МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3021128
 
 
   

СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ПРАКТИКУ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ОБГОВОРИЛИ НА КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-практична конференція «Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування» відбулася 18 грудня 2013 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Конференція зацікавила науковців та фахівців-практиків – загальна кількість учасників дорівнювала 140 осіб, серед яких 25 представників центральних органів виконавчої влади та 28 докторів наук з провідних вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Метою конференції було визначено широке залучення фахівців наукових установ, вищих навчальних закладів, експертів, спеціалістів центральних органів виконавчої влади, представників місцевого самоврядування, наукової громадськості до розроблення й обговорення основних завдань в контексті забезпечення розвитку фінансів інституційних секторів національної економіки, запровадження нових підходів у фінансовій сфері щодо модернізації пріоритетних галузей національної економіки.

Відкриваючи конференцію, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Базилевич зазначив, що тематична спрямованість конференції знаходиться одночасно в методологічних площинах економічної теорії та практики реформування інституційних секторів економіки України. Серед найбільш актуальних питань науковець виділив трансформації реального сектору національної економіки, інституалізацію фінансово-економічних відносин. Також було наголошено на зростаючому значенні стратегічних аспектів фінансової політики, ефективності фінансових важелів активізації національного економічного зростання, забезпечення спроможності фінансових механізмів щодо сприяння інноваційному розвитку фінансово-економічних інститутів, здатності фінансів вирішувати соціально-економічні завдання, передбачені Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки.

Віктор Базилевич констатував, що співпраця між економічним факультетом Київського університету та Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України стає стійкою тенденцією. Він нагадав, що вже відбулася низка семінарів і в Академії, і на факультеті, спільними зусиллями підготовлено два спеціалізованих випуски журналу «Фінанси України». Декан запевнив, що факультет підтримує всі науково-практичні ініціативи Академії у національному фінансово-економічному секторі та запропонував економічний факультет університету у якості платформи для напрацювання шляхів пожвавлення процесу реформування фінансів інституційних секторів економіки України.

У своєму виступі президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України Тетяна Єфименко подякувала керівництву Київського національного університету імені Тараса Шевченка та економічного факультету за плідну співпрацю, яка вже протягом тривалого часу зосереджується на координації дії у сфері наукового забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, зокрема шляхом залучення фахівців і науковців до широкої роз’яснювальної роботи стосовно ходу реформування, в тому числі й у рамках науково-комунікаційних заходів.

Тетяна Єфименко зосередила увагу присутніх на тому, що Академія фінансового управління працює над науковим обґрунтуванням напрямів розвитку сфери державних фінансів на основі сценарного підходу з урахуванням циклічності фінансових та господарських процесів економіки. Водночас було наголошено на потребах забезпечення інклюзивного розвитку, формуванні такої фінансової архітектури на національному та наднаціональному рівнях, яка б дозволила забезпечувати випереджальні темпи інноваційного розвитку.

Упродовж пленарної частини конференції було обговорено інституційні засади модернізації державних фінансів в Україні, розвиток системи управління державними фінансами в сучасних умовах, інституціональні трансформації в контексті загроз фінансовій безпеці України. Пропозиції, які були сформульовані в ході конференції, аналізуватимуться та систематизуватимуться для подальшого використання у науковій та навчальній роботі.

Також в ході конференції було схвалено пропозиції щодо активізації спільної діяльності фахівців Академії фінансового управління та вчених економічного факультету університету в рамках функціонування групи наукового супроводу запровадження стратегічного планування, що є одним із засадничих положень Стратегії розвитку системи управління державними фінансами.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

19 грудня 2013 року


НАУКОВЦІ ОБГОВОРИЛИ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЇ В ХАРКОВІ

Делегація науковців Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та механізми фінансового управління», яка відбулася 12-13 грудня 2013 року у Харкові. Організаторами заходу виступили Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління».

Більше 130 досвідчених економістів, теоретиків і практиків з кількох країн світу зібралися, щоб обговорити актуальні питання, пов'язані з сучасними проблемами і механізмами фінансового управління, та розробити науково-практичні рекомендації щодо вирішення існуючих проблем. Відкрив конференцію ректор Харківського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Володимир Пономаренко.

Від Академії фінансового управління до присутніх з вітальним словом звернувся член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, перший віце-президент навчально-наукової установи Олександр Власюк. Перший віце-президент ДННУ «Академія фінансового управління» виступив з доповіддю «Стабілізація державних фінансів як передумова розвитку внутрішнього ринку».

Про шляхи запровадження концепції податкових витрат в Україні розповіла доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Алла Соколовська. Кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу державних фінансів НДФІ Академії Роберт Балакін говорив про новий механізм координації бюджетної політики держав-членів Єврозони. Оцінку ймовірності дефолту в Україні охарактеризував старший науковий співробітник відділу управління державним боргом НДФІ Академії Василь Башко.

На знімку: під час засідання. А. Соколовська та В. Башко (в центрі).

Тему застосування інструментів державної підтримки як напрям реалізації фінансової політики держави розкрив доктор економічних наук, завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики ДННУ «Академія фінансового управління» Олександр Любіч. Зацікавленість присутніх викликала доповідь президента громадського об’єднання «Українське товариство фінансових аналітиків» Юрія Прозорова – «Посткризова трансформація банківського капіталу в Україні: концентрація без централізації».

