МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3021125
 
 
   

-


В АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ДИСКУТУВАЛИ СТОСОВНО ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

В Академії фінансового управління 24 квітня 2014 року відбувся науково-практичний семінар «Сучасні проблеми управління кредитним ризиком банку». В обговоренні теми взяли участь науковці Академії, фахівці системи Національного банку України та трьох відділів Міністерства фінансів України, представники низки державних та комерційних банків, авторитетні фінансові експерти, представники Посольства Республіки Казахстан в України.

Модератор семінару, завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики ДННУ «Академія державного управління», заслужений економіст України, доктор економічних наук О.О. Любіч повідомив, що метою семінару є докладний аналіз поточного стану банківської системи України, вироблення рекомендацій з управління кредитним ризиком банку. Він також звернув увагу присутніх на практичну частину, впродовж якої учасники отримають змогу навчитися елементам побудови скорингових карт для оцінки кредитоспроможності позичальника.

У вступній доповіді О.О. Любіч звернув увагу присутніх на те, що сучасний стан вітчизняного банківського ринку значною мірою залежить від недосконалої системи управління ризиками, але ефективне управління банківськими ризиками можливе тільки за умови застосування системного підходу. За його словами, під управлінням ризиками в банку слід розуміти створення механізму, що дозволяє попереджати настання ризикової події, встановити ліміти ризиків при здійснення ризикових операцій, мінімізувати банківські ризики за умов забезпечення банку максимуму прибутковості.

На цей час для України актуальним є завдання інтеграції великої кількості методів управління кредитними ризиками в єдину методологію контролю й обмеження ризиків на консолідованій основі щодо вітчизняних умов та у відповідності зі стандартами Базельського комітету.

Кількісну оцінку ризику банківської системи України в умовах загострення відносин між Росією та Україною дав відомий фінансовий експерт, радник голови правління ПАТ КБ «Надра», кандидат економічних наук А. О. Дроб’язко. Він звернув увагу на те, що нині банківська система України перебуває у непростому періоді, відбувається фактичне зменшення обсягів депозитів, недостатньо кредитується малий та середній бізнес, збільшується ризик неповернення кредитів.

Про підходи АТ «Ощадбанк» до оцінки кредитоспроможності суб’єктів малого підприємництва розповіла начальник управління кредитних ризиків С.В. Коваленко. Вона ознайомила учасників семінару з досвідом застосування на практиці скорингових моделей для визначення та встановлення внутрішнього кредитного рейтингу для оцінки кредитоспроможності суб’єктів малого підприємництва.

У свою чергу, зі світовим досвідом оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи ознайомила кандидат економічних наук М. В. Ніконова з Центру наукових досліджень Національного банку України.

Про управління кредитним ризиком в умовах очікуваного росту поінформував науковий співробітник Академії фінансового управління, кандидат технічних наук І. В. Волошин. Доповідач акцентував увагу на необхідності обліку впливу темпу приросту кредитного портфеля на здатність банку покривати свої кредитні ризики, що призводить до необхідності посилення стандартів кредитування. Він наголосив, що періоди швидкого зростання банківської системи характеризуються зниженням адекватності капіталу, а це призводить до необхідності докапіталізації банків.

Відомий фінансовий експерт Ю.В. Прозоров з ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» розкрив тему трансформаційних середньострокових ризиків української банківської системи.

Фото: під час семінару

Практична частина семінару була присвячена методам побудови скорингових карт. Провідний науковий співробітник ДННУ «Академія фінансового управління», кандидат фізико-математичних наук В.М. Домрачев ознайомив присутніх з побудовою та використанням скорингової карти для оцінювання кредитоспроможності клієнта у системі SAS ENTERPRISE MINER. Дискусія стосовно застосування скорингових карт викликала значну зацікавленість учасників науково-практичного семінару.

Підводячи підсумки, учасники відзначали високий науковий та організаційний рівень проведення заходу, його актуальність для практиків, науковців та викладачів. Було висловлено побажання і надалі проводити подібні заходи на базі ДННУ «Академія фінансового управління».

