МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3061919
 
 
   

АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НАЛАГОДЖУЄ СПІВПРАЦЮ З МІЖНАРОДНОЮ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ГІЛЬДІЯ ФІНАНСИСТІВ»

З 4 по 7 липня 2013 року Фінансова-банківська рада СНД спільно з Кабінетом Міністрів України за підтримки Виконавчого комітету СНД і ВАТ Банк ВТБ провели IV Міжнародний інвестиційний Форум «Ялтинські ділові зустрічі» (Україна, м. Ялта).

З кожним роком «Ялтинські ділові зустрічі» збирають все більше чільних керівників найбільших фінансових, банківських та інвестиційних інституцій держав Співдружності і далекого зарубіжжя. Форум «Ялтинські ділові зустрічі» є знаковою подією для зміцнення фінансово-банківської та економічної інтеграції на просторі СНД. Ділова програма заходу включала розгляд питань розвитку фінансових ринків і підвищення інвестиційної привабливості економік СНД, взаємодії банківських і біржових ринків, створення інтегрованого біржового простору СНД. Спільно з провідними біржовими структурами Співдружності були проведені круглі столи з питань інтеграції фондових ринків країн СНД та гармонізації законодавств на фінансових ринках Співдружності.

У роботі IV Міжнародного бізнес-форуму держав-учасниць СНД взяли участь представники (центральних) національних банків, керівники фінансових та економічних міністерств і відомств, банківських об'єднань та асоціацій, а також глави найбільших комерційних банків, представники інвестиційних компаній держав Співдружності. Участь у Форумі взяли: Міністр фінансів України Колобов Ю.В., Міністр економічного розвитку і торгівлі України Прасолов І. М., Перший заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Бурлаков П.М., Президент - Голова Правління ВАТ Банк ВТБ Костін А.Л., Голова Виконавчого комітету – Виконавчий секретар СНД Лебедєв С.М., заступник Голови Виконкому - Виконавчого секретаря СНД Дронь А.А., заступник Голови Центрального Банку Російської Федерації Швецов С.А., Міністр економічного розвитку Російської Федерації Улюкаєв О.В., Генеральний директор Фінансово-банківської ради СНД Павло Нефідов , Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Молдова в Україні Іон Стевіле, Радник з СНД «ВЕБ Капітал» А.Ю.Краснопояс та ін.

Довідка. Фінансово-банківська Рада СНД (ФБС СНД) створена з ініціативи провідних фінансових і комерційних інститутів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. В основі ідеї створення ФБС СНД лежить потреба учасників національних фінансових ринків у створенні сприятливих умов їх успішної та ефективної діяльності на територіях сусідніх держав-учасниць СНД, що раніше входили до загального економічного простору. Фінансово-банківська Рада СНД тісно взаємодіє з Виконавчим комітетом СНД. Спільні дії Виконавчого комітету СНД і ФБС СНД дають змогу вирішувати завдання міжнародного масштабу в рамках існуючих програм.

Теми для обговорення на Форумі:

• Набуття чинності угоди про Зону вільної торгівлі. Вплив угоди на інвестиційний і діловий клімат держав-учасниць СНД;

• Нові форми та механізми взаємодії ринків Співдружності в умовах сучасних глобальних викликів;

• Регіональні фінансові центри в СНД: вплив на формування та розвиток біржових та інших ринків у країнах Співдружності;

• Банківські системи на ринку колективних інвестицій в країнах СНД;

• Створення єдиного платіжного простору в країнах СНД як крок до інтеграції фінансових ринків;

• Інноваційні можливості регіонів країн Співдружності в реалізації Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав - учасниць СНД на період до 2020 року;

• Перспективи формування Єдиного біржового простору країн ЄЕП / СНД;

• Гармонізація законодавства на фінансових ринках країн СНД. Єдині підходи до регулювання біржової інфраструктури на ринках країн Співдружності;

• Інтеграція валютних ринків країн СНД - активізація національних валют в біржовому обороті торгово-сировинних і фондових операцій;

• Вплив інтегрованого біржового простору на зростання ролі національних валют у торгово-економічному обміні на території СНД;

• Досвід світових інтеграційних об'єднань у створенні єдиного товарного простору (Європейський Союз і т.д.)

У роботі Форуму взяв участь завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики Академії фіннансового управління, д.е.н. О.О. Любіч. В межах роботи Форуму відбувалися його робочі зустрічі з Головою Виконавчого комітету – Виконавчим секретарем СНД Лебедєвим С.М. та заступником Голови Виконкому - Виконавчого секретаря СНД Дронем А.А.

