МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3061912
 
 
   

НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРИДІЛЯЮТЬ ЗНАЧНУ УВАГУ РОЗВИТКУ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

У Києві, в Центральному будинку офіцерів ЗСУ 28 березня 2014 року відбувся науково-практичний семінар «Теорія та практика побудови скорингових карт у системі SAS Enterprise Miner». Активну участь у роботі семінару взяли співробітники відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики (Любіч О.О., Домрачев В.М., Бородюк О.В., Волошин І.В, Дунаєв Б.Б.)

Семінар був організований Національним центром підготовки банківських працівників України спільно з ДННУ «Академія фінансового управління» та ТОВ «САС Інстітьют». Академія фінансового управління та «Національний центр підготовки банківських працівників України» вже проводили спільні семінари з тематики ризик-менеджменту, які отримали позитивні відгуки в банківському співтоваристві.

На знімку (зліва направо): В.М. Домрачев, О.О. Любіч, О.М.Терентьєв

У вступній доповіді завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики Академії фінансового управління, доктор економічних наук, Заслужений економіст України О.О. Любіч звернув увагу присутніх на те, що стратегічним напрямком фінансової політики України є забезпечення стабільності банківської системи. Вирішення цього завдання передбачає вдосконалення стандартів банківської діяльності та норм банківського регулювання. Тому цілі і наслідки євроінтеграції банківської системи повинні відповідати цьому стратегічному пріоритету. Український ринок банківських послуг все ще має значний потенціал розвитку і тому є привабливим для європейських банків. Першочерговим завданням функціонування банківської системи України є не тільки збереження стабільності, а й розширення кредитування реального сектора, оскільки фундаментальним чинником функціонування банківської системи є стан реального сектору економіки..

Зважаючи на специфіку банківської діяльності, в банківському менеджменті на перший план виходять питання ефективного управління ризиками з метою захисту інтересів клієнтів, які довірили банку свої заощадження, та забезпечення фінансової стійкості самого банку. Основний акцент у сфері управління банківськими ризиками припадає на роботу в самому банку, де виходячи з концепції універсального характеру ризику, ведеться пошук оптимальних управлінських рішень. Кожен конкретний банк розробляє комплекс дій пов'язаних з управлінням ризиками, строго з урахуванням особливостей того спектра ризиків, які притаманні діяльності іменного цього банку.

Доповідач нагадав, що «Академія фінансового управління» має Договори про співпрацю як з представниками САС-Україна (Р. Костецький), так і з САС-Росія-СНД (В. Панкратов). Фахівці Академії традиційно беруть участь у щорічних Форумах «САС-СНД» у Москві.

У доповіді провідного наукового співробітника відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики к.ф.-м.н., доц. В.М. Домрачева було висвітлено питання теоретичних засад методів побудови скорингових карт, історія виникнення скорингу, види та можливості застосування скорингу, впровадження в процес управління ризиком.

Практикум з побудови скорингових карт у системі «SAS Enterprise Miner» провів сертифікований фахівець SAS, співробітник САС Інстітьют к.т.н. О.М.Терентьєв, який детально продемонстрував на комп’ютері процес побудови скорингових карт та відповів на численні запитання начальника управління кредитних ризиків ПАТ КБ «Хрещатик» С.А. Кравченко.

На фото: під час семінару (зліва направо): С.А. Кравченко, О.М.Терентьєв, Ю.П. Лаптин, І.В. Волошин, О.В. Бородюк., Б.Б.Дунаєв.

Після виступів відбулася загальна дискусія щодо тематики семінару, а також щодо тем для обговорення на наступних семінарах.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

31 березня 2014 року


-

-


НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ОБГОВОРИЛИ НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ КРУГЛОМУ СТОЛІ

В Академії фінансового управління відбувся науково-практичний круглий стіл «Обґрунтування напрямів забезпечення стійкості державних фінансів України у середньостроковій перспективі». Ініціаторами заходу виступили відділи державних фінансів та теорії економіки і фінансів Науково-дослідного фінансового інституту Академії.

