МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3061901
 
 
   

ПОТРІБНО РОЗРОБИТИ НОВУ СТРАТЕГІЮ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук Тетяна Єфименко взяла участь у дискусії стосовно реалізації національних проектів у новій економічній моделі України. Обговорення питання відбувалося в рамках круглого стола в Національному інституті стратегічних досліджень (НІСД). Представники науково-експертного товариства говорили про досвід реалізації національних проектів, проблеми, які виникають при впровадженні проектного підходу в системі забезпечення механізму розвитку сучасної економіки України.

У своєму виступі президент Академії наголосила, що потрібно розробити нову стратегію для проектів національного масштабу, враховуючи євроінтеграційний вектор розвитку економіки України. Вона висловила декілька застережень, які стосуються фінансового та економічного законодавства. Зокрема, залучення і використання приватних інвестицій ще є проблематичним, оскільки нормативна база щодо державно-приватного партнерства потребує вдосконалення. Тетяна Єфименко також зауважила, що потрібно орієнтуватися на європейські стандарти щодо використання державної допомоги, і наголосила, що механізми надання фінансових пільг мають бути окремо виписані в законодавстві.

Перший заступник директора НІСД Ярослав Жаліло виокремив низку проблемних питань реалізації політики національного проектування в Україні. Зокрема, він відзначив абсолютне переважання державного фінансування національних проектів, значне розпорошення управлінських зусиль через їх велику кількість, дублювання напрямів фінансування в державних цільових програмах і національних проектах. Ярослав Жаліло наголосив на відсутності маркетингових досліджень тих ринків, де очікується реалізація проектів за участю приватних інвесторів, що призводить до конфлікту інтересів між органами державної влади, місцевого самоврядування і Держінвестпроектом.

Водночас існують певні досягнення в процесах впровадження національних проектів, з якими ознайомили присутніх. Станом на початок 2014 р. перелік містить п’ять пріоритетних напрямів, у рамках яких було виділено 16 національних проектів. Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Сергій Євтушенко повідомив, що Агентство ретельно переглянуло портфель та концепції нацпроектів, у результаті чого сфокусувалося на впровадженні восьми основних. Одним із найдоцільніших в економічному сенсі та в питанні національної безпеки є нацпроект «LNG-термінал». Сергій Євтушенко зазначив, що найбільш ефективно реалізовувалися проекти, які мали соціальне значення і де відбувалося фінансування з боку держави, а також доповів про хід реалізації окремих національних проектів.

На завершення дискусії Ярослав Жаліло наголосив на необхідності переведення в законотворчу фазу удосконалення системи національних проектів та підготовки закону, який би визначив основні позиції національного проектування в Україні. Він підкреслив, що, незважаючи на проблеми та суперечності, є необхідність для подальшого розвитку цього інституту, який покликаний забезпечити широке залучення недержавних інвестиційних ресурсів на засадах державно-приватного партнерства.

У роботі круглого стола також взяла участь завідувач відділу фінансів інституційних секторів економіки, доктор наук з державного управління Ольга Іваницька.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

20 червня 2014 року


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ ВИВЧАЛИ ФАХІВЦІ АКАДЕМІЇ

Фахівці Академії фінансового управління взяли участь у семінарах на тему «Державні фінанси – майбутнє України» та «Стратегії впровадження реформ у сфері державних фінансів України – спільне та відмінне», які проводилися в Міністерстві фінансів України за участі експертів Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Серед тем для обговорення – аналіз основних стратегічних документів у сфері управління державними фінансами, зокрема Програми допомоги МВФ Україні, Стратегії розвитку системи управління державними фінансами і Плану заходів з її реалізації, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та інших. Експерт з питань управління державними фінансами Німецького товариства міжнародного співробітництва, колишній Державний секретар Федерального міністерства фінансів Німеччини та бюджету Герд Елєрс ознайомив присутніх з досвідом Німеччини в управлінні державним боргом, розповів про роботу Фінансової агенції Німеччини. Він розкрив окремі теми управління фіскальною сферою, окреслив найважливіші завдання України у сфері реформи управління державними фінансами, виклав завдання, цілі та стратегії при впровадженні механізмів кредитного менеджменту в державне управління.