На знімку: Юрій Прозоров та Олександр Любіч

Окрім пленарного засідання, обговорення проводилося у чотирьох секціях. Зокрема вчені проаналізували сучасні проблеми і тенденції розвитку бюджетної політики, розвиток податкового інструментарію стимулювання соціально-економічних процесів, проблеми та напрями реалізації монетарної та грошово-кредитної політики, а також механізми фінансового управління на макрорівні. У рамках конференції проведено круглий стіл «Сучасні виклики і тенденції розвитку фінансової системи країни».

У конференції взяли участь представники Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; Інституту економіки Уральського відділення РАН (Росія); Уральського федерального університету (м. Єкатеринбург, Росія); Санкт-Петербурзького державного університету (Росія); Технологічної школи де Монтеррей (м. Монтеррей, Мексика); Райерсон університету (м. Торонто, Канада); Університету Чорногорії (м. Котор, Чорногорія).

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 грудня 2013 року


ЗАВДАННЯ, ЦІЛІ ТА СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АНАЛІЗУВАЛИ ЗА СПРИЯННЯ НІМЕЦЬКИХ ЕКСПЕРТІВ

З метою реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, Плану заходів з її реалізації затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 774-р, Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 року № 128/2013, та враховуючи важливість співпраці з провідними міжнародними експертами, в Академії фінансового управління 9 грудня 2013 року відбувся круглий стіл «Завдання, цілі та стратегії учасників кредитного менеджменту»

З доповіддю щодо завдань, цілей та стратегій учасників кредитного менеджменту перед присутніми виступив німецький експерт з питань управління державним боргом, колишній Державний секретар Федерального Міністерства фінансів Німеччини Герд Елєрс. Він розкрив питання сутності кредитного менеджменту, симбіозу фінансово-бюджетних питань та системи кредитного менеджменту, зокрема в частині запобігання ризикам проведення видатків на сплату відсотків. Доповідач також ознайомив слухачів з німецьким досвідом отримання кредитів та інструментами, які при цьому застосовуються, цілями та стратегією системи кредитного менеджменту.

Серед факторів, які впливають на стратегічний набір системи кредитного менеджменту, доповідач виділив контроль за ризиками, роботу з громадськістю щодо індикативного оцінювання стану фінансових ринків. Пан Герд Елєрс наголошував, що держава має надавати громадськості якомога більше інформації про стан заборгованості. Він також торкнувся питань відносин між парламентом і урядом в сфері державно-приватного партнерства, фінансових операцій держави з контрагентами комерційного сектору економіки Німеччини, взаємодії між фінансовою політикою та кредитним менеджментом.

Учасники круглого столу, у числі яких були фахівці Міністерства фінансів України, Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові України, Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації Президента України, Рахункової палати України, Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, мали можливість поставити питання доповідачу. Учасників цікавило, чи враховується динаміка показників рівня інфляції в механізмі управління державними борговими зобов’язаннями, структура державної заборгованості в Німеччині, можливі фінансові ризики в контексті кон’юнктури курсу євро на світовому фінансовому ринку тощо.

У жвавій дискусії взяли участь заступник директора департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Рахункової палати України Андрій Мамишев, головний консультант відділу макроекономіки та державних фінансів управління фінансової політики Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації Президента України Людмила Маслова, заступник директора Центру наукових фінансово-економічних експертиз Академії, заслужений економіст України Світлана Сороко, завідувач відділу державних фінансів Академії, доктор економічних наук, професор Василь Кудряшов, спеціалісти з питань державних фінансів Проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами» (GIZ-Україна) Надія Рожко та Руслан Лазаренко, головні консультанти секретаріату Комітету з питань бюджету Неля Андросюк та Анна Пінчукова.

Заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту з наукової роботи Людмила Ловінська подякувала німецькому гостю за змістовну доповідь і висловила сподівання на продовження співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ-Україна) в сфері імплементації міжнародного досвіду управління державними фінансами.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

9 грудня 2013 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВИСТУПИЛА НА ХХХ-ІЙ СЕСІЇ ЮНКТАД

Делегація Міністерства фінансів України на чолі з президентом Академії фінансового управління, членом-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором Т.І. Єфименко 5-8 листопада 2013 року взяла участь у ХХХ-ій сесії ЮНКТАД, яка проходила в м. Женева (Швейцарія). До складу делегації увійшли заступник директора з наукової роботи НДФІ, доктор економічних наук, професор Л.Г. Ловінська та помічник Міністра фінансів Т.В. Троцький.

На сесії велику увагу було приділено обговоренню проміжних результатів обстеження в Україні системи бухгалтерського обліку та корпоративної звітності за методикою ЮНКТАД. Керівник української делегації Т.І. Єфименко виступила з доповіддю, у якій виклала бачення ходу реформ у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності у різних інституційних секторах економіки України та подальші шляхи їх проведення.

У своєму виступі Т.І. Єфименко звернула увагу, що важливою складовою наближення України до європейського співтовариства є підписання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, що надасть нашій державі можливості для модернізації її торговельних відносин та подальшого економічного розвитку шляхом поступового скасування митних тарифів та безмитного доступу в рамках квот, а також масштабної гармонізації українських законів, норм та стандартів з діючими у ЄС. Це створить умови для гармонізації стандартів України та ЄС у ключових галузях, враховуючи сферу фінансової звітності.