На знімках (зліва направо): Іон Стевіле, Лебедєв С.М., Дронь А.А.; на наступному: Любіч О.О., Корнілов В.О., Краснопояс А.Ю., Іон Стевіле.

Суттєвим підсумком участі в роботі Форуму є встановлення наукових контактів з Виконавчим директором Міжнародної громадської організації «Гільдія Фінансистів» В.О. Корніловим. Сторони обговорили можливі напрями співпраці ДННУ «Академія фінансового управління» з відомою міжнародною організацією «Гільдія Фінансистів», визначили орієнтовну тематику, яка була б цікавою для спільних досліджень, склали відповідний Договір, котрий в даний час підписаний обома сторонами (від Гільдії – Корніловим В.О., від Академії – д.е.н., чл.-кор. НАНУ, професором Єфименко Т.І.) та вже вступив у дію.

Історична довідка - Міжнародна громадська організація «Гільдія Фінансистів». Вперше в Росії «Гільдію банкірів і знатних купців» було засновано Петром I в 1721 р. Петро I побував у багатьох європейських країнах і переконався в корисності гільдії для державного устрою. Фінансисти стояли в Гільдії на першому місці і їхня думка завжди враховувалося державною та місцевою владою. З роками функції фінансового регулювання все більше переходили в руки держави, але Гільдія завжди була відкрита для банкірів, купців, державних чиновників і осіб дворянського стану. У 1917 році після революції становий поділ в Росії було скасоване і Гільдія припинила існування.

На початку 90-х років Росія повернулася до ринкових принципів економіки. Підготовка до відновлення «Гільдії фінансистів» зайняла кілька років. 22 червня 1994 Міністерством юстиції Російської Федерації було зареєстровано Регіональне громадське об'єднання «ГІЛЬДІЯ ФІНАНСИСТІВ». Ініціаторами відродження Гільдії були представники державних фінансових органів, ректори фінансових ВНЗ, відомі вчені-фінансисти, які й донині входять до складу засновників Гільдії. Лідерами руху стали перший заступник міністра фінансів РФ В.А.Петров і ректор Фінансової академії при Уряді РФ А.Г. Грязнова. Велику організаційну роботу провів виконавчий директор Гільдії В.А. Корнілов.

За період з 1994 по 2009 рік в регіонах Росії була створена розгалужена мережа відділень. Члени Гільдії брали участь у багатьох загальноросійських проектах, виконували державні замовлення, спрямовані на розвиток фінансової інфраструктури, розробляли нові закони, проводили наукові дослідження; регулярно проводили конгреси, конференції, симпозіуми, круглі столи, в тому числі і на міжнародному рівні. Активну участь члени Гільдії брали в подоланні фінансової кризи 1998 р. Наукові прогнози та вироблені Гільдією рекомендації завжди користувалися авторитетом у Міністерстві фінансів і Уряді Російської Федерації.

Поступово діяльність Гільдії набувала міжнародного характеру. Після того, як Гільдія стала створювати мережу закордонних представництв, вирішено змінити її статус на міжнародний і внести відповідні зміни до Статуту. Рішенням Міністерства юстиції Російської Федерації від 20 січня 2009 року Регіональна громадська організація «ГІЛЬДІЯ ФІНАНСИСТІВ» отримала новий високий статус Міжнародної громадської організації.

В даний час відкриті представництва Гільдії у Великобританії, Угорщині, Німеччині, Данії, Іспанії, Україні, Республіці Казахстан, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литві.

Багато статутних положень Гільдії продовжують майже двохсотлітню традицію «Гільдії банкірів і знатних купців», ставлячи на перше місце високі професійні та етичні вимоги до своїх членів, підкреслюючи їх особливу відповідальність. Нові завдання «Гільдії фінансистів» пов'язані з процесами глобалізації в галузі економіки та фінансів. Президентом Гільдії є екс-міністр фінансів РФ О.Л. Кудрін.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

19 липня 2013 року


АКТИВІСТИ ПРОФЕСІЙНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ОТРИМАЛИ ВІДЗНАКИ З НАГОДИ ДНЯ БУХГАЛТЕРА

З нагоди Дня бухгалтера Голова Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, президент Академії фінансового управління Тетяна Єфименко відзначила Почесними грамотами низку активістів профільних громадських організацій. Церемонія нагородження відбулася 16 липня 2013 року в Міністерстві фінансів України.

