МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  2974822
 
 
   
Українська економічна наука понесла непоправну втрату. На 86-му році пішов з життя видатний український Вчений, Педагог, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, член Вченої ради та Спеціалізованої вченої ради ДННУ «Академія фінансового управління»

АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ ЧУХНО

Народився А. А. Чухно 20 грудня 1926 р. у місті Батурин на Чернігівщині. Після закінчення з відзнакою економічного факультету Київського державного університету у 1954 р. захистив кандидатську дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук, а наприкінці 1962 р. успішно захистив докторську дисертацію. Починаючи з 1951 р., А. А. Чухно працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на викладацьких посадах – асистент, викладач, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри.

З червня 1963 р. упродовж 35 років учений-педагог очолював кафедру політичної економії гуманітарних факультетів (з 1992 р. – економічної теорії та господарської практики) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відомий вчений-педагог працював також деканом факультету міжнародного права і міжнародних відносин (1972-1973), проректором університету з наукової роботи (1979-1985). У 1967 р. його обрано членом-кореспондентом, а у 1988 р. – дійсним членом Академії наук УРСР.

Перу видатного українського вченого-економіста належить майже 600 наукових праць, у тому числі 10 індивідуальних та 17 колективних монографій, 12 підручників і навчальних посібників. А. А. Чухно забезпечив підготовку висококваліфікованих кадрів для вищих навчальних закладів та фінансової системи України. Під його особистим керівництвом підготовлено 29 докторів і 66 кандидатів економічних наук.

Самовіддана праця академіка А. А. Чухна відзначена високими нагородами держави: орденом Дружби народів (1982), орденами «За заслуги» III, II та І ступенів (1996, 2001, 2008). З 1976 р. він – Заслужений працівник вищої школи України.

Життєвий і творчий шлях видатного Вченого й Педагога, активного громадського діяча, Людини – це взірець вірного служіння своєму народові, рідній Україні, відданості економічній науці.

Колектив Академії фінансового управління щиро сумує з приводу смерті академіка АНАТОЛІЯ АНДРІЙОВИЧА ЧУХНА та висловлює співчуття його рідним, близьким та колегам.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

20 листопада 2012 року


СЕМІНАР-НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОБЛІКОВОЇ СФЕРИ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України спільно з ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» за підтримки Світового банку 16 листопада 2012 року у Києві проведе семінар-навчання з підвищення кваліфікації «Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: метод нарахування та відповідності доходів та витрат». Очікується, що участь у семінарі візьме більше 200 фахівців у сфері обліку.

Зі вступним словом до присутніх звернеться президент ДННУ «Академія фінансового управління», член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор Тетяна Іванівна Єфименко. Перший проректор Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, доктор економічних наук, професор Алла Олександрівна Двігун та начальник управління методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності ДКСУ, кандидат економічних наук, доцент Наталія Іванівна Сушко ознайомлять присутніх з ключовими напрямами, нормативно-правовим забезпеченням та організаційно-управлінськими заходами з реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі.

Наталія Іванівна Сушко також розкриє тему удосконалення чинних у державному секторі України методів ведення бухгалтерського обліку та їхньої гармонізації з міжнародними стандартами. У цьому контексті вона зупиниться на проблемах та недоліках системи бухгалтерського обліку в державному секторі України; передумовах запровадження реформи бухгалтерського обліку в державному секторі та основних напрямах її реалізації; порушить питання удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності; створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи.

У продовження теми завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор Євгенія Василівна Калюга розповість про міжнародну практику запровадження бухгалтерського обліку в державному секторі за методом нарахувань. Серед запланованих для висвітлення питань – характеристика методу нарахування та відповідності доходів і витрат та його застосування для оцінки доходів і витрат суб’єктів державного сектору у контексті міжнародного досвіду; огляд прийнятих НП(С)БОДС та розкриття інформації про доходи і витрати суб’єктів державного сектору у бухгалтерському обліку; НП(С)БОДС 124 «Доходи» як методологічна основа обліку доходів в державному секторі за методом нарахувань та його загальна характеристика; поширення дії НП(С)БОДС 124 та його основна термінологія; класифікація, визнання та оцінка доходів за НП(С)БОДС 124; собівартість продукції, робіт, послуг та її визначення за НП(С)БОДС 124; НП(С)БОДС 135 «Витрати» як методологічна основа обліку витрат в державному секторі за методом нарахувань та його загальна характеристика; поширення дії НП(С)БОДС 135 та його основна термінологія; класифікація, визнання та оцінка витрат за НП(С)БОДС 135.

Завідувач кафедри фінансів Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, доктор економічних наук, доцент Наталія Георгіївна Метеленко та директор Департаменту консолідованої звітності ДКСУ Людмила Василівна Гізатуліна розкажуть про метод нарахування та відповідності доходів і витрат та його застосування у бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору України. Зокрема, передбачається розглянути структуру форм фінансової звітності бюджетних установ і звітності про виконання бюджетів та основні компоненти звітності суб’єктів державного сектору за методом нарахувань; відображення інформації про доходи і витрати у фінансовій звітності; загальну характеристику НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» та сфери його застосування; порядок визначення та розкриття інформації про звітні сегменти у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БОДС 103 «Фінансова звітність за сегментами»; порядок визначення та розкриття інформації в умовах гіперінфляції відповідно до НП(С)БОДС 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»; НП(С)БОДС 102 «Консолідована фінансова звітність» та сфера його застосування; загальні положення порядку визначення та розкриття фінансової та бюджетної інформації у консолідованій звітності суб’єктів державного сектору.

Кандидат економічних наук, доцент Ірина Юріївна Чумакова дасть характеристику затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС). У рамках теми – огляд прийнятих НП(С)БОДС та розкриття інформації про окремі об’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі; оцінка окремих об’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», НП(С)БОДС 128 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», НП(С)БОДС 134 «Фінансові інструменти»; формування інформації, пов’язаної з виконанням будівельних контрактів, відповідно до НП(С)БОДС 131 «Будівельні контракти» та про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками відповідно до НП(С)БОДС 132 «Виплати працівникам».

Медіа-центр
Академії фінансового управління

15 листопада 2012 року


ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ОБГОВОРЕНО НА МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «БАНК 2013. ЗАПОРУКА УСПІХУ», СПІВОРГАНІЗАТОРОМ ЯКОЇ ВИСТУПИЛА АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

Актуальність розгляду методологічних аспектів імплементації фінансових інновацій для розвитку фінансової системи України та інструментів посилення фінансової стабільності зумовлена необхідністю забезпечення стабільного функціонування фінансової системи й фінансового сектору України. Особлива увага приділяється зовнішнім загрозам фінансовій стабільності в Україні, зокрема, банківській системі.

Сучасна банківська система стрімко розвивається, оскільки банки в усі часи були майданчиком для впровадження інновацій. В умовах невизначеності виграє той, хто зуміє правильно зрозуміти мінливі тренди і перетворити їх у джерела доходу. Ключове питання, на яке необхідно знайти відповідь – як повинен виглядати Банк майбутнього?

В умовах конкуренції, великої кількості інноваційних технологій і технічних рішень банкам необхідно вже сьогодні замислитися про те, що потрібно зробити, щоб у майбутньому банк зміг відповідати жорстким умовам ринку і зростаючим вимогам клієнтів. Перед банками зараз стоять основні питання: Як адаптуватися і процвітати в нових умовах? Як клієнти представляють банк майбутнього? Яких нових продуктів і послуг чекають від банків споживачі? Які технології будуть успішними в наступному році? Основні джерела прибутковості?

Конференція проходила 25-26 жовтня 2012 року в конференц-залі "Панорама" бізнес-центру "Cubic Center". Організатором конференції виступила компанія SAS Institute Ukraine, а співорганізатором в якості інтелектуального партнера – ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України.

В організації та роботі конференції взяли участь співробітники відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики: завідувач відділу, д.е.н., заслужений економіст України Олександр Любіч, провідний науковий співробітник, к. ф.-м. н., доц. Володимир Домрачев та старший науковий співробітник Микола Романіка.

На фото (зліва направо): Р. Костецький (SAS), О. Любіч, В. Домрачев, М. Романіка

В роботі конференції прийняли участь члени Правління банків, керівники підрозділів роздрібного та корпоративного бізнесу, ризик-менеджменту, управління філіальною мережею, методології бізнес процесів і внутрішніх процедур, розробки та впровадження аналітичних систем та інформаційних технологій в банку, а також представники державного сектора – Міністерства фінансів України (Управління боргової політики).

