівців з управління міжнародними фінансами.

Т. І. Єфименко, президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, та Е. М. Лібанова, академік-секретар Відділення економіки НАН України

У рамках конференції було заплановано посилення співпраці із зарубіжними партнерами в галузі наукових розробок шляхом участі Академії фінансового управління та наукових установ Відділення економіки НАН України (представник – академік-секретар відділення Е. М. Лібанова) в інтернаціональних фінансових оглядах, що проводяться авторитетними міжнародними організаціями. Передбачено взаємний обмін публікаціями між виданнями ICGFM і Академії. З боку Ради та Комітету підтримано можливість організації і проведення різноманітних науково-практичних заходів із представниками центральних органів виконавчої влади України та вітчизняної фахової спільноти.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

25 травня 2017 року


ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» СПІЛЬНО З ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ПРОВЕЛИ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ».

10 травня 2017 року відбулося засідання круглого столу, присвяченого питанням реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами України.

У заході взяли участь: Перший заступник Міністра освіти і науки України Ковтунець Володимир Віталійович, директор Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України Даниленко Світлана Василівна, заступник директора Департаменту–начальник Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Гапоненко Людмила Василівна, представники структурних підрозділів Міністерства фінансів України, Світового банку, науковці ДННУ «Академія фінансового управління», Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету біоресурсів та природокористування України, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, фахівці громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України.

Засідання відкрила президент Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професор Тетяна Іванівна Єфименко. У своєму виступі вона наголосила на важливості такої зустрічі для вироблення спільної позиції науковців, представників управління наукою, Міністерства фінансів України, університетської спільноти, громадських організацій щодо стратегічних напрямів реформування управління державними фінансами, фінансової системи України в умовах нових економічних реалій.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», д. е. н., професор Анатолій Михайлович Колот. Відзначивши знаковість і важливість заходу, він наголосив, що запропонований формат круглого столу відкриває шляхи для вирішення проблем на засадах міждисциплінарного підходу. Це дасть змогу надати адекватні відповіді на ключові виклики в умовах пришвидшення змін у всіх сферах життя.

На знімках: вступне слово президента Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професора Т. І. Єфименко

На знімку: вступне слово проректора з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професора А. М. Колота

На знімку: виступ віце-президента ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професора П. М. Леоненка

На знімку: виступ професора кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, д. мед. н., професора Л. Ф. Конопльової

На знімку: виступ завідувача кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професора М. М. Шигун

На знімку: учасниця круглого столу голова Аудиторської палати України, д. е. н., доцент Т. О. Каменська

На знімку: під час засідання круглого столу

ПРОГРАМА

круглого столу

“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ”

Реєстрація учасників семінару

Вступне слово

Ковтунець Володимир Віталійович, Перший заступник Міністра освіти і науки України;

Єфименко Тетяна Іванівна, президент ДННУ “Академія фінансового управління”, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професор.

Представники центральних органів виконавчої влади

Колот Анатолій Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор.

Виступи учасників заходу

Завдання наукових досліджень у контексті вдосконалення управління фінансовою системою України

Доповідачі:

Леоненко Петро Михайлович, віце-президент ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Гасанов Сергій Станіславович, директор Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, к. е. н., професор;

Соколовська Алла Михайлівна, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Іваницька Ольга Михайлівна, завідувач відділу Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. держ. упр., професор;

Конопльова Лідія Федорівна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, д. мед. н., професор;

Ловінська Людмила Геннадіївна, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Сушко Наталія Іванівна, завідувач відділу Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, к. е. н., доцент;

Шигун Марія Михайлівна, завідувач кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Гапоненко Людмила Василівна, заступник директора Департаменту – начальник Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

Обговорення – учасники заходу

Стан і розвиток вищої та професійної освіти бухгалтерів і аудиторів в Україні

Доповідачі:

Колот Анатолій Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Коноваленко Наталія Валеріївна, координатор проекту STAREP, Центр реформування фінансової звітності в Україні Світового банку;

Бондар Микола Іванович, декан обліково-економічного факультету ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Каменська Тетяна Олександрівна, голова Аудиторської палати України, д. е. н., доцент;

Легка Валентина Григорівна, виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

