МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  2911521
 
 
   

Тетяна ЄФИМЕНКО:
«НОВОВВЕДЕННЯ ДАДУТЬ ЗМОГУ ВЖЕ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ПІДВИЩИТИ МІСЦЕ УКРАЇНИ
У СВІТОВОМУ РЕЙТИНГУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ»

Академія фінансового управління разом з підприємницькою спільнотою активно працює над імплементацією Податкового кодексу й послідовно опрацьовує позиції щодо внесення змін у податкове законодавство з метою його поліпшення. Про це заявила президент Академії фінансового управління Міністерства фінансів України Тетяна Єфименко на засіданні Економічної ради, яке відбулося в Українському союзі промисловців і підприємців.

Учасники засідання розглядали положення законопроектів «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) (№8521) та законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України)» (№ 8217). Участь в обговоренні взяли президент УСПП Анатолій Кінах, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутиннік, керівники підприємств, галузевих асоціацій, громадських організацій, експерти, науковці.

Тетяна Єфименко звернула увагу присутніх, зокрема, на те, що є чотири основні напрямки, де потрібно прийняти такі рішення, які б давали можливість використовувати податкову систему, як важіль для економічного зростання. Це, перш за все, стосується адміністрування, малого і середнього бізнесу, податку на прибуток та податку на додану вартість. Відомо, що стосовно цих позицій нині є багато різних пропозицій, існують різнопланові підходи. Але, на думку Тетяни Єфименко, коли ми хочемо, щоб до нас приходили інвестиції, то це можливо за умови підвищення рівня конкурентоспроможності держави.

Саме тому, за її словами, потрібно впроваджувати європейські та світові норми ведення підприємницької діяльності. Тетяна Єфименко повідомила, що Академія фінансового управління підготувала серйозні методологічні матеріали стосовно поліпшення податкового законодавства, які дають обґрунтування, яким чином можна підвищити місце України у світових рейтингах ведення бізнесу. Нині ці матеріали розглядаються на регіональних семінарах для малого й середнього бізнесу, які проходять по Україні і мають на меті ознайомити підприємців з новаціями податкового законодавства, навчити їх правильно застосовувати нові законодавчі норми на практиці.

Дослідження свідчать, що український бухгалтер для підготовки звітності в середньому витрачає втричі більше часу, аніж на це йде в інших країнах. На думку Тетяни Єфименко, також потрібно змінювати зразок податкової декларації, бо вона нині стала об’ємнішою і потребує більше часу для заповнення. Експерти Світового банку, які спільно з фахівцями Академії працюють над удосконаленням податкового законодавства, також звертають увагу на позицію сплати податку на прибуток. Тут було б доцільно один раз на рік складати декларацію, а три рази сплачувати податковий аванс.

Зміни стосуються електронної звітності та ще багатьох позицій, які нині на часі, зокрема, адміністрування. У сфері малого й середнього бізнесу, наприклад, варто крок за кроком оптимізувати процеси, відмовитися від системи пільг. Проте, перш, ніж щось кардинально змінювати, потрібно мільйонам людей, зайнятих у цьому бізнесі, запропонувати альтернативні варіанти. На переконання Тетяни Єфименко, нововведення дадуть змогу вже у найближчому часі підвищити місце України у світовому рейтингу конкурентоспроможності хоча б до сотої позиції.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутиннік поінформував присутніх про можливі терміни ухвалення нових законопроектів, які дадуть змогу поліпшити податкове законодавство та наблизити рівень ведення бізнесу до світових стандартів. За його словами, це може відбутися впродовж червня, і тоді з наступного півріччя підприємці зможуть працювати за новими, більш комфортними правилами.

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах звернув увагу, що запровадження деяких норм Податкового кодексу негативно вплинуло на роботу бізнесу, однак висловив задоволення, що до голосу підприємців прислухалися і діалог у форматі «влада-бізнес-наука-суспільство» триває. Результатом цього діалогу, на його думку, є внесення змін до податкового законодавства. Він повідомив, що промислово-підприємницька спільнота разом з науковцями та представниками галузевих асоціацій підготує спеціальне звернення до Верховної ради та Кабінету Міністрів, у якому представить своє бачення обговорюваних змін до законодавства та надасть власні пропозиції.

26 травня 2011 рокуНА ОСНОВІ ДОСТОВІРНОГО І НАДІЙНОГО МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ


Бюджетний кодекс України, який вступив у дію з 1 січня цього року, містить в собі багато новацій, що створюють правові умови для проведення реформ у сфері бюджетного законодавства, подальшого вдосконалення бюджетної системи всіх рівнів. Одним з нововведень є середньострокове бюджетне планування. В чому полягає його суть? Які намічено шляхи його запровадження? Яким чином цей принцип посприяє модернізації системи управління державними фінансами, осучаснить такий складний та відповідальний процес, як формування бюджету України? На ці запитання Медіа-центру Академії фінансового управління відповідає завідувач відділу бюджетної системи Академії, доктор економічних наук, доцент К. В. ПАВЛЮК.

— Клавдіє Василівно, як відомо, нині перед нашою державою постали нові завдання, зумовлені розвитком економічних відносин і підвищенням вимог до надання нею соціальних послуг. Так, наприклад, переосмислюється роль бюджетної системи в регулюванні економічних і соціальних процесів. Необхідно також вдосконалювати основний законодавчий акт з питань бюджету – Бюджетний кодекс України.

— Ви цілком слушно окреслили коло проблем. Новий Бюджетний кодекс, який втілює в собі конкретне бачення розвитку бюджетної системи всіма гілками влади та різними інституціями, вже діє. Він є системним правовим актом, який започатковує інноваційні зміни в бюджетному процесі та створює правове підґрунтя для реалізації цілої низки новацій, пов’язаних, зокрема, із запровадженням програмно-цільового методу у бюджетному процесі, удосконаленням процедур формування, розгляду та ухвалення закону про державний бюджет. Необхідно також удосконалювати управління державним боргом, закріпляти нові правила витрачання бюджетних коштів, наполегливо працювати над посиленням фінансової основи місцевих бюджетів, удосконаленням порядку формування та виконання місцевих бюджетів, здійснення міжбюджетних трансфертів, запровадження європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю та ін.

