МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  2974828
 
 
   

УЧАСТЬ УЧЕНИХ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ У КРУГЛОМУ СТОЛІ «ФІНАНСУВАННЯ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ. ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

2 червня 2017 року президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко та провідні науковці Академії – д. е. н., професор Л. Г. Ловінська, к. е. н. Л. Г. Олейнікова та к. е. н., доцент Н. І. Сушко взяли участь у круглому столі «Фінансування на основі показників ефективності університетів. Виклики для України».

На круглому столі професор Франк Цігелем, керуючий директор некомерційного Центру розвитку вищої освіти, керівник міжнародної програми підготовки магістрів Erasmus Mundus у сфері наукових досліджень й інновацій вищої освіти в Університеті м. Оснабрюка (Німеччина) представив презентацію «Фінансування на основі показників ефективності університетів у європейських країнах: найкращі практики».

Перший заступник Міністра освіти і науки України В. В. Ковтунець презентував проект законодавства щодо фінансування освіти на основі показників ефективності. У підготовці проекту активну участь брали вчені Академії фінансового управління, котрі запропонували розділи, присвячені управлінню змінами та навчанню персоналу такого управління на основі найкращого досвіду Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами (ICGFM).

Медіа-центр
Академії фінансового управління

02 червня 2017 року


УЧАСТЬ УЧЕНИХ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В НАРАДІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА ПРОВІДНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ФОРМУЛИ РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ

1 червня 2017 року президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко та провідні науковці Академії – д. е. н., професор Л. Г. Ловінська, к. е. н. Л. Г. Олейнікова та к. е. н., доцент Н. І. Сушко взяли участь у нараді керівництва Міністерства освіти і науки України, провідних вищих навчальних закладів м. Києва під головуванням Першого заступника Міністра В. В. Ковтунця, присвяченій питанням нових механізмів середньострокового бюджетного планування в галузі освіти й підходів щодо формульного розподілу бюджетних асигнувань між закладами освіти.

Головуючий ознайомив присутніх із чинною методикою формульного розподілу фінансування між навчальними закладами у Польщі.

В обговоренні міжнародної практики розподілу фінансування Латвії, Румунії, Польщі та інших європейських країн брали участь керівники структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, керівництво Академії фінансового управління та вищих навчальних закладів.

Значну увагу було приділено ймовірним ризикам у зв’язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні та питанням якісних показників результатів діяльності закладів освіти і науки, що можуть використовуватись як мотивуючий компонент при розподілі фінансування.

Під час обговорення нових підходів до методики розподілу фінансування освітньої галузі Т. І. Єфименко зазначила, що запровадження нової філософії розрахунків має відбуватися еволюційним шляхом. Напрацювання мають ґрунтуватися на відповідній статистичній базі, що дасть змогу забезпечити транспарентність розрахунків, зрівняння варіативних результатів та вибір оптимального рішення стосовно розподілу фінансування. Крім того, запропоновано базові обсяги витрат закладати в Бюджетну резолюцію у відсотках до показників ВВП країни, оскільки абсолютні обсяги фінансування можуть бути непорівнюваними щодо їхньої спроможності забезпечення діяльності установ.

Присутні дійшли консенсусу в питанні необхідності розроблення відповідної статистичної бази показників для здійснення пілотних обрахунків розподілу фінансування та визначення формули розподілу.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

01 червня 2017 року


УЧАСТЬ УЧЕНИХ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В ЗУСТРІЧІ ТЕХНІЧНОЇ МІСІЇ ФІСКАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ МВФ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТНОЇ РЕЗОЛЮЦІЇ В КОНТЕКСТІ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

29 травня 2017 року президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко та провідні науковці Академії – д. е. н., професор Л. Г. Ловінська, к. е. н. Л. Г. Олейнікова та к. е. н., доцент Н. І. Сушко взяли участь у зустрічі технічної місії Фіскального департаменту МВФ, очолюваної старшим економістом Департаменту Мігелем Альвашем, із представниками Міністерства освіти і науки України та наукових установ з питань підготовки проекту Бюджетної резолюції, з наголосом на середньостроковому бюджетному плануванні в галузі освіти.