Бухгалтери та аудитори отримали вітання й подяки за сумлінну працю від Президента України Віктора Януковича, Прем’єр-міністра Миколи Азарова, Міністра фінансів Юрія Колобова.

Заступник Голови Методологічної ради з бухгалтерського обліку, заступник директора з наукової роботи НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління», доктор економічних наук, професор Людмила Ловінська, вітаючи учасників торжества, підкреслила, що це професійне свято є прекрасною нагодою відмітити значний внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток економіки України. Бухгалтери та аудитори докладають багато зусиль з метою реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності для гармонізації з законодавством Європейського Союзу та на виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Вона підкреслила, що нові методологічні засади обліку в бюджетній сфері сприятимуть прозорості управління державними фінансами, удосконаленню системи стратегічного бюджетного планування на середньо і довгостроковий періоди.

У вітальному слові Т.І. Єфименко відзначалася важлива роль Методологічної ради, членами якої є висококваліфіковані спеціалісти, що беруть участь у розроблені та розгляді проектів нормативно-правових актів з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Упродовж багатьох років Методологічна рада співпрацює з професійними громадськими об’єднаннями – ФПБАУ, УАСБА, САУ, РНБА, СПКУ, які представляють фахівців найвищого рівня. Також наголошувалося, що проблеми, які виникають на шляху виконання завдань з модернізації національної економіки, удосконалення сфери бухгалтерського обліку та фінансової звітності, аудиту вимагають нових креативних ідей і виважених рішень. При цьому Методологічна рада завжди готова підтримати конструктивні новації і сприяти впровадженню їх у життя.

Делегація Академії фінансового управління також взяла участь в урочистостях, які з нагоди професійного свята відбулися в Українському домі. Його організаторами виступили Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Аудиторська палата України, Cпілка аудиторів України за участю Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової служби України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

На знімку: президент Спілки податкових консультантів України Леонід Рубаненко, голова правління корпорації «Консалтингова група «Рубаненко і партнери» Людмила Рубаненко, голова Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України Олександр Папаїка, заступник директора з наукової роботи НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління» Людмила Ловінська, виконавчий директор ПФБАУ Валентина Легка.

На знімку: заступник директора з наукової роботи НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління» Людмила Ловінська, заступник завідувача Центру впровадження результатів фінансово-економічних досліджень Вікторія Лісіна, завідувач відділу державного фінансового контролю Ірина Чумакова, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування України Євгенія Калюга, завідувач відділу методології бухгалтерського обліку Микола Гайдай, наукові співробітники Юлія Кравченко та Марія Очеретна.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 липня 2013 року


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Щиро вітаю всіх працівників Академії фінансового управління з професійним святом – Днем бухгалтера!

Нехай цей день буде наповнений гідним визнанням внеску наших науковців, талановитих стратегів фінансово-економічної справи у загальнодержавну скарбницю, а люди висловлюють подяку і шану за скромну, але вкрай необхідну працю, яка є підґрунтям фінансового благополуччя кожного колективу.

Хай вам підкоряються нові професійні й життєві висоти, а енергійність та цілеспрямованість кожного з вас допоможуть здолати усі перешкоди.

Від щирого серця зичу, аби всі ваші справи були непідвладні плину часу та зміні поколінь, а доля хай шле добро і щастя, міцне здоров’я та достаток.

Президент Академії, Голова Методологічної ради
з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України
Т. І. Єфименко


Медіа-центр
Академії фінансового управління

15 липня 2013 року


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ РОЗГЛЯДАЛИ НА СЕМІНАРІ

Президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кореспондент НАНУ, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Тетяна Єфименко взяла участь у науково-практичному семінарі «Концептуальні підходи до імплементації міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в бюджетній сфері у контексті розвитку системи управління державними фінансами України», який відбувся 18 червня 2013 року в Національній академії управління.

Тетяна Єфименко виступила перед присутніми з доповіддю «Передумови імплементації міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі у контексті розвитку системи управління державними фінансами України». Вона, зокрема, розповіла про розвиток стандартів, розроблених Міжнародною федерацією бухгалтерів для державного сектору (IPSAS). Стандарти IPSAS представляють найкращий досвід у сфері обліку за методом нарахування та дають можливість готувати фінансові звіти, придатні для аудиту і здійснення порівнянь, до яких звертається більшість країн, що прагнуть модернізації бухгалтерських систем.