— Чи сприяє запровадження бюджетної реформи, передбаченої новою редакцією Бюджетного кодексу України, поліпшенню стану державних фінансів? Чи призупинилися негативні тенденції, які виникли під час кризового періоду?

— Позитивні зміни вже відчутні. Наведу декілька цифр. Ось перша з них: загальна сума доходів бюджету за січень-грудень минулого року (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету та бюджетного відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики) становила 240,3 млрд. грн., що на 30,6 млрд. грн. або на 14,6% більше, ніж у 2009 році. Водночас до загального фонду державного бюджету України надійшло 207,47 млрд. грн., що на 50,92 млрд. грн., або на 32,5% більше, ніж попереднього року.

Однак зауважу, що у минулому році не вдалося зупинити тенденцію випереджаючого зростання видатків бюджету порівняно з доходами — перших стало більше на 25, 2 % (на 61,2 млрд. грн.). Але, незважаючи на це, захищені статті та пріоритетні видатки загального фонду Державного бюджету були профінансовані у повному обсязі. Загалом же рівень виконання річного плану, затвердженого Верховною Радою України на 2010 рік, становив 98,6% проти 88,4% у 2009 році.

Необхідно звернути увагу на таке: в умовах зростання видатків, що було характерно для 2010 року, дефіцит бюджету порівняно з минулим роком удалося дещо скоротити. За підсумками року він становив 6,4 млрд грн., тобто 6,2% від внутрішнього валового продукту.

Як зазначив прем’єр-міністр України М.Я. Азаров, у 2011 році уряд планує забезпечити 5% зростання ВВП (затверджено 4,5%) і знизити рівень дефіциту бюджету до 3% (замість затверджених 3,5%). У свою чергу міністр фінансів Ф.О. Ярошенко повідомив — уряд очікує, що за підсумками перших п’яти місяців (січень-травень) доходи державного бюджету будуть перевиконані на 3,51 млрд. грн.

— Відомий факт: у 2010 році і за 4 місяці 2011 року вдалося досягти поточної стабілізації стану державних фінансів і бюджетної системи як провідної її ланки. Однак для досягнення довгострокової стабілізації необхідне повноцінне запровадження бюджетної реформи на основі реалізації положень Бюджетного кодексу. Що, на вашу думку, треба конкретно зробити у цьому напрямку?

— Одна з невід’ємних складових бюджетної реформи згідно із Бюджетним кодексом — це впровадження в бюджетний процес середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового методу бюджетування. У Щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України “Модернізація України – наш стратегічний вибір” підкреслюється, наскільки важливі ці основні законодавчі новації.

Візьмемо статтю 21 Бюджетного кодексу. Вона передбачає, що Міністерство фінансів України за участю Міністерства економіки України, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах

Реалізація цього напряму реформування бюджетної сфери потребує, крім законодавчого регулювання цього питання, також реальних дій щодо розвитку середньострокового бюджетного планування. Інакше норми законодавства залишаться голою декларацією і не забезпечать реалізації завдань бюджетного планування у бюджетному процесі.

— Клавдіє Василівно, а що корисного в плані запровадження та розвитку середньострокового бюджетного планування може підказати зарубіжний досвід?

— Багато чого такого, що можна взяти на озброєння. Практика розвинених країн свідчить, що середньострокове бюджетне планування неможливе без наявності системи пріоритетних цілей державного розвитку, відповідно до яких будується діяльність відповідних органів влади і розподіляються бюджетні кошти, без надійної системи середньострокового/довгострокового прогнозування. Серед інших чинників — чітке розмежування функцій і повноважень між органами державної влади щодо розробки державної політики і бюджетних проектувань, системне застосування інструментів бюджетного планування, стабільне і комплексне нормативно-правове регулювання бюджетного планування.

Перехід до середньострокового бюджетного планування насамперед потребує визначення цільового завдання його організації. Аналіз міжнародного досвіду бюджетного планування і практики радянського періоду щодо розробки фінансових планів, яка покладена в основу методології бюджетного планування багатьох зарубіжних країн, дає змогу виділити такі функції, що виконуються середньостроковими фінансовими планами (бюджетами): прогноз наслідків рішень, прийнятих в рамках державної політики, проведення середньострокової фіскальної стратегії, посилення прозорості і ефективності розподілу бюджетних ресурсів, забезпечення стабільності і спадкоємності бюджетної політики.

Бюджетні проектування, встановлені на середньостроковий період, мають бути відносно постійними. Адже вони слугують орієнтиром для органів влади при розробці ними програм і заходів, спрямованих на вирішення завдань і цілей державної політики. Однак ухвалення багаторічних бюджетів, на наш погляд, само по собі не гарантує спадкоємності і стабільності бюджетної політики, якщо немає достатньо надійних прогнозів параметрів економічного і соціального розвитку.

— На чому потрібно зосередити зусилля, щоб така ситуація не виникала?

— Відповідь проста: в Україні треба підвищувати достовірність і надійність макроекономічних прогнозів. Якщо відверто, то нині макропрогнозування не дає змоги з достатнім ступенем достовірності здійснювати навіть річне планування: фактичні показники виконання державного бюджету в окремі роки суттєво відхиляються від запланованих параметрів, а зміни в закони про державний бюджет на черговий фінансовий рік внаслідок зміни основних бюджетних параметрів вносяться і по декілька разів на рік. Однак необхідно відзначити, що це багато в чому обумовлено не тільки якістю прогнозів, але і станом (нестабільністю) вітчизняної економіки і світових фінансових ринків.

Щоб успішно вирішити завдання щодо підвищення якості макроекономічного прогнозування і бюджетного планування, потрібно створити систему моніторингу відповідності досягнутим у звітному році показникам, встановленим на середньостроковий (трьохрічний) період і що особливо важливо, – аналізу причин їх відхилення від раніше затверджених показників. Варто також сформувати інформаційну базу, яка б давала змогу враховувати максимально можливу кількість факторів, що впливають на значення показників економічного розвитку і параметрів бюджетної системи. Жодним чином не обійтися без стабільного бюджетного і податкового законодавства, без чіткого визначення пріоритетів державної політики. Багато що залежить і від матеріально-технічного і кадрового забезпечення розробки прогнозів.

