МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3021145
 
 
   

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ РОЗГЛЯДАЛИ НА СЕМІНАРІ

Президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кореспондент НАНУ, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Тетяна Єфименко взяла участь у науково-практичному семінарі «Концептуальні підходи до імплементації міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в бюджетній сфері у контексті розвитку системи управління державними фінансами України», який відбувся 18 червня 2013 року в Національній академії управління.

Тетяна Єфименко виступила перед присутніми з доповіддю «Передумови імплементації міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі у контексті розвитку системи управління державними фінансами України». Вона, зокрема, розповіла про розвиток стандартів, розроблених Міжнародною федерацією бухгалтерів для державного сектору (IPSAS). Стандарти IPSAS представляють найкращий досвід у сфері обліку за методом нарахування та дають можливість готувати фінансові звіти, придатні для аудиту і здійснення порівнянь, до яких звертається більшість країн, що прагнуть модернізації бухгалтерських систем.

Доповідь на тему «Проблеми та перспективи застосування методу нарахування та відповідності доходів та витрат в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору» зробила заступник директора НДФІ з наукової роботи Академії фінансового управління, доктор економічних наук, професор Людмила Ловінська. Вона акцентувала увагу на проблемах, які виникають під час запровадження методу нарахування в бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору та очікуваних результатах від його застосування.

Про світові тенденції розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі та перспективи для України говорили доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та банківської справи Національної академії управління Сергій Єрохін, кандидат економічних наук, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Державного агентства водних ресурсів України Людмила Гапоненко, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Національної академії управління Ірина Дишко.

З нормативно-правовим забезпеченням та організаційно-управлінськими заходами з реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі присутніх ознайомила кандидат економічних наук, начальник управління методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України Наталія Сушко. Про загальні положення порядку складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору відповідно до вимог національних стандартів розповіла директор департаменту консолідованої звітності Державної казначейської служби України Людмила Гізатуліна.

Кандидат економічних наук, доцент, завідувач відділу державного фінансового контролю Академії фінансового управління Ірина Чумакова висвітлила питання методологічних засад обліку зобов’язань суб’єктів державного сектору відповідно до НП(С)БОДС, а доктор економічних наук, професор кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ірина Дрозд – питання методологічних засад застосування національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі щодо обліку активів суб’єктів державного сектору.

Науково-практичний семінар відвідало майже 300 представників головних розпорядників бюджетних коштів, центральних органів виконавчої влади, фондів соціального страхування та фахівців з кількох областей України – Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Чернігівської та Черкаської. Планується, що відповідні семінари найближчим часом також будуть проведені в інших регіонах з метою ознайомлення якнайбільшої кількості людей з особливостями застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

25 червня 2013 року


НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВІДСВЯТКУВАВ 20-РІЧЧЯ

В Академії фінансового управління відбулися урочистості, присвячені 20-річчю утворення Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. Розпочавши свою історію в 1993 році за ініціативи першого Міністра фінансів незалежної України Григорія Олександровича П’ятаченка, Науково-дослідний фінансовий інститут у складі Академії фінансового управління нині є потужним науковим центром досліджень у сфері державних фінансів.

Президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Т.І. Єфименко у вітальному слові підкреслила, що на сьогодні колектив установи здійснює наукові розробки, які є основою для ухвалення ефективних управлінських рішень. Вони потрібні для того, аби підвищувати інституційну конкурентоспроможність нашої держави, забезпечити економічне зростання. «Я, як керівник, можу констатувати, що ми з вами є єдиною командою, і розуміємо, що повинні працювати ефективно, забезпечити нові реформаторські кроки нашої держави, бізнесу, удосконалення нашого законодавства», – підкреслила президент Академії, додавши, що «ми бачимо чітко нашу перспективу, цілі і будемо робити все, щоб ці цілі були реалізовані».

Фундатор НДФІ, перший Міністр фінансів України Григорій Олександрович П’ятаченко розповів про початкові кроки діяльності установи. Тоді не було ні навчально-матеріальної бази, ні приміщень, потрібно було формувати колектив, запрошувати фахівців. Гостро стояла проблема підготовки кадрів і для її вирішення було створено аспірантуру. Він зазначив, що гордий тим, що на сьогодні Інститут знаходиться серед провідних наукових установ, що вносять реальний вклад у формування фінансової політики держави.