В першій сесії відбулися плідні дискусії щодо аналізу поточної ситуації в банківській системі України, були запропоновані конкретні шляхи та подальші дії з посилення антикризових заходів. Були обговорені перспективи розвитку банківської системи, можливості підвищення прибутковості банків і зростання бізнесу в 2013 році. Міжнародний та український контекст. Авторитетні експерти галузі поділилися інформацією та досвідом, як визначати і використовувати нові можливості.

Особливу увагу слухачів привернули наступні доповіді: Еріка Наймана, д.е.н., керуючого партнера Capital Times – "Коли завершиться делеверідж: вплив монетарної політики центрального банку на розвиток банківського сектору"; Олександра Любіча – «Інструменти антикризового регулювання фінансової політики»; Євгена Пенцака, наукового керівника програми MBF kmbs – "Стратегії розвитку банку в умовах глобальної фінансової нестабільності"; Анатолія Дробязка, директора департаменту по роботі з проблемними клієнтами корпоративного бізнесу Надра Банк – "Ключові тренди розвитку ресурсних ринків банків України"; Дмитра Яблоновського, начальника відділу фінансових досліджень GFK – "Ключові тренди у поведінці споживачів банківських послуг, чого очікувати в 2013 році".

На фото (зліва направо): Е. Найман, О. Любіч, Є. Пенцак, А. Дробязко, Д. Яблоновський

В другій сесії доповідачами було представлено інформацію про нові технологічні тренди, тонкощі вже інтегрованих рішень, порівняння запропонованих сервісів.

Значний інтерес слухачів привернули доповіді: Томаша Боровскі, операційного директора, Члена Правління Платинум Банк – "Стратегія операційної діяльності як інструмент підвищення ефективності роботи банку в 2013 році"; Руслана Костецького, директора SAS Institute Ukraine – "Як використовувати ЗМІ та соціальні медіа для збільшення прибутковості банків"; Євгена Плотиці, заступника Голови Ради Директорів Дельта Банк – "Операційні системи банку – проблеми росту".

На фото (зліва направо): Т. Боровскі, Р. Костецький

Наступний день конференції був не менш цікавим, так як фахівці продовжили ділитися досвідом, ідеями, прогнозами розвитку системи ризик-менеджменту в банках: як зберегти, стабілізувати і забезпечити ефективне зростання бізнесу без додаткових втрат в 2013 році. Професіонали галузі обмінювалися досвідом і думкою щодо ефективних методів зниження ризиків банку. Обговорили та здійснили експертну оцінку найбільш перспективних стратегій розвитку банківських продуктів.

Інформативними і цікавими, на думку учасників конференції, були доповіді: Юрія Прозорова, президента Українського товариства фінансових аналітиків – "Ризики інверсивної трансформації банківської системи України на етапі виходу з ринку провідних іноземних банків"; В'ячеслава Нехороших, ризик-Директора Банк Траст –"Побудова ефективної системи ризик-менеджменту на початковому етапі розвитку роздрібного банку"; Андрія Камінського, директора з розвитку Міжнародного бюро кредитних історій – "Побудова повнофункціональної системи ризик-менеджменту банку на основі взаємодії з бюро кредитних історій"; Ігора Волошина, директора департаменту з управління фінансовими ризиками Кредитпромбанку – "Управління портфелем роздрібних депозитів" та багато інших.

На фото (зліва направо): Ю. Прозоров, А. Камінський

У ході конференції також було висвітлено важливі питання управління ризиками з метою забезпечення стабільності фінансової системи України, визначено проблемні питання з формалізації методології та технологій управління операційними ризиками та шляхи їх вирішення. Зазначено, що при розробці стратегії бюджетно-податкової політики на 2013 р. потрібна координація бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, узгодження дій в процесі створення системи антикризового управління фінансами за умов посилення ролі та надійності державних та комерційних банків; розробка пакету превентивних антикризових заходів, упровадження яких дозволить стримати розростання дисбалансів у системі державних фінансів України.

Ще одним актуальним завданням для банків залишається предикативна аналітика: накопичені історичні дані про транзакції клієнтів зберігають в собі інформацію про поведінку та індивідуальних перевагах кожного споживача. Використання таких аналітичних систем дозволяє вивести фінансові стратегії та банківські продукти на новий рівень, зменшити ризики.

Після ретельного обговорення проблеми управління ризиками банків та механізмів запровадження стрес-тестування різноманітних видів банківського ризику в практику роботи банків України, учасники конференції висловили подяку організаторам і побажання проводити конференцію на постійній основі – щорічно. Також було підкреслено, що в умовах зростання соціальної спрямованості фінансово-економічної політики уряду, посилення ролі банківської системи та необхідності імплементації інноваційних підходів до розвитку фінансової системи держави потрібно прискорити розробку і впровадження нових інформаційних систем, створення високотехнологічних ситуаційних центрів для великих банків, які зацікавлені в сучасних інструментах моніторингу та контролю.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

2 листопада 2012 року


ПРОДОВЖУЄТЬСЯ СПІВПРАЦЯ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ З КОМПАНІЄЮ SAS

Делегація Міністерства фінансів України та ДННУ «Академія фінансового управління» на чолі з президентом АФУ, членом-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором Тетяною Єфименко на запрошення компанії SAS Росія/СНД взяла участь у роботі VII щорічного Міжнародного форуму SAS Forum Russia 2012 «Розвиток організації сьогодні: прораховувати ризики і бачити можливості». Форум відбувся 12 жовтня 2012 року в Москві і зібрав понад 450 представників найбільших компаній Росії і країн СНД.

До складу української делегації увійшли доктор економічних наук, завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики Академії фінансового управління Олександр Любіч та заступник начальника управління боргової політики, начальник відділу кредитних і гарантійних угод Міністерства фінансів України Василь Шкураков.

На фото (зліва направо): Олександр Любіч, Марк Мурман, Тетяна Єфименко, Василь Шкураков, Руслан Костецький

У ході роботи форуму обговорено питання впливу макроекономічних чинників на розвиток організацій загалом, а також на створення системи прогнозування та управління ризиками зокрема. Крім тенденцій у розвитку бізнес-аналітики, інноваціях, нових продуктах SAS і реальних бізнес-кейсів клієнтів, ключовою темою форуму також стало управління ризиками та протидія шахрайству в різних галузях економіки, розкрита тема, як сучасні технології допомагають компаніям і державним установам по всьому світу мінімізувати ризики, запобігати шахрайству і скорочувати невиправдані втрати.

До участі у дискусії були запрошені топ-менеджери 10 найбільших банків Росії. Учасники мали можливість почути експертну позицію з тематики, пов’язаної з аналізом ринків, ризиками, собівартістю продуктів, а також підвищенню конкурентоспроможності за рахунок IT загалом та аналітики зокрема, а також висловити сою точку зору з обговорюваних питань.

Доповідачами на SAS Forum Russia 2012 виступили провідні економісти Росії, керівники найбільших банків і промислових підприємств. Особливе зацікавлення в учасників викликали виступи російського економіста, публіциста, теле- і радіоведучого, керівника компанії експертного консультування «Неокон» Михайла Хазіна, який розкрив тему розвитку світової економічної кризи на новому етапі, генерального директора компанії SAS Росія/СНД Валерія Панкратова, керуючого директора аналітичного спрямування фінансової практики компанії Accenture Едвіна ван дер Удерра (Edwin van der Ouderaa), першого віце-президента ВАТ «Бінбанку» Камаля Буші (Kamal Boushi).

Міжнародний експерт в галузі управління ризиками та боротьби з шахрайством, старший директор компанії SAS Марк Мурман (Moorman Mark) ознайомив присутніх з кращою світовою практикою протидії розтраті, зловживань і шахрайства в державному секторі: Він розповів про те, як сучасні технологи допомагають державним установам усього світу запобігати розтраті і втратам в різних програмах. На форумі також виступили високопоставлені представники таких галузей як телеком, транспорт, енергетика, нафтогазовий сектор, а також посадовці міністерств і відомств РФ.

Компанія SAS у рамках форуму анонсувала повний спектр високопродуктивних інструментів для бізнес аналітики – SAS High Performance. Компанія SAS Україна/Росія/СНД, лідер у галузі рішень і послуг у сфері бізнес-аналітики, запропонувала повну лінійку аналітичних інструментів – технологій і продуктів нового покоління: SAS High Performance Analytics. Вони дають змогу вирішувати завдання бізнесу принципово іншого рівня складності, відкриваючи можливість обробляти й аналізувати великі обсяги даних з набагато більшою точністю і в десятки разів швидше.