Необхідні також ясна і прозора методологія корегування раніше схвалених проектувань середньострокових планів, оцінка стійкості і стабільності розрахованих показників і ризиків їхньої зміни.

Основою середньострокового планування мають бути документи, що визначають напрями державної політики, ґрунтуються на фінансовій оцінці можливостей держави щодо виконання прийнятих рішень, їхнього впливу на розвиток економіки. Нині в Україні створено інструментарій державної політики, однак відсутня цілісність його застосування. Необхідно тісніше ув’язувати документи, які кладуться в основу державної економічної і соціальної політики, і середньострокового бюджетного планування.

— Отже, його розвиток неможливий без…

— … без забезпечення тісного взаємозв’язку прогнозних і програмних документів, що кладуться в основу державної економічної і соціальної політики і середньострокового бюджетного планування. Без формування довгострокового (на термін не менше 12-15 років) економічного і бюджетного прогнозу. Без використання для цілей бюджетного планування консервативного, виходячи з формалізованих критеріїв, макроекономічного прогнозу з одночасним розширенням варіантів прогнозу для інформування бізнесу і міжнародного співтовариства.

Вкрай потрібне встановлення середньострокових (на строк до 3-5 років) індикативних лімітів витрат за напрямами політики (наприклад, державними цільовими програмами), що створюють умови для реструктуризації витрат за ініціативою відповідних відомств (адміністраторів програм). Не завадять і більша гнучкість у використанні бюджетних асигнувань для досягнення заявлених цілей, а ще, безумовно, певні обмеження з ініціації законопроектів про внесення змін у закон про державний бюджет.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

25 травня 2011 рокуУ НОВОГО НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Новое всегда непривычно и влечет за собой определенные сложности, связанные с его пониманием и применением на практике. Налоговый Кодекс Украины, принятый не столь давно, не исключение. В изменениях в налоговом законодательстве зачастую нелегко разобраться предпринимателю, фермеру, работнику сферы обслуживания, многим из тех, кто наполняет казну державы. На адаптацию деловой части страны к сегодняшним реалиям, безусловно, необходимо время, но ее можно и нужно ускорить, и этому, несомненно, поспособствует всестороннее разъяснение пунктов, статей, разделов Кодекса. Именно этой целью и руководствовались организаторы первого регионального семинара, проведенного 17 мая в Киеве — Министерство финансов Украины, Академия финансового управления и Государственная налоговая служба.

Обсудить актуальные аспекты уплаты налога на прибыль собрались представители налоговых служб и предприниматели столицы, Киевской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областей, перед которыми с глубокими, исчерпывающими комментариями выступили ученые, ведущие специалисты по финансовому праву.

Новому Налоговому Кодексу не грозит участь застывшей догмы. Это живое руководство к действию, нуждающееся, конечно же, в постоянном совершенствовании. Это и стало особой заботой, в частности, Академии финансового управления, которая, согласно постановлению Минфина, выступает основным координатором научно-исследовательской работы по имплементации и оптимизации законодательной базы в сфере налогового и бюджетного законодательства. В последнее время академия активно работает в этом направлении со многими заинтересованными сторонами – научными учреждениями, специалистами-практиками, профильными общественными объединениями, прежде всего с УСПП и Федерацией работодателей Украины.

Интересно было узнать у участников семинара, как представителей делового мира, так и налоговиков, в чем они видят «плюсы» и «минусы» действующего налогового законодательства, какие выявляют болевые точки, что, на их взгляд, уже сегодня может улучшить Кодекс.

Итак, предоставляем слово участникам семинара.

Людмила ЛОВИНСКАЯ, заместитель директора научно-исследовательского финансового института «Академии финансового управления» по научной работе, советник министра финансов Украины, доктор экономических наук, профессор:

— Третий раздел Налогового Кодекса «Налог на прибыль» является инновационным в этом важнейшем документе. Полностью изменяется идеология определения объекта налогообложения налогом на прибыль, в частности, для того, чтобы сделать это, существует один источник — бухгалтерский учет. То есть, изменяется система расчета, и бухгалтеру надо перестроить и собственное мышление, и свою текущую работу, чтобы действовать эффективно и быстро. Для решения этих задач как раз и организована серия семинаров, призванных научить бухгалтеров правильно использовать бухгалтерскую информацию для составления деклараций по доходу на прибыль.

Помимо этого, в ходе таких семинаров научное сообщество сосредоточивает внимание на анализе вопросов, которые встают перед налогоплательщиками, выявляет наиболее актуальные, проблемные, те, которые требуют более детального разъяснения, и отрабатывает блоки, нуждающиеся в изменениях, дополнениях, одним словом, в улучшении.

К этой многогранной и важной работе привлечены общественные профессиональные объединения, в частности, Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины, Союз аудиторов, Союз налоговых консультантов.

Виктория ЛИСИНА, вице-президент Союза аудиторов Украины, член методического совета Министерства финансов Украины, кандидат экономических наук, доцент:

— Над Налоговым кодексом Украины работало много признанных специалистов. Он уже действует, осуществляется имплементация его положений. Конечно, новации без трудностей не обходятся. Преодолеть их придется и тем, кто платит налоги, и тем, кто контролирует этот процесс, следит за поступлением средств в бюджет.

Требование дня — перестроить бухгалтерский учет, его информационную базу для составления, в частности, налоговой отчетности. Кодекс — документ объемный, все, кто им руководствуется, обязаны тщательно его изучить. Помогут в этом методические рекомендации, бесплатные семинары, практикумы, консультации. Надеюсь, добрую службу налоговикам, бухгалтерам, предпринимателям сослужит и этот наш первый региональный семинар.