Директор Науково-дослідного інституту С.С. Гасанов оголосив наказ про нагородження групи співробітників установи Почесними грамотами та відзнаками Академії. Від імені Міністерства фінансів України заступник Міністра фінансів-керівник апарату Ю.І. Шевченко привітав присутніх з 20-ю річницею НДФІ та вручив Почесні грамоти Міністерства провідному науковому співробітнику Д.В.Полозенку та заступнику директора А.Г. Арзуманяну, Подяки заступникам директора з наукової роботи Л.Г. Ловінській та А.М. Соколовській.

Колектив Академії також привітав віце-президент НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України В.М. Геєць. Він дав високу оцінку дослідницькій роботі науковців, відзначив далекоглядність першого директора Інституту Г.О. П’ятаченка, який передбачив необхідність розвитку вітчизняної фінансової науки для активної розбудови сфери державних фінансів України.

З вітальними словами до присутніх звернулися віце-президент УСПП М. Кунченко, ректор Національної академії управління С.А. Єрохін, академік,-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Е.М. Лібанова, директор Науково-дослідного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі І.Г. Манцуров, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Я.А. Жаліло, директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» Ю.О. Лупенко, проректор, завідувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.О. Лютий, директор Центру наукових досліджень НБУ В.І. Міщенко, декан обліково-економічного факультету Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана В.І. Єфіменко.

Президент Академії Єфименко Т.І, Почесний директор НДФІ П’ятаченко Г.О. та директор НДФІ Гасанов С.С. були відзначені Подякою Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

19 червня 2013 року


ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДОРОГІ ДРУЗІ!

Від щирого серця вітаю вас з 20-річчям утворення Науково-дослідного фінансового інституту нашої установи – Академії фінансового управління. Інститут розпочав свою історію у 1993 році за ініціативи першого Міністра фінансів незалежної України Григорія Олександровича П’ятаченка.

На сьогодні Науково-дослідний фінансовий інститут у складі Академії став потужним науковим центром у сфері державних фінансів, фінансового управління та фіскальної політики зі значним науковим потенціалом.

Відзначаючи знаменну дату, віддаємо належну шану нашим колегам, чиїми досягненнями та інтелектом протягом 20-ти років розбудовувались Інститут та Академія. Саме завдяки самовідданій праці, творчій енергії та високому професіоналізму науковців Академії досягнення фінансової науки знані й шановані в Україні та за її межами.

Впевнена, що самовіддана праця, талант наших науковців й співробітників і надалі сприятимуть утвердженню Української держави в світі, забезпечать економічну стабільність, добробут і розвиток. Здоров’я Вам усім, нових звершень та успіхів. Нехай творче натхнення та удача не полишають Вас на шляху новаторства, а наукові досягнення слугують на благо України!

Президент Академії фінансового управління
Т. І. Єфименко


Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 червня 2013 року


ПРО НОВІ ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ КРАЇНИ ДИСКУТУВАЛИ НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПЕРШІЙ МІЖНАРОДНІЙ БІЗНЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ «ABC: UKRAINE & PARTNERS»

13-14 червня 2013 року у м. Києві за ініціативи Уряду України відбулася Перша міжнародна бізнес-конференція «ABC: Ukraine & Partners», у рамках якої відбулася низка панельних дискусій, презентацій, круглих столів, пленарних засідань.

Участь у Конференції взяли провідні науковці Академії фінансового управління на чолі з президентом Академії, членом-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором Єфименко Т.І. До складу делегації увійшли: завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, д.е.н. Любіч О.О.; завідувач відділу державних фінансів, д.е.н., проф. Кудряшов В.П.; п.н.с., к.е.н., доц., Балакін Р.Л.; завідувач відділу фіскальної політики, податкових та митних платежів, к.е.н., с.н.с., Олейнікова Л.Г.

На фото (зліва направо): акад. НААНУ, д.е.н., професор, Лупенко Ю.О. та чл.-кор. НАН України, д.е.н., професор Єфименко Т.І.

Україну на Конференції представляли Прем’єр-міністр України Микола Азаров, перший Віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов, Міністр фінансів України Юрій Колобов та інші члени Уряду. Серед зарубіжних гостей заходу були Прем’єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович, президент Європейського парламенту (2002-2004) Пет Кокс (Ірландія), президент Республіки Польща (1995-2005) Олександр Кваснєвський, віце-прем’єр-міністр Республіки Польща (1997-2000) Лєшек Бальцерович, член Колегії (Міністр) з основних напрямів інтеграції та макроекономіки Євразійської економічної комісії Тетяна Валова, голова Виконкому СНД Сергій Лебедєв.