Суттєві зміни у сфері фінансової звітності, за її словами, стали результатом виконання «Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. N 911-р. Стратегія як підсумок співробітництва України з UNCTAD у 2007 р. представлена і схвалена на 24-ї сесії ISAR. В Україні перехід на пряме застосування МСФЗ розпочато з 1 січня 2012 року, а в державному секторі цей крок передбачений з 1 січня 2015 року. Враховуючи важливість реформування системи бухгалтерського обліку, робота з Проведення оцінки потенціалу нашої країни у галузі фінансової звітності за методикою UNCTAD-ISAR (ADT) включена до Національного плану дій уряду України на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України, і таким чином набула державного значення.

Проведення оцінки потенціалу нашої країни у галузі підготовки високоякісної корпоративної звітності за методикою UNCTAD-ISAR проводилося з квітня по жовтень 2013 року під егідою Міністерства фінансів. До участі у Робочій групі та оцінюванні було залучено 26 експертів високого рівня та 1 спостерігач. Серед них – компетентні представники від державних інституцій – 8 (33,3%), професійних організацій бухгалтерів та аудиторів – 4 (16,7%), складачі фінансової звітності – 6 (25,0%), аудитори (в т.ч. від bigfour та інших зацікавлених сторін) – 4 (16,7%), а також два представники академічних кіл (доктори наук, професори). Т.І. Єфименко наголосила, що на її думку, наявність у складі Робочої групи спеціалістів із різних секторів дала змогу отримати об’єктивні й неупереджені результати.

За підсумком оцінки потенціалу розроблені заходи подальшої стратегії розвитку. В їх розробці брала участь значна кількість фахівців, які входять до складу робочих груп та рад Міністерства фінансів України, зокрема, Методологічної ради з бухгалтерського обліку, Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності, Робочої групи з питань обстеження системи бухгалтерського обліку в Україні, Робочої групи з розробки порядку подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі, та Робочої групи з адаптації законодавства про регулювання аудиторської діяльності до європейського законодавства, незалежні експерти.

Визначено три стратегічних напрями. Це, зокрема, розвиток системи бухгалтерського обліку, незалежного аудиту та ринку аудиторських послуг та підвищення кваліфікації бухгалтерів, аудиторів, керівників та фахівців підрозділів державних органів. Керівник української делегації також звернула увагу на потребу в подальшому удосконаленні Анкети і Макету Звіту, як інструмента оцінювання. Вона запропонувала конкретизувати питання за видами підприємств, що становлять суспільний інтерес (емітенти цінних паперів, фінансові установи, підприємства, які мають великі суми зобов’язань тощо), виділити в окреме запитання кількісні критерії віднесення підприємств до таких, що становлять суспільний інтерес (обсяг доходів, розмір капіталу, кількість працюючих тощо), а також озвучила інші пропозиції.

Т.І. Єфименко зазначила, що експерти-учасники анкетування відмітили високий рівень методики UNCTAD-ISAR Accounting Development Tool (ADT). Саме її використання вже на етапі попередніх висновків дало змогу отримати значні позитивні результати. Вона висловила сподівання, що повна реалізація всіх рекомендацій дасть можливість підвищити якість фінансової звітності українських компаній, посилить прозорість та ефективність їхньої діяльності, довіру інвесторів і на цих засадах прискорить наше зближення з країнами Європейського Союзу.

Окрім участі у сесії, 7-8 листопада відбулися переговори української делегації у складі президента Академії Т.І. Єфименко, заступника директора з наукової роботи НДФІ, доктора економічних наук, професора Л.Г. Ловінської та помічника Міністра фінансів Т.В. Троцького з керівником департаменту інвестицій у підприємства ЮНКТАД Тетяною Криловою та експертами цього департаменту Жаном-Франсуа Байлоком і Йозефом Асмелашом. Сторони обговорили питання завершення обстеження системи бухгалтерського обліку та корпоративної звітності в Україні за методикою ЮНКТАД та офіційного визнання ООН його результатів. Було досягнуто домовленості про проведення в Україні за участю фахівців Міністерства фінансів та ЮНКТАД щонайменше двох круглих столів, присвячених обговоренню проміжних та остаточних результатів обстеження, а також міжнародної науково-практичної конференції, на якій розглянуть шляхи подальшого розвитку бухгалтерського обліку та корпоративної звітності.

Велика увага була приділена вивченню та можливості використання в Україні досвіду експертів ЮНКТАД щодо підвищення кваліфікації з міжнародних стандартів фінансової звітності корпорацій та бухгалтерського обліку державного сектору. Сторони досягли домовленості про започаткування співробітництва ДННУ «Академія фінансового управління» з ЮНКТАД у сфері підвищення кваліфікації головних бухгалтерів підприємств з часткою майна держави 50+1%, бухгалтерів казначейської системи і бюджетних установ. Домовилися також про участь українських експертів в роботі ЮНКТАД з удосконалення методики обстеження системи бухгалтерського обліку й корпоративної звітності.