Представники місії попередньо були ознайомлені з документом, який подано Міністерством освіти і науки України до Міністерства фінансів України з метою формування останнім Бюджетної резолюції.

Мета зустрічі полягала в обговоренні методики складання окремих показників форм розрахунків, що і зумовило низку питань стосовно методології та організації складання розрахунків потреби у бюджетних асигнуваннях.

У ході зустрічі представники Міністерства освіти і науки України надали відповіді на запитання представників технічної місії МВФ, а також зазначили, що останні новації у сфері освіти спрямовані на оптимізацію освітнього процесу й удосконалення механізму фінансування.

Значну увагу було приділено новаціям в освіті та їх відображенню в системі фінансування закладів освіти та у бюджетному процесі; наявності резервів, коли скорочуються обсяги джерел для необхідних витрат; новим підходам у менеджменті ресурсозабезпечення та формування вартості надання освітніх послуг.

Під час обговорення майбутніх змін у фінансуванні освітньої галузі, Президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» зазначила, що відбувається опрацювання змін у бюджетному плануванні в майбутньому на базі клієнтоорієнтованого підходу до надання освітніх послуг, гарантованих Конституцією України. Вивчення найкращої світової практики свідчить про необхідність еволюційних трансформацій наявних систем фінансового менеджменту в навчальних закладах, запровадження калькулювання вартості навчання одного студента, формування бюджетних програм на принципово нових механізмах фінансування. Проте напрацювання таких підходів потребує певного часу, а реалізація має відбуватися поступово, на основі ітеративного процесу просування змін із запровадженням оновлених методик розрахунку вартості навчання, міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності в державному секторі, на засадах інновацій у бюджетному процесі, передбачених стратегічними документами щодо процесів реформ в Україні.

Під час обговорення майбутніх змін щодо фінансування освітньої галузі, Т. І. Єфименко зазначила, що зміни у бюджетному плануванні в майбутньому мають базуватися на клієнтоорієнтованому підході до надання освітніх послуг і еволюційних трансформаціях чинних систем фінансового обліку в навчальних закладах, калькулюванні вартості навчання одного студента, формуванні бюджетних програм на принципово нових механізмах фінансування. Проте напрацювання таких підходів потребує певного часу, а реалізація має відбуватися поступово, у рамках ітеративного процесу просування реформ із введенням нових методик розрахунку вартості навчання, нових стандартів фінансового обліку в державному секторі, на засадах оновленої філософії бюджетного процесу.

Відбувся обмін думками щодо питань реформування системи фінансування освітніх послуг в Україні, в якому взяла участь Аманда Сейджх (Amanda Sayegh), експерт МВФ, доповідач на 31-й міжнародній практичній конференції «Макроекономічні вигоди стійкої практики управління державними фінансами» (м. Маямі, США), організованій Міжнародним консорціумом з питань управління державними фінансами (ICGFM). Фактично було продовжено плідну дискусію, започатковану на конференції академіком-секретарем Відділення економіки НАН України Е. М. Лібановою та членом-кореспондентом НАН України Т. І. Єфименко, присвячену сучасним аспектам реформування в контексті найкращої практики ICGFM.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

31 травня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПОДАТКИ: ЧАС ЗМІН»У БРЮССЕЛІ

Президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко є постійним учасником заходів з питань оподаткування, обліку та звітності, що проводяться в Брюсселі провідними міжнародними організаціями. 30 травня 2017 року Тетяна Іванівна взяла участь у міжнародній конференції «Податки: час змін». Серед її учасників були П’єр Московісі, європейський комісар у справах економіки,і фінансів, оподаткування та митниць, Паскаль Сент-Аманс, директор Центру ОЕСР з питань податкової політики та адміністрування, Валері Мутальє, директор Департаменту з питань оподаткування, економічного аналізу й оцінювання Європейської комісії, та ін.