Доповідь на тему «Проблеми та перспективи застосування методу нарахування та відповідності доходів та витрат в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору» зробила заступник директора НДФІ з наукової роботи Академії фінансового управління, доктор економічних наук, професор Людмила Ловінська. Вона акцентувала увагу на проблемах, які виникають під час запровадження методу нарахування в бухгалтерський облік суб’єктів державного сектору та очікуваних результатах від його застосування.

Про світові тенденції розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі та перспективи для України говорили доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та банківської справи Національної академії управління Сергій Єрохін, кандидат економічних наук, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Державного агентства водних ресурсів України Людмила Гапоненко, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Національної академії управління Ірина Дишко.

З нормативно-правовим забезпеченням та організаційно-управлінськими заходами з реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі присутніх ознайомила кандидат економічних наук, начальник управління методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України Наталія Сушко. Про загальні положення порядку складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору відповідно до вимог національних стандартів розповіла директор департаменту консолідованої звітності Державної казначейської служби України Людмила Гізатуліна.

Кандидат економічних наук, доцент, завідувач відділу державного фінансового контролю Академії фінансового управління Ірина Чумакова висвітлила питання методологічних засад обліку зобов’язань суб’єктів державного сектору відповідно до НП(С)БОДС, а доктор економічних наук, професор кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ірина Дрозд – питання методологічних засад застосування національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі щодо обліку активів суб’єктів державного сектору.

Науково-практичний семінар відвідало майже 300 представників головних розпорядників бюджетних коштів, центральних органів виконавчої влади, фондів соціального страхування та фахівців з кількох областей України – Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Чернігівської та Черкаської. Планується, що відповідні семінари найближчим часом також будуть проведені в інших регіонах з метою ознайомлення якнайбільшої кількості людей з особливостями застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

25 червня 2013 року


НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВІДСВЯТКУВАВ 20-РІЧЧЯ

В Академії фінансового управління відбулися урочистості, присвячені 20-річчю утворення Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. Розпочавши свою історію в 1993 році за ініціативи першого Міністра фінансів незалежної України Григорія Олександровича П’ятаченка, Науково-дослідний фінансовий інститут у складі Академії фінансового управління нині є потужним науковим центром досліджень у сфері державних фінансів.

Президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Т.І. Єфименко у вітальному слові підкреслила, що на сьогодні колектив установи здійснює наукові розробки, які є основою для ухвалення ефективних управлінських рішень. Вони потрібні для того, аби підвищувати інституційну конкурентоспроможність нашої держави, забезпечити економічне зростання. «Я, як керівник, можу констатувати, що ми з вами є єдиною командою, і розуміємо, що повинні працювати ефективно, забезпечити нові реформаторські кроки нашої держави, бізнесу, удосконалення нашого законодавства», – підкреслила президент Академії, додавши, що «ми бачимо чітко нашу перспективу, цілі і будемо робити все, щоб ці цілі були реалізовані».

Фундатор НДФІ, перший Міністр фінансів України Григорій Олександрович П’ятаченко розповів про початкові кроки діяльності установи. Тоді не було ні навчально-матеріальної бази, ні приміщень, потрібно було формувати колектив, запрошувати фахівців. Гостро стояла проблема підготовки кадрів і для її вирішення було створено аспірантуру. Він зазначив, що гордий тим, що на сьогодні Інститут знаходиться серед провідних наукових установ, що вносять реальний вклад у формування фінансової політики держави.

Директор Науково-дослідного інституту С.С. Гасанов оголосив наказ про нагородження групи співробітників установи Почесними грамотами та відзнаками Академії. Від імені Міністерства фінансів України заступник Міністра фінансів-керівник апарату Ю.І. Шевченко привітав присутніх з 20-ю річницею НДФІ та вручив Почесні грамоти Міністерства провідному науковому співробітнику Д.В.Полозенку та заступнику директора А.Г. Арзуманяну, Подяки заступникам директора з наукової роботи Л.Г. Ловінській та А.М. Соколовській.

Колектив Академії також привітав віце-президент НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України В.М. Геєць. Він дав високу оцінку дослідницькій роботі науковців, відзначив далекоглядність першого директора Інституту Г.О. П’ятаченка, який передбачив необхідність розвитку вітчизняної фінансової науки для активної розбудови сфери державних фінансів України.