Загалом Конференція зібрала понад 2000 учасників. Серед них – представники міжнародних корпорацій і фінансових структур, українські та закордонні бізнесмени, політики, високопоставлені чиновники, дипломати, представники наукових кіл, топ-менеджери провідних інвестиційних, фінансово-банківських та бізнес-організацій, керівники торговельно-промислових палат та асоціацій, економічні експерти та журналісти.

Основною метою проведення заходу визначили організацію діалогу, що об’єднує лідерів політичних, ділових та фінансових кіл, а також формування інституціональних основ для міжнародного ділового співробітництва з метою покращення інвестиційного клімату та іміджу України; створення постійно діючої платформи для діалогу влади з бізнесом та інвесторами; розвиток високого рівня партнерських зв’язків з державами ЄС, СНД та світу; залучення інвестицій у провідні сфери та галузі економіки. Велику увагу було приділено презентації Державної програми активізації економіки на 2013-2014 роки та пошуку шляхів взаємоприйнятного співробітництва й подолання шляхів негативного впливу глобальної економічної кризи.

Цей масштабний захід став важливим етапом розвитку міжнародної економічної співпраці України, ефективного пошуку ділових партнерів, активнішого залучення іноземних інвестицій в економіку країни, встановлення плідного діалогу між владою та бізнесом, презентації економічного потенціалу України.

У рамках Конференції 13 червня відбулася панельна дискусія «Фінансовий сектор України: тенденції та перспективи». Головуючі: Юрій Колобов, Міністр фінансів України; Борис Приходько, Перший заступник Голови Національного банку України; Борис Візіров, Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Модератор: Сергій Мамедов, Голова Правління ПАТ «Укргазбанк».

Присутні брали участь в обговоренні наступних доповідей: Ю. Колобов – «Стратегія управління державними фінансами України»; Б. Приходько – «Тенденції та перспективи розвитку банківської системи України»; Б. Візіров – «Концепція розвитку ринків небанківських фінансових послуг України на 2013-2014 роки». Юрій Колобов зокрема закцентував увагу на тому, що стабільність фінансово-банківської системи є визначальним індикатором ефективності фінансової політики держави.

На фото (зліва направо): Любіч О.О. та Косарчук В.П.(начальник Управління комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України). На фото (зліва направо): Кудряшов В.П. та Балакін Р.Л.

13 червня також пройшла панельна дискусія «Обговорення участі бізнесу та інвесторів у реалізації «Державної програми активізації розвитку економіки України на 2013-2014 роки», в якій взяли участь: Сергій Арбузов, Перший Віце-прем’єр-міністр України; Володимир Семашко, Перший заступник Прем’єр-міністра Республіки Беларусь; Пітер Тильс – член правління Deutsche Bank AG, головний управляючий директор по Центральній та Східній Європі; Ігор Прасолов, Міністр економічного розвитку і торгівлі України; Габрієла Міранда, керівник проекту секторної конкурентоспроможності для України ОЕСР; Михайло Короленко, Міністр промислової політики України; Дмитро Ківа, Президент – Генеральний конструктор ДП «Антонов».

Наступного дня, 14 червня, відбулася панельна дискусія: «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: перспективи для бізнесу та інвестицій». Її учасниками стали: Ігор Прасолов, Міністр економічного розвитку і торгівлі; Петер Балаш, заступник директора Генерального Директорату ЄК з питань торгівлі; Валерій Пятницький, Урядовий уповноважений; Томаш Фіала, Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital; Біл Павлески, Міністр іноземних інвестицій Республіки Македонія.

Значний інтерес присутніх викликала панельна дискусія: «Розвиток Митного Союзу та економічної інтеграції країн СНД: перспективи українського бізнесу», участь у якій взяли Юрій Бойко, Віце-прем’єр-міністр України; Ігор Прасолов, Міністр економічного розвитку і торгівлі; Сергій Лебедєв, Голова Виконкому СНД; Сергій Глазьєв, радник Президента РФ; Тетяна Валова, член Колегії (Міністр) з основних напрямів інтеграції та макроекономіки Євразійської економічної комісії; Валерій Мунтіян, Урядовий уповноважений. Модератор: академік НАНУ Валерій Геєць, директор ДУ «Інститут економіки і прогнозування» НАН України.