Зі вступним словом до присутніх звернувся директор Науково-дослідного фінансового інституту С.С. Гасанов. Завідувач відділу державних фінансів ДННУ «Академія фінансового управління, доктор економічних наук, професор В.П. Кудряшов розкрив тему реформування управління державними фінансами і завдання, які стоять на цьому шляху. Завідувач відділу теорії економіки і фінансів, доктор економічних наук, професор П.М. Леоненко ознайомив присутніх з інституціоналістськими підходами до аналізу фінансів, а провідний науковий співробітник відділу державних фінансів, кандидат економічних наук, доцент Р.Л. Балакін – з інноваційними підходами до управління державними фінансами.

Науковий співробітник відділу державних фінансів Т.А. Волосенко розповіла про фіскальні ризики та їх вплив на соціально-економічний розвиток. Провідний науковий співробітник відділу теорії фінансів, кандидат економічних наук, доцент С.М. Голубка говорив про стан та тенденції розвитку інституціональної архітектоніки фінансового господарства України, а старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету ДПС України М.А. Корж – про особливості залучення та використання прямих іноземних інвестицій в українській економіці.

Докторантка відділу державних фінансів М.Г. Олієвська розкрила тему стійкості місцевих бюджетів та їх показників, а аспіранти цього ж відділу К.І. Вдовика та Ю.С. Табачок проаналізували обсяг та структуру квазіфіскальних операцій в Україні та удосконалення механізмів надання державних гарантій. Аспірант відділу державних фінансів Р.В. Цицик розповів про індикатори фіскальної стійкості та методику їх обрахунку, а його колега О.І. Цуприк – про пенсійну реформу та її вплив на стійкість державних фінансів.

Аспірантка відділу державних фінансів О.М. Назаренко ознайомила присутніх з концепцією економічного розвитку України М. Волобуєва. Присутні також обговорили теми бюджетного планування та забезпечення стійкості державного бюджету, оптимізації джерел фінансування дефіциту бюджету, забезпечення стійкості державних фінансів України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

23 грудня 2013 року


СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ПРАКТИКУ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСІВ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ОБГОВОРИЛИ НА КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-практична конференція «Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування» відбулася 18 грудня 2013 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Конференція зацікавила науковців та фахівців-практиків – загальна кількість учасників дорівнювала 140 осіб, серед яких 25 представників центральних органів виконавчої влади та 28 докторів наук з провідних вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Метою конференції було визначено широке залучення фахівців наукових установ, вищих навчальних закладів, експертів, спеціалістів центральних органів виконавчої влади, представників місцевого самоврядування, наукової громадськості до розроблення й обговорення основних завдань в контексті забезпечення розвитку фінансів інституційних секторів національної економіки, запровадження нових підходів у фінансовій сфері щодо модернізації пріоритетних галузей національної економіки.

Відкриваючи конференцію, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Базилевич зазначив, що тематична спрямованість конференції знаходиться одночасно в методологічних площинах економічної теорії та практики реформування інституційних секторів економіки України. Серед найбільш актуальних питань науковець виділив трансформації реального сектору національної економіки, інституалізацію фінансово-економічних відносин. Також було наголошено на зростаючому значенні стратегічних аспектів фінансової політики, ефективності фінансових важелів активізації національного економічного зростання, забезпечення спроможності фінансових механізмів щодо сприяння інноваційному розвитку фінансово-економічних інститутів, здатності фінансів вирішувати соціально-економічні завдання, передбачені Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки.

Віктор Базилевич констатував, що співпраця між економічним факультетом Київського університету та Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України стає стійкою тенденцією. Він нагадав, що вже відбулася низка семінарів і в Академії, і на факультеті, спільними зусиллями підготовлено два спеціалізованих випуски журналу «Фінанси України». Декан запевнив, що факультет підтримує всі науково-практичні ініціативи Академії у національному фінансово-економічному секторі та запропонував економічний факультет університету у якості платформи для напрацювання шляхів пожвавлення процесу реформування фінансів інституційних секторів економіки України.