Довідка. ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку) – орган Генеральної Асамблеї ООН. Створений в 1964 р. і налічує 168 країн-членів. Основні завдання – сприяння розвитку міжнародної торгівлі, рівноправного взаємовигідного співробітництва між державами, вироблення рекомендацій щодо функціонування міжнародних економічних відносин і т.д. У ЮНКТАД прийнятий груповий принцип роботи: держави-члени розділені на чотири групи за соціально-економічним і географічним принципом. Найвищим керівним органом ЮНКТАД є Конференція, що складається з держав-членів. Сесії Конференції зазвичай проводяться один раз на чотири роки на рівні міністрів з метою визначення головних напрямків політики та вирішення питань, пов'язаних з програмою роботи. Рішення ЮНКТАД приймаються у формі резолюцій, заяв і мають рекомендаційний характер. Під егідою ЮНКТАД розробляються багатосторонні угоди і конвенції.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

12 листопада 2013 року


НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗШИРЮЮТЬСЯ

У Львівській державній фінансовій академії 7-8 листопада 2013 року відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові механізми активізації підприємництва». Активну участь у роботі конференції взяла делегація науковців з ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України – віце-президент, д.е.н., професор С.Л. Лондар; завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, д.е.н., заслужений економіст України О.О. Любіч; п.н.с. відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, к.ф.-м.н., доцент В.М. Домрачев.

Організаційний комітет конференції: Міністерство освіти і науки України, Львівська державна фінансова академія, Політехніка Лодзька (Польща), Жешувський університет (Польща), Державна вища технічно-економічна школа ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща),Санкт-Петербурзький торгово-економічний університет (Росія), Шауляйський університет (Литва), Каунаська колегія (Литва), Міжнародний університет «МІТСО» (Білорусь). У роботі конференції взяли участь професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, працівники фінансових органів та органів державної влади, представники ділових та наукових кіл України та закордоння.

Із вступним словом до учасників і гостей конференції виступив ректор Львівської державної фінансової академії, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Буряк Петро Юрійович.

На знімку – у Президії заходу (другий зліва – П.Ю. Буряк)

У рамках пленарного засідання науковці Академії фінансового управління виступили с доповідями: С.Л. Лондар – «Середньострокове бюджетне планування – ефективний інструмент державного макроекономічного регулювання»; О.О. Любіч – «Капіталізація банків з державним капіталом як фінансово-кредитний механізм підтримки підприємництва в Україні», а також взяли активну участь в обговоренні питань, які розглядалися на засіданні.

Представники Академії фінансового управління також стали активними учасниками дискусій та обговорень у ході роботи секцій конференції: «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки», «Податкова та бюджетна політика в системі державного регулювання підприємництва», «Фінансово-кредитні механізми підтримки підприємництва», «Тенденції та перспективи активізації підприємництва: світовий та вітчизняний досвід».

Тези виступів доповідачів Академії фінансового управління опубліковані у збірці матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Слід підкреслити, що до цього збірника також включено тези доповідей співробітників Академії: д.е.н., доц. Т.Г. Затонацької; к.е.н., доц. Р.Л. Балакіна, к.ф.-м.н., доц. В.М. Домрачева.

Значну увагу присутніх викликали доповіді відомих вчених: «Стратегічні цілі та завдання податкової політики України в світлі міжнародної податкової конкуренції» – д.е.н., проф. П.Ю. Буряка; «Страхування фінансової безпеки в умовах глобального економічного спаду» – доктора Пукала Р., директора Інституту економіки та управління Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща); «Розвиток ринку рекрутингових послуг як фактор активізації російського підприємництва» – д.е.н., проф. Курочкіна Г.О., проректора з розвитку та інформатизації ФДБОЗ ВПО «Санкт-Петербурзький торгово-економічний університет» (Росія); «Концепція безперервної діяльності і оцінка імовірності банкрутства» – к.е.н., доц. Корольова Ю.Ю., завідувача кафедри фінансів Міжнародного університету «МІТСО», м. Мінськ (Білорусь).

Упродовж роботи конференції встановлено особисті наукові контакти з багатьма провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. Це, зокрема, Гжебик Маріола – доктор кафедри управління Жешувського університету (Польща); Бутенас Річардас – завідувач кафедри фінансів Каунаської колегії, доктор (Литва); Станіславський Роберт – доктор кафедри європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Політехніки Лодзької (Польща, Філіп Пауліна – доктор кафедри фінансів Жешувського університету (Польща).

На знімку (зліва направо): С.Л. Лондар, П.Ю. Буряк, О.О. Любіч

На фото: засідання секції (перший зліва – В.М. Домрачев)

На фото: у залі немає байдужих – активне обговорення триває під час перерви

Науковців згаданих ВНЗ запрошено до участі у конференціях і семінарах, які проводяться в Академії фінансового управління. Обговорено також перспективи організації спільних наукових заходів на найближчу перспективу.