На фото (зліва направо): Юрій Бойко та Ігор Прасолов. На фото (зліва направо): С.Глазьєв та В.Геєць

На завершення конференції відбулося пленарне засідання: «Шляхи та перспективи ділового партнерства України та світу: пошук та реалізація взаємовигідної стратегії забезпечення сталого розвитку» за участю Прем’єр-міністра України Миколи Азарова, Прем’єр-міністра Чорногорії М. Джукановіча, колишнього Президента Європейського Парламенту П. Кокса, колишнього Віце-прем’єр-міністра Республіки Польща Л. Бальцеровича, Голови Виконкому СНД Сергія Лебедєва, Міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова, Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка. Модератор: Сергій Тігіпко.

Під час заключного виступу Прем’єр-міністр України Микола Азаров запропонував проводити міжнародну конференцію «ABC: Ukraine & Partners» щорічно. Також він додав, що в межах конференції відбулося 16 панельних дискусій і круглих столів за найбільш актуальними проблемами розвитку України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 червня 2013 року


ОБГОВОРЕНО НОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Фахівці Академії фінансового управління взяли участь в обговоренні законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податкових коригувань)», яке відбулося в УСПП. Законопроект, який вже переданий до Кабінету Міністрів України, презентував заступник директора департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів та зборів України України Олексій Задорожній.

Присутні загалом позитивно оцінили ініціативу Міністерства щодо розрахунку податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку доходів та витрат та ідею коригування фінансового результату, оскільки це є кроком до наближення податкового й бухгалтерського обліку. Схвально зустріли норми щодо повернення до вимог бухгалтерського обліку в частині визнання активів, поняття «умовно нарахованих відсотків».

Олексій Задорожній повідомив, що у ході роботи над документом з 65 запропонованих поправок Мінфіну приблизно 40 було враховано. Водночас всі погоджувалися з тим, що документ потребує подальшого доопрацювання. Менеджер відділу податкових та юридичних послуг компанії «Делойт» Віталій Шеремета зауважив, що деякі моменти проекту є надто «сирими» і незрозумілими, тому варто чіткіше їх виписати.

Заступник директора НДФІ з наукової роботи Академії фінансового управління, доктор економічних наук, професор Л.Г. Ловінська запропонувала присвятити окрему статтю законопроекту механізмові коригування, оскільки, за її словами «принципові речі повинні бути виписані в законі». При цьому вона вважає, що врегулювання питання шляхом вироблення методичних рекомендацій, як це пропонують окремі експерти, не дадуть потрібного результату.

Голова Комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дроговоз підкреслила, що законопроект має свої недоліки, і висловила сподівання, що спільними зусиллями вдасться їх усунути й підготувати хороший документ, який буде позитивно сприйнятий як вітчизняними підприємцями, так і міжнародною інвестиційною спільнотою. Учасники обговорення запропонували ще раз повернутися до окремих статей законопроекту з метою їх удосконалення.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

17 червня 2013 року


ПИТАННЯ ПІДТРИМКИ РЕФОРМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ ОБГОВОРИЛИ З НІМЕЦЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

Круглий стіл у рамках оцінювання проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами» у контексті співробітництва ДННУ «Академія фінансового управління» та Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) відбувся 12 червня 2013 року в Академії фінансового управління.

Президент Академії, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Тетяна Єфименко у вітальному слові закликала німецьку сторону детально окреслити бачення майбутнього співробітництва і на їх підставі вибудувати подальші плани. Директор проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами» Німецького товариства з міжнародного співробітництва Крістіан Дьорінг наголосив, що проект працює вже 9 місяців. У його рамках проводяться активні консультації з представниками Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів, Адміністрації Президента, громадськими організаціями.

Він повідомив, що 26 липня відбудуться урядові консультації між Німеччиною та Україною, де планується порушити питання доцільності продовження проекту. У разі, якщо сторони домовляться про продовження співпраці, то проект буде продовжено до березня 2014 року, а потім запроваджено ще один, який триватиме до 2016 року. Водночас Крістіан Дьорінг запевнив, що німецька сторона й надалі надаватиме Україні експертну допомогу, зокрема, переклади німецьких законодавчих та нормативних актів.