З вітальними словами до присутніх звернулися віце-президент УСПП М. Кунченко, ректор Національної академії управління С.А. Єрохін, академік,-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Е.М. Лібанова, директор Науково-дослідного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі І.Г. Манцуров, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Я.А. Жаліло, директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» Ю.О. Лупенко, проректор, завідувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.О. Лютий, директор Центру наукових досліджень НБУ В.І. Міщенко, декан обліково-економічного факультету Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана В.І. Єфіменко.

Президент Академії Єфименко Т.І, Почесний директор НДФІ П’ятаченко Г.О. та директор НДФІ Гасанов С.С. були відзначені Подякою Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

19 червня 2013 року


ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДОРОГІ ДРУЗІ!

Від щирого серця вітаю вас з 20-річчям утворення Науково-дослідного фінансового інституту нашої установи – Академії фінансового управління. Інститут розпочав свою історію у 1993 році за ініціативи першого Міністра фінансів незалежної України Григорія Олександровича П’ятаченка.

На сьогодні Науково-дослідний фінансовий інститут у складі Академії став потужним науковим центром у сфері державних фінансів, фінансового управління та фіскальної політики зі значним науковим потенціалом.

Відзначаючи знаменну дату, віддаємо належну шану нашим колегам, чиїми досягненнями та інтелектом протягом 20-ти років розбудовувались Інститут та Академія. Саме завдяки самовідданій праці, творчій енергії та високому професіоналізму науковців Академії досягнення фінансової науки знані й шановані в Україні та за її межами.

Впевнена, що самовіддана праця, талант наших науковців й співробітників і надалі сприятимуть утвердженню Української держави в світі, забезпечать економічну стабільність, добробут і розвиток. Здоров’я Вам усім, нових звершень та успіхів. Нехай творче натхнення та удача не полишають Вас на шляху новаторства, а наукові досягнення слугують на благо України!

Президент Академії фінансового управління
Т. І. Єфименко


Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 червня 2013 року


ПРО НОВІ ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ КРАЇНИ ДИСКУТУВАЛИ НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПЕРШІЙ МІЖНАРОДНІЙ БІЗНЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ «ABC: UKRAINE & PARTNERS»

13-14 червня 2013 року у м. Києві за ініціативи Уряду України відбулася Перша міжнародна бізнес-конференція «ABC: Ukraine & Partners», у рамках якої відбулася низка панельних дискусій, презентацій, круглих столів, пленарних засідань.

Участь у Конференції взяли провідні науковці Академії фінансового управління на чолі з президентом Академії, членом-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором Єфименко Т.І. До складу делегації увійшли: завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, д.е.н. Любіч О.О.; завідувач відділу державних фінансів, д.е.н., проф. Кудряшов В.П.; п.н.с., к.е.н., доц., Балакін Р.Л.; завідувач відділу фіскальної політики, податкових та митних платежів, к.е.н., с.н.с., Олейнікова Л.Г.

На фото (зліва направо): акад. НААНУ, д.е.н., професор, Лупенко Ю.О. та чл.-кор. НАН України, д.е.н., професор Єфименко Т.І.

Україну на Конференції представляли Прем’єр-міністр України Микола Азаров, перший Віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов, Міністр фінансів України Юрій Колобов та інші члени Уряду. Серед зарубіжних гостей заходу були Прем’єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович, президент Європейського парламенту (2002-2004) Пет Кокс (Ірландія), президент Республіки Польща (1995-2005) Олександр Кваснєвський, віце-прем’єр-міністр Республіки Польща (1997-2000) Лєшек Бальцерович, член Колегії (Міністр) з основних напрямів інтеграції та макроекономіки Євразійської економічної комісії Тетяна Валова, голова Виконкому СНД Сергій Лебедєв.

Загалом Конференція зібрала понад 2000 учасників. Серед них – представники міжнародних корпорацій і фінансових структур, українські та закордонні бізнесмени, політики, високопоставлені чиновники, дипломати, представники наукових кіл, топ-менеджери провідних інвестиційних, фінансово-банківських та бізнес-організацій, керівники торговельно-промислових палат та асоціацій, економічні експерти та журналісти.

Основною метою проведення заходу визначили організацію діалогу, що об’єднує лідерів політичних, ділових та фінансових кіл, а також формування інституціональних основ для міжнародного ділового співробітництва з метою покращення інвестиційного клімату та іміджу України; створення постійно діючої платформи для діалогу влади з бізнесом та інвесторами; розвиток високого рівня партнерських зв’язків з державами ЄС, СНД та світу; залучення інвестицій у провідні сфери та галузі економіки. Велику увагу було приділено презентації Державної програми активізації економіки на 2013-2014 роки та пошуку шляхів взаємоприйнятного співробітництва й подолання шляхів негативного впливу глобальної економічної кризи.