У своєму виступі президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України Тетяна Єфименко подякувала керівництву Київського національного університету імені Тараса Шевченка та економічного факультету за плідну співпрацю, яка вже протягом тривалого часу зосереджується на координації дії у сфері наукового забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, зокрема шляхом залучення фахівців і науковців до широкої роз’яснювальної роботи стосовно ходу реформування, в тому числі й у рамках науково-комунікаційних заходів.

Тетяна Єфименко зосередила увагу присутніх на тому, що Академія фінансового управління працює над науковим обґрунтуванням напрямів розвитку сфери державних фінансів на основі сценарного підходу з урахуванням циклічності фінансових та господарських процесів економіки. Водночас було наголошено на потребах забезпечення інклюзивного розвитку, формуванні такої фінансової архітектури на національному та наднаціональному рівнях, яка б дозволила забезпечувати випереджальні темпи інноваційного розвитку.

Упродовж пленарної частини конференції було обговорено інституційні засади модернізації державних фінансів в Україні, розвиток системи управління державними фінансами в сучасних умовах, інституціональні трансформації в контексті загроз фінансовій безпеці України. Пропозиції, які були сформульовані в ході конференції, аналізуватимуться та систематизуватимуться для подальшого використання у науковій та навчальній роботі.

Також в ході конференції було схвалено пропозиції щодо активізації спільної діяльності фахівців Академії фінансового управління та вчених економічного факультету університету в рамках функціонування групи наукового супроводу запровадження стратегічного планування, що є одним із засадничих положень Стратегії розвитку системи управління державними фінансами.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

19 грудня 2013 року


НАУКОВЦІ ОБГОВОРИЛИ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЇ В ХАРКОВІ

Делегація науковців Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та механізми фінансового управління», яка відбулася 12-13 грудня 2013 року у Харкові. Організаторами заходу виступили Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління».

Більше 130 досвідчених економістів, теоретиків і практиків з кількох країн світу зібралися, щоб обговорити актуальні питання, пов'язані з сучасними проблемами і механізмами фінансового управління, та розробити науково-практичні рекомендації щодо вирішення існуючих проблем. Відкрив конференцію ректор Харківського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Володимир Пономаренко.

Від Академії фінансового управління до присутніх з вітальним словом звернувся член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, перший віце-президент навчально-наукової установи Олександр Власюк. Перший віце-президент ДННУ «Академія фінансового управління» виступив з доповіддю «Стабілізація державних фінансів як передумова розвитку внутрішнього ринку».

Про шляхи запровадження концепції податкових витрат в Україні розповіла доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Алла Соколовська. Кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу державних фінансів НДФІ Академії Роберт Балакін говорив про новий механізм координації бюджетної політики держав-членів Єврозони. Оцінку ймовірності дефолту в Україні охарактеризував старший науковий співробітник відділу управління державним боргом НДФІ Академії Василь Башко.

На знімку: під час засідання. А. Соколовська та В. Башко (в центрі).

Тему застосування інструментів державної підтримки як напрям реалізації фінансової політики держави розкрив доктор економічних наук, завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики ДННУ «Академія фінансового управління» Олександр Любіч. Зацікавленість присутніх викликала доповідь президента громадського об’єднання «Українське товариство фінансових аналітиків» Юрія Прозорова – «Посткризова трансформація банківського капіталу в Україні: концентрація без централізації».

На знімку: Юрій Прозоров та Олександр Любіч

Окрім пленарного засідання, обговорення проводилося у чотирьох секціях. Зокрема вчені проаналізували сучасні проблеми і тенденції розвитку бюджетної політики, розвиток податкового інструментарію стимулювання соціально-економічних процесів, проблеми та напрями реалізації монетарної та грошово-кредитної політики, а також механізми фінансового управління на макрорівні. У рамках конференції проведено круглий стіл «Сучасні виклики і тенденції розвитку фінансової системи країни».