У рамках роботи форуму відбулася низка зустрічей української делегації з вищим керівництвом компанії SAS. Зокрема, проведено ділові переговори з міжнародним експертом в сфері управління ризиками та боротьби з шахрайством, старшим директором компанії SAS Марком Мурманом (Moorman Mark, США), Генеральним директором компанії SAS Росія/СНД Валерієм Панкратовим, директором «САС Інстітьют Ел.Ел.Сі.» (Україна) Русланом Костецьким.

Під час зустрічей ще раз зверталася увага на те, що ДННУ «Академія фінансового управління» з жовтня 2011 року активно співпрацює з компанією SAS у частині пошуку можливостей щодо впровадження нових інноваційних інструментів в фінансову сферу України. Це, зокрема, інструменти бізнес-аналітики, попередження фінансово-бюджетних злочинів, краудсорсинг, розробка централізованої бази операційних ризиків тощо.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 жовтня 2012 року


ОБГОВОРЕНО ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2013 РІК

У рамках виконання заходів, передбачених Програмою співробітництва між Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління», делегація Академії фінансового управління взяла участь у науково-практичній конференції «Пріоритетні напрями бюджетної політики на 2013 рік та середньострокову перспективу», яка відбулася у м. Ковель Волинської області.

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся голова Волинської обласної ради Володимир Войтович. Тему середньострокових орієнтирів бюджетної політики розкрила член-кореспондент НАН України, президент Академії фінансового управління, доктор економічних наук, професор Тетяна Єфименко. Заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Віталій Карпюк розповів про бюджетне фінансування програм галузі АПК та ініціативи Волині щодо розвитку сільських територій.

Радник віце-прем’єра, міністра соціальної політики Володимир Матвійчук ознайомив присутніх з механізмами соціальної модернізації, а народний депутат, секретар комітету з питань фінансів та банківської діяльності, податкової та митної політики Катерина Ващук – з питаннями розвитку сільських територій в контексті сучасної фінансової політики. Тему продовжив народний депутат, член парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій Смітюх, який говорив про розвиток аграрного сектору як один з головних пріоритетів бюджетної політики.

Член-кореспондент НАН України, завідувач відділом економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки та прогнозування, доктор економічних наук, професор Олена Бородіна порушила тему державної підтримки розвитку аграрного сектору України. Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, доктор економічних наук, професор Олена Макарова розповіла про соціальні пріоритети бюджетної політики та ризики її реалізації у середньостроковій перспективі.

Віце-президент Академії фінансового управління, доктор економічних наук, професор Сергій Лондар виступив з доповіддю про середньострокове бюджетне планування та прогнозування як інноваційний інструмент підвищення ефективності управління бюджетними коштами. Завідувач відділу державних фінансів Академії фінансового управління, доктор економічних наук, професор Василь Кудряшов розкрив питання середньострокових пріоритетів фінансування дефіциту державного бюджету. Завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики Академії фінансового управління, доктор економічних наук, професор Олександр Любіч розповів про організацію моніторингу та забезпечення фінансової стабільності.

За підсумками науково-практичної конференції ухвалено відповідну резолюцію.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

17 жовтня 2012 року


РЕГІОНАЛЬНІ ФІНАНСОВІ МЕРЕЖІ ЯК ФАКТОР ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Пошук ефективних механізмів та форм господарювання в фінансовому секторі – одне з центральних завдань фінансової науки і практики. Воно актуалізується в умовах глобалізації, коли докорінно змінюється економічне середовище на макрорівні та міжнародні умови господарювання. Про визначення передумов і можливостей розвитку підприємницьких мереж у вітчизняній сфері фінансів розмірковує завідувач відділу фінансових ринків НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління», доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук Ольга Михайлівна Іваницька:

– Фінансові інституції в кризовий і посткризовий періоди наражаються на низку небезпек, основними з яких є брак вільних фінансових ресурсів, зменшення можливості вибору достатньо прибуткових інвестиційних проектів і прихід на національну фінансову територію іноземних інституцій, які мають вагомі конкурентні переваги перед вітчизняними установами. Щоб уникнути цих негативних явищ, на регіональному рівні варто розвивати фінансові мережі як форму добровільної кооперації між структурами різних масштабів і напрямів діяльності, що об’єднуються для досягнення синергетичного ефекту та подолання зовнішніх і внутрішніх загроз та обмежень.

Проблема створення різних форм партнерського співробітництва є предметом наукової дискусії протягом кількох останніх десятиліть. Особливо активно обговорюються дві форми кооперації – підприємницькі мережі та кластери. У розвинутих країнах світу на початку 1980-х років підприємницькі мережі використовувалися переважно для стимулювання конкуренції. Вони трактувались як форми управління та організації виробництва, які давали змогу поєднувати переваги великих і малих підприємств. У дослідження проблематики підприємницьких мереж вагомий внесок зробили і вітчизняні вчені, зокрема, І.О.Галиця, на роботи якого ми спиралися.

За визначенням російського вченого А. Ардішвілі, підприємницькі мережі – це довгострокові цілеспрямовані коопераційні угоди між взаємопов’язаними малими та середніми комерційними фірмами, які дають можливість останнім завойовувати та зберігати конкурентні переваги щодо підприємств, які не входять у дану мережу. Вони можуть об’єднувати підприємства та організації, що відрізняються за своїми масштабами, тобто, малі, середні та великі. Об’єднання таких підприємств реалізує низку переваг кожної із форм. Зокрема, малі підприємства є мобільними за своєю природою, здатні швидко реагувати на ринкові сигнали. Крім того, з точки зору менеджменту вони не обтяжені складними бюрократичними надбудовами.

Великі підприємства мають перевагу в можливості акумулювання значних ресурсів, які вони спрямовують на проведення масштабних досліджень, запровадження інновацій. Вони можуть забезпечувати значну економію на масштабах виробництва. Водночас на таких підприємствах у багатьох випадках виникають значні бюрократичні управлінські структури, відсутня мобільність в управлінні та загальмована реакція на сигнали ринку, що негативно впливає на ефективність їхньої діяльності. Отже, у підприємницьких мережах поєднуються переваги однієї та іншої форми організації та управління виробництвом.

Згодом теорія підприємницьких мереж (ПМ) була розвинута у напрямі виокремлення нових їхніх переваг. Зокрема, підкреслювалася можливість більш швидкої модернізації їхньої стратегії, застосування Інтернет для здійснення адаптації бізнес-процесів. Підприємства мережі спроможні виробляти продукти, здатні пропонуватися в глобальному світі і таким чином створювати нову вартість, а також підвищувати свою ефективність за рахунок зниження виробничих витрат; підвищується й якість виробництва. У мережі забезпечується більший високий рівень ефективності збуту продукції, знижуються ризики; модернізується виробничу базу, а також системи сервісу та збуту.

Основною перевагою ПМ вчені вважають те, що вони дають змогу сформувати корпоративно-конкурентне середовище (ККС). Це середовище, в якому за його суб’єктами зберігається такий ступінь свободи, який дає змогу їм бути незалежними у своїй діяльності від корпоративного оточення, водночас передаючи на корпоративний рівень ті функції, які їм самим виконувати неможливо або економічно недоцільно. Найважливішим наслідком дії переваг ПМ є активізація інноваційно-інвестиційних процесів в мережі, що трансформується на рівень регіону, галузі і, зрештою, країни.

ПМ довели свою ефективність у багатьох галузях і багатьох країнах світу. Зокрема, активно впроваджує цю форму Китай. У травні 2008 р. в Пекіні відбулася конференція з питань Ініціативи побудови розумних бізнесових мереж (The Smart Business Networks Initiative). На ній відзначалося, що «сучасні компанії все частіше організують власну діяльність скоріше як частину динамічної мережі, ніж як окремий острів всередині статичного збутового ланцюга». Це явище зумовлено передусім розвитком сучасних технологій, які підвищують спроможність організацій створювати вартість шляхом акумулювання інформації, її синтезу та аналізу. Основними позитивними наслідками створення мережі є зменшення трансакційних витрат, значні зміни в організаційній будові, покращення обслуговування споживачів та безумовні конкурентні переваги.