Ирина БЕРЕГОВАЯ, начальник отдела массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой инспекции в г. Чернигове:

— Опытные, с многолетним стажем бухгалтера помнят, какой они испытывали пусть небольшой, но дискомфорт, когда переходили с привычных счетов на арифмометры, а с тех — на счетные машинки, калькуляторы. Ничего удивительного: новое всегда воспринимается тяжело. Налоговый Кодекс, который наконец-то принят (сделать это, на мой взгляд, надо было раньше), заставляет по многим направлениям отказаться от былых подходов, это, естественно, вселяет некоторые тревогу в умы и сердца людей. Но страна сделала шаг вперед, и шаг правильный. Все, что касается налогообложения, формирования и уплаты налогов, теперь собрано под единой обложкой. Безусловно, это очень удобно: не надо рыться в толстенном четырехтомнике, как это делали мы в 2000 году, отыскивать то, что тебе нужно, в текстах разных законов. Это, так сказать, техническая сторона дела, а если обратиться к содержанию Кодекса, к несомненным плюсам я бы отнесла сокращение количества налогов. Из 23 местных налогов и сборов теперь осталось 5. Сократилось и число государственных — их ныне всего лишь 18.

Нельзя сказать, что новый Кодекс свалился как снег на голову: его введению предшествовала большая разъяснительная работа. С начала года в нашей области состоялось множество теоретических семинаров, практикумов — по 3-4 в месяц. Консультационные центры работали с 8 утра до 8 вечера. Все желающие могли получить нужные комментарии.

Однако налоговикам необходимо еще много учиться, особенно если учесть, что практически не существует законов и нормативных актов, в которые не вносились бы изменения и дополнения. Улучшаться, совершенствоваться будет и наш Налоговый Кодекс.

Учиться придется и предпринимателям. Не секрет, что ныне ими становятся бывшие учителя, врачи, инженеры, представители разных других профессий, которые совершенно не знают, как и с чего делать отчисления в бюджет.

Нередко приходится слышать из уст мелких и средних бизнесменов, что новое налоговое законодательство набрасывает на них петлю финансового банкротства. Решительно с этим не могу согласиться! Возьмем, скажем, тех, кто работает на фиксированном налоге. Раньше они подавали налоговую декларацию ежеквартально, сейчас — раз в год. Разве это плохо? Авансовые платежи как были, так и остались. Не вижу поводов для тревоги и у тех, кто работает на едином налоге — как и прежде, они отчитываются поквартально…

Ольга КОРОГОД, главный бухгалтер коммерческой фирмы, г. Чернигов:

— Если коротко, то с введением нового налогового законодательства увеличилось количество разных сверок, проверок и т. п. Иной раз кажется, что они нескончаемы. Такое впечатление, что все направлено на то, дабы обложить как можно большим количеством штрафов, причем штрафов немалых, и физических, и юридических лиц.

Существует ли для меня, как бухгалтера, полная ясность в связи с налоговыми нововведениями? Боюсь, что нет, хотя я не пренебрегаю проводимыми для нас семинарами. Вот с 1 апреля мы работаем по-другому, а четкая, прозрачная ориентация по ряду позиций отсутствует. Вопросов больше, чем ответов. Например, по доходам, по затратам. Особенно по затратам — и то к ним не относится, и это, и пятое-десятое. Вот за апрель надо закрывать отчет, а как это сделать (правильно сделать!) даже не знаю…

Яна ЯКОВЕНКО, главный бухгалтер фирмы по производству стройматериалов «Хеламин Пласт-ресурс», г. Буча Киевской области:

— Разъяснений к новому Налоговому Кодексу пока что недостаточно. Рабочий график весьма напряженный, времени, чтобы зайти на сайт налоговой администрации, часто просто не хватает. Выручает порой профессиональная солидарность — обмен информацией с коллегами.

В новом налоговом документе встречаются определения, которые очень неточны. Никто не способен догадаться, о чем там идет речь. Например, возьмем такое понятие, как активы. В Кодексе одна формулировка, в соответствующем законе Украины — другая, в положении о бухгалтерском учете — третья. Самой до истины не докопаться. Поневоле приходится звонить в налоговую.

Несколько слов о бухучете. Несмотря на его известную перестройку, связанную с введением Налогового Кодекса, он по-прежнему остается громоздким: масса документов, нормативных актов, разветвленная отчетность…За рубежом, в европейских странах, например, бухгалтерский учет намного проще. Знаю это потому, что я не только работаю, но и повышаю свою квалификацию в бизнес-школе, где нас знакомят с международными стандартами бухучета в развитых странах. Нам тоже следует идти по этому пути.

Виктория КОЛЯДЕНКО, главный бухгалтер государственного научно-производственного предприятия «Картография», г. Киев:

— Новый Налоговый кодекс, безусловно, явление прогрессивное, хорошо, что он наконец-то появился. Выигрыш от этого в государственном масштабе будет, на мой взгляд, немалый. Но этот основополагающий документ не лишен и недостатков: есть, как мне кажется, разночтения некоторых статей. Иной раз нелегко разобраться в том или ином вопросе самостоятельно. Тогда за помощью обращаемся в налоговую инспекцию Деснянского района. Там всегда дадут квалифицированную консультацию, исчерпывающий ответ. Нельзя переоценить и семинары, на которых получаем грамотные, толковые разъяснения.

Одна из проблем, которая возникла у меня, бухгалтера с 15-летним стажем, это экологический налог. Неясность была связана с размещением отходов. Выручила «горячая линия». Что касается налога на добавленную стоимость, то проблем с ним, в принципе, пока нет. С уплатой налога на прибыль некоторые вопросы появляются, но они, я думаю, решаемы.

Предприятие у нас государственное, достаточно большое, выпускаем мы картографическую продукцию (школьные атласы, книги, географические карты), которая распространяется по всей стране. Раньше транспортные услуги нам предоставляли предприниматели — плательщики единого налога. Теперь мы вынуждены отказаться от этого сотрудничества — согласно требованиям нового Кодекса мы не имеем права относить эти расходы на валовые затраты. Предприятие вынуждено иметь дело с фирмами, которые запрашивают с нас намного дороже. Доставка каждого килограмма продукции обходится «Картографии» на гривню дороже. Бумажная продукция — это многие и многие тонны. Увеличиваются наши затраты, прибыль снижается, в итоге государство получает меньше отчислений в бюджет. Скажу честно: это нововведение нас огорчает.