Учасники долучилися до порівняльного аналізу українських та європейських державних програмних документів, визначення їхніх спільних та відмінних рис з тим, щоб виділити основні цілі для ефективного впровадження реформ, визначених Програмою діяльності уряду. Присутніх цікавили деталі рамкових умов та інструментів отримання кредитів, які застосовуються в Європі та Німеччині зокрема, стратегії кредитного менеджменту, взаємодії між фінансовою політикою та кредитним менеджментом, а також робота з громадськістю та інформування з цих питань. Особливу зацікавленість викликали питання планового скорочення штату державних службовців, яке відбувається в Німеччині безболісно для працівників. Співробітники Академії фінансового управління брали активну участь в обговоренні тем з метою більше дізнатися про досвід Німеччини, який міг би бути використаним в наукових розробках фахівців та сприяти удосконаленню вітчизняної системи управління державними фінансами.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

10 червня 2014 року


АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НАМІТИЛА СПІЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ З РАДОЮ ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДННУ «Академія фінансового управління» та Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України 20 травня 2014 року підписали Меморандум про співпрацю. Підписи під документом поставили президент Академії фінансового управління Тетяна Єфименко та голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація» Леонід Козаченко.

Меморандум охоплює широке коло напрямів, де сторони можуть спільно застосувати можливості. У документі, зокрема, йдеться про співпрацю у сфері розробки інноваційних науково-дослідних, інформаційно-аналітичних та інших матеріалів щодо фінансового управління, підтримки розвитку малого і середнього бізнесу його дерегуляції, удосконалення податкової політики, механізмів державно-приватного партнерства, обліку та звітності, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, виявлення проблем, які потребують законодавчого врегулювання та підготовки пропозицій для внесення змін і доповнень до чинної нормативно-правової бази з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики

Одним з пріоритетних напрямів роботи визначено координацію зусиль Ради та Академії з проведення аналізу економічної частини Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС стосовно сучасного стану, проблем та перспектив розвитку бізнесу в Україні, зокрема в межах автономного преференційного торговельного режиму Європейського Союзу для України та визначення засадничих принципів Європейського Союзу щодо державної політики підтримки розвитку малого і середнього підприємництва. Передбачена спільна участь в: підготовці змін до Бюджетного кодексу України, «Кодексу економічного зростання» (нова редакція Податкового кодексу), змін до законодавства, які удосконалять правову базу державної підтримки малого і середнього бізнесу в Україні, сприятимуть демонополізації та дерегулюванню економіки, захисту конкуренції; розробленні пропозицій до проекту Державного бюджету України на наступні роки (відповідно до повноважень Ради та в межах компетенції Академії); подальшому налагодженні діалогу влади, бізнесу та суспільства.

Сторони також домовилися про проведення Академією за поданням Ради наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, методик, рекомендацій та пропозицій щодо розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, удосконалення регуляторної та антимонопольної політики. Фахівці Академії на виконання Меморандуму проводитимуть обґрунтування напрямів удосконалення механізмів оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням міжнародного досвіду та правил і програм проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, даватимуть кваліфіковану оцінку пропозиціям щодо перегляду чинних податкових пільг, виданих на індивідуальній чи галузевій основі, на предмет їх реальної ефективності у сприянні економічному розвитку та соціальної доцільності.

У полі зору науковців залишатиметься вивчення та експертна оцінка пропозицій щодо зменшення впливу факторів, які викривлюють умови конкуренції, дестабілізують національну фінансово-економічну систему, заходів щодо створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підтримки інтересів національного бізнесу на міжнародних ринках, залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій для макроекономічної й фінансової стабілізації, підтримки структурних реформ у реальному та фінансовому секторах національного господарства. Фахівці Академії спільно з представниками Ради підприємців готуватимуть рекомендації, спрямовані на подальшу демонополізацію економіки, розширення свободи підприємницької діяльності, скорочення функцій адміністративного регулювання та детінізацію економіки.

Підписання Меморандуму відбулося за участі представників низки об’єднань та бізнес-асоціацій малого й середнього бізнесу, які були присутніми на круглому столі «Реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», ініційованому Академією та Радою підприємців при КМУ. У ході круглого стола президент Академії Тетяна Єфименко розповіла про фактори впливу на трансформацію спрощеної системи оподаткування в Україні. Презентація.