Експерт з питань планування у реформуванні бюджетної системи Регіна Бернхард розповіла про наміри щодо продовження діючого проекту та розробки нового, який би втілювався в Україні до 2016 року. Її колега – експерт з питань планування у реформуванні податкової системи Хен-Ю Кох поінформувала про діяльність групи у низці європейських країн – Хорватії, Словенії, Македонії, Сербії, Косово, Греції.

Заступник директора НДФІ з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Л.Г. Ловінська поцікавилася питанням європейського досвіду оподаткування прибутку корпорацій. Провідний науковий співробітник відділу державних фінансів, кандидат економічних наук Р.Л. Балакін порушив проблему непрямого оподаткування та зближення податкового законодавства з європейськими стандартами. Завідувач відділу державних фінансів, доктор економічних наук В.П. Кудряшов наголосив на недостатньому забезпеченні матеріалами моніторингу в сфері державних фінансів в умовах нестабільності.

Директор НДФІ Академії фінансового управління, кандидат економічних наук С.С. Гасанов звернув увагу на необхідність розширення діапазону підходів до управління сферою державних фінансів, зокрема, аналізу діяльності крупних державних корпорацій, соціальної сфери, які мають суттєвий вплив на бюджет. Директор Інституту післядипломної освіти, кандидат економічних наук Я.В. Котляревський висловив побажання активніше співпрацювати в сфері адаптації кращого світового досвіду в сфері функціонування системи наукового супроводження фінансово-бюджетної політики. Перспективи співробітництва він бачить у прийнятних для сучасних службовців формах.

Тетяна Єфименко наголосила на необхідності продовження співпраці з німецькими експертами. Серед можливих напрямів співробітництва вона виділила входження представників Німецького товариства з міжнародного співробітництва до редакційних колегій видань АФУ, спільного видання підручників чи посібників з тематики державних фінансів. Прийнятним є формування на базі Академії фінансового управління аналітичної групи з залучення кращого досвіду реформування та його супроводження у сфері державних фінансів. Це, зокрема, формування бази перекладів інформаційно-аналітичних матеріалів, статистичної бази, підготовка моніторингових та інформаційно-аналітичних зведень щодо стану та ходу розвитку сфери державних фінансів у світі.

Президент Академії висловила міркування щодо доцільності формування спільної навчальної програми тренінгів в Україні та її просування як складової міжнародної технічної допомоги країнам, що співпрацюють з МВФ та Світовим банком регіоні Центральної та Східної Європи, Євразії. Доцільним також є спільне з експертами з Німеччини проведення наукових досліджень щодо можливостей впровадження кращого досвіду в Україні.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

14 червня 2013 року


АКАДЕМІЯ ВСТАНОВЛЮЄ НОВІ НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

12 червня в Києві у Великому конференц-залі Національної академії наук України в рамках міжнародної ініціативи «Пост-глобалізація» за підтримки Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України, відбувся круглий стіл «Епоха після неолібералізму: криза та майбутнє Східної Європи» та панельні дискусії за участю провідних науковців Західної та Східної Європи, які досліджують економічні та соціальні аспекти глобалізації.

За запрошенням Оргкомітету завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики д.е.н. Любіч О.О. взяв участь у круглому столі. Цей захід є продовженням співпраці Академії з Інститутом глобалізації та соціальних рухів (Москва, РФ), ініційований у квітні 2013 року на міжнародній конференції «Пост-глобалізація. Кінець неолібералізму та відродження соціальної держави».

Серед учасників: Крістоф Агітон (Christophe Aguiton) (соціолог, секретар міжнародного комітету однієї з найбільших і найбільш відомих «антиглобалістських» мереж АТТАК-Франція), Ніколя Буллард (Nicola Bullard) (представниця організації Focus on the global south), Міхал Сутовський (Michal Sutowski) (Krytyca Polityczna, Польща), Гаспар Міклош Тамаш (G. M. Tamás) (філософ, колишній голова партії «Зелені ліві» та директор Інституту філософії Угорської Академії Наук), Васіле Ерну (Vasile Ernu) (письменник, журналіст, координатор CriticAtac.ro, Румунія), Борис Кагарлицкий (Директор Інституту глобалізації та соціальних рухів, Москва, РФ), Борис Малицький (директор Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки Національної Академії Наук України

Науковці обговорили наслідки неоліберальної економічної політики та альтернативи неоліберальній політиці, подискутували про геополітичні виклики однополярному світу з гегемонією США в міжнародній політиці та валютних альтернативах долару у світовій економіці.