А вообще работать сейчас стало несколько комфортнее. Что радует, так это достаточно быстрая реакция руководства страны по поводу тех новшеств, которые себя не оправдывают. С 1 января, например, ввели ежемесячные отчеты по налогу на доходы физлиц. Налоговая инспекция задыхалась, работала даже в выходные дни, чтобы их принять. В нескончаемую очередь выстраивались бухгалтеры и тех предприятий, которые нормально работают, и тех «пустышек», что давно простаивают, с их «нулевыми» декларациями. Но после целого квартала мучений этот ежемесячный отчет отменили: поняли, наверное, что смысла в этом нет. Теперь отчитываемся ежеквартально. На мой взгляд, наш Кодекс можно значительно улучшить хотя бы тем же традиционным методом проб и ошибок. Главное — не тянуть с исправлением ошибок.

Какие еще плюсы? Очень хорошо, что ввели электронную отчетность. Бухгалтерам вышло большое облегчение со сдачей налоговых деклараций, прочих документов.

И напоследок — необходимо улучшить профессиональную подготовку бухгалтеров. Весьма часто в налоговой наблюдаешь такую сцену: главбух фирмы, предприятия не знает, в какую графу вписать ту или иную цифру. Слезно просит инспектора: помогите, тыкните пальцем куда нужно…

Таисия ГЛИМБОЦКАЯ, начальник управления массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА Винницкой области:

— Реформирование налогового законодательства можно только приветствовать. Новый Кодекс, по которому сверяют свои действия и плательщики налогов, и налоговики, и финансисты, представляет собой унифицированный документ, в котором сосредоточены все соответствующие законодательные нормы. Позитивных моментов много. Один из них усматриваю в том, что появились кардинальные изменения в налоге на прибыль, потому что прежняя нормативная база предоставляла возможности, лазейки для уклонения от его уплаты.

Но налицо и ряд проблем. За столь короткое время, прошедшее после принятия Кодекса, далеко не всем удалось досконально его изучить, что приводит к разным невольным ошибкам.

Необходимо также отметить, что некоторые нормы Кодекса вызывают неприятие, сопротивление в среде малого бизнеса. В частности, деловые люди недовольны ограничением на приобретение услуг у субъектов предпринимательской деятельности — плательщиков единого налога, потому что расходы на эти услуги нельзя теперь отнести в разряд валовых затрат. Еще одна причина для недовольства — это уплата единого социального взноса. Предприниматели считают, что это дополнительная финансовая нагрузка на них и обращаются по этому поводу в налоговые органы, хотя это новшество не имеет прямого отношения к Налоговому Кодексу.

И все же, по моему глубокому убеждению, позитива, связанного с введением нового налогового законодательства, гораздо больше. Это и снижение налогового давления, и уменьшение ставок по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость.

В целом я бы высоко оценила новый Налоговый Кодекс — у него есть будущее.

Надежда ШЕВЧЕНКО, заведующая сектором массово-разъяснительной работы ГНА Житомирской области:

— С внедрением нового Кодекса у предпринимателей, работников бухгалтерий появилось немало вопросов, связанных с затратами на приобретение тех или иных материалов у предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Помогаем им обрести ясность в этом деле.

Буквально два слова по поводу декларации, заполняемой в связи с налогом на прибыль. Она очень громоздка — целых 39 страниц. Надо бы ее упростить!

А еще хотелось бы поблагодарить организаторов семинара, на который Житомирщина отрядила 50 человек. Честное слово, мы узнали для себя много нового и полезного!

Медиа-центр
Академии финансового управления

18 мая 2011 годаПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗГЛЯНУЛИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕМІНАРІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У КИЄВІ

Більше 500 платників податків, бухгалтерів, аудиторів та працівників регіональних податкових служб взяли участь у семінарі для платників податків з проблемних питань оподаткування прибутку підприємств, який відбувся 17 травня у Києві. Захід відкрив серію регіональних семінарів, організованих Міністерством фінансів України, Академією фінансового управління та Державною податковою службою України у рамках реалізації плану заходів Мінфіну з імплементації Бюджетного та Податкового кодексів України на 2011 рік.

Представники столиці, Київської, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей спілкувалися щодо нових аспектів оподаткування прибутку підприємств, які застосовуються з 1 квітня 2011 року після набуття чинності ІІІ розділу Податкового кодексу України. Зокрема, про зміни в оподаткуванні прибутку в умовах дії Податкового кодексу України присутніх поінформував начальник відділу методології податку на прибуток та податкових платежів департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Державної податкової служби України Олег Ангелов.

Про порядок складання декларації з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку розповіла член методичної ради з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів, член ради Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України Людмила Пантелейчук. Про спрощену систему бухгалтерського обліку для малих підприємств та бухоблік як інформаційну базу оподаткування прибутку підприємств говорив начальник управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Олег Канцуров. Член методичної ради з питань бухобліку при Міністерстві фінансів, директор департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) ДПС України Наталія Хоцянівська акцентувала увагу на особливостях адміністрування податку на прибуток в умовах дії Податкового кодексу.

У роботі семінару також взяли участь провідні фахівці Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів, яка згідно з постановою Мінфіну виступає основним координатором науково-дослідної роботи з імплементації та оптимізації законодавчої бази у сфері податкового та бюджетного законодавства і впродовж останнього часу активно працює у даній сфері з багатьма зацікавленими сторонами – науковцями, фахівцями-практиками, профільними громадськими організаціями, насамперед з УСПП та Федерацією роботодавців України.

Заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії з наукової роботи, радник міністра фінансів України, доктор економічних наук, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Людмила Ловінська каже, що ІІІ розділ Податкового кодексу «Податок на прибуток» є найбільш інноваційним у Податковому кодексі. Повністю змінюється ідеологія визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, зокрема для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток є єдине джерело – бухгалтерський облік. Тобто, змінюється система розрахунку і бухгалтеру треба перелаштувати і своє мислення і свою поточну роботу, щоб ефективно і швидко працювати. Для вирішення цих питань якраз і організована серія семінарів, покликаних навчити бухгалтерів правильно користуватися бухгалтерською інформацією для складання декларацій з податку на прибуток.