Цей масштабний захід став важливим етапом розвитку міжнародної економічної співпраці України, ефективного пошуку ділових партнерів, активнішого залучення іноземних інвестицій в економіку країни, встановлення плідного діалогу між владою та бізнесом, презентації економічного потенціалу України.

У рамках Конференції 13 червня відбулася панельна дискусія «Фінансовий сектор України: тенденції та перспективи». Головуючі: Юрій Колобов, Міністр фінансів України; Борис Приходько, Перший заступник Голови Національного банку України; Борис Візіров, Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Модератор: Сергій Мамедов, Голова Правління ПАТ «Укргазбанк».

Присутні брали участь в обговоренні наступних доповідей: Ю. Колобов – «Стратегія управління державними фінансами України»; Б. Приходько – «Тенденції та перспективи розвитку банківської системи України»; Б. Візіров – «Концепція розвитку ринків небанківських фінансових послуг України на 2013-2014 роки». Юрій Колобов зокрема закцентував увагу на тому, що стабільність фінансово-банківської системи є визначальним індикатором ефективності фінансової політики держави.

На фото (зліва направо): Любіч О.О. та Косарчук В.П.(начальник Управління комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України). На фото (зліва направо): Кудряшов В.П. та Балакін Р.Л.

13 червня також пройшла панельна дискусія «Обговорення участі бізнесу та інвесторів у реалізації «Державної програми активізації розвитку економіки України на 2013-2014 роки», в якій взяли участь: Сергій Арбузов, Перший Віце-прем’єр-міністр України; Володимир Семашко, Перший заступник Прем’єр-міністра Республіки Беларусь; Пітер Тильс – член правління Deutsche Bank AG, головний управляючий директор по Центральній та Східній Європі; Ігор Прасолов, Міністр економічного розвитку і торгівлі України; Габрієла Міранда, керівник проекту секторної конкурентоспроможності для України ОЕСР; Михайло Короленко, Міністр промислової політики України; Дмитро Ківа, Президент – Генеральний конструктор ДП «Антонов».

Наступного дня, 14 червня, відбулася панельна дискусія: «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: перспективи для бізнесу та інвестицій». Її учасниками стали: Ігор Прасолов, Міністр економічного розвитку і торгівлі; Петер Балаш, заступник директора Генерального Директорату ЄК з питань торгівлі; Валерій Пятницький, Урядовий уповноважений; Томаш Фіала, Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital; Біл Павлески, Міністр іноземних інвестицій Республіки Македонія.

Значний інтерес присутніх викликала панельна дискусія: «Розвиток Митного Союзу та економічної інтеграції країн СНД: перспективи українського бізнесу», участь у якій взяли Юрій Бойко, Віце-прем’єр-міністр України; Ігор Прасолов, Міністр економічного розвитку і торгівлі; Сергій Лебедєв, Голова Виконкому СНД; Сергій Глазьєв, радник Президента РФ; Тетяна Валова, член Колегії (Міністр) з основних напрямів інтеграції та макроекономіки Євразійської економічної комісії; Валерій Мунтіян, Урядовий уповноважений. Модератор: академік НАНУ Валерій Геєць, директор ДУ «Інститут економіки і прогнозування» НАН України.

На фото (зліва направо): Юрій Бойко та Ігор Прасолов. На фото (зліва направо): С.Глазьєв та В.Геєць

На завершення конференції відбулося пленарне засідання: «Шляхи та перспективи ділового партнерства України та світу: пошук та реалізація взаємовигідної стратегії забезпечення сталого розвитку» за участю Прем’єр-міністра України Миколи Азарова, Прем’єр-міністра Чорногорії М. Джукановіча, колишнього Президента Європейського Парламенту П. Кокса, колишнього Віце-прем’єр-міністра Республіки Польща Л. Бальцеровича, Голови Виконкому СНД Сергія Лебедєва, Міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова, Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка. Модератор: Сергій Тігіпко.

Під час заключного виступу Прем’єр-міністр України Микола Азаров запропонував проводити міжнародну конференцію «ABC: Ukraine & Partners» щорічно. Також він додав, що в межах конференції відбулося 16 панельних дискусій і круглих столів за найбільш актуальними проблемами розвитку України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 червня 2013 року


ОБГОВОРЕНО НОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Фахівці Академії фінансового управління взяли участь в обговоренні законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податкових коригувань)», яке відбулося в УСПП. Законопроект, який вже переданий до Кабінету Міністрів України, презентував заступник директора департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів та зборів України України Олексій Задорожній.