Т. І. Єфименко на конференції

На конференції було порушено питання порівняльного аналізу податкових систем ЄС і США в контексті стратегії Адміністрації президента Д. Трампа щодо підтримки вітчизняного товаровиробника й захисту національних економічних інтересів. Крім того, значну увагу було приділено аспектам гармонізації фіскальних правил на наднаціональному рівні із метою запобігання корупції та ухиленню від оподаткування.

Т. І. Єфименко взяла активну участь в обговоренні подальших перспектив реформування наднаціональних правил оподаткування у зв’язку з процесами глобалізації, які стосуються, зокрема, й України. Для нашої держави важливо в процесі проведення реформ враховувати найкращі міжнародні практики, досвід країн, котрі завдяки належній фіскальній політиці забезпечили стале економічне зростання.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

31 травня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ "ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМ В УМОВАХ КРИЗИ"

Президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко взяла участь у круглому столі "Ефективність реформ в умовах кризи", який відбувся 26 травня 2017 року за участю народних депутатів, урядовців, профільних Комітетів Верховної Ради України, провідних економістів та спеціально запрошеного гостя Вернона Сміта – основоположника експериментальної економіки, лауреата Нобелівської премії з економіки 2002 року, президента Міжнародного фонду експериментальних економічних досліджень.

У рамках загальної дискусії було обговорено питання "Change Management" у контексті 500-ліття протестантської Реформації у Європі та уроків для України на шляху власних реформ. Крім загальнотеоретичних питань реалізації потенціалу протестантизму, співвідношення політично-економічної доцільності та біхевіоріальних проявів у стратегічному менеджменті держави в умовах фінансіалізації та ін., представники Комітетів Верховної Ради України здебільшого ставили питання щодо шляхів податкового реформування, антикризового управління в умовах нової економічної реальності, підвищення ефективності взаємовідносин з МВФ.

Вернон Сміт наголосив, що під час збройного конфлікту реформи можна та потрібно проводити й закликав українських чиновників не зупинятися на шляху їх упровадження.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

29 травня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КОНСОРЦІУМУ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

З 13 по 21 травня 2017 року президент Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професор Тетяна Іванівна Єфименко на запрошення президента та віце-президента Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами (ICGFM), за погодженням із Міністерством освіти і науки України брала участь у 31-й міжнародній практичній конференції «Макроекономічні вигоди стійкої практики управління державними фінансами» (м. Маямі, США).

Т. І. Єфименко, президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, Джим Райт, президент Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами, та Е. М. Лібанова, академік-секретар Відділення економіки НАН України

У заходах, згідно з програмою конференції, були задіяні члени Ради директорів ICGFM (далі – Рада), члени Комітету з питань впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі економіки (далі – Комітет), а також учасники, експерти Конференції, що представляють сферу управління державними фінансами (УДФ) із різних країн світу.

14 травня Т. І. Єфименко як член Ради директорів Консорціуму взяла участь у черговому засіданні Ради, на якому розглядалися поточні питання роботи Консорціуму, Спеціальних комітетів із міжнародних стандартів аудиту та бухгалтерського обліку й напрями подальшого розвитку на найближчу перспективу. На засіданні Ради та Комітету було схвалено пріоритетні напрями подальшого поглиблення співробітництва з Академією фінансового управління в частині підтримки національних реформ в ефективному макроекономічному регулюванні УДФ. Тетяна Іванівна провела робочі дискусії з топ-менеджерами та експертами Evans Incorporated щодо розширення контактів у площині підвищення кваліфікації вітчизняних керівників і фахівців сфери УДФ.

Т. І. Єфименко під час Ради директорів Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами

15 травня Тетяна Іванівна разом із віце-президентом Консорціуму, головою конференції, Девідом Перлом як модератор супроводжувала сесію, присвячену впровадженню Службою державного аудиту Грузії інформаційно-комунікаційних технологій у громадському нагляді за державними фінансами.