Окрім цього, у ході таких семінарів, за словами Людмили Ловінської, наукова спільнота зосереджує діяльність на аналізі питань, які постають перед платниками податків, виявляє проблемні, ті, які потребують більш детального роз’яснення і відпрацьовує блоки, котрі потребують змін, доповнень, загалом поліпшення. Вона звернула увагу на те, що до цієї багатогранної і важливої роботи залучені громадські професійні об’єднання – Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілка аудиторів, Спілка податкових консультантів тощо.

Віце-президент Спілки аудиторів України, кандидат економічних наук, доцент Вікторія Лісіна вважає ІІІ розділ Податкового кодексу «серйозним документом, який вимагає переосмисленого підходу» до оподаткування прибутку підприємств. Тому, на її думку, нині всі сили кинуті для підвищення кваліфікаційного рівня тих, хто безпосередньо працюватиме за новими нормами. Нинішній семінар дає змогу всім бажаючим «прийти, поставити запитання і отримати відповідь». Окрім цього, «будь-який новий документ потребує вдосконалення», а на таких семінарах є можливість побачити, де потрібно попрацювати над удосконаленням.

Наступні кущові семінари, як уже анонсувалося раніше, заплановано провести у Харкові, Львові та Сімферополі. Зокрема, 26 травня у Харкові зберуться представники Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Полтавської та Сумської областей; 9 червня у Львові – представники Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Чернівецької областей; 23 червня у Сімферополі – представники АР Крим, Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей та м. Севастополя.

Передбачається, що матеріали семінарів видаватимуться окремим посібником, пропозиції учасників заходу передаватимуться до уряду для докладного вивчення, аналізу та ухвалення відповідних рішень.

17 травня 2011 рокуГРОМАДСЬКІСТЬ ОБГОВОРИТЬ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

У рамках підписаного меморандуму про співпрацю між УСПП та Академією фінансового управління (АФУ) Міністерства фінансів України готується спільне засідання підприємців та науковців, на якому обговорюватимуться питання вдосконалення бюджетної регіональної політики. Про це за результатами зустрічі із президентом АФУ Тетяною Єфименко повідомив президент УСПП, народний депутат, радник Президента України Анатолій Кінах.

За словами Анатолія Кінаха, в умовах бюджетного процесу на 2012 рік важливо підсилити фінансову складову розвитку місцевих бюджетів, що має позитивно вплинути на можливості промислового, інфраструктурного, інвестиційного та підприємницького розвитку областей України.

До дискусії будуть запрошені представники місцевого самоврядування, реального сектору економіки, провідні експерти фінансової сфери, економісти, керівники галузевих асоціацій бізнесу, міжнародні фахівці тощо.

Нагадаємо, місяць тому УСПП та Академія фінансового управління, підписавши відповідний меморандум про партнерство, домовилися сприяти розвиткові діалогу влади та бізнесу в процесі імплементації норм Бюджетного та Податкового кодексів України, узагальнення практики їх застосування, розроблення пропозицій для їх подальшого вдосконалення.

Відповідно до угоди сторони взаємодіють у питаннях налагодження системного діалогу «держава – бізнес – суспільство» шляхом обговорення актуальних проблем імплементації Бюджетного та Податкового кодексів, сприяють розвитку державно-приватного партнерства шляхом розроблення відповідних законодавчих ініціатив, дотриманню принципів прозорості бюджетної та податкової систем, справедливості оподаткування, соціальної відповідальності бізнесу.

16 травня 2011 рокуАнонс

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ СЕРІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СЕМІНАРІВ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ З ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Міністерство фінансів України, Академія фінансового управління та Державна податкова служба України розпочинають серію регіональних семінарів для платників податків з проблемних питань оподаткування прибутку підприємств. Ці заходи проводяться у рамках реалізації плану заходів Мінфіну з імплементації Бюджетного та Податкового кодексів України на 2011 рік.

Перший семінар відбудеться 17 травня у Києві. Для участі у ньому запрошені представники столиці, Київської, Вінницької, Житомирської та Чернігівської областей. У порядку денному – розгляд таких актуальних аспектів, як спрощена система бухгалтерського обліку для малих підприємств, порядок складання декларації з податку на прибуток за даними бухобліку, бухоблік як інформаційна база оподаткування прибутку підприємств.

У дискусіях з цих питань візьмуть участь начальник управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Олег Канцуров, член методичної ради з питань бухобліку при Міністерстві фінансів, член Ради Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України Людмила Пантелейчук, директор департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Наталія Хоцянівська, начальник відділу методології податку на прибуток та податкових платежів департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Державної податкової служби України Олег Ангелов, а також провідні фахівці Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів, яка згідно з постановою Мінфіну виступає основним координатором науково-дослідної роботи з імплементації та оптимізації законодавчої бази у сфері податкового та бюджетного законодавства і впродовж останнього часу активно працює у даній сфері з багатьма зацікавленими сторонами – науковцями, фахівцями-практиками, профільними громадськими організаціями.

Нині ж, упродовж травня та червня, аналогічні регіональні семінари відбудуться також у Харкові, Львові та Сімферополі. Зокрема, 26 травня у Харкові зберуться представники Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Полтавської та Сумської областей; 9 червня у Львові – представники Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Чернівецької областей; 23 червня у Сімферополі – представники АР Крим, Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей та м. Севастополя. Основною метою даних заходів стане те, що платники податків зможуть безпосередньо отримати відповіді на питання, які виникають у практичному застосуванні норм законодавства, проконсультуватися з фахівцями і висловити власні судження з проблемних питань оподаткування прибутку підприємств, а також внести свої пропозиції щодо подальшого вдосконалення податкового законодавства.

Передбачається, що матеріали семінарів видаватимуться окремим посібником, пропозиції учасників заходу передаватимуться до уряду для докладного вивчення, аналізу та ухвалення відповідних рішень.