З інформацією про пропозиції, які надійшли від організацій, установ України стосовно внесення змін до спрощеної системи оподаткування присутніх ознайомили віце-президент Академії Сергій Лондар та заступник начальника Управління податкової політики Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Віктор Овчаренко. Аналіз гармонізації податкового законодавства щодо оподаткування малого і середнього підприємництва в контексті виконання Угоди про асоціацію України і ЄС провів голова ради асоціації «Асоціація інформаційного бізнесу» Володимир Левін.

У дискусії взяли активну участь перший віце-президент Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В’ячеслав Биковець, президент Спілки орендарів і підприємців України, шеф-редактор журналу «Роботодавець» Віктор Хмільовський. Присутні обговорили низку пропозицій до Податкового кодексу України стосовно вдосконалення законодавчого забезпечення реформування податкового законодавства України в частині спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.

Зі слушними пропозиціями виступили президент асоціації «Союз ювелірів України» Дмитро Видолюб, голова комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дроговоз, виконавчий директор Української асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» Тетяна Ізовіт, директор ГО «Палата податкових консультантів України» Лариса Антощук, заступник голови Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» Віталій Андреєв, заступник директора Центру наукових фінансово-економічних експертиз ДННУ «Академія фінансового управління», заслужений економіст України Світлана Сороко.

Завідувач відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічних досліджень Академії Валентина Плескач представила напрацювання групи фахівців Академії – пошукову систему стосовно змін та доповнень у чинний Податковий кодекс України, а директор Центру розвитку компетентності фахівців фінансової сфери Юрій Яцишин продемонстрував новий портал журналу «Фінанси України».

За результатами круглого стола учасники ухвалили резолюцію, в якій, зокрема, наголошується на необхідності опрацювання пропозицій, зауважень та доповнень, висловлених у ході дискусії. Вирішено після спільного погодження винести їх на засідання відповідної робочої групи Міністерства фінансів України. Присутні також домовилися у двотижневий термін розробити та погодити план спільних заходів на 2014 рік в рамках виконання підписаного Меморандуму про співпрацю між ДННУ «Академія фінансового управління» та Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

21 травня 2014 року


-


В АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ДИСКУТУВАЛИ СТОСОВНО ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

В Академії фінансового управління 24 квітня 2014 року відбувся науково-практичний семінар «Сучасні проблеми управління кредитним ризиком банку». В обговоренні теми взяли участь науковці Академії, фахівці системи Національного банку України та трьох відділів Міністерства фінансів України, представники низки державних та комерційних банків, авторитетні фінансові експерти, представники Посольства Республіки Казахстан в України.

Модератор семінару, завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики ДННУ «Академія державного управління», заслужений економіст України, доктор економічних наук О.О. Любіч повідомив, що метою семінару є докладний аналіз поточного стану банківської системи України, вироблення рекомендацій з управління кредитним ризиком банку. Він також звернув увагу присутніх на практичну частину, впродовж якої учасники отримають змогу навчитися елементам побудови скорингових карт для оцінки кредитоспроможності позичальника.

У вступній доповіді О.О. Любіч звернув увагу присутніх на те, що сучасний стан вітчизняного банківського ринку значною мірою залежить від недосконалої системи управління ризиками, але ефективне управління банківськими ризиками можливе тільки за умови застосування системного підходу. За його словами, під управлінням ризиками в банку слід розуміти створення механізму, що дозволяє попереджати настання ризикової події, встановити ліміти ризиків при здійснення ризикових операцій, мінімізувати банківські ризики за умов забезпечення банку максимуму прибутковості.

На цей час для України актуальним є завдання інтеграції великої кількості методів управління кредитними ризиками в єдину методологію контролю й обмеження ризиків на консолідованій основі щодо вітчизняних умов та у відповідності зі стандартами Базельського комітету.

Кількісну оцінку ризику банківської системи України в умовах загострення відносин між Росією та Україною дав відомий фінансовий експерт, радник голови правління ПАТ КБ «Надра», кандидат економічних наук А. О. Дроб’язко. Він звернув увагу на те, що нині банківська система України перебуває у непростому періоді, відбувається фактичне зменшення обсягів депозитів, недостатньо кредитується малий та середній бізнес, збільшується ризик неповернення кредитів.