Представники вищих навчальних закладів

Обговорення – учасники заходу

Підбиття підсумків роботи круглого столу

Матеріали круглого столу:

рішення круглого столу https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JX0hmMTRQVFlZb1E

до виступу Єфименко Т. І. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JR1hFQnYyWTNKUG8

до виступу Гасанова С. С. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JQ0pvaTVTX0RZSW8

до виступу Іваницької О. М. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JTWNhazVMRS1yWHc

до виступу Ловінської Л. Г. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JZ0loVzFNT0JzT00

до виступу Сушко Н. І. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JdnZ5eUpHdGhuMEE

до виступу Шигун М. М. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JRHpfZ3I0RUtGRTg

до виступу Коноваленко Н. В. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-Jd052VGZULWhOMnc

до виступу Бондара М. І. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JNEZhQkhBZWlvNmc

до виступу Каменської Т. О. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JSEluRjF1TmlzQkU

до виступу Легкої В. Г. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JeUdyWHo2UWo4Rmc

Медіа-центр
Академії фінансового управління

11 травня 2017 року


УЧАСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ТЕТЯНИ ЄФИМЕНКО У КОНФЕРЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КОНСОРЦІУМУ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ.

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» набула статусу організаційного члена Міжнародного консорціуму з управління державними фінансами (ICGFM). В рамках планових заходів цього консорціуму президент Академії Тетяна Іванівна Єфименко виступатиме з доповіддю на 31-й конференції яка відбудеться в м. Майамі з 14 по 19 травня 2017 р. Тема конференції «Макроекономічні вигоди від послідовного впровадження реформ у сфері державних фінансів на основі кращого є світового досвіду».

Доповідь Тетяни Єфименко буде зорієнтована на те, яким чином в Україні відбувається імплементація рекомендацій МВФ щодо управління державними фінансами. Протягом перебування на конференції Тетяна Іванівна братиме участь у засіданні Комітету з питань розроблення і впровадження Міжнародних стандартів управління державними фінансами. Комітет працює в складі міжнародного консорціуму та ініціює обговорення інновацій, спрямованих на впровадження міжнародних стандартів у сфері державного сектору, пов’язаних з управлінням державними фінансами, насамперед у бухгалтерському обліку відповідних коштів, а також фінансовій звітності.

У спеціальному електронному журналі з питань управління державними фінансами, засновником якого є ICGFM, Тетяна Єфименко разом із Людмилою Ловінською, заступником директора НДФІ, опублікували статтю «The Experience and Issues of IPSAS Implementation in Ukraine in the Context of Cooperation with the United Nations». У ній узагальнено роботу підрозділів Академії фінансового управління, які опікуються міжнародними стандартами у сфері державних фінансів.

Зі статтею можна ознайомитися за посиланням: http://www.icgfm.org/journal/2017/vol1/4.pdf

Медіа-центр
Академії фінансового управління

10 травня 2017 року


РЕФОРМУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З ЕНЕРГОПРОДУКТІВ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄС: ОБГОВОРЕННЯ В МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Вчені Академії фінансового управління взяли участь у семінарі, присвяченому проблематиці справляння акцизного податку з енергопродуктів та електроенергії. Захід проходив 25–27 квітня 2017 р. у Міністерстві фінансів України за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках проекту “Підтримка реформи управління державними фінансами”.

Руслан Лазаренко, представник GIZ, у вітальному слові наголосив на важливості проведення чергового семінару з питань адаптації національного податкового законодавства до директив ЄС щодо акцизного податку, оскільки це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Для нашої держави актуальним є розгляд можливостей запозичення найкращого європейського досвіду акцизного оподаткування енергопродуктів та електроенергії, орієнтованого на сприяння підвищенню енергоефективності та енергозбереженню, стосовно чого експерти GIZ надають Україні необхідну консультативну підтримку.