Докладніша інформація – за телефоном: 277 – 51 – 17.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

13 травня 2011 рокуАКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВШАНУВАЛА ВЕТЕРАНІВ З НАГОДИ 66-ОЇ РІЧНИЦІ ПЕРЕМОГИВ Академії фінансового управління Міністерства фінансів України відбулося урочисте вшанування ветеранів з нагоди 66-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

До тих, хто був учасником та свідком воєнних дій, звернувся перший віце-президент Академії доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Олександр Степанович Власюк. «Люди, які винесли на своїх лечах війну, не просто гідні вшанування. Вони заслуговують на нашу вдячність. Давайте подякуємо їм за те, що вони зробили для нас і за те, що вони нині серед нас», – закликав перший віце-президент.

У колективі Академії фінансового управління нині трудиться кілька співробітників, які були безпосередніми учасниками і свідками подій війни. Це – головний науковий співробітник, кандидат економічних наук, професор, заслужений економіст України Григорій Олександрович П’ятаченко, завідувач відділу Науково-дослідного фінансового інституту, доктор економічних наук, професор Дмитро Васильович Полозенко та старший науковий співробітник відділу теорії фінансів, заслужений економіст України Лариса Василівна Кухарець.

Дмитро Васильович Полозенко нагороджений орденами Слави ІІІ ступеня, Червоної Зірки, Вітчизняної війни ІІ ступеня та «За заслуги» ІІІ ступеня, має 48 років стажу наукової роботи. «Хоча роки відділяють мене від 1945 року, коли ми вперше святкували День Перемоги, але здається, наче вчора це було, – згадує Дмитро Васильович Полозенко. – Безумовно, нинішня подія має планетарне значення, адже невідомо якою була б сучасна історія, якби ми тоді не захистили світ від фашизму». Він підкреслив, що й нині разом з однодумцями переймаються майбутнім України і хочуть бачити її як сформовану, процвітаючу, самостійну державу.

Своїми спогадами поділився Григорій Олександрович П’ятаченко, який у 1991-1994 рр. очолював Міністерство фінансів України. Він згадував, як будучи 13-літнім підлітком, опинився на лінії фронту і вочевидь бачив запеклі бої. Потім разом із ровесниками вантажив 50-кілограмові мішки на залізничній станції, працював на важких роботах, і лозунг «Все для фронту, все для Перемоги» тоді був не порожніми словами.

З теплими побажаннями до ветеранів звернулися директор Науково-дослідного фінансового інституту Академії кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України Сергій Станіславович Гасанов та заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Людмила Геннадіївна Ловінська. Від імені колективу Академії вони висловлювали вдячність людям, життєвий шлях яких відданий Вітчизні і гідний наслідування, міцного здоров’я, життєвих радощів та нових перемог.

6 травня 2011 рокуАКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТІСНІШЕ СПІВПРАЦЮВАТИМЕ З УСПП

Меморандум про співпрацю підписано 21 квітня 2011 року між ДННУ «Академія фінансового управління» та Українським союзом промисловців і підприємців. Свої підписи під документом поставили президент Академії фінансового управління Міністерства фінансів України Тетяна Єфименко та президент УСПП Анатолій Кінах.

Документом передбачено поглиблювати співпрацю між державною науковою становою, яка має фахових експертів, з найчисельнішою організацією промисловців і підприємців у питаннях імплементації Податкового кодексу України та оптимізації чинного законодавства для забезпечення комфортних умов ведення бізнесу. «Наші експерти готові спрямовувати свій високоінтелектуальний потенціал на вирішення питань, які нині виникають у роботі підприємців», – підкреслила президент Академії Тетяна Єфименко.

Про те, що таких питань у роботі бізнесу немало, засвідчила конструктивна розмова на розширеному засіданні Економічної ради УСПП, участь у якій після підписання документа взяла участь Тетяна Єфименко. Темою засідання стали результати впровадження Податкового кодексу за підсумком першого кварталу поточного року та перспективи розвитку підприємництва у розрізі нового податкового законодавства.

Промислово-підприємницька спільнота звертала увагу, що практичне застосування норм нового податкового законодавства у першому кварталі продемонструвало, що є багато неузгодженостей та моментів, над якими потрібно попрацювати для їхнього вдосконалення. У зв’язку з цим Тетяна Єфименко поінформувала підприємців про те, що Академія фінансового управління визначена координатором з формування суспільних груп експертів в науковому та практичному середовищі, які б могли зважено проаналізувати чинні норми Податкового кодексу і надати конструктивні пропозиції щодо вдосконалення його положень. Вона запросила всіх, хто має зауваження до Податкового кодексу, до конструктивної роботи. Президент Академії поінформувала, що установа має відповідні Меморандуми про співпрацю зі Спілками аудиторів, бухгалтерів, роботодавців. Відповідно до цих документів експерти у робочому порядку будуть зустрічатися, проводити глибокий аналіз кожної спірної позиції, готувати прийнятні зміни до законодавства.

Вона також повідомила про експертну співпрацю з фахівцями зі Світового Банку, консультантами з низки європейських країн з тим, щоб максимально раціонально проаналізувати всі спірні моменти і швидко визначитися, що саме у чинному законодавстві потребує негайних змін. У зв’язку з цим, сказала президент Академії, фахівці установи беруть участь у спеціальних фахових консультативно-роз’яснювальних семінарах, які організовуються в регіонах України. Окрім цього, Академія спільно з Міністерством фінансів організовує спеціальний Інтернет-форум, де можна буде проводити оперативні консультації, шукати і давати відповіді на болючі питання, пов’язані з практикою впровадження в життя Податкового кодексу. Такі форми співпраці, на думку Тетяни Єфименко, допоможуть поліпшити податкове законодавство і зробити діяльність бізнесу комфортнішою.

Таку позицію підтримав президент УСПП Анатолій Кінах. Він також висловив упевненість у тому, що для поліпшення умов розвитку бізнесу, збільшення рівня захищеності прав підприємців та промисловців необхідна консолідація спільних зусиль бізнесу, влади та науки.