ДОВІДКА. Львівська державна фінансова академія є потужним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців у галузі знань «0305 – економіка і підприємництво». Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями: «Фінанси і кредит»; «Облік і аудит»; «Економічна кібернетика»; «Міжнародна економіка»; «Менеджмент». Мета і завдання освітньої діяльності академії відповідають пріоритетам розвитку фінансової системи країни. У структурі академії функціонують такі факультети: фінансовий; обліково-економічний; заочний; післядипломної освіти та довузівської підготовки. Діє аспірантура за спеціальністю 08.00.08. – «Гроші, фінанси і кредит», видається збірник наукових праць «Вісник ЛДФА. Економічні науки», який входить до переліку фахових видань ВАК України у галузі економічних наук.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

11 листопада 2013 року


АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВИВЧАЄ ДОСВІД ПРОЦЕДУР ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЄС

На виконання доручення Президента ДННУ «Академія фінансового управління», чл.-кор. НАН України, д.е.н., професора Єфименко Т.І. та запрошення «Фонду ефективного управління» завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики д.е.н. Любіч О.О. був присутній на лекції «Процес прийняття рішень та лобіювання в Європейському Союзі» пана Майкла Лі, колишнього голови Генерального директорату з питань розширення в Єврокомісії. Захід відбувся у Києві 29 жовтня 2013 р.

На фото: виступ пана Майкла Лі

Під час лекції були розглянуті питання, які мають значний теоретичний та практичний інтерес для оцінювання перспектив та майбутніх проблем у відносинах між Україною та Європейським Союзом на тлі розвитку стратегічних процесів в ЄС:

• яким чином здійснюється процес прийняття рішень у Європейському Союзі;

• на яких етапах можливо впливати на даний процес;

• хто є основними сторонами при прийнятті рішень;

• яка роль цих сторін та яким чином вони можуть впливати на процес прийняття рішень;

• яким чином неурядові організації, професійні асоціації та лобісти впливають на рішення, що приймаються.

Доповідач наголосив, що Україна та ЄС спільно працюватимуть з метою виконання Плану дій «Україна – Європейський Союз: європейська політика сусідства». Згідно з ухваленою Спільною Стратегією ЄС щодо України, ЄС визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір.

На фото (зліва направо): Майкл Лі та О. Любіч

Доповідач підкреслив, що поглиблення інтеграційних процесів у рамках Євросоюзу спонукатиме до формування нової системи відносин між Україною і ЄС. Це потребує вирішення питань щодо створення спільних інститутів, гармонізації законодавчої системи в Україні відповідно до європейських стандартів.

Цікавими є деякі визначення Майкла Лі (наведено на слайдах):

«Lobbing – a form of advocacy with the intention of influence decisions made by legislator»;

«Politics is the study of who gets what, when, and how» – це речення належить Гарольду Лассуеллу.

Вагомий внесок у формування ментального простору слухачів надано через сентенцію, що «лобіювання існує в усіх основних інституціях ЄС», тому розуміння його стандартів, підходів, організаційних структур та інструментів сприятиме ефективності інтеграції України до ЄС. Позитивна робота інституту лобіювання вигідна суспільству, оскільки дає змогу врахувати групові інтереси, можливості і наслідки різноманітних дій та сприятиме прийняттю ефективних політичних рішень. Лобіювання є невід’ємною складовою політичного процесу ЄС, оскільки це особлива система реалізації інтересів різноманітних груп громадськості шляхом впливу на законодавчі та виконавчі органи державної влади. Лобісти або їх групи виконують важливу функцію посередників між корпораціями, професійними, політичними та громадськими спілками, громадськістю та органами державної влади, інформуючи про існуючи інтереси та стан справ у всіх сферах життя.

Право на вето було скасовано Лісабонським договором (2009), тому в більшості регламентів рішення в ЄС приймаються кваліфікованою більшістю голосів. Одним з ключових нововведень Лісабонського договору є скасування права вето держав-членів одразу в декількох сферах, у тому числі в боротьбі зі змінами клімату, в питаннях енергобезпеки та екстреної допомоги. Абсолютна одностайність необхідна для прийняття рішень з питань оподаткування, оборони та соцзахисту, міжнародної політики, у т.ч. для підписання Угоди про асоціацію. Слід зазначити, що суттєвою умовою розширення співробітництва з Євросоюзом у фінансовій сфері є оптимізація взаємодії України з міжнародними, світовими інститутами фінансової політики.

Протягом тривалого часу доповідач відповідав на запитання слухачів, наводив конкретні випадки щодо лобіювання при прийнятті рішень у Європейському Союзі. Особливий інтерес викликало питання перспективи створення інфраструктури для здійснення лобіювання інтересів Україні в ЄС.

У рамках заходу з боку Академії налагоджено контакти з паном М.Лі та співробітниками «Фонду ефективного управління», обговорено перспективи організації спільних наукових заходів тощо.

Фонд «Ефективне управління» створений у 2007 році для сприяння економічному зростанню країни шляхом розробки та впровадження довгострокових економічних програм, а також відкритого обговорення з громадянським суспільством нагальних для України економічних питань. Діяльність Фонду орієнтована на практичний результат, тому при розробці та здійсненні проектів і програм він активно співпрацює з усіма гілками влади. Фонд залучає в Україну найкращі світові практики, проекти Фонду здійснюються у партнерстві з провідними міжнародними організаціями з досвідом розв’язання подібних завдань.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

4 листопада 2013 року
НА МОСКОВСЬКОМУ МІЖНАРОДНОМУ ФІНАНСОВОМУ ФОРУМІ МОСІНТЕРФІН-2013 ВСТАНОВЛЕНІ НОВІ НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

У Москві за підтримки Міністерства фінансів Російської Федерації відбувся Московський міжнародний фінансовий тиждень МОСІНТЕРФІН-2013 «Трансформація фінансових ринків: регулювання і ринкові практики». У його роботі за запрошенням Оргкомітету та дорученням Президента Академії, чл.-кор. НАН України, доктора економічних наук, професора Т.І. Єфименко, взяв участь завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, доктор економічних наук, заслужений економіст України О.О. Любіч, який виступив з доповіддю «Інституційні основи формування програми професійної сертифікації фінансистів СНД».