У конференції взяли участь представники Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; Інституту економіки Уральського відділення РАН (Росія); Уральського федерального університету (м. Єкатеринбург, Росія); Санкт-Петербурзького державного університету (Росія); Технологічної школи де Монтеррей (м. Монтеррей, Мексика); Райерсон університету (м. Торонто, Канада); Університету Чорногорії (м. Котор, Чорногорія).

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 грудня 2013 року


ЗАВДАННЯ, ЦІЛІ ТА СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АНАЛІЗУВАЛИ ЗА СПРИЯННЯ НІМЕЦЬКИХ ЕКСПЕРТІВ

З метою реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, Плану заходів з її реалізації затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 774-р, Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 року № 128/2013, та враховуючи важливість співпраці з провідними міжнародними експертами, в Академії фінансового управління 9 грудня 2013 року відбувся круглий стіл «Завдання, цілі та стратегії учасників кредитного менеджменту»

З доповіддю щодо завдань, цілей та стратегій учасників кредитного менеджменту перед присутніми виступив німецький експерт з питань управління державним боргом, колишній Державний секретар Федерального Міністерства фінансів Німеччини Герд Елєрс. Він розкрив питання сутності кредитного менеджменту, симбіозу фінансово-бюджетних питань та системи кредитного менеджменту, зокрема в частині запобігання ризикам проведення видатків на сплату відсотків. Доповідач також ознайомив слухачів з німецьким досвідом отримання кредитів та інструментами, які при цьому застосовуються, цілями та стратегією системи кредитного менеджменту.

Серед факторів, які впливають на стратегічний набір системи кредитного менеджменту, доповідач виділив контроль за ризиками, роботу з громадськістю щодо індикативного оцінювання стану фінансових ринків. Пан Герд Елєрс наголошував, що держава має надавати громадськості якомога більше інформації про стан заборгованості. Він також торкнувся питань відносин між парламентом і урядом в сфері державно-приватного партнерства, фінансових операцій держави з контрагентами комерційного сектору економіки Німеччини, взаємодії між фінансовою політикою та кредитним менеджментом.

Учасники круглого столу, у числі яких були фахівці Міністерства фінансів України, Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові України, Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації Президента України, Рахункової палати України, Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, мали можливість поставити питання доповідачу. Учасників цікавило, чи враховується динаміка показників рівня інфляції в механізмі управління державними борговими зобов’язаннями, структура державної заборгованості в Німеччині, можливі фінансові ризики в контексті кон’юнктури курсу євро на світовому фінансовому ринку тощо.

У жвавій дискусії взяли участь заступник директора департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Рахункової палати України Андрій Мамишев, головний консультант відділу макроекономіки та державних фінансів управління фінансової політики Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації Президента України Людмила Маслова, заступник директора Центру наукових фінансово-економічних експертиз Академії, заслужений економіст України Світлана Сороко, завідувач відділу державних фінансів Академії, доктор економічних наук, професор Василь Кудряшов, спеціалісти з питань державних фінансів Проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами» (GIZ-Україна) Надія Рожко та Руслан Лазаренко, головні консультанти секретаріату Комітету з питань бюджету Неля Андросюк та Анна Пінчукова.

Заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту з наукової роботи Людмила Ловінська подякувала німецькому гостю за змістовну доповідь і висловила сподівання на продовження співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ-Україна) в сфері імплементації міжнародного досвіду управління державними фінансами.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

9 грудня 2013 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВИСТУПИЛА НА ХХХ-ІЙ СЕСІЇ ЮНКТАД

Делегація Міністерства фінансів України на чолі з президентом Академії фінансового управління, членом-кореспондентом НАН України, доктором економічних наук, професором Т.І. Єфименко 5-8 листопада 2013 року взяла участь у ХХХ-ій сесії ЮНКТАД, яка проходила в м. Женева (Швейцарія). До складу делегації увійшли заступник директора з наукової роботи НДФІ, доктор економічних наук, професор Л.Г. Ловінська та помічник Міністра фінансів Т.В. Троцький.