Значний інтерес у присутніх викликали доповіді:

- Теорія і практика неолібералізму: Ідеологія фінансового капіталу під виглядом незаперечної істини (к. пол. н., Б. Кагарлицкий);

- Економічна наука в період і після засилля неолібералізму (д.е.н., проф. Б. Малицький);

- Залежність через кредити і торгівлю. Боргова пастка і СОТ: Досвід країн, що розвиваються для Східної Європи (Ніколя Буллард);

- Центр і периферія: від цифрового розриву до інтелектуального виключення (к.е.н., З. Попович);

- Чи є майбутнє в Єдиного Економічного Простору? (М. Ніколаєв, виконавчий директор Інституту прогнозування та урегулювання політичних конфліктів, Москва, РФ);

- Альтернативи неолібералізму. «Commons» (Крістоф Агітон);

- Кінець «фукуямізму», початок Історії. Вектор (Ю. Гуленок, Український фінансово-промисловий концерн «УФПК», перший заступник генерального директора).

Науковці із Франції та Росії підтримали пропозицію найближчим часом відвідати Київ з метою взяти участь у заходах АФУ.

На фото (зліва направо): Борис Кагарлицький, Ніколя Буллард (Nicola Bullard), Крістоф Агітон (Christophe Aguiton), Борис Малицький, Олександр Любіч.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

13 червня 2013 року


ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ ОБГОВОРИЛИ НА КОНФЕРЕНЦІЇ

Фахівці Академії фінансового управління взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «20 років аудиту: досягнення та перспективи розвитку», присвяченій 20-річю ухваленню Закону України «Про аудиторську діяльність». Захід, організований Спілкою аудиторів України за сприяння Аудиторської палати та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, відбувся 31 травня та 1 червня.

Вітаючи учасників конференції, президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Тетяна Єфименко звернула увагу на те, що аудит якраз є тією сферою діяльності, яка пов’язує бізнес і владу у державному фінансовому контролі. Вона торкнулася теми запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та важливості аудиторських послуг для підвищення інвестиційної привабливості України.

Тетяна Єфименко зазначила, що нині вітчизняні аудитори відомі в Європі, незважаючи на короткий термін існування цієї професії в нашій державі, а також запевнила аудиторську спільноту, що науковці Академії фінансового управління готові підтримати конструктивні новації практиків і надати їм науково-методологічне обгрунтування. Вона висловила переконання, що аудитори України є, насамперед, тими фахівцями, які втілюють реформи у сфері господарської діяльності підприємств.

За вагомий внесок у розвиток аудиторської діяльності в Україні, створення системи незалежного фінансового контролю підприємницької діяльності та з нагоди 20-річчя аудиту в Україні від імені Академії фінансового управління Тетяна Єфименко вручила Почесні грамоти керівництву ВПГО «Спілка аудиторів України» та Аудиторської палати України.

Голова оргкомітету конференції, віце-президент ВПГО «САУ», заступник завідувача Центру впровадження результатів фінансово-економічних досліджень Академії фінансового управління, кандидат економічних наук Вікторія Лісіна у вітальному слові зазначила, що професіонали аудиторської справи чітко розуміють завдання і виклики, що постали перед ними. Аудитори своєю життєвою позицією, прагненням до конструктивного діалогу влади з бізнесом, вимогливим та відповідальним ставленням до професії зможуть довести конкурентоспроможність вітчизняного аудиту із західними компаніями, домогтися зміцнення його авторитету у користувачів аудиторських послуг.

Ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», академік Анатолій Павленко констатував, що впродовж двох десятиріч аудит сформувався як окрема професія, вид бізнесу і наука. Він звернув увагу, що університет став одним з перших, де започатковано ґрунтовні наукові дослідження з проблем аудиторської діяльності; здійснюється викладання низки дисциплін з аудиту, розроблено програми, створено підручники та посібники, що дає змогу готувати висококваліфікованих фахівців у сфері бухгалтерського обліку і аудиту. Ректор побажав учасникам плідної роботи, порозуміння, єдності думок науковців і практиків, конструктивних виважених рішень, які будуть покладені в основу подальшого розвитку професії аудитора в Україні.

З вітальним словом до присутніх звернувся заслужений економіст України, голова Аудиторської палати Іван Нестеренко. Він також розповів про розвиток аудиту в нашій державі за 20 років.