Медіа-центр
Академії фінансового управління

28 квітня 2014 року


11-12 КВІТНЯ 2014 В БАКУ ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ: “20-РІЧЧЯ ПРОГРАМИ “ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ”

11-12 квітня в Баку (Азербайджан) відбулася конференція на тему “20-річчя програми “Партнерство заради миру” та майбутнє партнерства з НАТО” за участю заступника генерального секретаря НАТО С. Дукару, організована Міністерством закордонних справ Азербайджану спільно з НАТО та Міжнародною школою НАТО в Азербайджані (NISA). У конференції взяла участь науковий співробітник відділу макроекономічного регулювання, кандидат економічних наук М. Осипчук.

Було заслухано понад 100 високопоставлених представників дипломатичних кіл, військових, громадських діячів, науковців з країн-членів і партнерів НАТО та керівництва альянсу. Центральною темою дискусій стали події, пов’язані із анексією Криму, що, як зазначалося у виступах учасників, є одним із найсерйозніших викликів для міжнародної безпеки з часів холодної війни.

У ході дискусій М. Осипчук було аргументовано необхідність подальшої співпраці України й НАТО з метою забезпечення суверенітету і територіальної цілісності країни.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

23 квітня 2014 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТА НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

З метою обговорення нагальних потреб та формулювання пріоритетів розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, у м. Києві 8-9 квітня 2014 року проходив міжнародний форум «Малий і середній бізнес в Україні: виклики на 2014-2017 роки». У роботі Форуму взяв участь завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики д.е.н. Любіч О.О.

На форумі з доповідями виступили Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета, директор зі стратегічних питань Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) Ендрю Вілсон (США, Вашингтон), директор Центру розвитку малого підприємництва Університету Корвінуса Ласло Калай (Угорщина, Будапешт).

На фото (зліва направо): Павло Шеремета, Ендрю Вілсон, Ласло Калай

Доповідачі окреслили основні сфери, які є пріоритетними для здійснення реформ, необхідних для забезпечення нормального функціонування та розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: умови здійснення підприємницької діяльності (ліцензування окремих видів господарської діяльності, дозвільна документація та процедури, перелік та порядок проведення перевірок); забезпечення недоторканості приватної власності (реальний захист майнових прав підприємців, відповідальність за всі форми рейдерства, доступні й актуальні державні реєстри); підтримка розвитку підприємництва (державна підтримка, доступ до інвестиційних, кредитних та інших фінансових ресурсів, формування інфраструктури розвитку підприємництва); стандарти підприємницької діяльності (екологічні та технологічні стандарти, соціальна відповідальність бізнесу, саморегулювання підприємницького середовища); запобігання корупції у підприємницькій діяльності (дерегуляція, адміністративні процедури, адміністративні послуги, перелік і правосуб’єктність контролюючих органів); податкова система (структура податків і зборів, взаємодія окремих видів податків, система адміністрування податків і зборів, порядок подання податкової звітності).

За результатами роботи Форуму сформульовані аспекти бачення малого i середнього бізнесу, запропоновані першочергові кроки у напрямі покращання умов ведення бізнесу, зниження корупції при здійсненні підприємницької діяльності, налагодження діалогу між владою і бізнесом, державної підтримкі малого і середнього бізнесу тощо. Ці тези знайшли відображення у Резолюції Форуму (звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо першочергових потреб малого і середнього бізнесу). Визначено першочергові завдання для експертного опрацювання в робочих групах, створених із залученням представників бізнес-об’єднань, які представляють малий і середній бізнес тощо.

У Резолюції Форуму прозвучали заклики:

Кабінету Міністрів України: розробити та запропонувати для публічного обговорення концепцію нової державної системи розвитку малого і середнього підприємництва (включаючи інституційну та процедурну складові); переглянути систему показників національної статистики для адекватного та максимально об’ємного висвітлення господарської діяльності малого і середнього підприємництва (включаючи мікропідприємництво); дотримуватися встановленого законом порядку підготовки, прийняття та перегляду регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

Верховній Раді України: забезпечити підготовку та проведення не пізніше листопада 2014 року парламентських слухань з питань розвитку малого і середнього підприємництва; здійснити перегляд чинних законодавчих актів, які стосуються регулювання підприємницької діяльності, з урахуванням пропозицій об’єднань малого і середнього підприємництва; встановити прозорі та об’єктивні критерії надання державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва; запровадити мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо суб’єктів малого та середнього підприємництва, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику; скоротити перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню; встановити чіткий та вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, продовження строку, анулювання документів дозвільного характеру чи виконання дозвільних (погоджувальних) процедур; забезпечити дотримання вимог Податкового кодексу щодо незмінності податків та зборів, їх ставок, податкових пільг протягом бюджетного року.