На сесії велику увагу було приділено обговоренню проміжних результатів обстеження в Україні системи бухгалтерського обліку та корпоративної звітності за методикою ЮНКТАД. Керівник української делегації Т.І. Єфименко виступила з доповіддю, у якій виклала бачення ходу реформ у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності у різних інституційних секторах економіки України та подальші шляхи їх проведення.

У своєму виступі Т.І. Єфименко звернула увагу, що важливою складовою наближення України до європейського співтовариства є підписання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, що надасть нашій державі можливості для модернізації її торговельних відносин та подальшого економічного розвитку шляхом поступового скасування митних тарифів та безмитного доступу в рамках квот, а також масштабної гармонізації українських законів, норм та стандартів з діючими у ЄС. Це створить умови для гармонізації стандартів України та ЄС у ключових галузях, враховуючи сферу фінансової звітності.

Суттєві зміни у сфері фінансової звітності, за її словами, стали результатом виконання «Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. N 911-р. Стратегія як підсумок співробітництва України з UNCTAD у 2007 р. представлена і схвалена на 24-ї сесії ISAR. В Україні перехід на пряме застосування МСФЗ розпочато з 1 січня 2012 року, а в державному секторі цей крок передбачений з 1 січня 2015 року. Враховуючи важливість реформування системи бухгалтерського обліку, робота з Проведення оцінки потенціалу нашої країни у галузі фінансової звітності за методикою UNCTAD-ISAR (ADT) включена до Національного плану дій уряду України на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України, і таким чином набула державного значення.

Проведення оцінки потенціалу нашої країни у галузі підготовки високоякісної корпоративної звітності за методикою UNCTAD-ISAR проводилося з квітня по жовтень 2013 року під егідою Міністерства фінансів. До участі у Робочій групі та оцінюванні було залучено 26 експертів високого рівня та 1 спостерігач. Серед них – компетентні представники від державних інституцій – 8 (33,3%), професійних організацій бухгалтерів та аудиторів – 4 (16,7%), складачі фінансової звітності – 6 (25,0%), аудитори (в т.ч. від bigfour та інших зацікавлених сторін) – 4 (16,7%), а також два представники академічних кіл (доктори наук, професори). Т.І. Єфименко наголосила, що на її думку, наявність у складі Робочої групи спеціалістів із різних секторів дала змогу отримати об’єктивні й неупереджені результати.

За підсумком оцінки потенціалу розроблені заходи подальшої стратегії розвитку. В їх розробці брала участь значна кількість фахівців, які входять до складу робочих груп та рад Міністерства фінансів України, зокрема, Методологічної ради з бухгалтерського обліку, Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності, Робочої групи з питань обстеження системи бухгалтерського обліку в Україні, Робочої групи з розробки порядку подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами в електронній формі, та Робочої групи з адаптації законодавства про регулювання аудиторської діяльності до європейського законодавства, незалежні експерти.

Визначено три стратегічних напрями. Це, зокрема, розвиток системи бухгалтерського обліку, незалежного аудиту та ринку аудиторських послуг та підвищення кваліфікації бухгалтерів, аудиторів, керівників та фахівців підрозділів державних органів. Керівник української делегації також звернула увагу на потребу в подальшому удосконаленні Анкети і Макету Звіту, як інструмента оцінювання. Вона запропонувала конкретизувати питання за видами підприємств, що становлять суспільний інтерес (емітенти цінних паперів, фінансові установи, підприємства, які мають великі суми зобов’язань тощо), виділити в окреме запитання кількісні критерії віднесення підприємств до таких, що становлять суспільний інтерес (обсяг доходів, розмір капіталу, кількість працюючих тощо), а також озвучила інші пропозиції.

Т.І. Єфименко зазначила, що експерти-учасники анкетування відмітили високий рівень методики UNCTAD-ISAR Accounting Development Tool (ADT). Саме її використання вже на етапі попередніх висновків дало змогу отримати значні позитивні результати. Вона висловила сподівання, що повна реалізація всіх рекомендацій дасть можливість підвищити якість фінансової звітності українських компаній, посилить прозорість та ефективність їхньої діяльності, довіру інвесторів і на цих засадах прискорить наше зближення з країнами Європейського Союзу.