Т. І. Єфименко та віце-президент Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами Девід Перл

Т. І. Єфименко та представники Грузії – Джордж Джеренашвілі й Ніно Ломжарія

Т. І. Єфименко під час дискусії

18 травня Т. І. Єфименко, відповідно до порядку денного конференції, виступила з доповіддю на тему «Імплементація рекомендацій МВФ в українську систему управління державними фінансами», присвяченою найкращій практиці реалізації рекомендацій Фонду в умовах упровадження Стратегії реформування системи УДФ на 2017–2021 роки. У доповіді було розглянуто такі питання:

• Рекомендації МВФ із питань управління державними фінансами та необхідність їх урахування в Україні.

• Завдання управління державними фінансами в аспекті Стратегії.

• Стратегічні орієнтири розвитку податкової системи України та реформування податкового адміністрування.

• Напрями пенсійної реформи в Україні.

• Земельна реформа та шляхи її здійснення.

• Удосконалення інструментів макроекономічного прогнозування в Україні.

• Підвищення рівня управління фіскальними та борговими ризиками.

• Поглиблення фіскальної децентралізації.

• Підвищення ефективності надання бюджетних послуг.

• Покращання управління державними інвестиціями.

• Підвищення якості, повноти та достовірності обліку в державному секторі.

• Реформування внутрішнього та зовнішнього контролю та аудиту у державному секторі.

• Підвищення транспарентності в УДФ.

Т. І. Єфименко під час конференції

Т. І. Єфименко під час доповіді

Виступ президента Академії викликав велику зацікавленість із боку фахівців з управління міжнародними фінансами.

Т. І. Єфименко, президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, та Е. М. Лібанова, академік-секретар Відділення економіки НАН України

У рамках конференції було заплановано посилення співпраці із зарубіжними партнерами в галузі наукових розробок шляхом участі Академії фінансового управління та наукових установ Відділення економіки НАН України (представник – академік-секретар відділення Е. М. Лібанова) в інтернаціональних фінансових оглядах, що проводяться авторитетними міжнародними організаціями. Передбачено взаємний обмін публікаціями між виданнями ICGFM і Академії. З боку Ради та Комітету підтримано можливість організації і проведення різноманітних науково-практичних заходів із представниками центральних органів виконавчої влади України та вітчизняної фахової спільноти.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

25 травня 2017 року


ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» СПІЛЬНО З ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ПРОВЕЛИ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ».

10 травня 2017 року відбулося засідання круглого столу, присвяченого питанням реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами України.

У заході взяли участь: Перший заступник Міністра освіти і науки України Ковтунець Володимир Віталійович, директор Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України Даниленко Світлана Василівна, заступник директора Департаменту–начальник Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Гапоненко Людмила Василівна, представники структурних підрозділів Міністерства фінансів України, Світового банку, науковці ДННУ «Академія фінансового управління», Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету біоресурсів та природокористування України, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, фахівці громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України.

Засідання відкрила президент Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професор Тетяна Іванівна Єфименко. У своєму виступі вона наголосила на важливості такої зустрічі для вироблення спільної позиції науковців, представників управління наукою, Міністерства фінансів України, університетської спільноти, громадських організацій щодо стратегічних напрямів реформування управління державними фінансами, фінансової системи України в умовах нових економічних реалій.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», д. е. н., професор Анатолій Михайлович Колот. Відзначивши знаковість і важливість заходу, він наголосив, що запропонований формат круглого столу відкриває шляхи для вирішення проблем на засадах міждисциплінарного підходу. Це дасть змогу надати адекватні відповіді на ключові виклики в умовах пришвидшення змін у всіх сферах життя.