Упродовж двох днів учасники конференції розглянули та обговорили низку питань, пов’язаних з зародженням та становленням аудиту в Україні. Було також висвітлено питання запровадження міжнародного досвіду в аудиторську діяльність, законодавчого забезпечення розвитку професії. Зокрема, наголошувалося на необхідності внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність», оскільки гармонізація законодавства є нагальною потребою на шляху нашої держави до європейської інтеграції. Підкреслювалося також, що нині триває розробка варіантів законопроектів щодо змін за участю громадських організацій аудиторів і в найближчому часі відбудеться публічне обговорення цих документів.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Олег Канцуров розкрив тему інституціональних основ високоякісної фінансової звітності, а доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Петрик розповіла про місію аудиту на сучасному етапі розвитку економіки України.

Президент Спілки аудиторів України, член Аудиторської палати України, генеральний директор аудиторської фірми «Міжнародна аудиторська група» Наталя Гаєвська розповіла про проект змін до Закону України «Про аудиторську діяльність», які нині готуються до обговорення. Академік Академії економічних наук України, заслужений оцінювач УТО, член Аудиторської палати України, генеральний директор ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" Валерій Галасюк говорив про концептуальні основи світової фінансової кризи і погляд на ці події українських аудиторів.

Президент Національної палати незалежних аудиторів Польщі Юзеф Кроль ознайомив присутніх з державним наглядом в Польщі. Про розвиток аудиту в Чехії йшлося у виступі президента Палати аудиторів Чеської Республіки Петера Соботніка. Про досвід Азербайджану у розбудові професії розповів голова Палати аудиторів Азербайджану Вахид Наврузов, Росії – член ради Аудиторської палати Санкт-Петербурга Олена Седавкіна, Румунії – президент Палати фінансових аудиторів, професор Хорія Хеамту.

Загалом учасники ознайомилися більш ніж з 30-ма доповідями, які стосувалися нинішнього стану професії та перспектив її розвитку. Участь у заході взяли більше 200 аудиторів, серед яких – представники професійних громадських організацій бухгалтерів, аудиторів, податкових консультантів, науковці з України та низки зарубіжних країн.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

5 червня 2013 року


АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НАЛАГОДЖУЄ СПІВПРАЦЮ З УНІВЕРСИТЕТОМ ФЛОРИДИ (UF)

В Академії фінансового управління відбулася зустріч науковців, зокрема директора НДФІ, кандидата економічних наук, доцента С.С. Гасанова, доктора економічних наук О.О. Любіча та кандидата фізико-математичних наук, доцента В.М. Домрачева з професором системотехніки Університету Флориди, доктором філософії Стеном Урясьєв (Stan Uryasev). Сторони обговорили можливі шляхи співпраці ДННУ «Академія фінансового управління» з провідною американською навчально-науковою установою.

В Університеті Флориди щороку навчається майже 50 тисяч студентів. Тут діє 16 коледжів та більше 150 науково-дослідних центрів та інститутів. На 28 факультетах університету працює 4215 викладачів, у тому числі 40 видних вчених. UF має 1375 іноземних студентів бакалаврату, що більше, ніж у будь-якому іншому університеті США.

Університет вважається одним з провідних навчальних закладів США, є членом Асоціації американських університетів, до якої входять 62 державних і приватних установ в Північній Америці. UF незмінно входить до числа кращих університетів країни, посідає дев’яте місце в списку навчальних закладів, у яких корпорації воліють набирати нових співробітників, та друге – у списку журналу SmartMoney, випускники яких отримують найвищу зарплату.

Випускники університету Флориди, яких налічується більш ніж 367 тисяч, працюють в усіх 50 штатах США і в більш ніж 135 країнах, демонструючи глибокі знання та компетенцію. В їх числі – дев’ять колишніх губернаторів Флориди, два лауреати Нобелівської премії, вісім астронавтів НАСА, вісім колишніх послів США, і десятки професійних та аматорських спортсменів.

Професор Стен Урясьєв є також директором Лабораторії з управління ризиками та фінансового інжинірингу (Lab RMFE). Його дослідження та педагогічні інтереси лежать у сфері стохастичної оптимізації, управління ризиками, фінансового інжинірингу та дослідження операцій. Місія Лабораторії RMFE полягає у сприянні проведенню досліджень та програм у галузі управління ризиками, фінансової математики та інженерних досліджень, забезпечення основи для спільних зусиль багатопрофільних груп дослідників UF і промислових партнерів, доступу до впровадження управління ризиками та фінансового програмного забезпечення, що дає змогу поліпшити науково-дослідний потенціал та навчальний процес.