Окрім участі у сесії, 7-8 листопада відбулися переговори української делегації у складі президента Академії Т.І. Єфименко, заступника директора з наукової роботи НДФІ, доктора економічних наук, професора Л.Г. Ловінської та помічника Міністра фінансів Т.В. Троцького з керівником департаменту інвестицій у підприємства ЮНКТАД Тетяною Криловою та експертами цього департаменту Жаном-Франсуа Байлоком і Йозефом Асмелашом. Сторони обговорили питання завершення обстеження системи бухгалтерського обліку та корпоративної звітності в Україні за методикою ЮНКТАД та офіційного визнання ООН його результатів. Було досягнуто домовленості про проведення в Україні за участю фахівців Міністерства фінансів та ЮНКТАД щонайменше двох круглих столів, присвячених обговоренню проміжних та остаточних результатів обстеження, а також міжнародної науково-практичної конференції, на якій розглянуть шляхи подальшого розвитку бухгалтерського обліку та корпоративної звітності.

Велика увага була приділена вивченню та можливості використання в Україні досвіду експертів ЮНКТАД щодо підвищення кваліфікації з міжнародних стандартів фінансової звітності корпорацій та бухгалтерського обліку державного сектору. Сторони досягли домовленості про започаткування співробітництва ДННУ «Академія фінансового управління» з ЮНКТАД у сфері підвищення кваліфікації головних бухгалтерів підприємств з часткою майна держави 50+1%, бухгалтерів казначейської системи і бюджетних установ. Домовилися також про участь українських експертів в роботі ЮНКТАД з удосконалення методики обстеження системи бухгалтерського обліку й корпоративної звітності.

Довідка. ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку) – орган Генеральної Асамблеї ООН. Створений в 1964 р. і налічує 168 країн-членів. Основні завдання – сприяння розвитку міжнародної торгівлі, рівноправного взаємовигідного співробітництва між державами, вироблення рекомендацій щодо функціонування міжнародних економічних відносин і т.д. У ЮНКТАД прийнятий груповий принцип роботи: держави-члени розділені на чотири групи за соціально-економічним і географічним принципом. Найвищим керівним органом ЮНКТАД є Конференція, що складається з держав-членів. Сесії Конференції зазвичай проводяться один раз на чотири роки на рівні міністрів з метою визначення головних напрямків політики та вирішення питань, пов'язаних з програмою роботи. Рішення ЮНКТАД приймаються у формі резолюцій, заяв і мають рекомендаційний характер. Під егідою ЮНКТАД розробляються багатосторонні угоди і конвенції.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

12 листопада 2013 року


НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗШИРЮЮТЬСЯ

У Львівській державній фінансовій академії 7-8 листопада 2013 року відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові механізми активізації підприємництва». Активну участь у роботі конференції взяла делегація науковців з ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України – віце-президент, д.е.н., професор С.Л. Лондар; завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, д.е.н., заслужений економіст України О.О. Любіч; п.н.с. відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, к.ф.-м.н., доцент В.М. Домрачев.

Організаційний комітет конференції: Міністерство освіти і науки України, Львівська державна фінансова академія, Політехніка Лодзька (Польща), Жешувський університет (Польща), Державна вища технічно-економічна школа ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща),Санкт-Петербурзький торгово-економічний університет (Росія), Шауляйський університет (Литва), Каунаська колегія (Литва), Міжнародний університет «МІТСО» (Білорусь). У роботі конференції взяли участь професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, працівники фінансових органів та органів державної влади, представники ділових та наукових кіл України та закордоння.

Із вступним словом до учасників і гостей конференції виступив ректор Львівської державної фінансової академії, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Буряк Петро Юрійович.

На знімку – у Президії заходу (другий зліва – П.Ю. Буряк)

У рамках пленарного засідання науковці Академії фінансового управління виступили с доповідями: С.Л. Лондар – «Середньострокове бюджетне планування – ефективний інструмент державного макроекономічного регулювання»; О.О. Любіч – «Капіталізація банків з державним капіталом як фінансово-кредитний механізм підтримки підприємництва в Україні», а також взяли активну участь в обговоренні питань, які розглядалися на засіданні.