Нині критично важливою є реалізація механізму ПМ у фінансовому секторі України, оскільки саме він здатний самовідтворюватись і одночасно забезпечити економіку необхідними їй фінансовими ресурсами. Важливою є потреба в нових формах партнерства в фінансовій системі у посткризовий період. Повторюваність кризових явищ є очевидним фактом в умовах ринкового розвитку. В умовах циклічності виробництва підприємства різного масштабу діяльності по-різному реагують на кризу. Більша адаптованість помітна якраз у малих підприємств реального сектора. На противагу цьому, фінансові системи діють за принципом «too big to fall» (надто великий, щоб впасти), тобто, підтримують системні фінансові інституції. Однак все більше стає очевидним, що можливість вижити для великих інституцій є результатом втручання держави у ці процеси, що супроводжується величезною перевитратою державних коштів. Причому, це притаманно не тільки «недосконалим» ринкам країн, що розвиваються, а й капіталістичним гігантам – США, Німеччині, Великій Британії. Щодо України, то, наприклад, рекапіталізовані за участі держави банки одержали початково приблизно 17 млрд. грн.: у «Родовід» (частка держави — 99,99%) «влили» 8,4 млрд. грн., в Укргазбанк (87,7%) – 5 млрд., у банк «Київ» (99,93%) – 3,56 млрд. грн., а сьогодні розмір допомоги збільшився майже удвічі. Певна солідарність у банківській системі має місце, але чітко дотримується правило: великі банки одного регіону допомагають своїм великим побратимам, що діють в іншому.

Середні та малі банки залишаються напризволяще, і їхня платоспроможність є вельми сумнівною. Пропоновані ж рецепти щодо консолідації банківської системи практично не діють в регіонах. На середину 2011 р. 66,5% активів та 66% капіталу усієї банківської системи зосереджено в 17 найбільших банках (банках першої групи за класифікацією НБУ), що становлять лише близько 9,5% їх загальної кількості. Навіть швидкі темпи консолідації банківської системи можуть не дати очікуваного ефекту до нової хвилі банківської кризи. Під час і 1-2 роки після криз 1994, 1998, 2007-2008 рр. банкрутувало в середньому, за даними НБУ, від 6-ти до 20 банківських установ, причому, з прогресуючою тенденцією. На початок лютого 2012 р. в стадії ліквідації знаходилося 22 банки, документи про ліквідацію щодо переважної більшості з яких була прийнята у 2009-2010 рр. Це означає, що зазначені банки не могли «пережити» кризу 2008-2009 рр. Отже, важливо запустити механізм протидії банкрутству фінансових структур, які здатні викликати живильні процеси у самій системі.

Основна ідея створення фінансових мереж на регіональному рівні полягає у наступному. На рівні регіону на засадах добровільності, самоорганізації, узгодженості стратегій і продуктового ряду формується фінансова мережа, яка об’єднує різні фінансові інституції: малі, середні і великі банки, інвестиційні фонди, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, факторингові компанії, кредитні спілки венчурні фонди тощо (рис.1). Таке об’єднання суттєво відрізняється від різних існуючих організаційних форм взаємодії, зокрема фінансово-промислових груп, холдингів, консорціумів тощо. Зокрема, не відбувається об’єднання капіталів, зрощення з промисловими структурами тощо. Основна сфера, де ініціюється взаємодія — інформаційно-інвестиційна, тобто, між членами мережі відбувається обмін інформаційними потоками щодо результатів досліджень, зокрема щодо стану ринку, діяльності конкурентів за межами групи, новітніх розробок у напряму запровадження інноваційних продуктів і технологій тощо. Водночас, підвищується рівень саморегулювання, що передбачає узгодженість і координованість дій кожної структури (антрепренера) щодо обслуговування фізичних та юридичних осіб регіону. Учасники мережі встановлюють правила та етику обслуговування клієнтів, норми яких не гірше, ніж прийняті громадськими об’єднаннями професіоналів фінансового ринку.

-

У цьому випадку система регулювання і нагляду з боку державних органів (Міністерства фінансів України, НБУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії з розвитку ринку фінансових послуг та ін.) не послаблюється, а, навпаки, посилюється внаслідок передачі зобов’язань структурам фінансової мережі на фінансування важливих для країни інвестиційних проектів, розподілу завдань та посилення вимог щодо інноваційності діяльності. Тобто, державні органи доручають фінансовим мережам виконання важливих загальнодержавних і регіональних інвестиційно-інноваційних проектів і, відповідно, здійснюють жорсткий контроль за ходом їхньої реалізації. Така співпраця може надати суттєвий поштовх активізації інноваційно-інвестиційних процесів в країні, причому переважно за рахунок вітчизняних фінансових ресурсів.

На відміну від фінансово-промислових груп, які становлять загрозу системі державного регулювання внаслідок величезних масштабів зрощення капіталів і контролю галузей, фінансові мережі не створюють реальної загрози монополізації простору, оскільки передбачають не захоплення ринків, а посилення конкуренції всередині групи на засадах удосконалення їх роботи і поза межами мережі. Це пов’язано з тим, що члени мережі не втрачають свою комерційну та юридичну самостійність і вони, передаючи на рівень мережі виконання певних функцій, конкурують як з іншими членами мережі, так і з фінансовими установами, що не входять до даної мережі.

Для практичного втілення в Україні прийнятне застосування двох основних організаційних моделей, які відомі у світовій практиці: «мережа, яка являє собою ієрархічну структуру» або домінантна модель та «демократична» або партнерська модель. У першій моделі виділяється домінантна інституція. Ядром структури може бути великий банк (банк першої групи за класифікацією НБУ), який акумулює функції розробки стратегії та запровадження стратегічного управління в усіх ланках мережі; відповідає за організацію консорціумів (синдикатів) для фінансування великих проектів; запроваджує інновації і забезпечує їх передачу по ланцюгу. Назва другої структури говорить сама за себе – це об’єднання рівноправних інституцій, які його сформували з метою координації та розвитку партнерських відносин. Особливістю побудови другої моделі є те, що формується ефективна взаємодія між інституціями різних сегментів фінансового ринку – банками, страховими компаніями, кредитними спілками, інвестиційними фондами тощо.

Об’єднання фінансових установ дасть змогу допомогти вижити в умовах кризових явищ середнім і малим банкам та небанківським установам без втручання держави і витрачання обмежених державних ресурсів. Це відбувається внаслідок більшої диверсифікації інструментів фінансового ринку та розподілу ризиків у мережі. Дотримуючись цих принципів, фінансова мережа та інституції, що входять до неї, виграють основну битву в фінансовому підприємництві – битву за клієнта, який добре розуміє переваги більш надійної фінансової структури. Крім того, діючи від єдиного інтегрованого утворення, члени фінансових мереж зможуть вийти на фондовий ринок з більшим ефектом, аніж би вони виходили поодинці. Це також додасть можливості диверсифікувати продуктовий ряд, а сам фондовий ринок «наситити» новими цінними паперами. Більше того, спільна діяльність великої кількості різних фінансових організацій спонукає їх до розробки нових, інноваційних продуктів, які стимулюють розвиток міжорганізаційного інноваційного процесу, що частіше дає більш вагомий результат.

Реалізується значна організаційна перевага внаслідок економії адміністративних витрат, об’єднання деяких служб (зокрема фінансової, планової, дослідницької, маркетингової та ін.). Можливе також застосування гнучкого графіку обслуговування, зокрема, робота в післяопераційний час певних структур, застосування гнучкого режиму обслуговування. У фінансовій мережі запроваджується спільна маркетингова політика (за принципом «родового» стимулювання, тобто стимулювання збуту продукту загалом, а не продукту, який належить певній фінустанові). При цьому основний акцент робиться на узгоджених між учасниками стратегій: продуктово-ринкової, ресурсної, соціальної, інтеграційної, управлінської, технологічної, фінансової, стратегії управління ризиками.

Основна перевага фінансової мережі, виходячи з міркувань системи державного управління, полягатиме в тому, що структура зможе отримати державне замовлення на фінансування великих інвестиційно-інноваційних проектів, реалізація яких дасть можливість підвищити рівень інтелектуалізації економіки. Водночас, це не означає націленості її роботи винятково на грандіозні проекти. Навпаки, основне в діяльності фінансової мережі – готовність втілювати різні за рівнем, масштабами і характером проекти, з різним складом учасників і ресурсами, які можуть бути задіяні при їхньому запровадженні. Тобто, відбувається потужна і багаторівнева диверсифікація продуктового портфелю в межах мережі.