Фахівці з питань законодавчого регламентування й організації справляння акцизного податку Інґрід Дінкельман-Вендле, Аня Перлеберг і Фрідріх Зеєвальд (Німеччина) ознайомили присутніх із підходами до гармонізації акцизного оподаткування енергопродуктів та електроенергії в Європейському Союзі, директивами ЄС (Директива Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 р. щодо загальних умов справляння акцизів, Директива Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 р. про реструктуризацію системи Співтовариства щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії), положення яких мають бути імплементовані в національне податкове законодавство країн ЄС, а також України (відповідно до Додатка ХХVIII Угоди про асоціацію). Було наголошено, що акцизному оподаткуванню підлягають енергопродукти, котрі використовуються як моторне паливо або для отримання тепла; визначено сфери використання енергопродуктів та електроенергії, які не регулюються Директивою Ради 2003/96/ЄС. Також, згідно з Директивою Ради 2003/96/ЄС, є низка пільг із акцизів на енергопродукти та електроенергію, які мають обов’язково застосовуватися країнами, а є певні податкові пільги, що можуть застосовуватися (якщо національні уряди вважають за доцільне їх запровадити). В ЄС ставки акцизів на енергопродукти диференційовано залежно від цілей їх використання. Директивою Ради 2003/96/ЄС встановлено мінімальні рівні ставок акцизів, найвищі з яких передбачено щодо енергопродуктів, котрі використовуються як моторне паливо. В Україні немає такої диференціації ставок акцизного податку та системи податкових пільг. У нашій державі ставка акцизу на електроенергію прив’язана до її ціни, а не до обсягу споживання, як це регламентовано Директивою Ради 2003/96/ЄС. Тому потрібно поступово внести відповідні зміни до вітчизняного податкового законодавства.

На знімку: під час семінару

Експерти розповіли про особливості імплементації в Німеччині положень Директиви Ради 2003/96/ЄС з урахуванням того, що в країні існує вимога обов’язкового домішування до бензинів щонайменше 5 % денатурованого етилового спирту. Також вони представили німецький досвід пільгового оподаткування акцизами енергопродуктів та електроенергії (найчастіше у формі відшкодування вже сплаченого податку), зазначивши сфери застосування пільг, окреслили підходи до надання дозволів для користування пільгами та здійснення податкового контролю при пільговому оподаткуванні.

Неабияке зацікавлення учасників семінару викликали законодавство Німеччини щодо акцизного оподаткування електроенергії (порівняно з Україною в цій країні практика застосування акцизу на електроенергію є доволі тривалою – податок був запроваджений ще в 1999 р. із початком екологічної податкової реформи), а також німецький досвід лібералізації ринку електроенергії. Це особливо актуально для України з огляду на нещодавні законодавчі зміни щодо реформування вітчизняного енергетичного сектору, зокрема, ухвалення в другому читанні Закону про ринок електричної енергії України. Жвава дискусія виникла навколо проблем, пов’язаних із побудовою конкурентного ринку електроенергії в нашій державі.

Інґрід Дінкельман-Вендле, Аня Перлеберг і Фрідріх Зеєвальд також зупинилися на розгляді взаємозв’язку законодавства ЄС у сфері справляння акцизів на енергопродукти та електроенергію і сприяння підвищенню енергоефективності й енергозбереженню (в останньому визначено низку дефініцій, про які йдеться в Директиві Ради 2003/96/ЄС). Цей взаємозв’язок важливо враховувати під час розроблення пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу України у процесі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

На знімку: під час семінару

У семінарі взяли участь фахівці Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, ДННУ “Академія фінансового управління”, Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

03 травня 2017 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

На запрошення керівництва Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету науковці Академії фінансового управління – завідувач відділу державного фінансового контролю к. е. н., доцент Ірина Чумакова та науковий співробітник відділу управління проектами розвитку державних фінансів Марина Осипенко – взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Трансформація фінансових відносин в умовах економічної глобалізації», яка відбулася 20 квітня 2017 р. у м. Харкові. До заходу також долучились науковці Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України та викладачі, аспіранти і студенти Харківського інституту фінансів КНТЕУ.

На знімку (справа наліво): науковий співробітник відділу управління проектами розвитку державних фінансів М. В. Осипенко, завідувач відділу державного фінансового контролю І. Ю. Чумакова, науковий співробітник Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України Н. В. Бєлікова

На знімку: завідувач відділу державного фінансового контролю Чумакова І. Ю.