Про підходи АТ «Ощадбанк» до оцінки кредитоспроможності суб’єктів малого підприємництва розповіла начальник управління кредитних ризиків С.В. Коваленко. Вона ознайомила учасників семінару з досвідом застосування на практиці скорингових моделей для визначення та встановлення внутрішнього кредитного рейтингу для оцінки кредитоспроможності суб’єктів малого підприємництва.

У свою чергу, зі світовим досвідом оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи ознайомила кандидат економічних наук М. В. Ніконова з Центру наукових досліджень Національного банку України.

Про управління кредитним ризиком в умовах очікуваного росту поінформував науковий співробітник Академії фінансового управління, кандидат технічних наук І. В. Волошин. Доповідач акцентував увагу на необхідності обліку впливу темпу приросту кредитного портфеля на здатність банку покривати свої кредитні ризики, що призводить до необхідності посилення стандартів кредитування. Він наголосив, що періоди швидкого зростання банківської системи характеризуються зниженням адекватності капіталу, а це призводить до необхідності докапіталізації банків.

Відомий фінансовий експерт Ю.В. Прозоров з ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» розкрив тему трансформаційних середньострокових ризиків української банківської системи.

Фото: під час семінару

Практична частина семінару була присвячена методам побудови скорингових карт. Провідний науковий співробітник ДННУ «Академія фінансового управління», кандидат фізико-математичних наук В.М. Домрачев ознайомив присутніх з побудовою та використанням скорингової карти для оцінювання кредитоспроможності клієнта у системі SAS ENTERPRISE MINER. Дискусія стосовно застосування скорингових карт викликала значну зацікавленість учасників науково-практичного семінару.

Підводячи підсумки, учасники відзначали високий науковий та організаційний рівень проведення заходу, його актуальність для практиків, науковців та викладачів. Було висловлено побажання і надалі проводити подібні заходи на базі ДННУ «Академія фінансового управління».

Медіа-центр
Академії фінансового управління

28 квітня 2014 року


11-12 КВІТНЯ 2014 В БАКУ ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ: “20-РІЧЧЯ ПРОГРАМИ “ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ”

11-12 квітня в Баку (Азербайджан) відбулася конференція на тему “20-річчя програми “Партнерство заради миру” та майбутнє партнерства з НАТО” за участю заступника генерального секретаря НАТО С. Дукару, організована Міністерством закордонних справ Азербайджану спільно з НАТО та Міжнародною школою НАТО в Азербайджані (NISA). У конференції взяла участь науковий співробітник відділу макроекономічного регулювання, кандидат економічних наук М. Осипчук.

Було заслухано понад 100 високопоставлених представників дипломатичних кіл, військових, громадських діячів, науковців з країн-членів і партнерів НАТО та керівництва альянсу. Центральною темою дискусій стали події, пов’язані із анексією Криму, що, як зазначалося у виступах учасників, є одним із найсерйозніших викликів для міжнародної безпеки з часів холодної війни.

У ході дискусій М. Осипчук було аргументовано необхідність подальшої співпраці України й НАТО з метою забезпечення суверенітету і територіальної цілісності країни.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

23 квітня 2014 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТА НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

З метою обговорення нагальних потреб та формулювання пріоритетів розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, у м. Києві 8-9 квітня 2014 року проходив міжнародний форум «Малий і середній бізнес в Україні: виклики на 2014-2017 роки». У роботі Форуму взяв участь завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики д.е.н. Любіч О.О.

На форумі з доповідями виступили Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета, директор зі стратегічних питань Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) Ендрю Вілсон (США, Вашингтон), директор Центру розвитку малого підприємництва Університету Корвінуса Ласло Калай (Угорщина, Будапешт).

На фото (зліва направо): Павло Шеремета, Ендрю Вілсон, Ласло Калай

Доповідачі окреслили основні сфери, які є пріоритетними для здійснення реформ, необхідних для забезпечення нормального функціонування та розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: умови здійснення підприємницької діяльності (ліцензування окремих видів господарської діяльності, дозвільна документація та процедури, перелік та порядок проведення перевірок); забезпечення недоторканості приватної власності (реальний захист майнових прав підприємців, відповідальність за всі форми рейдерства, доступні й актуальні державні реєстри); підтримка розвитку підприємництва (державна підтримка, доступ до інвестиційних, кредитних та інших фінансових ресурсів, формування інфраструктури розвитку підприємництва); стандарти підприємницької діяльності (екологічні та технологічні стандарти, соціальна відповідальність бізнесу, саморегулювання підприємницького середовища); запобігання корупції у підприємницькій діяльності (дерегуляція, адміністративні процедури, адміністративні послуги, перелік і правосуб’єктність контролюючих органів); податкова система (структура податків і зборів, взаємодія окремих видів податків, система адміністрування податків і зборів, порядок подання податкової звітності).