Фінансова мережа націлена на інноваційний характер діяльності, зокрема, використання сучасних комунікацій, що дає змогу мінімізувати трансакційні витрати, особливо при реалізації таких продуктів як консорціумне (синдикативне) кредитування, фондові операції та ін. Важливою перевагою також є можливість запровадження принципів внутрішнього контролю та зменшення ризиків. Окрім усього, фінансові інституції можуть входити в кілька мереж, хоча було б більш доцільним відпрацювати практику роботи інституції в одній мережі одного регіону.

Інтеграція фінансових інституцій у фінансову мережу дасть можливість бути інноваційною самій системі за рахунок принципово нового синергетичного ефекту. Очевидними є переваги такої форми кооперації фінансових установ перед іншими формами, основною з яких є активізація інноваційно-інвестиційних процесів в регіонах України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

28 вересня 2012 року


АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ СПРИЯЄ ПІДВИШЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

З метою системного і комплексного підвищення рівня професійних знань керівних працівників і спеціалістів місцевих фінансових органів Академія фінансового управління розпочинає масштабний проект підвищення кваліфікації працівників фінансової системи. З початку вересня і до кінця року професійний рівень підвищуватимуть понад 130 фахівців.

Курси організовані на виконання наказу Міністерства фінансів України про підвищення кваліфікації у відповідності до ст. 29 Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» та згідно з Положенням про підвищення кваліфікації працівників органів фінансової системи, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2009 № 1638. Вищий кваліфікаційний рівень здобуватимуть керівні працівники головних фінансових управлінь, керівні працівники та головні бухгалтери фінансових управлінь районних державних адміністрацій з усіх областей України, Автономної Республіки Крим та міст Києва і Севастополя. Групи укомплектовані в кількості 20-22 особи.

Для слухачів курсів складено навчально-тематичні плани з урахуванням напрямів їхньої діяльності. Серед питань – вивчення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки в контексті забезпечення соціально-економічного розвитку України, ознайомлення з процесами реформування сфери державних фінансів, правового забезпечення державного управління та державної служби. Передбачено також розглянути зміни податкового та бюджетного законодавства в контексті удосконалення норм Податкового та Бюджетного кодексів України, використання інформаційних технологій у державній службі, інноваційні підходи до вдосконалення управління у сфері державних фінансів. Для вивчення представлені питання європейської та євроатлантичної інтеграції України та співробітництва нашої держави з міжнародними фінансовими організаціями.

Відбудуться практичні заняття з вивчення інституціональної структури фінансової системи України та підсумкові семінари. Програмою також передбачене ознайомлення з роботою Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», Державного гемологічного центру України, відвідання Державного музею Національного банку та музею Міністерства фінансів України.

Викладати на курсах запросили знаних науковців з Академії фінансового управління, Національної академії державного управління при Президентові України, відповідальних працівників Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу, Державної служби з питань захисту персональних даних тощо.

Для слухачів курсів підготовлені навчально-методичні матеріали. За підсумком навчання кожен учасник складатиме відповідний залік для отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

31 серпня 2012 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО: «НЕВІДКЛАДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Є ОБҐРУНТОВАНОЮ»

Інтерв’ю президента Академії фінансового управління Тетяни Єфименко журналу «Незалежний АУДИТОР»
Член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, екс-заступник міністра фінансів, а нині – президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Тетяна Іванівна Єфименко увійшла в історію сучасної України як один з основних розробників Податкового кодексу. Податкову справу вона знає не теоретично, багато років очолювала обласне управління Державної податкової адміністрації у Запоріжжі, темі податків була присвячена її докторська дисертація. Тетяна Іванівна – державний службовець ІІ рангу та радник податкової служби ІІ рангу. Окрім усього вона – сертифікований аудитор, і це означає, що аудиторська професія для неї також не чужа. Тому нинішня розмова зі знавцем фінансової справи та облікової професії, знаним науковцем Тетяною Іванівною Єфименко – про її життєві цінності та бачення розвитку професії аудитора.

Тетяно Іванівно, нині Ви очолюєте Академію фінансового управління Міністерства фінансів України, а також є головою Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів. Про вас можна сказати, що ви – справжній професіонал бухгалтерської та податкової справи. Розкажіть, чому ви обрали саме цей шлях та з чого починалася ваша професійна кар’єра?

– Народилася і виросла я у столиці Латвії – місті Рига. У 1972 році закінчила Ризький інститут цивільної авіації за спеціальністю «економіка і організація повітряного транспорту». Після навчання отримала направлення на Пермський авіазавод, де працювала в планово-економічному відділі. Та згодом доля розпорядилася так, що я потрапила у Запоріжжя. Це місто особливо дороге моєму серцю, адже саме з звідси походить моє коріння – тут народився і виріс мій батько, який у 16 років пішов навчатися військово-морській справі у Кронштадт…

Працювала заступником генерального директора виробничого об’єднання «Запоріжтрансформатор», очолювала управління економіки Запорізької облдержадміністрації, обласне управління Державної податкової адміністрації. Тоді ж захистила кандидатську дисертацію після навчання в аспірантурі Харківського інженерно-економічного інституту, отримала почесне звання «Заслужений економіст України» та нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Згодом очолювала Департамент зведеного бюджету Міністерства фінансів України, Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів, була керівником групи радників Першого віце-прем’єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Працювала на відповідальній посаді заступника Міністра фінансів, куруючи найвідповідальніші напрями роботи відомства – питання податкової і митної політики, регіональних фінансів.

Які економічні та податкові реформи Ви вважаєте особистим досягненням?

– Саме під час моєї роботи заступником міністра фінансів було розроблено нині чинний Податковий кодекс, оновлено Бюджетний кодекс, закладено основи для ухвалення Митного кодексу України. Ці документи, у яких відображено сучасні підходи до бюджетної, фіскальної та митної політики, лягли в основу економічної діяльності держави.

Нині я очолюю провідну навчально-наукову установу в сфері фінансів – Академію фінансового управління Міністерства фінансів України. Пишаюся тим, що зуміла сформувати колектив, в якому об’єднано кращий науковий потенціал держави. Академія фінансового управління справді стала інтелектуальним центром, результати наукової діяльності якого є базою для ухвалення рішень у сфері державного управління та реалізації програм реформування, інституалізації регулювання економічних відносин. Навчально-наукова установа спрямовує свої зусилля на генерування управлінських рішень щодо формування систем прогнозування, моніторингу та побудови сценарних подій впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на розвиток економіки та державних фінансів. Випускники аспірантури та докторантури Академії працюють у провідних державних установах та комерційних структурах.

З гордістю можу констатувати, що діяльність Академії не є закостенілою. Вона трансформується одночасно зі здійсненням реформ в усіх сферах, ставлячи перед собою ціль  результативність та ефективність управлінських рішень з метою забезпечення інституційної спроможності держави в галузі економіки та державних фінансів. Нині лідерство Академії як провідної наукової установи у сфері фінансів підтверджується її авторитетом у світі, зв’язками з відомими науковими школами, міжнародними фінансовими організаціями, розробкою з ними спільних наукових досліджень.

Нині у Верховній Раді перебуває на розгляді проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності» від 29.03.2012р. №10285, запропонований Кабінетом Міністрів України. Ним передбачено внесення низки змін у чинний закон з метою врегулювання аудиторської діяльності відповідно до вимог Директиви Європейського парламенту та Ради 2006/43/ЄС від 17.05.2006р. Як ви вважаєте, чому саме зараз виникла необхідність у реформуванні аудиторської діяльності в Україні?

– Невідкладність реформування аудиторської діяльності в Україні є обґрунтованою. По-перше, у зв’язку з невідповідністю національного законодавства у сфері аудиторської діяльності вимогам Директиви Європейського парламенту та Ради 2006/43/ЄС щодо обов’язкового аудиту фінансової звітності ЄС незадовільно оцінив стан реформування аудиту в Україні. Як наслідок, рішенням Європейської комісії 2011/30/ЄС від 19 січня 2011 року нашу державу позбавлено режиму перехідного періоду в частині реєстрації національних аудиторів та аудиторських фірм, що здійснюють аудит емітентів, цінні папери яких обертаються на ринках капіталу країн Європейського Союзу. А це, у свою чергу, не сприяє розширенню ринку аудиторських послуг та прискоренню інтеграції України в європейський простір, що має негативні наслідки для економіки та громадян.