На пленарному засіданні заходу було висвітлено проблеми та напрями використання обмежених ресурсів в умовах трансформації фінансових відносин і впливу економічної глобалізації на формування фінансової політики України. Зокрема, І. Ю. Чумакова виступила з доповіддю «Удосконалення управління державними фінансами на основі гармонізації систем контролю й аудиту з міжнародно визнаними стандартами», присвяченій проблемам реформування системи управління державними фінансами та ролі систем внутрішнього контролю й зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних стандартах, у розв’язанні цих проблем.

Також у рамках роботи секцій конференції за тематичними напрямами було порушено питання, вельми актуальні в контексті реформ, що відбуваються в нашій країні, а саме трансформації фінансових відносин в умовах економічної глобалізації, нагальних соціально-гуманітарних проблем розвитку українського суспільства тощо. М. В. Осипенко представила доповідь «Основні напрями реформування соціальної політики України згідно з рекомендаціями МВФ», у якій окреслена роль людського капіталу в соціально-економічних системах та проаналізовано визначальні кроки трансформації вітчизняної сфери охорони здоров’я з урахуванням співробітництва з МВФ.

Обговоривши визначені проблеми видозміни соціально-економічних та грошово-кредитних відносин у сфері фінансової політики й важливу роль науково-дослідної роботи, насамперед у вищих навчальних закладах, учасники конференції підготували та схвалили рекомендації з питань, що розглядались. Зазначені рекомендації відображено в резолюції конференції, розміщеній на офіційному сайті ВНЗ.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНА І ЛИТВА: ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ»

20 квітня президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко та завідувач Центру наукових фінансово-економічних експертиз Академії Світлана Сороко взяли участь у Конференції «Україна і Литва: інвестиційні та бізнес-можливості», співорганізаторами якої виступили Український союз промисловців і підприємців, Торгово-промислова палата України, Посольство Литовської Республіки в Україні тощо.

На пленарній частині заходу було висвітлено стан, перспективи та пріоритетні напрями українсько-литовського економічного та інвестиційного співробітництва, умови, переваги й проблемні питання ведення бізнесу в Україні та Литві.

Також у рамках конференції працювали три українсько-литовські робочі групи за такою тематикою:

• Співробітництво у сфері інформаційних технологій.

• Передача литовського досвіду у сфері енергоефективності та охорони навколишнього середовища.

• Стимулювання інвестицій та бізнесу в Україні та Литві.

На конференції було порушено питання, вельми актуальні в умовах реформ, що відбуваються в нашій країні, адже після розпаду колишнього СРСР Литва разом із двома іншими країнами Балтії взяла курс на швидку та радикальну євроінтеграцію і наразі є повноправним членом Європейського Союзу.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року


ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК УКРАЇНИ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ»

19 квітня 2017 року на засіданні Президії НАН України відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук України та Всеукраїнською громадською організацією «Український союз промисловців і підприємців»(УСПП). Президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко взяла участь у підписанні Меморандуму з боку УСПП.

У вступному слові президент НАН України академік Б. Є. Патона зазначив, що, підписання Меморандуму має сприяти активнішому впровадженню вітчизняних наукових розробок у промисловість України.

За словами президента УСПП А. К. Кінаха, складний стан реального сектору національної економіки потребує більш системної та тісної взаємодії бізнесу з концентрованим інтелектом, досвідом, професіоналізмом, що наявний в Національній академії наук України. На думку відомого громадського діяча, час припинити деструктивні процеси в промисловості, переорієнтувати підприємства, компанії на виробництво продукції з високою доданою вартістю, що неможливо без участі передової науки.

Метою підписання Меморандуму є налагодження довгострокового взаємовигідного співробітництва задля всебічного сприяння розвиткові підприємництва, налагодження партнерських відносин між владою, бізнесом і експертною громадськістю, поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВІДЗНАЧЕНІ ПРЕМІЄЮ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи та відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки й економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України на підставі проведених у відповідних відділеннях НАН України конкурсів.

Премія імені М. І. Туган-Барановського присуджується на підставі рішення Відділення економіки НАН України за видатні наукові роботи в галузі економіки.