Щорічний міжнародний фінансовий форум МОСІНТЕРФІН націлений на вирішення комплексу завдань щодо поліпшення інвестиційного клімату, підвищення конкурентоспроможності валютно-фінансової системи, обговорення питань реформи світової фінансової системи. Центральною темою дискусії на МОСІНТЕРФІН-2013 стала трансформація фінансових ринків: учасники обговорювали зміни регулювання ринкових практик у зв'язку з появою мегарегулятора, створення в Москві міжнародного фінансового центру і підвищення інвестиційної привабливості Росії загалом, поліпшення інвестиційного клімату, інтеграцію російської фінансової системи в глобальний контекст і багато інших тем.

На фото: президія форуму

Міністр фінансів Російської Федерації Антон Сілуанов на відкритті форуму, яке відбулося 16 жовтня 2013 року в Управлінні справами Президента ДК «Президент-готель», відзначив важливість його проведення і актуальність поставлених питань. «У загальній непростій макроекономічній ситуації нам потрібно виробити свою лінію і відповісти на виклики, які стоять перед економікою країни. Нам потрібний свій шлях залучення інвестицій, розвитку, шлях структурних реформ, який відповідатиме нинішній ситуації і буде направлений на підтримку темпів зростання економіки», – сказав міністр. Наступного року, за його словами, уряд ставить перед собою завдання зростання ВВП на рівні порядку 3%. Це непросте завдання у зв’язку з тим, що цьогорічні темпи зростання очікуються на рівні 1,8%. А. Сілуанов відзначив, що час, коли можна було розраховувати на зростання за рахунок постійного підвищення ціни на нафту, пройшов, цей чинник себе вичерпав, і економіка має бути готова до того, що сировинна кон'юнктура не покращуватиметься, а, можливо, погіршуватиметься.

Країні необхідні інструменти для залучення інвестицій як внутрішніх інвесторів, так і іноземних. Для цього, за словами А.Сілуанова, необхідним є зрозумілий економічний і законодавчий простір, реформи, регулювання та інститути, які б забезпечували захист інвестицій. Саме це буде адекватною відповіддю на ті економічні виклики, які нині існують. «Довіра до фінансових інститутів, до бюджетної і податкової політики – ключові моменти довіри до економічної системи загалом», – додав він.

За словами Першого заступника голови Банку Росії, керівника служби Банку Росії з фінансових ринків Сергія Швецова, від того, наскільки фінансовий ринок добре працює, залежить доступність інвестицій для підприємств, а також добробут працюючих громадян та пенсіонерів тощо. Найважливіший елемент захисту фінансової стабільності – здатність фінансового ринку витримувати зовнішні шоки. ЦБ здатний спільно з урядом прийняти рішення, реалізувати всі плани, а участь самого ринку є необхідною умовою успіху.

Радник Президента Російської Федерації, заступник Генерального секретаря Євразійського економічного співтовариства Сергій Глазьєв відзначив уповільнення економічного зростання на всьому євразійському просторі, пов'язане з глибокими структурними зрушеннями світової економіки і переходом з одного економічного устрою на іншій. Величезний резерв криється у відтоку капіталу, який щорічно складає 50-60 млрд. доларів США. Найбільші компанії, направляючи гроші в офшори і повертаючи їх до Росії під виглядом іноземних інвестицій, фактично спотворюють картину платіжного балансу таким чином, що ми все більше грошей віддаємо за кордон – констатував він. «Ми платимо за псевдоіноземні інвестиції в п'ять разів більше, ніж отримуємо. І ця диспропорція весь час збільшується. Водночас це гігантський резерв для збільшення норми накопичення», – відзначив С. Глазьєв.

Тому потрібний перехід до механізмів довгострокового рефінансування – на 2-3, а то і 4 роки. ЦБ, маючи достатній досвід і накопичені інструменти, міг би починати поступово розширювати клірингові механізми рефінансування. Чималу роль в цьому мали б зіграти банки розвитку. Якби ЦБ разом з урядом продумали механізм рефінансування через банки розвитку, ми б істотно збільшили потік наданих засобів за низькими відсотковими ставками. Поки рефінансування банків йде через бюджет, зрозуміло, що тут доволі серйозні обмеження. Коли гроші залучаються із зовнішніх ринків, ми вимушені свої гроші розміщувати дешево, а зарубіжні гроші залучати дорого», – сказав С.Глазьєв.