У ході бесіди науковці визначили орієнтовну тематику, яка була б цікавою для спільних досліджень у сфері економіки та фінансів, та домовилися про підготовку Угоди про співпрацю між двома установами.


На знімку: С.С. Гасанов, Стен Урясьєв, О.О. Любіч (зліва направо)

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 травня 2013 року


СТАНДАРТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ФІНАНСОВІЙ ПОЛІТИЦІ РОЗГЛЯНУЛИ НА КРУГЛОМУ СТОЛІ

У рамках двосторонньої співпраці ДННУ «Академія фінансового управління» та Німецької групи з міжнародного співробітництва (GIZ) 16 травня 2013 року в Академії фінансового управління відбувся круглий стіл «Стандарти Європейського Союзу в фінансовій політиці».

Президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Тетяна Єфименко у вітальному слові звернула увагу присутніх на головний аспект в реформі державних фінансів. За її словами, це – створення нової концепції реформи системи державних фінансів з урахуванням циклічних особливостей на глобальному та європейському рівнях, на азійському просторі, а також змін, що відбуваються в Росії та країнах Євразії.

Вона підкреслила, що особливість України полягає, насамперед, у великій залежності від розвитку бізнесу. «При цьому ми маємо чітко орієнтуватися на те, що основні бюджетоутворюючі позиції у нас посідають підприємства-експортери», – додала Тетяна Єфименко, зауваживши, що в Україні поки немає достатньо розвинутого фінансового сектора, у банківському секторі велика питома вага іноземних власників, що може призвести до швидкого руху капіталу та негативних наслідків цього процесу.

Президент Академії наголосила, що досвід країн Євросоюзу загалом та Німеччини зокрема, є вкрай цікавим і важливим для України і звернула увагу на необхідність впровадження бюджетних правил, зваженої боргової політики. При цьому вона виокремила аспект того, що «в нашій країні після довгих політичних коливань досягнуто політичної стабільності», та повідомила, що нині ведеться робота над виробленням Стратегії управління державними фінансами. Це важливий документ, у тому числі, для продовження розбудови співпраці України з ЄС та створення бази для ухвалення економічних і політичних рішень.

Директор проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами» Німецької групи з міжнародного співробітництва Крістіан Дьорінг констатував наближення України до стандартів ЄС за всіма напрями співробітництва. Він розповів про основні аспекти співпраці з органами державної влади та представив свою колегу з Федерального міністерства фінансів Німеччини – доктора Ельке Бауман, яка є провідним експертом з питань реалізації стандартів ЄС в управлінні державними фінансами.

Ельке Бауман презентувала доповідь на тему «Управління державними фінансами у відповідності до стандартів Європейського Союзу». У ній розкрито питання європейських стандартів у фінансовій політиці, зокрема, охарактеризовано регуляторні акти, звіти та процедури, які використовуються у цій сфері. Вона також поінформувала присутніх про реалізацію європейських стандартів у фінансовій політиці Німеччини, ознайомила з основами складання бюджету країни, наголосивши на аспекті незмінності показників бюджету впродовж року. За її словами, такий підхід гарантує стабільність у сфері державних фінансів. Вона порадила Україні брати це за приклад.

Німецький експерт дала відповіді на низку запитань, які стосувалися, зокрема, досвіду бюджетних процесів єврозони, застосування стандартів бухгалтерського обліку в країнах ЄС, методології реформи системи державних фінансів, діяльності незалежних фінансових інституцій.

У круглому столі взяли участь директор НДФІ Академії фінансового управління, кандидат економічних наук С.С. Гасанов, директор Інституту післядипломної освіти, кандидат економічних наук Я.В. Котляревський, заступник директора НДФІ з наукової роботи, доктор економічних наук Л.Г. Ловінська, завідувач відділу державних фінансів, доктор економічних наук В.П. Кудряшов, завідувач відділу теорії економіки і фінансів, доктор економічних наук П.М. Леоненко, завідувач відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки, кандидат економічних наук Я.Б. Базилюк, провідний науковий співробітник відділу державних фінансів, кандидат економічних наук Р.Л. Балакін.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

20 травня 2013 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
©2003