На своєму засіданні 8 лютого 2017 року Президія Національної академії наук України присудила премію імені М. І. Туган-Барановського президенту Академії фінансового управління, члену-кореспонденту НАН України ТЕТЯНІ ІВАНІВНІ ЄФИМЕНКО, члену-кореспонденту НААН України ВАЛЕРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ ЖУКУ та заступнику директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії, доктору економічних наук ЛЮДМИЛІ ГЕННАДІЇВНІ ЛОВІНСЬКІЙ за цикл праць з обліку та фінансової звітності як інформаційної основи антикризового управління в умовах глобалізації.

Урочисте вручення дипломів лауреатів премії імені М. І. Туган-Барановського відбулося 13 квітня 2017 року на загальних зборах Національної академії наук України.

На засіданні Вченої ради 14 квітня 2017 року колектив Академії фінансового управління щиро привітав Тетяну Іванівну Єфименко та Людмилу Геннадіївну Ловінську з високою нагородою Національної академії наук.

На знімку (зліва направо): президент Академії, член-кореспондент НАН України Т. І. Єфименко, директор Науково-дослідного фінансового інституту Академії, професор С. С. Гасанов, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії, доктор економічних наук Л. Г. Ловінська

На знімках: завідувач відділення глобальної економіки і міжнародних фінансів, академік НАН України О. Г. Білорус, Почесний директор НДФІ Академії, професор Г. О. П’ятаченко, члени Вченої ради.

На знімках: члени Вченої ради Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗВІТНІЙ СЕСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кореспондент НАН України Тетяна Єфименко та заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного фінансового інституту Академії, д. е. н., професор Людмила Ловінська взяли участь у звітній сесії Загальних зборів Національної академії наук України, під час якої було представлено отримані минулого року результати діяльності наукових установ НАН України, визначено найвагоміші досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень, проаналізовано проблеми звітного періоду й окреслено основні напрями подальшої роботи.

Участь у зібранні взяли члени і наукові працівники НАН України, представники органів державної влади, наукової громадськості та засобів масової інформації.

За результатами обговорення ухвалено постанову Загальних зборів НАН України, якою затверджено Звіт про діяльність Академії та визначено її основні завдання на наступний період.

Під час урочистого заходу було вручено Диплом Президії Національної академії наук України про присудження премії імені М. І. Тугана-Барановського за цикл праць з обліку та фінансової звітності як інформаційної основи антикризового управління в умовах глобалізації членові-кореспонденту НАН України Тетяні Єфименко, членові-кореспонденту НААН України Валерію Жуку та докторові економічних наук Людмілі Ловінській.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 квітня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВНОЇ-НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кореспондент НАН України Тетяна Єфименко взяла участь в обговореннях у Загальних зборах Відділення економіки НАН України.

Академік НАН України Елла Лібанова виступила на зборах із доповіддю «Про підсумки наукової діяльності установ Відділення економіки НАН України у 2016 р. та подальші перспективи розвитку досліджень і розробок».

У науковій доповіді академіка НАН України Валерія Гейця, присвяченій результатам діяльності Державної установи “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”, було визначено найвагоміші досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень й висвітлено стратегію розвитку наукових досліджень Інституту.

Велику зацікавленість у присутніх викликала наукова доповідь члена-кореспондента НАН України Миколи Кизима «Промислова політика в умовах децентралізації в Україні». Під час її обговорення провідні вчені-економісти України висловили чимало слушних думок, які мають стати у пригоді під час економічних реформ у контексті децентралізації та євроінтеграції, що відбуваються нині.

Член-кореспондент НАН України Тетяна Єфименко запропонувала додати до загальної доповіді аналіз проблем регіональної консолідації ланцюжків цінності на основі інститутів розвитку та виступила з повідомленням про наукові напрацювання Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» з питань:

• інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів;

• відтворення основних складових регіонального економічного потенціалу;

• стратегічних позицій промисловості в глобальній конкуренції;

• аналізу розподілу регіонів України за співвідношенням між приростом капітальних інвестицій та приростом валового регіонального продукту у 2003–2016 рр.;

• пропозицій, щодо матриці оцінювання надходжень до бюджету об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 квітня 2017 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
©2003