На знімках: вступне слово президента Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професора Т. І. Єфименко

На знімку: вступне слово проректора з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професора А. М. Колота

На знімку: виступ віце-президента ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професора П. М. Леоненка

На знімку: виступ професора кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, д. мед. н., професора Л. Ф. Конопльової

На знімку: виступ завідувача кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професора М. М. Шигун

На знімку: учасниця круглого столу голова Аудиторської палати України, д. е. н., доцент Т. О. Каменська

На знімку: під час засідання круглого столу

ПРОГРАМА

круглого столу

“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ”

Реєстрація учасників семінару

Вступне слово

Ковтунець Володимир Віталійович, Перший заступник Міністра освіти і науки України;

Єфименко Тетяна Іванівна, президент ДННУ “Академія фінансового управління”, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професор.

Представники центральних органів виконавчої влади

Колот Анатолій Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор.

Виступи учасників заходу

Завдання наукових досліджень у контексті вдосконалення управління фінансовою системою України

Доповідачі:

Леоненко Петро Михайлович, віце-президент ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Гасанов Сергій Станіславович, директор Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, к. е. н., професор;

Соколовська Алла Михайлівна, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Іваницька Ольга Михайлівна, завідувач відділу Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. держ. упр., професор;

Конопльова Лідія Федорівна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, д. мед. н., професор;

Ловінська Людмила Геннадіївна, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Сушко Наталія Іванівна, завідувач відділу Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, к. е. н., доцент;

Шигун Марія Михайлівна, завідувач кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Гапоненко Людмила Василівна, заступник директора Департаменту – начальник Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

Обговорення – учасники заходу

Стан і розвиток вищої та професійної освіти бухгалтерів і аудиторів в Україні

Доповідачі:

Колот Анатолій Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Коноваленко Наталія Валеріївна, координатор проекту STAREP, Центр реформування фінансової звітності в Україні Світового банку;

Бондар Микола Іванович, декан обліково-економічного факультету ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Каменська Тетяна Олександрівна, голова Аудиторської палати України, д. е. н., доцент;

Легка Валентина Григорівна, виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

Представники вищих навчальних закладів

Обговорення – учасники заходу

Підбиття підсумків роботи круглого столу

Матеріали круглого столу:

рішення круглого столу https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JX0hmMTRQVFlZb1E

до виступу Єфименко Т. І. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JR1hFQnYyWTNKUG8

до виступу Гасанова С. С. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JQ0pvaTVTX0RZSW8

до виступу Іваницької О. М. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JTWNhazVMRS1yWHc

до виступу Ловінської Л. Г. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JZ0loVzFNT0JzT00

до виступу Сушко Н. І. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JdnZ5eUpHdGhuMEE

до виступу Шигун М. М. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JRHpfZ3I0RUtGRTg

до виступу Коноваленко Н. В. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-Jd052VGZULWhOMnc

до виступу Бондара М. І. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JNEZhQkhBZWlvNmc

до виступу Каменської Т. О. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JSEluRjF1TmlzQkU

до виступу Легкої В. Г. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JeUdyWHo2UWo4Rmc

Медіа-центр
Академії фінансового управління

11 травня 2017 року


УЧАСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ТЕТЯНИ ЄФИМЕНКО У КОНФЕРЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КОНСОРЦІУМУ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ.

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» набула статусу організаційного члена Міжнародного консорціуму з управління державними фінансами (ICGFM). В рамках планових заходів цього консорціуму президент Академії Тетяна Іванівна Єфименко виступатиме з доповіддю на 31-й конференції яка відбудеться в м. Майамі з 14 по 19 травня 2017 р. Тема конференції «Макроекономічні вигоди від послідовного впровадження реформ у сфері державних фінансів на основі кращого є світового досвіду».

Доповідь Тетяни Єфименко буде зорієнтована на те, яким чином в Україні відбувається імплементація рекомендацій МВФ щодо управління державними фінансами. Протягом перебування на конференції Тетяна Іванівна братиме участь у засіданні Комітету з питань розроблення і впровадження Міжнародних стандартів управління державними фінансами. Комітет працює в складі міжнародного консорціуму та ініціює обговорення інновацій, спрямованих на впровадження міжнародних стандартів у сфері державного сектору, пов’язаних з управлінням державними фінансами, насамперед у бухгалтерському обліку відповідних коштів, а також фінансовій звітності.