За результатами роботи Форуму сформульовані аспекти бачення малого i середнього бізнесу, запропоновані першочергові кроки у напрямі покращання умов ведення бізнесу, зниження корупції при здійсненні підприємницької діяльності, налагодження діалогу між владою і бізнесом, державної підтримкі малого і середнього бізнесу тощо. Ці тези знайшли відображення у Резолюції Форуму (звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо першочергових потреб малого і середнього бізнесу). Визначено першочергові завдання для експертного опрацювання в робочих групах, створених із залученням представників бізнес-об’єднань, які представляють малий і середній бізнес тощо.

У Резолюції Форуму прозвучали заклики:

Кабінету Міністрів України: розробити та запропонувати для публічного обговорення концепцію нової державної системи розвитку малого і середнього підприємництва (включаючи інституційну та процедурну складові); переглянути систему показників національної статистики для адекватного та максимально об’ємного висвітлення господарської діяльності малого і середнього підприємництва (включаючи мікропідприємництво); дотримуватися встановленого законом порядку підготовки, прийняття та перегляду регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

Верховній Раді України: забезпечити підготовку та проведення не пізніше листопада 2014 року парламентських слухань з питань розвитку малого і середнього підприємництва; здійснити перегляд чинних законодавчих актів, які стосуються регулювання підприємницької діяльності, з урахуванням пропозицій об’єднань малого і середнього підприємництва; встановити прозорі та об’єктивні критерії надання державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва; запровадити мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо суб’єктів малого та середнього підприємництва, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику; скоротити перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню; встановити чіткий та вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, продовження строку, анулювання документів дозвільного характеру чи виконання дозвільних (погоджувальних) процедур; забезпечити дотримання вимог Податкового кодексу щодо незмінності податків та зборів, їх ставок, податкових пільг протягом бюджетного року.

Міжнародним партнерам України: при підготовці програм міжнародної технічної допомоги враховувати нагальні потреби малого та середнього бізнесу;

Місцевим об’єднанням підприємців та роботодавців: об’єднуватися задля колективного представництва та відстоювання власних інтересів перед місцевою владою.

Питання зниження та запобігання виникненню корупції, а також усунення економічних передумов її існування Учасниками Форуму як пріоритетні і наскрізні для всіх зазначених завдань і заходів.

На фото (зліва направо): О. Любіч та Л. Калай

Досягнуто домовленості з доктором Ласло Калаєм щодо підготовки Угоди про співпрацю між Академією фінансового управління та Університетом Корвінуса.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

10 квітня 2014 року


АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОБГОВОРЮЄ З ПІДПРИЄМЦЯМИ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Круглий стіл «Виконання Програми Уряду в контексті удосконалення законодавства з питань розвитку малого і середнього підприємництва» відбувся 3 квітня 2014 року в Києві. Організаторами заходу виступили ДННУ «Академія фінансового управління», Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Із вступним словом до учасників звернулася член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, президент ДННУ «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко. Вона повідомила, що Академія здійснює науковий супровід реалізації завдань Міністерства фінансів України, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема в частині розроблення законодавчих ініціатив щодо реформування сфери державної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва, його дерегуляції, удосконалення податкової політики, механізмів державно-приватного партнерства, обліку та звітності.

Також Тетяна Єфименко ознайомила присутніх з аналітичними матеріалами науковців Академії фінансового управління та Національної академії наук України щодо сучасного стану, проблем та перспектив розвитку національної економіки в контексті аналізу наслідків підписання економічної частини Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС, подальшого розроблення пропозицій для всебічного врахування інтересів національних товаровиробників.

Заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії, доктор економічних наук, професор Алла Соколовська у своєму виступі зупинилася на засадничих положеннях Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», до якого увійшло чимало пропозицій, наданих науковцями Академії, та ознайомила аудиторію з консенсус-прогнозом щодо результатів роботи малого та середнього підприємництва в умовах автономного преференційного торгівельного режиму ЄС для України.