На необхідність здійснення реформ у сфері аудиту також вказують інші об’єктивні причини. Серед них – негативні тенденції, що спостерігаються останнім часом на ринку аудиторських послуг і свідчать про його стагнацію. Уповільнює розвиток професії аудитора застаріла, сформована ще у 1993 році та частково модернізована у 2006-му, модель регулювання аудиторської діяльності, яка не відповідає вимогам сьогодення й загальноєвропейським принципам суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та забезпечення якості аудиторських послуг.

Не можу не зауважити, що кризова ситуація, яка склалася у сфері аудиторської діяльності в Україні, впливає на ефективність модернізації національної економіки, ініційованої Президентом України у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Тому Академія та науковці установи докладають максимум зусиль до успішної реалізації цих реформ урядом шляхом наукового супроводження й аналітично-інформаційного забезпечення ухвалення виважених управлінських рішень відповідальними працівниками Міністерства фінансів України з метою подолання кризових явищ, у тому числі, у сфері аудиторської діяльності.

Щодо проекту Закону №10285 від 29.03.2012р. існує дуже багато суперечок між представниками аудиторської спільноти, зокрема стосовно питання, що Аудиторська Палата буде повністю підконтрольна Міністерству фінансів України та позбавлена низки функцій. Яка ваша думка з цього приводу?

– Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності» від 29.03.2012 №10285 не містить жодних положень, які б свідчили про повний чи взагалі про будь-який контроль Міністерства фінансів України над АПУ. Делегування до її складу представника Мінфіну визначено й у чинному Законі про аудиторську діяльність. А пропозиція стосовно призначення одного із восьми керуючих Комісії з питань якості та Комісії з сертифікації аудиторів стосується не тільки Міністерства фінансів України, а й Нацбанку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Насправді, проблема полягає у тому, що АПУ з її нинішнім функціоналом не відповідає статусу органу суспільного нагляду, як того вимагає стаття 32 «Принципи громадського нагляду» Директиви Європейського парламенту та Ради 2006/43/ЄС. Тому, для дотримання вимог Директиви про запобігання конфлікту інтересів, у проекті №10285 пропонується розмежувати функції нагляду, сертифікації і контролю якості, залишивши за АПУ наглядові функції за діяльністю Комісії з питань якості та Комісії з сертифікації аудиторів.

Водночас АПУ не продемонструвала особливої зацікавленості в адаптації національного законодавства з аудиту до європейських засадничих принципів регулювання аудиторської діяльності. А позбавлення України перехідного режиму є питанням державної ваги, яке зачіпає інтереси її громадян і підприємств. Отже, держава не може знаходитися осторонь цих проблем і має їх врегулювати шляхом законодавчого закріплення належних умов для розвитку ринку аудиторських послуг. Міністерство фінансів України, як представник інтересів держави, намагається не встановити контроль над діяльністю АПУ, а надати їй усіляку допомогу з метою реформування сфери аудиту. Тому дискусії з цього приводу є безпідставними і не можуть бути предметом для суперечок.

Як Ви вважаєте, задля чого необхідно залучати професійні громадські організації аудиторів і бухгалтерів України до регулювання аудиторської діяльності шляхом включення їхніх представників до складу Аудиторської палати України?

– Як на мене, будь-який орган регулювання, а у нашому випадку – орган суспільного аудиторського нагляду, не має працювати без професійної основи. Оскільки професійні громадські організації аудиторів і бухгалтерів вносять значний вклад у зміцнення і розвиток національного аудиту і представляють позицію аудиторської більшості, вони мають право долучатися до регулювання аудиторської діяльності.

Як управлінець, я можу зробити висновок, що єдиним способом запровадити механізм залучення професійних громадських організацій до регулювання аудиту, а отже і нагляду за діяльністю АПУ, стане законодавче закріплення їхнього членства в Палаті. Крім цього, такий підхід, вірогідно, сприятиме зменшенню чи повністю виключатиме можливість виникнення незадоволення діяльністю АПУ з боку професійної спільноти, яке ми усі спостерігали останнім часом.

Яка Ваша думка щодо кількості реєстрів аудиторських фірм та аудиторів, які мають право на здійснення аудиторської діяльності, у тому числі проводити обов’язковий аудит? Чи потрібні додаткові реєстри, вимоги до яких встановлюються окремо – НКЦПФРУ та ДКРРФП?

– На моє переконання, реєстр аудиторів та аудиторських фірм повинен бути тільки один і вести його має Аудиторська палата України. Ведення додаткових реєстрів з окремо встановленими вимогами Нацкомісії з цінних паперів та Нацкомфінпослуг не потрібні, тому що є міжнародні стандарти аудиту, які аудитори використовують на практиці. Стосовно проведення обов’язкового аудиту суб’єктами аудиторської діяльності, то вони повинні відповідати вимогам Директиви ЄС. Комісії можуть готувати методичні рекомендації для аудиторів і погоджувати їх з АПУ щодо перевірки конкретних суб’єктів у процесі аудиту фінансової звітності.

Для аудиторів дуже важливим є питання щодо вдосконалення системи сертифікації, зокрема визначення кваліфікаційної придатності шляхом об’єктивної та неупередженої оцінки знань і навичок, знищення корупційних дій з боку осіб, які мають вплив на ухвалення відповідних рішень. Яка Ваша думка з цього приводу? Яким чином можна цього уникнути?

– Сертифікація є допуском до професії, тому це питання є дуже важливим для аудиторів. Реформування національної системи аудиту в Україні на засадах Директиви Європейського парламенту та Ради 2006/43/ЄС вимагає реформування АПУ, що передбачає надання їй функцій суспільного нагляду. Питання сертифікації, як і контролю якості аудиторських послуг, мають бути виведені з повноважень АПУ. Згідно з вимогами Директиви, цими питаннями має опікуватися Комісія з сертифікації аудиторів. Лише таким чином можна уникнути конфлікту інтересів під час визначення кваліфікаційної придатності аудиторів, об’єктивно та неупереджено оцінити їхні знання і навички, знищити корупційні прояви з боку осіб, що мають вплив на ухвалення рішень під час сертифікації.

Як Ви вважаєте, чому нині вітчизняні підприємства та організації, для яких проведення аудиту не є обов’язковим згідно з чинним законодавством, замовляють аудиторські послуги лише з метою встановити невідповідності податкового законодавства та вчасно виправити помилки, а не ухвалення управлінських рішень, як це, наприклад, роблять у Європі?

– Однією з причин є те, що впродовж останніх років господарюючі суб’єкти нехтували бухгалтерським обліком, і для них був важливим лише податковий облік та податкова звітність, яку перевіряли фіскальні органи, і за помилки нараховували штрафні санкції. Тому, на мій погляд, незалежний фінансовий контроль завжди допомагав бізнесу своєчасно пройти аудиторську перевірку спеціального призначення та переконатися в правильності обчислення доходів, віднесення витрат та нарахування видатків.

Іншою причиною є те, що для вітчизняних підприємств фінансова звітність поки не є дійсним обличчям бізнесу, тому що складається за П(С)БО. Під час формування звітності за національними стандартами більша кількість положень П(С)БО не виконується. Тому й проведення аудиту такої фінансової звітності для підприємств, яким за законодавством не встановлено обов’язковість підтвердження достовірності фінансової звітності, втрачає будь-який сенс. З переходом на МСФЗ цієї проблеми можна уникнути, і вітчизняні компанії, як і європейські, почнуть замовляти аудиторські послуги не тільки на вимогу податкового законодавства, а й для ухвалення ефективних управлінських рішень.

Наразі проведено реформу податкового законодавства, та бухгалтери досі знаходяться в цьому «перехідному періоді». Звичайно, що важко всім – і підприємствам, і керівникам, і бухгалтерам, і податківцям. Багато практичних питань щодо підприємницької діяльності та оподаткування залишаються невирішеними,через це виникає враження, що Кодекс складено, аби заплутати всіх – і підприємців і податківців, адже деякі його норми і роз’яснення суперечать одне одному. Як ви вважаєте, коли в Україні система податкового законодавства стане прозорою, зрозумілою та такою, що не вимагає дуже багато часу та ресурсів на її дотримання?

– Одразу зауважу, що будь-яка реформа, у тому числі податкова, – не одномоментний акт чи дія. Це тривалий процес, який насправді розпочинається тільки з часу впровадження у практику нових реформ і правил. А усе нове, як відомо, зустрічає на своєму шляху труднощі та перепони, а іноді й зовсім не сприймається.