Участь у засіданні взяли голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутиннік, заступник голови Державної податкової служби України Олексій Любченко, директор департаменту податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Микола Чмерук, представники галузевих асоціацій, товаровиробники, експерти, науковці.

21 квітня 2011 рокуАКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ СПІВПРАЦЮВАТИМЕ З НІМЕЦЬКОЮ
КОНСУЛЬТАТИВНОЮ ГРУПОЮ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

Про партнерство в роботі з імплементації Податкового кодексу України домовилася президент Академії фінансового управління Міністерства фінансів України Тетяна Єфименко з представниками Німецької Консультативної групи з питань економічних реформ – керівником групи Рікардо Джуччі та керівником консалтингової компанії «Оттен Консалтинг» Томасом Оттоном. Зустріч відбулася 21 квітня 2011 року у Міністерстві фінансів України з ініціативи Академії фінансового управління.

Інформуючи гостей про пріоритетні напрямки співпраці, Тетяна Єфименко звернула увагу на той факт, що нині на виконання відповідного доручення Міністра фінансів України очолювана нею наукова установа працює над проектом внесення змін до Податкового кодексу в частині, пов’язаній з оподаткуванням малого та середнього бізнесу. Робота наближається до завершення, але для того, щоб законодавство в цій частині відповідало європейським та міжнародним стандартам, доцільною буде консультативна допомога досвідчених зарубіжних фахівців. Саме тому вона запропонувала представникам Німецької Консультативної групи з питань економічних реформ стати офіційними партнерами з цього питання і повідомила їх, що до проекту вже долучилися фахові експерти Світового Банку. У зв’язку з цим Тетяна Єфименко запропонувала найближчим часом розробити спільний план дій у підготовці концепції реформування сфери малого та середнього бізнесу.

Керівник Німецької Консультативної групи з питань економічних реформ Рікардо Джуччі назвав пропозиції Академії фінансового управління «дуже цікавими» для німецьких експертів. Він зазначив, що в Німеччині підтримують процеси реформування податкової сфери України, зокрема, тієї, що охоплює поле діяльності малого та середнього бізнесу, і в зв’язку з цим готові надавати Україні відповідну допомогу. «Нам цікаво взяти участь у пропонованому проекті на офіційному рівні», – підкреслив він, зауваживши при цьому, що німецькі експерти також працюють з групою Світового Банку.

«Ми готові працювати з Академією, і це стане продовженням тієї роботи, яку ми розпочали раніше, – сказав Рікардо Джуччі і поділився: – Торік ми надавали консультації в роботі над проектом Податкового кодексу, який, на нашу думку, став значним кроком уперед в податковому законодавстві України. Нині стоїть питання щодо подальшого вдосконалення цього законодавства. Я вважаю нормальною ситуацію, коли є потреба відстежувати, як на ділі впроваджується Податковий кодекс. Тому для нас буде цікавим процес саме впровадження Податкового кодексу аж до тієї кінцевої точки, коли система працюватиме комфортно як для держави, так і для бізнесу».

У свою чергу Тетяна Єфименко високо оцінила готовність німецької сторони активно співпрацювати, надаючи системну консультативну допомогу в роботі над імплементацією Податкового кодексу. Вона переконана, що залучення до спільної роботи групи Світового Банку і німецьких фахівців дасть позитивний результат. На черзі – перемовини з консультантами з Нідерландів. Вибір цієї країни не випадковий, адже її податкова система вважається однією з найпрогресивніших у Європі.

У зустрічі взяли участь директор департаменту податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Микола Чмерук, начальник відділу спеціальних режимів оподаткування та інших платежів Міністерства фінансів Віктор Овчаренко, директор Центру наукових фінансово-економічних експертиз Академії фінансового управління Володимир Загородній, заступник директора Центру наукових фінансово-економічних експертиз Академії фінансового управління Світлана Сороко, завідувач відділу адміністрування податкових та митних платежів НДФІ Академії фінансового управління Людмила Олейнікова, головний редактор журналу «Фінанси України» Володимир Ступак.

21 квітня 2011 рокуРОЗРОБЛЕНО НОВИЙ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України завершилися курси підвищення кваліфікації викладачів фінансових дисциплін вищих навчальних закладів України і 15 квітня відбувся захист випускних робіт.

Оцінювала роботи курсантів комісія у складі першого віце-президента Академії фінансового управління доктора економічних наук, професора Сергія Леонідовича Лондара, завідувача відділу фінансових ринків доктора наук з державного управління Ольги Михайлівни Іваницької, завідувача відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічних досліджень доктора економічних наук, професора Валентини Леонідівни Плескач, провідного наукового співробітника кандидата економічних наук Ганни Миколаївни Терещенко, директора Інституту післядипломної освіти кандидата економічних наук, доцента Ярослава Вікторовича Котляревського.

Про те, що новинки законодавства найбільше цікавлять викладацьку аудиторію, засвідчили теми, обрані для захисту робіт за прослуханим курсом з підвищення кваліфікації. Вони, зокрема, стосувалися бюджетних відносин, пенсійної реформи, фінансових аспектів системи соціальної підтримки населення, імплементації норм Бюджетного та Податкового кодексів України, фінансового моніторингу тощо. Особлива увага учасників дискусії була прикута до процесу впровадження Податкового кодексу.

Під час обговорення присутні підтримували позицію, що Податковий кодекс є суттєвим кроком уперед, натомість окремі визначені позиції потребують додаткового законодавчого унормування в контексті широкого суспільного та фахового обговорення з кваліфікованим інформаційно-аналітичним та науковим супроводженням. У підсумку комісія дала високу оцінку роботам випускників та змістовному рівню дискусії, яка відбулася.

З огляду на вимоги чинного законодавства та актуальність впровадження новацій у фінансовій сфері, з урахуванням того, що ДННУ «Академія фінансового управління» має великий досвід організації підготовки та перепідготовки фахівців фінансового сектору, розроблено абсолютно новий курс підвищення кваліфікації. Відповідно до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, нині заплановано здійснити перший набір на курси підвищення кваліфікації за згаданою тематикою.

15 квітня 2011 року


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29
©2003