Присутні загалом позитивно оцінили ініціативу Міністерства щодо розрахунку податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку доходів та витрат та ідею коригування фінансового результату, оскільки це є кроком до наближення податкового й бухгалтерського обліку. Схвально зустріли норми щодо повернення до вимог бухгалтерського обліку в частині визнання активів, поняття «умовно нарахованих відсотків».

Олексій Задорожній повідомив, що у ході роботи над документом з 65 запропонованих поправок Мінфіну приблизно 40 було враховано. Водночас всі погоджувалися з тим, що документ потребує подальшого доопрацювання. Менеджер відділу податкових та юридичних послуг компанії «Делойт» Віталій Шеремета зауважив, що деякі моменти проекту є надто «сирими» і незрозумілими, тому варто чіткіше їх виписати.

Заступник директора НДФІ з наукової роботи Академії фінансового управління, доктор економічних наук, професор Л.Г. Ловінська запропонувала присвятити окрему статтю законопроекту механізмові коригування, оскільки, за її словами «принципові речі повинні бути виписані в законі». При цьому вона вважає, що врегулювання питання шляхом вироблення методичних рекомендацій, як це пропонують окремі експерти, не дадуть потрібного результату.

Голова Комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дроговоз підкреслила, що законопроект має свої недоліки, і висловила сподівання, що спільними зусиллями вдасться їх усунути й підготувати хороший документ, який буде позитивно сприйнятий як вітчизняними підприємцями, так і міжнародною інвестиційною спільнотою. Учасники обговорення запропонували ще раз повернутися до окремих статей законопроекту з метою їх удосконалення.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

17 червня 2013 року


ПИТАННЯ ПІДТРИМКИ РЕФОРМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ ОБГОВОРИЛИ З НІМЕЦЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

Круглий стіл у рамках оцінювання проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами» у контексті співробітництва ДННУ «Академія фінансового управління» та Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) відбувся 12 червня 2013 року в Академії фінансового управління.

Президент Академії, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Тетяна Єфименко у вітальному слові закликала німецьку сторону детально окреслити бачення майбутнього співробітництва і на їх підставі вибудувати подальші плани. Директор проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами» Німецького товариства з міжнародного співробітництва Крістіан Дьорінг наголосив, що проект працює вже 9 місяців. У його рамках проводяться активні консультації з представниками Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів, Адміністрації Президента, громадськими організаціями.

Він повідомив, що 26 липня відбудуться урядові консультації між Німеччиною та Україною, де планується порушити питання доцільності продовження проекту. У разі, якщо сторони домовляться про продовження співпраці, то проект буде продовжено до березня 2014 року, а потім запроваджено ще один, який триватиме до 2016 року. Водночас Крістіан Дьорінг запевнив, що німецька сторона й надалі надаватиме Україні експертну допомогу, зокрема, переклади німецьких законодавчих та нормативних актів.

Експерт з питань планування у реформуванні бюджетної системи Регіна Бернхард розповіла про наміри щодо продовження діючого проекту та розробки нового, який би втілювався в Україні до 2016 року. Її колега – експерт з питань планування у реформуванні податкової системи Хен-Ю Кох поінформувала про діяльність групи у низці європейських країн – Хорватії, Словенії, Македонії, Сербії, Косово, Греції.

Заступник директора НДФІ з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Л.Г. Ловінська поцікавилася питанням європейського досвіду оподаткування прибутку корпорацій. Провідний науковий співробітник відділу державних фінансів, кандидат економічних наук Р.Л. Балакін порушив проблему непрямого оподаткування та зближення податкового законодавства з європейськими стандартами. Завідувач відділу державних фінансів, доктор економічних наук В.П. Кудряшов наголосив на недостатньому забезпеченні матеріалами моніторингу в сфері державних фінансів в умовах нестабільності.

Директор НДФІ Академії фінансового управління, кандидат економічних наук С.С. Гасанов звернув увагу на необхідність розширення діапазону підходів до управління сферою державних фінансів, зокрема, аналізу діяльності крупних державних корпорацій, соціальної сфери, які мають суттєвий вплив на бюджет. Директор Інституту післядипломної освіти, кандидат економічних наук Я.В. Котляревський висловив побажання активніше співпрацювати в сфері адаптації кращого світового досвіду в сфері функціонування системи наукового супроводження фінансово-бюджетної політики. Перспективи співробітництва він бачить у прийнятних для сучасних службовців формах.