Отже висловлювання щодо наявності багатьох невирішених практичних питань з оподаткування є тільки констатацією давно відомих фактів. Звичайно, є положення, які вдалося врахувати більшою мірою, є такі, що потрібно змінити, доопрацювати, а від окремих, можливо, і взагалі відмовитися. У цьому напрямі зараз плідно працюють і науковці, і відповідальні працівники державних органів, і законодавці.

Але хочу запевнити і бухгалтерів, і податківців, що розробка нового Податкового кодексу України не мала на меті усіх заплутати. Натомість, Уряд, Міністерство фінансів України, Академія, і я особисто, зі своїм вагомим вкладом у ці результати, прагнули і прагнемо максимально можливо уніфікувати норми фінансового і податкового обліку та зберегти при цьому баланс інтересів держави і платників податків.

Тому хотілося б побажати усім нам терпіння і навчання новій податковій культурі, а особам, причетним до законотворчого процесу, ще й прислуховуватися до зауважень і побажань практиків. Тільки за умов такої конструктивної співпраці і розуміння одне одного ми зможемо досягти кінцевої мети реформування податкового законодавства.

Що б Ви хотіли побажати бухгалтерам та аудиторам України – постійним читачам нашого журналу?

– Бухгалтерія та аудит відносяться до професій, де потрібна максимальна точність і зосередженість. А ще максимальне знання справи, адже не секрет, що часто саме від професійних якостей людей облікової професії залежить фінансово-економічна діяльність підприємства чи фірми.

Нині непростий час для бухгалтерів та аудиторів, оскільки Україна розпочала процедуру переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. Це – сприятливий час для підвищення кваліфікаційного рівня бухгалтерів, вивчення нових підходів до справи. Тому хочу побажати вам наполегливості у досягненні нових висот у професії, бажання освоювати і засвоювати нові стандарти з тим, щоб наші бухгалтерія та аудит йшли у ногу з часом.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

30 серпня 2012 року
ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ

Одним із факторів забезпечення конкурентоспроможності держави є її фіскальна політика. Не секрет, що ступінь розвитку податкової системи країни та її конкурентоспроможність – взаємопов’язані, адже система оподаткування виконує не лише фіскальну функцію, а й діє як механізм впливу на економіку, її структуру, динаміку, розміщення продуктивних сил, темпи науково-технічного прогресу. Про місце України у світових економічних рейтингах та вплив системи оподаткування на конкурентоспроможність держави розповідає завідувач відділу адміністрування податкових та митних платежів ДННУ «Академія фінансового управління», кандидат економічних наук Людмила Григорівна Олейнікова:

– Податкове середовище, у якому функціонує підприємство, є одним із факторів, які визначають його конкурентоспроможність поряд з якістю продукції та послуг, наявністю ефективної стратегії маркетингу та збуту, рівнем кваліфікації персоналу та менеджменту, технологічним рівнем виробництва, доступністю джерел фінансування. А підвищення ефективності оподаткування, створює стимули для розвитку підприємництва, зменшення масштабів тіньової економіки, гальмує міграцію факторів виробництва та компаній, збільшує державні доходи.

– У світовій практиці для визначення умов ведення бізнесу використовують рейтинги. Розкажіть про них детальніше…

– Для того, аби інформувати суб’єктів господарювання про умови ведення бізнесу в тій чи іншій країні та для визначення конкурентних переваг країн, започатковані й ведуться на постійній основі загальновизнані та авторитетні рейтинги, що дають можливість оцінювати зміни економічних та інфраструктурних умов різних країн. Як приклад можна навести найбільш авторитетні Рейтинг глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index) та Рейтинг «Ведення бізнесу» (Doing Business), які дають глобальну оцінку економіки в динаміці одразу за декількома критеріями.

Зокрема Рейтинг глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index) є проектом Всесвітнього економічного форуму. Цей рейтинг заснований на комбінації загальнодоступних статистичних даних і результатів опитування керівників компаній – великого щорічного дослідження, яке проводиться Всесвітнім економічним форумом спільно з мережею партнерських організацій – провідних дослідницьких інститутів і компаній у країнах, аналізованих у звіті. У звіті ВЕФ представлені два індекси, на основі яких складаються рейтинги країн: Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) та Індекс конкурентоспроможності бізнесу (Business Competitiveness Index, BCI).

GCI складений з 12 доданків конкурентоспроможності, які детально характеризують конкурентоспроможність країн світу, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Цими складовими є: «Якість інститутів», «Інфраструктура», «Макроекономічна стабільність», «Здоров’я та початкова освіта», «Вища освіта і професійна підготовка», «Ефективність ринку товарів і послуг», «Ефективність ринку праці», «Розвиненість фінансового ринку», «Технологічний рівень», «Розмір внутрішнього ринку», «Конкурентоспроможність компаній» та «Інноваційний потенціал».

– Яке місце посідає Україна у цих рейтингах?

– Якщо розглядати колишні радянські республіки, то краще за всіх у рейтингу 2010-2011 року представлена Естонія – 33 місце. Азербайджан посів 57 місце, Литва – 53, Казахстан – 72, Латвія – 70. Україна за минулий рік втратила сім позицій у рейтингу й опустилася на 89 місце. Грузія посідає 93 місце, Російська Федерація – 63, Вірменія – 98, Таджикистан – 116, Киргизстан – 121, Молдова – 94.

Згаданий рейтинг аналізує економічні, соціальні та інфраструктурні зміни в країні та оцінює макроекономічну стабільність і конкурентні переваги регіону за встановленими складовими. Проте для оцінки податкової системи країни він недостатньо показовий, адже не містить складової, яка б оцінювала сектор оподаткування.

Більш показовим у цьому плані можна вважати рейтинг, що складає Світовий банк – «Doing Business» («Ведення бізнесу»), де сектор оподаткування виступає одним із індикаторів загальної оцінки. Це – глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за показником створення ними сприятливих умов ведення бізнесу. У рамках проекту оцінюються і відслідковуються зміни нормативно-правових актів, що регулюють діяльність малих і середніх компаній упродовж усього їхнього життєвого циклу – від створення й до ліквідації.

Рейтинг складається на підставі 10 індикаторів регулювання підприємницької діяльності, що враховують час і вартість виконання підприємцем вимог держави з реєстрації нового підприємства, діяльності підприємства, ведення торговельних операцій, забезпечення виконання контрактів, оподаткування та закриття підприємства. Кожен індикатор має рівну вагу. При цьому не враховуються такі змінні, як макроекономічна політика, якість інфраструктури, кваліфікація робочої сили, коливання валютних курсів, думки інвесторів, безпека й рівень корупції. Висока позиція країни означає, що її регуляторний клімат сприяє веденню бізнесу.

За методологією Світового банку для оцінки адміністративного й податкового навантаження використовують три показники: кількість платежів протягом року;- витрати часу на підготовку податкової звітності та сплату податків для трьох основних податків (ПДВ, податку на прибуток підприємств та внесків на соціальне страхування); узагальнена ставка податків (% від корпоративного прибутку), з урахуванням соціальних та пенсійних внесків, що здійснює підприємство.

– Чи насправді Україна пасе задніх

– За узагальненою оцінкою Світового банку у рейтингу «Легкості ведення бізнесу-2011» Україна посідала 145 місце із 183 країн, що на 2 пункти вище від попереднього звіту. Однак у звіті вже за 2012 рік місце України погіршилося на три пункти і визначено на рівні 152 позиції (таблиця 1).

Таблиця 1. Місце України в рейтингу «Ведення бізнесу»за категорією «Сплата податків», 2012.

У сфері відкриття бізнесу Україна піднялася на 6 позицій, і тепер вона займає 112 місце в рейтингу. Прогрес – у дозвільній системі (з 182 позиції на 180) і в процедурі банкрутства (з 158 на 156 місце). Падіння позицій – у галузі свободи міжнародної торгівлі (було 136 місце, стало 140), захисту інвесторів (було 108, стало 111), отримання кредитів (було 21, стало 24) і в сфері реєстрації прав власності (було 165, стало 166). Незмінними позиції залишилися тільки у сфері оподаткування (181 місце із 183), електрифікації (169 місце) і в галузі виконання договорів (44 місце).

Таблиця 2. Місце України за критеріями категорії оподаткування: (181 місце)

Як видно з таблиці, основною причиною низької позиції України у рейтингу «Ведення бізнесу» за індикатором «Сплата податків» є загальні витрати часу на виконання податкового законодавства та кількість податкових платежів. Це означає, що саме тягар адміністративних процедур заважає сформувати адекватну економічним запитам конкурентоздатну податкову систему.