В ході жвавої дискусії учасники засідання, серед яких були представники Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, зокрема представники Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання», Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, асоціації «Союз ювелірів України», Всеукраїнської громадської організації «Союз захисту підприємництва» і «Асоціації інформаційного бізнесу» погодилися з позицією Академії, що спільна аналітична робота підприємців і науковців є корисною для вироблення консолідованих підходів до вирішення проблемних питань, що стоять сьогодні на порядку денному.

Учасники обговорення висловили переконання у подальших ефективних спільних діях стосовно забезпечення європейських стандартів соціально-економічного розвитку та ведення підприємницької діяльності.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

7 квітня 2014 року


3 КВІТНЯ 2014 РОКУ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ “ШЛЯХИ РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ”

На пленарному засіданні з доповіддю на тему “Євроінтеграційний напрям України: можливості та загрози для національної економіки” виступив завідувач відділу макроекономічного регулювання, доктор економічних наук, професор О.В.Гаврилюк.

Було висвітлено ситуацію у зв’язку з анексією Росією Криму й доведено безальтернативність курсу України на інтегрування з Європейським Союзом. Водночас наголошено на необхідності урахування негативних наслідків вступу в ЄС країн колишнього СРСР і Східної Європи у контексті втрати ключових галузей національного економічного комплексу, відпливу працездатного населення, зростання безробіття й зовнішньої заборгованості.

Підкреслено потребу диверсифікації імпорту вуглеводнів; наголошено на необхідності не поспішати з вступом до ЄС, поки не будуть узгодженні передумови, що забезпечують національні інтереси; по можливості не згортати повністю взаємин з Росією, а на основі переговорів зберегти співробітництво у стратегічних сферах, зокрема, в авіаційній промисловості, постачанні тепловозів, турбін та інших товарів, які не матимуть попиту в ЄС; налагоджувати конструктивні взаємини з іншими впливовими учасниками глобальної економіки на кшталт Китаю.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

3 квітня 2014 року


В НАЦІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ “КРУГЛОГО СТОЛУ” НА ТЕМУ: “ВИВЕДЕННЯ КАПІТАЛІВ З УКРАЇНИ: МАСШТАБИ ТА НАПРЯМКИ ЗАПОБІГАННЯ”

2 квітня 2014 року в Національному інституті стратегічних досліджень відбулося засідання “круглого столу” на тему: “Виведення капіталів з України: масштаби та напрямки запобігання”, на якому були обговорені питання оцінки обсягів виведення капіталів з України, тенденції та макроекономічні наслідки виведення капіталів з України, світові тенденції та глобальні ініціативи протидії виведенню капіталів з країн, а також стан та перспективи розбудови системи протидії виведенню капіталів з України.

Учасником “круглого столу” від Академії фінансового управління був завідувач відділу макроекономічного регулювання, доктор економічних наук, професор О.В. Гаврилюк.

Він акцентував увагу на необхідності удосконалення Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення” № 408-VII від 4 липня 2013 р. У виступі проаналізовано потенційні напрями “обходження” навіть найбільш складних норм закону, можливості створення прецеденту судових процесів щодо застосування норм зазначеного закону, що дозволить бізнесу відстоювати механізми трансфертного ціноутворення. Враховуючи масштабну економічну роль великих українських хімічних і металургійних компаній, не можна виключати імовірність того, що вони зможуть у судах не тільки домогтися компромісів, а й досить швидко легалізувати рішення на свою користь.

Наголошено, що стратегія антикризового розвитку потребує активізації української антиофшорної політики. Основними цілями деофшоризації економіки, стратегія якої наразі розробляється в Академії фінансового управління, визначено посилення впливу юрисдикції української держави на економічні операції та процеси управління активами українських підприємств, що застосовують механізми трансфертного ціноутворення, розташування ланцюжка власників бізнесу й кінцевого бенефіціара в українській юрисдикції, перекредитування бізнесу українськими фінансовими структурами й зниження до досяжного мінімуму використання офшорних “прокладок” у міжнародній торгівлі.

З’ясовано загрози нового світового фінансового феномену – активного поширення віртуальних валют у контексті відмивання й легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Обґрунтовано імовірність використання криптовалют в якості інструмента приховування доходів та анонімізації власників реальних коштів.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

2 квітня 2014 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
©2003