Тетяна Єфименко наголосила на необхідності продовження співпраці з німецькими експертами. Серед можливих напрямів співробітництва вона виділила входження представників Німецького товариства з міжнародного співробітництва до редакційних колегій видань АФУ, спільного видання підручників чи посібників з тематики державних фінансів. Прийнятним є формування на базі Академії фінансового управління аналітичної групи з залучення кращого досвіду реформування та його супроводження у сфері державних фінансів. Це, зокрема, формування бази перекладів інформаційно-аналітичних матеріалів, статистичної бази, підготовка моніторингових та інформаційно-аналітичних зведень щодо стану та ходу розвитку сфери державних фінансів у світі.

Президент Академії висловила міркування щодо доцільності формування спільної навчальної програми тренінгів в Україні та її просування як складової міжнародної технічної допомоги країнам, що співпрацюють з МВФ та Світовим банком регіоні Центральної та Східної Європи, Євразії. Доцільним також є спільне з експертами з Німеччини проведення наукових досліджень щодо можливостей впровадження кращого досвіду в Україні.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

14 червня 2013 року


АКАДЕМІЯ ВСТАНОВЛЮЄ НОВІ НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

12 червня в Києві у Великому конференц-залі Національної академії наук України в рамках міжнародної ініціативи «Пост-глобалізація» за підтримки Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України, відбувся круглий стіл «Епоха після неолібералізму: криза та майбутнє Східної Європи» та панельні дискусії за участю провідних науковців Західної та Східної Європи, які досліджують економічні та соціальні аспекти глобалізації.

За запрошенням Оргкомітету завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики д.е.н. Любіч О.О. взяв участь у круглому столі. Цей захід є продовженням співпраці Академії з Інститутом глобалізації та соціальних рухів (Москва, РФ), ініційований у квітні 2013 року на міжнародній конференції «Пост-глобалізація. Кінець неолібералізму та відродження соціальної держави».

Серед учасників: Крістоф Агітон (Christophe Aguiton) (соціолог, секретар міжнародного комітету однієї з найбільших і найбільш відомих «антиглобалістських» мереж АТТАК-Франція), Ніколя Буллард (Nicola Bullard) (представниця організації Focus on the global south), Міхал Сутовський (Michal Sutowski) (Krytyca Polityczna, Польща), Гаспар Міклош Тамаш (G. M. Tamás) (філософ, колишній голова партії «Зелені ліві» та директор Інституту філософії Угорської Академії Наук), Васіле Ерну (Vasile Ernu) (письменник, журналіст, координатор CriticAtac.ro, Румунія), Борис Кагарлицкий (Директор Інституту глобалізації та соціальних рухів, Москва, РФ), Борис Малицький (директор Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки Національної Академії Наук України

Науковці обговорили наслідки неоліберальної економічної політики та альтернативи неоліберальній політиці, подискутували про геополітичні виклики однополярному світу з гегемонією США в міжнародній політиці та валютних альтернативах долару у світовій економіці.

Значний інтерес у присутніх викликали доповіді:

- Теорія і практика неолібералізму: Ідеологія фінансового капіталу під виглядом незаперечної істини (к. пол. н., Б. Кагарлицкий);

- Економічна наука в період і після засилля неолібералізму (д.е.н., проф. Б. Малицький);

- Залежність через кредити і торгівлю. Боргова пастка і СОТ: Досвід країн, що розвиваються для Східної Європи (Ніколя Буллард);

- Центр і периферія: від цифрового розриву до інтелектуального виключення (к.е.н., З. Попович);

- Чи є майбутнє в Єдиного Економічного Простору? (М. Ніколаєв, виконавчий директор Інституту прогнозування та урегулювання політичних конфліктів, Москва, РФ);

- Альтернативи неолібералізму. «Commons» (Крістоф Агітон);

- Кінець «фукуямізму», початок Історії. Вектор (Ю. Гуленок, Український фінансово-промисловий концерн «УФПК», перший заступник генерального директора).

Науковці із Франції та Росії підтримали пропозицію найближчим часом відвідати Київ з метою взяти участь у заходах АФУ.

На фото (зліва направо): Борис Кагарлицький, Ніколя Буллард (Nicola Bullard), Крістоф Агітон (Christophe Aguiton), Борис Малицький, Олександр Любіч.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

13 червня 2013 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
©2003