Аналіз рейтингу «Doing Business» за категорією оподаткування та моніторинг зауважень до норм Податкового кодексу також виявив, що найбільше претензій виникає у платників податків не до величини ставок податків, а до їхнього адміністрування податковими й митними органами України та недотримання ними норм і процедур законодавства. Така ситуація спричиняє соціальне напруження та спонукає до ведення бізнесу в тіньовому сегменті економіки, а також зміцнює недовіру до дій адміністраторів податків та державних органів влади загалом.

– Наскільки коректними є такі підходи?

– Дійсно, в українському уряді вважають, що оцінки в доповіді Світового банку «Doing Business» не зовсім коректні. Стосовно цього була зроблена офіційна заява Міністерства фінансів України. Причиною некоректної оцінки є недоліки методологічного характеру. Зокрема, кількість платежів на рік у діючих умовах складає 58 (у доповіді Світового банку – 135. Таким чином, Україна насправді за кількістю платежів мала б знаходитися на 150 місці (у доповіді Світового банку – 181 місце).

Детальніший аналіз дає також підстави зробити висновки, що за результатами незалежної експертної оцінки витрати часу на ведення, складання та подання податкової звітності є нижчими, ніж це відображено в доповіді Світового банку «Doing Business». Оцінка здійснювалася за кожним елементом адміністративних операцій і виявилося, що витрати часу на справляння основних податків складають приблизно 600 годин на рік (у доповіді Світового банку-2011 р. – 657 годин, а в 2007 році – 2085 годин та 848 годин у 2008 році). Це при тому, що ні нормативна база, ні методологія в цей період в Україні не змінювалися.

Ситуацію можна пояснити, зокрема, відставанням часового інтервалу оцінки від часу оприлюднення результатів. Наприклад, Рейтинг Doing Business-2011 не враховував реформи, впроваджені в 2010 та 2011 роках. До уваги брався лише період з червня 2009 по червень 2010 років, тобто час, коли реформування податкової системи було на початковому етапі. Рейтинг Doing Business-2012 також формувався на основі даних за червень 2010 – червень 2011 рр. Таким чином, у ньому врахована лише частина запроваджених реформ, а частина оцінок базувалася на попередньому законодавстві. Найбільш показовим з точки зору оцінки податкової реформи, включно з реформою спрощеної системи оподаткування, що впроваджується в Україні, на мою думку, стане Рейтинг Doing Business-2015. Його дані якраз включатимуть ті основні зміни, що впроваджуються у 2012 році, та плануються до впровадження в 2013 році відповідно до Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Втім, певна некоректність доповіді Світового банку, на жаль, не знімає питання про недосконалу організаційно-правову систему в Україні та неналежний рівень конкурентоспроможності податкової системи. Адже методологія визначення рейтингової оцінки є незмінною для усіх аналізованих країн, а відтак – тенденції в оподаткуванні та порівняльність з іншими країнами світу є корректиними.

– Що, на ваш погляд, сприятиме підвищенню рівня податкової системи?

– Насамперед, зміни, які відбулися в податковій системі України в 2011 році, після набуття чинності Податковим кодексом. Зокрема, внаслідок його ухвалення зменшено загальну кількість податків і зборів як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Загальнодержавних – стало менше на 10 (з 28 до 18), місцевих – на 9 (з 14 до 5). Кодексом передбачено стимулювання ділової активності та розвиток економіки за рахунок зниження ставок податку на прибуток та податку на додану вартість; спрощення адміністративних процедур та зменшення навантаження на бізнес-середовище; запровадження низки податкових пільг та прискореної амортизації; удосконалення порядку відшкодування податку на додану вартість; удосконалення спрощеної системи оподаткування малого бізнесу. Тому окремої уваги заслуговують дії Державної податкової служби з впровадження електронної системи звітності та «Електронного кабінету платників податків».

У 2011 році на замовлення Міністерства фінансів ДННУ «Академія фінансового управління» спільно з ДУ «Інститут економіки і прогнозування» НАН України проводила соціологічне опитування платників податків щодо діяльності ДПСУ. Дослідження засвідчило, що найбільш недосконалими в адмініструванні податків і зборів в Україні залишаються процедури подачі звітності та оскарження рішень податкових органів. Потребують подальшого вдосконалення та ширшого застосування дистанційні форми подачі звітності. Як правило, носить безсистемний характер інформаційно-аналітична підтримка платників, процедура адміністративного оскарження податкових рішень є недієвою та в різних регіонах має свою прецедентну практику. Надмірному контролю піддаються суб’єкти господарювання, що добровільно сплачують податки, водночас мало уваги приділяється роботі з суб’єктами, що уникають оподаткування.

Об’єктивним є збільшення витрат платників податків на виконання податкового обов’язку в 2011 році. Збільшення витрат має тимчасовий характер і пов’язане з упровадженням Податкового кодексу та необхідністю для платників опанувати його норми, модифікувати програмне забезпечення для обліку та звітності до нових вимог, провести навчання персоналу, отримати консультації з боку юристів та аудиторів тощо.

У період, який не увійшов у повному обсязі до доповіді Світового банку «Doing Business-2012», в рамках реалізації податкової реформи, було здійснено чимало кроків, що сприяють поліпшенню роботи податкових органів із платниками податків та стали логічним продовженням Проекту модернізації ДПСУ. Це, насамперед, впровадження у практичну площину ризико-орієнтованої системи контролю, що вплинуло на кількість перевірок та якість відбору платників; впровадження системи автоматичного відшкодування ПДВ та реєстрації податкових накладних; створення можливості для платників дистанційної подачі звітності, відкриття в усіх регіонах України центрів обслуговування платників. Нині вже ведеться робота з упровадження «Електронного кабінету платників податків». Усі ці кроки якісно поліпшують контроль та одночасно позитивно сприймаються платниками податків.

– Які ще пропозиції виробляються для удосконалення системи адміністрування податків?

– Подальша робота щодо вдосконалення адміністрування податків має відбуватися в напрямі, визначеному у Програмі економічних реформ Президента України, якою передбачається спрощення для платників податків процедур, пов’язаних з адмініструванням, реформування підходів і принципів діяльності органів державної податкової служби та їхнього спрямування, насамперед, на упередження порушень податкового законодавства. Тому, на мою думку, пріоритетами вдосконалення податкової системи України в контексті Програми економічних реформ та зміцнення конкурентних переваг в сфері оподаткування, є чотири основні напрями. Найперше, варто звернути увагу на удосконалення ризико-орієнтованої системи контролю. Нині вже розроблено та впроваджено нормативне забезпечення такої системи та розпочато застосування в практичній роботі органів ДПС. Проте необхідно створити та гармонізувати інформаційно-аналітичне забезпечення на основі єдиної інтегрованої аналітичної системи статистичних, митних і податкових показників, забезпечити навчання співробітників служби роботі з базами даних та підвищення їхньої кваліфікації. Потребує подальшого доопрацювання система перевірок платників на основі оцінки ризиків та методики відбору таких платників.

Наступним кроком має стати захист прав та інтересів платників податків від неправомірних дій податкових органів шляхом пріоритетного застосування дистанційного подання звітності, чіткого та безальтернативного регламентування процедур та впровадження відповідальності посадових осіб за порушення податкового законодавства, що також передбачено для реалізації Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Третє – впровадження індикативного планування показників надходжень у розрізі окремих податків і зборів. Це дасть можливість встановити прозорий зв’язок між стратегічним бюджетним плануванням та підготовкою однорічного бюджету в системі середньострокового бюджетного планування на рівні податкових органів. Четверте – удосконалення та розширення системи індикаторів результативності податкового адміністрування.

Окрему увагу слід приділити можливості застосування електронного цифрового підпису в усіх органах державної влади за єдиним стандартом, що значно спростить адміністративні процедури, зменшить витрати платників податків та сприятиме уніфікації вимог до електронної звітності. Подальшого удосконалення також потребує інформаційно-аналітичне забезпечення роботи податкових органів. Насамперед, необхідно створити інтегровані бази даних, які використовуватимуться з метою дистанційного контролю та відкриють можливість знизити витрати часу як адміністратора, так і платника. Упровадження таких кроків у практичну площину зробить Україну більш привабливою територією для ведення бізнесу та отримання на її території прибутку, інвестування капіталу.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 серпня 2012 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
©2003