Представники Академії фінансового управління також стали активними учасниками дискусій та обговорень у ході роботи секцій конференції: «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки», «Податкова та бюджетна політика в системі державного регулювання підприємництва», «Фінансово-кредитні механізми підтримки підприємництва», «Тенденції та перспективи активізації підприємництва: світовий та вітчизняний досвід».

Тези виступів доповідачів Академії фінансового управління опубліковані у збірці матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Слід підкреслити, що до цього збірника також включено тези доповідей співробітників Академії: д.е.н., доц. Т.Г. Затонацької; к.е.н., доц. Р.Л. Балакіна, к.ф.-м.н., доц. В.М. Домрачева.

Значну увагу присутніх викликали доповіді відомих вчених: «Стратегічні цілі та завдання податкової політики України в світлі міжнародної податкової конкуренції» – д.е.н., проф. П.Ю. Буряка; «Страхування фінансової безпеки в умовах глобального економічного спаду» – доктора Пукала Р., директора Інституту економіки та управління Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща); «Розвиток ринку рекрутингових послуг як фактор активізації російського підприємництва» – д.е.н., проф. Курочкіна Г.О., проректора з розвитку та інформатизації ФДБОЗ ВПО «Санкт-Петербурзький торгово-економічний університет» (Росія); «Концепція безперервної діяльності і оцінка імовірності банкрутства» – к.е.н., доц. Корольова Ю.Ю., завідувача кафедри фінансів Міжнародного університету «МІТСО», м. Мінськ (Білорусь).

Упродовж роботи конференції встановлено особисті наукові контакти з багатьма провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. Це, зокрема, Гжебик Маріола – доктор кафедри управління Жешувського університету (Польща); Бутенас Річардас – завідувач кафедри фінансів Каунаської колегії, доктор (Литва); Станіславський Роберт – доктор кафедри європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Політехніки Лодзької (Польща, Філіп Пауліна – доктор кафедри фінансів Жешувського університету (Польща).

На знімку (зліва направо): С.Л. Лондар, П.Ю. Буряк, О.О. Любіч

На фото: засідання секції (перший зліва – В.М. Домрачев)

На фото: у залі немає байдужих – активне обговорення триває під час перерви

Науковців згаданих ВНЗ запрошено до участі у конференціях і семінарах, які проводяться в Академії фінансового управління. Обговорено також перспективи організації спільних наукових заходів на найближчу перспективу.

ДОВІДКА. Львівська державна фінансова академія є потужним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців у галузі знань «0305 – економіка і підприємництво». Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями: «Фінанси і кредит»; «Облік і аудит»; «Економічна кібернетика»; «Міжнародна економіка»; «Менеджмент». Мета і завдання освітньої діяльності академії відповідають пріоритетам розвитку фінансової системи країни. У структурі академії функціонують такі факультети: фінансовий; обліково-економічний; заочний; післядипломної освіти та довузівської підготовки. Діє аспірантура за спеціальністю 08.00.08. – «Гроші, фінанси і кредит», видається збірник наукових праць «Вісник ЛДФА. Економічні науки», який входить до переліку фахових видань ВАК України у галузі економічних наук.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

11 листопада 2013 року


АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВИВЧАЄ ДОСВІД ПРОЦЕДУР ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЄС

На виконання доручення Президента ДННУ «Академія фінансового управління», чл.-кор. НАН України, д.е.н., професора Єфименко Т.І. та запрошення «Фонду ефективного управління» завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики д.е.н. Любіч О.О. був присутній на лекції «Процес прийняття рішень та лобіювання в Європейському Союзі» пана Майкла Лі, колишнього голови Генерального директорату з питань розширення в Єврокомісії. Захід відбувся у Києві 29 жовтня 2013 р.