У спеціальному електронному журналі з питань управління державними фінансами, засновником якого є ICGFM, Тетяна Єфименко разом із Людмилою Ловінською, заступником директора НДФІ, опублікували статтю «The Experience and Issues of IPSAS Implementation in Ukraine in the Context of Cooperation with the United Nations». У ній узагальнено роботу підрозділів Академії фінансового управління, які опікуються міжнародними стандартами у сфері державних фінансів.

Зі статтею можна ознайомитися за посиланням: http://www.icgfm.org/journal/2017/vol1/4.pdf

Медіа-центр
Академії фінансового управління

10 травня 2017 року


РЕФОРМУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З ЕНЕРГОПРОДУКТІВ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄС: ОБГОВОРЕННЯ В МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Вчені Академії фінансового управління взяли участь у семінарі, присвяченому проблематиці справляння акцизного податку з енергопродуктів та електроенергії. Захід проходив 25–27 квітня 2017 р. у Міністерстві фінансів України за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках проекту “Підтримка реформи управління державними фінансами”.

Руслан Лазаренко, представник GIZ, у вітальному слові наголосив на важливості проведення чергового семінару з питань адаптації національного податкового законодавства до директив ЄС щодо акцизного податку, оскільки це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Для нашої держави актуальним є розгляд можливостей запозичення найкращого європейського досвіду акцизного оподаткування енергопродуктів та електроенергії, орієнтованого на сприяння підвищенню енергоефективності та енергозбереженню, стосовно чого експерти GIZ надають Україні необхідну консультативну підтримку.

Фахівці з питань законодавчого регламентування й організації справляння акцизного податку Інґрід Дінкельман-Вендле, Аня Перлеберг і Фрідріх Зеєвальд (Німеччина) ознайомили присутніх із підходами до гармонізації акцизного оподаткування енергопродуктів та електроенергії в Європейському Союзі, директивами ЄС (Директива Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 р. щодо загальних умов справляння акцизів, Директива Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 р. про реструктуризацію системи Співтовариства щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії), положення яких мають бути імплементовані в національне податкове законодавство країн ЄС, а також України (відповідно до Додатка ХХVIII Угоди про асоціацію). Було наголошено, що акцизному оподаткуванню підлягають енергопродукти, котрі використовуються як моторне паливо або для отримання тепла; визначено сфери використання енергопродуктів та електроенергії, які не регулюються Директивою Ради 2003/96/ЄС. Також, згідно з Директивою Ради 2003/96/ЄС, є низка пільг із акцизів на енергопродукти та електроенергію, які мають обов’язково застосовуватися країнами, а є певні податкові пільги, що можуть застосовуватися (якщо національні уряди вважають за доцільне їх запровадити). В ЄС ставки акцизів на енергопродукти диференційовано залежно від цілей їх використання. Директивою Ради 2003/96/ЄС встановлено мінімальні рівні ставок акцизів, найвищі з яких передбачено щодо енергопродуктів, котрі використовуються як моторне паливо. В Україні немає такої диференціації ставок акцизного податку та системи податкових пільг. У нашій державі ставка акцизу на електроенергію прив’язана до її ціни, а не до обсягу споживання, як це регламентовано Директивою Ради 2003/96/ЄС. Тому потрібно поступово внести відповідні зміни до вітчизняного податкового законодавства.

На знімку: під час семінару

Експерти розповіли про особливості імплементації в Німеччині положень Директиви Ради 2003/96/ЄС з урахуванням того, що в країні існує вимога обов’язкового домішування до бензинів щонайменше 5 % денатурованого етилового спирту. Також вони представили німецький досвід пільгового оподаткування акцизами енергопродуктів та електроенергії (найчастіше у формі відшкодування вже сплаченого податку), зазначивши сфери застосування пільг, окреслили підходи до надання дозволів для користування пільгами та здійснення податкового контролю при пільговому оподаткуванні.