Мінфін не підтримав ідею подовження термінів рефінансування ЦБ та вважає недоцільною зміну політики інвестування коштів суверенних фондів і вкладати кошти Резервного фонду і Фонду національного добробуту лише в російську економіку. Міністр фінансів відзначив, що зараз міняти політику ЦБ було б неправильним. Крім того, у довгостроковій перспективі інвестування коштів суверенних фондів в іноземні активи приносить більшу прибутковість, ніж могло б приносити вкладання коштів в російські активи. «Якщо дивитися на триваліший проміжок часу, то ми отримаємо навіть потужніший ефект, ніж якби ми вкладалися в російські активи, у тому числі за рахунок курсової різниці», – сказав міністр.

Заступник міністра фінансів РФ Олексій Моїсєєв відзначив, що фінансовій системі не вистачає ринку капіталу як каналу розподілу ресурсів, що є однією з ключових проблем. За його словами, для того, щоб фінансовий ринок запрацював, необхідно виконати чотири умови. Перша – це якісне управління, регулювання цього ринку. Друга – глобальна кооперація, тому що містечкові фінансові ринки не життєздатні. Третя – це нагляд мегарегулятора, який створить можливість навести лад на небанківському ринку з точки зору комплексності оцінки ситуації. Четверта – це інвестиції, зокрема, створення великого блоку внутрішніх роздрібних інвесторів.

Президент Російського Союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін у виступі нагадав, що тема «деофшоризації» цього року порушувалася на міжнародному рівні на засіданнях G8 і G20. Росія приєдналася до всіх ініціатив у цій сфері, головна з яких була розроблена ОЕСР (OECD BEPS project, BEPS – Base erosion and profit shifting). Боротьба з розмиванням податкової бази та її переміщенням за межі країни походження непокоїть нині весь світ, – сказав О. Шохін. В офшорах «гуляє» від 20 до 30 трлн. дол. Усі держави бажають повернути гроші в країну походження податкової бази. Трансферне ціноутворення – найефективніший метод боротьби з офшорами.

Президент Фінансового університету при Уряді РФ доктор економічних наук, професор Алла Грязнова підкреслила, що, вступаючи в світову спільноту, російському фінансовому ринку доводиться знаходити відповіді на виклики, які стоять нині на глобальному рівні. Досвід зарубіжних країн допоможе не робити помилок, а відразу йти правильнішою дорогою. Тому слід використовувати міжнародний досвід, зокрема розвинених країн, який формувався роками, десятиліттями й навіть століттями з часів появи ринкової економіки.

На фото (зліва направо): А.Г. Грязнова, А.Г. Силуанов та О.М. Шохін

На круглому столі Форуму «Професійна сертифікація фінансистів: методологія, розробка стандартів і шляхи їх реалізації» обговорили розробку галузевих професійних стандартів для фінансистів і економістів, а також навчально-методичних ресурсів, відповідно до вимог професійних стандартів, створення системи незалежної оцінки якості освітніх програм. Модераторами заходу виступили Віце-президент – Виконавчий директор Міжнародної громадської організації «Гільдія фінансистів» Віктор Корнілов, Заступник Голови Виконкому – Виконавчого секретаря СНД Сергій Іванов, Голова Координаційній Ради ФБС СНД Анатолій Казаков і Президент телеканалу «Просвіта» Володимир Косенчук.

На фото: засідання секції (зліва направо) В.Є. Косенчук, В.О. Корнілов та А.Б. Казаков

Професійний стандарт є найважливішим інструментом оцінки рівня професійної кваліфікації кадрів і допомагає виконувати функції узгодження попиту та пропозиції на робочу силу шляхом встановлення відповідності між системою підготовки кадрів (на основі освітніх стандартів і програм) і сферою їх використання (на основі сучасних кваліфікаційних вимог). Система професійної сертифікації фінансистів створюється у відповідь на запити, що йдуть від ринку праці фінансового сектору.

На круглому столі розглянули питання:

- Навчання фахівців переважно за програмами додаткової професійної освіти з метою отримання статусу «Сертифікований спеціаліст»;

- Розробка галузевих професійних стандартів для фінансистів та економістів;

- Розробка навчально-методичних ресурсів, відповідно до вимог професійних стандартів;

- Створення системи незалежної оцінки якості освітніх програм;

- Створення єдиної БД сертифікованих фахівців у фінансово-економічній сфері в країнах СНД;

- Створення багатомовного електронного фінансово-економічного словника-довідника для СНД;

- Створення централізованої БД стану попиту та пропозиції на сертифікованих фахівців (у країнах і регіонах СНД).

На фото: (зліва направо) В.О. Корнілов та О. О. Любіч

Упродовж роботи Форуму встановлено особисті наукові контакти з багатьма провідними зарубіжними вченими-економістами. Це, зокрема, І.А. Вдовін, професор, доктор юридичних наук, Голова правління Національної агенції прямих інвестицій; О.П. Новіков, професор, доктор технічних наук, президент НП «Агенція високих технологій та підприємництва»; М.Ф. Корольов, професор, чл.-кор. Академії педагогічних і соціальних наук, проректор з наукової роботи Євразійського відкритого університету; Я.М. Міркін, професор, доктор економічних наук, завідувач відділом міжнародних ринків капіталу Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН; С. Б. Байзаков, професор, доктор економічних наук, заступник голови АТ «Інститут економічних досліджень» Міністерства економіки та бюджетного планування Республіки Казахстан. Науковців запрошено до участі у конференціях та семінарах АФУ, обговорено перспективи організації спільних наукових заходів.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

23 жовтня 2013 року


АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗШИРЮЄ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ СПІВПРАЦЮ

У рамках заходів до 95-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського з 10 по 12 жовтня 2013 р. науковці Академії – завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, доктор економічних наук, заслужений економіст України О.О. Любіч та аспірантка НДФІ О.В. Бізенкова взяли участь у роботі XII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України». Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, громадська установа «Ліга молодих економістів», Академія економічних наук України та кафедра економічної кібернетики університету.