На фото: виступ пана Майкла Лі

Під час лекції були розглянуті питання, які мають значний теоретичний та практичний інтерес для оцінювання перспектив та майбутніх проблем у відносинах між Україною та Європейським Союзом на тлі розвитку стратегічних процесів в ЄС:

• яким чином здійснюється процес прийняття рішень у Європейському Союзі;

• на яких етапах можливо впливати на даний процес;

• хто є основними сторонами при прийнятті рішень;

• яка роль цих сторін та яким чином вони можуть впливати на процес прийняття рішень;

• яким чином неурядові організації, професійні асоціації та лобісти впливають на рішення, що приймаються.

Доповідач наголосив, що Україна та ЄС спільно працюватимуть з метою виконання Плану дій «Україна – Європейський Союз: європейська політика сусідства». Згідно з ухваленою Спільною Стратегією ЄС щодо України, ЄС визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір.

На фото (зліва направо): Майкл Лі та О. Любіч

Доповідач підкреслив, що поглиблення інтеграційних процесів у рамках Євросоюзу спонукатиме до формування нової системи відносин між Україною і ЄС. Це потребує вирішення питань щодо створення спільних інститутів, гармонізації законодавчої системи в Україні відповідно до європейських стандартів.

Цікавими є деякі визначення Майкла Лі (наведено на слайдах):

«Lobbing – a form of advocacy with the intention of influence decisions made by legislator»;

«Politics is the study of who gets what, when, and how» – це речення належить Гарольду Лассуеллу.

Вагомий внесок у формування ментального простору слухачів надано через сентенцію, що «лобіювання існує в усіх основних інституціях ЄС», тому розуміння його стандартів, підходів, організаційних структур та інструментів сприятиме ефективності інтеграції України до ЄС. Позитивна робота інституту лобіювання вигідна суспільству, оскільки дає змогу врахувати групові інтереси, можливості і наслідки різноманітних дій та сприятиме прийняттю ефективних політичних рішень. Лобіювання є невід’ємною складовою політичного процесу ЄС, оскільки це особлива система реалізації інтересів різноманітних груп громадськості шляхом впливу на законодавчі та виконавчі органи державної влади. Лобісти або їх групи виконують важливу функцію посередників між корпораціями, професійними, політичними та громадськими спілками, громадськістю та органами державної влади, інформуючи про існуючи інтереси та стан справ у всіх сферах життя.

Право на вето було скасовано Лісабонським договором (2009), тому в більшості регламентів рішення в ЄС приймаються кваліфікованою більшістю голосів. Одним з ключових нововведень Лісабонського договору є скасування права вето держав-членів одразу в декількох сферах, у тому числі в боротьбі зі змінами клімату, в питаннях енергобезпеки та екстреної допомоги. Абсолютна одностайність необхідна для прийняття рішень з питань оподаткування, оборони та соцзахисту, міжнародної політики, у т.ч. для підписання Угоди про асоціацію. Слід зазначити, що суттєвою умовою розширення співробітництва з Євросоюзом у фінансовій сфері є оптимізація взаємодії України з міжнародними, світовими інститутами фінансової політики.

Протягом тривалого часу доповідач відповідав на запитання слухачів, наводив конкретні випадки щодо лобіювання при прийнятті рішень у Європейському Союзі. Особливий інтерес викликало питання перспективи створення інфраструктури для здійснення лобіювання інтересів Україні в ЄС.

У рамках заходу з боку Академії налагоджено контакти з паном М.Лі та співробітниками «Фонду ефективного управління», обговорено перспективи організації спільних наукових заходів тощо.

Фонд «Ефективне управління» створений у 2007 році для сприяння економічному зростанню країни шляхом розробки та впровадження довгострокових економічних програм, а також відкритого обговорення з громадянським суспільством нагальних для України економічних питань. Діяльність Фонду орієнтована на практичний результат, тому при розробці та здійсненні проектів і програм він активно співпрацює з усіма гілками влади. Фонд залучає в Україну найкращі світові практики, проекти Фонду здійснюються у партнерстві з провідними міжнародними організаціями з досвідом розв’язання подібних завдань.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

4 листопада 2013 року 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
©2003