Неабияке зацікавлення учасників семінару викликали законодавство Німеччини щодо акцизного оподаткування електроенергії (порівняно з Україною в цій країні практика застосування акцизу на електроенергію є доволі тривалою – податок був запроваджений ще в 1999 р. із початком екологічної податкової реформи), а також німецький досвід лібералізації ринку електроенергії. Це особливо актуально для України з огляду на нещодавні законодавчі зміни щодо реформування вітчизняного енергетичного сектору, зокрема, ухвалення в другому читанні Закону про ринок електричної енергії України. Жвава дискусія виникла навколо проблем, пов’язаних із побудовою конкурентного ринку електроенергії в нашій державі.

Інґрід Дінкельман-Вендле, Аня Перлеберг і Фрідріх Зеєвальд також зупинилися на розгляді взаємозв’язку законодавства ЄС у сфері справляння акцизів на енергопродукти та електроенергію і сприяння підвищенню енергоефективності й енергозбереженню (в останньому визначено низку дефініцій, про які йдеться в Директиві Ради 2003/96/ЄС). Цей взаємозв’язок важливо враховувати під час розроблення пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу України у процесі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

На знімку: під час семінару

У семінарі взяли участь фахівці Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, ДННУ “Академія фінансового управління”, Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

03 травня 2017 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

На запрошення керівництва Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету науковці Академії фінансового управління – завідувач відділу державного фінансового контролю к. е. н., доцент Ірина Чумакова та науковий співробітник відділу управління проектами розвитку державних фінансів Марина Осипенко – взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Трансформація фінансових відносин в умовах економічної глобалізації», яка відбулася 20 квітня 2017 р. у м. Харкові. До заходу також долучились науковці Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України та викладачі, аспіранти і студенти Харківського інституту фінансів КНТЕУ.

На знімку (справа наліво): науковий співробітник відділу управління проектами розвитку державних фінансів М. В. Осипенко, завідувач відділу державного фінансового контролю І. Ю. Чумакова, науковий співробітник Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України Н. В. Бєлікова

На знімку: завідувач відділу державного фінансового контролю Чумакова І. Ю.

На пленарному засіданні заходу було висвітлено проблеми та напрями використання обмежених ресурсів в умовах трансформації фінансових відносин і впливу економічної глобалізації на формування фінансової політики України. Зокрема, І. Ю. Чумакова виступила з доповіддю «Удосконалення управління державними фінансами на основі гармонізації систем контролю й аудиту з міжнародно визнаними стандартами», присвяченій проблемам реформування системи управління державними фінансами та ролі систем внутрішнього контролю й зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних стандартах, у розв’язанні цих проблем.

Також у рамках роботи секцій конференції за тематичними напрямами було порушено питання, вельми актуальні в контексті реформ, що відбуваються в нашій країні, а саме трансформації фінансових відносин в умовах економічної глобалізації, нагальних соціально-гуманітарних проблем розвитку українського суспільства тощо. М. В. Осипенко представила доповідь «Основні напрями реформування соціальної політики України згідно з рекомендаціями МВФ», у якій окреслена роль людського капіталу в соціально-економічних системах та проаналізовано визначальні кроки трансформації вітчизняної сфери охорони здоров’я з урахуванням співробітництва з МВФ.

Обговоривши визначені проблеми видозміни соціально-економічних та грошово-кредитних відносин у сфері фінансової політики й важливу роль науково-дослідної роботи, насамперед у вищих навчальних закладах, учасники конференції підготували та схвалили рекомендації з питань, що розглядались. Зазначені рекомендації відображено в резолюції конференції, розміщеній на офіційному сайті ВНЗ.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 квітня 2017 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
©2003