У рамках пленарного засідання О.О. Любіч виступив з доповіддю на тему «Розвиток фінансового сектору в післякризових умовах». Він також взяв участь у дискусіях та обговореннях виступів на секціях конференції: «Інтеграційні процеси в глобальному просторі», «Інформаційні технології та моделювання в економіці», «Розвиток фінансової та банківської системи». Аспірантка О.В. Бізенкова презентувала доповідь на тему «Литовський досвід розвитку кредитних кооперативів».

Упродовж роботи конференції встановлено особисті наукові контакти з багатьма провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. Це, зокрема, Н.В. Апатова – професор, доктор педагогічних наук, доктор економічних наук (РФ), Заслужений працівник освіти України, академік Міжнародної Академії інформатизації, академік Української Академії економічних наук, академік РАЕН, завідувач кафедри економічної кібернетики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь); О. К. Ойнер – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, (Вища школа економіки, м. Москва) та Л.С. Латишова – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри (Російська академія народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації).

Науковців згаданих ВНЗ запрошено до участі у конференціях і семінарах, які проводяться в Академії фінансового управління, обговорено перспективи організації спільних наукових заходів у наступному році та на найближчу перспективу. Тези доповідей науковців Академії опубліковані у збірці матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.

На фото (зліва направо): О.О. Любіч та Н.В. Апатова

На фото: на засіданні секції «Інтеграційні процеси в глобальному просторі»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 жовтня 2013 року


ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ПІДВИЩУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЮ ЗА СПРИЯННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Працівники сфери державних фінансів України продовжують підвищувати кваліфікацію за сприяння інноваційних технологій. 11 жовтня 2013 року відбувся підсумковий семінар для керівних працівників фінансових підрозділів районних адміністрацій із використанням технологій дистанційного навчання, що впроваджені у навчальний процес Академії фінансового управління. У режимі онлайн із синхронними відео та аудіо потоками було з’єднано Міністерство фінансів України, Академію фінансового управління, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим.

Президент Академії, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Тетяна Єфименко, яка перебувала в Автономній Республіці Крим, наголосила, що з реалізацією потужного інноваційного проекту відкриваються широкі можливості проведення довгострокового навчання та короткострокових заходів із широким залученням регіональної аудиторії. Тетяна Єфименко поінформувала про важливість долучення нашої держави до європейських та світових процесів, які відбуваються у сфері державних фінансів. Особливу увагу вона акцентувала на подальших заводах щодо забезпечення прозорості, впровадження міжнародних стандартів у сфері державних фінансів.

Директор департаменту роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції Міністерства фінансів України Сергій Романченко підкреслив, що керівництво Міністерства фінансів вітає інновації, що запроваджуються в Академії при наданні освітніх послуг, зокрема, дистанційні технології для навчальних курсів. Він зазначив, що Академія є надійним партнером у сфері підвищення кваліфікації працівників фінансової сфери вже не перший рік, а також повідомив, що впродовж 2012-2013 років спільно відпрацьовано змістовну навчальну програму, яка дала можливість вийти на якісно новий рівень.

Заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного фінансового інституту Академії, доктор економічних наук, професор Людмила Ловінська поінформувала аудиторію про те, що Академія проводить підвищення кваліфікації фахівців абсолютно за всіма напрямами, які визначені Програмою економічних реформ на 2012-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження зазначеної Програми, іншими державними програмними документами. Одне з важливих питань при цьому – вдосконалення інформаційного забезпечення управління державними фінансами. Всі новації знаходять своє відображення в програмах з підвищення кваліфікації працівників центрального апарату Міністерства фінансів України та фінансових управлінь на регіональному рівні. Вона запевнила, що ця робота буде проводитися й надалі.

Міністр фінансів АРК Микола Скорик підкреслив, що очолюване ним відомство активно долучається до організації роботи з підвищення кваліфікації працівників сфери державних фінансів та запровадження в системі державних фінансів України європейських стандартів, яку проводить Міністерство фінансів України спільно з Академією. Він повідомив, що відповідні семінари з підвищення кваліфікації викликають велику зацікавленість фахівців та експертів, однак потребують подальшої роботи щодо розширення тематики та залучення профільних аудиторій.

Участь у відеоконференції взяли учасники курсів підвищення кваліфікації для керівних працівників фінансових підрозділів районних адміністрацій, яким було вручено дипломи про завершення навчання. Представник з Львівщини Василь Демків від імені слухачів висловив впевненість, що програми дистанційного навчання мають майбутнє, адже вони дають змогу підвищувати кваліфікацію працівників на місцях і зможуть охопити широку аудиторію.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

14 жовтня 2013 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
©2003