Міжнародним партнерам України: при підготовці програм міжнародної технічної допомоги враховувати нагальні потреби малого та середнього бізнесу;

Місцевим об’єднанням підприємців та роботодавців: об’єднуватися задля колективного представництва та відстоювання власних інтересів перед місцевою владою.

Питання зниження та запобігання виникненню корупції, а також усунення економічних передумов її існування Учасниками Форуму як пріоритетні і наскрізні для всіх зазначених завдань і заходів.

На фото (зліва направо): О. Любіч та Л. Калай

Досягнуто домовленості з доктором Ласло Калаєм щодо підготовки Угоди про співпрацю між Академією фінансового управління та Університетом Корвінуса.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

10 квітня 2014 року


АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОБГОВОРЮЄ З ПІДПРИЄМЦЯМИ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Круглий стіл «Виконання Програми Уряду в контексті удосконалення законодавства з питань розвитку малого і середнього підприємництва» відбувся 3 квітня 2014 року в Києві. Організаторами заходу виступили ДННУ «Академія фінансового управління», Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Із вступним словом до учасників звернулася член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, президент ДННУ «Академія фінансового управління» Тетяна Єфименко. Вона повідомила, що Академія здійснює науковий супровід реалізації завдань Міністерства фінансів України, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема в частині розроблення законодавчих ініціатив щодо реформування сфери державної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва, його дерегуляції, удосконалення податкової політики, механізмів державно-приватного партнерства, обліку та звітності.

Також Тетяна Єфименко ознайомила присутніх з аналітичними матеріалами науковців Академії фінансового управління та Національної академії наук України щодо сучасного стану, проблем та перспектив розвитку національної економіки в контексті аналізу наслідків підписання економічної частини Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС, подальшого розроблення пропозицій для всебічного врахування інтересів національних товаровиробників.

Заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії, доктор економічних наук, професор Алла Соколовська у своєму виступі зупинилася на засадничих положеннях Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», до якого увійшло чимало пропозицій, наданих науковцями Академії, та ознайомила аудиторію з консенсус-прогнозом щодо результатів роботи малого та середнього підприємництва в умовах автономного преференційного торгівельного режиму ЄС для України.

В ході жвавої дискусії учасники засідання, серед яких були представники Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, зокрема представники Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання», Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, асоціації «Союз ювелірів України», Всеукраїнської громадської організації «Союз захисту підприємництва» і «Асоціації інформаційного бізнесу» погодилися з позицією Академії, що спільна аналітична робота підприємців і науковців є корисною для вироблення консолідованих підходів до вирішення проблемних питань, що стоять сьогодні на порядку денному.

Учасники обговорення висловили переконання у подальших ефективних спільних діях стосовно забезпечення європейських стандартів соціально-економічного розвитку та ведення підприємницької діяльності.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

7 квітня 2014 року


3 КВІТНЯ 2014 РОКУ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ “ШЛЯХИ РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ”

На пленарному засіданні з доповіддю на тему “Євроінтеграційний напрям України: можливості та загрози для національної економіки” виступив завідувач відділу макроекономічного регулювання, доктор економічних наук, професор О.В.Гаврилюк.

Було висвітлено ситуацію у зв’язку з анексією Росією Криму й доведено безальтернативність курсу України на інтегрування з Європейським Союзом. Водночас наголошено на необхідності урахування негативних наслідків вступу в ЄС країн колишнього СРСР і Східної Європи у контексті втрати ключових галузей національного економічного комплексу, відпливу працездатного населення, зростання безробіття й зовнішньої заборгованості.

Підкреслено потребу диверсифікації імпорту вуглеводнів; наголошено на необхідності не поспішати з вступом до ЄС, поки не будуть узгодженні передумови, що забезпечують національні інтереси; по можливості не згортати повністю взаємин з Росією, а на основі переговорів зберегти співробітництво у стратегічних сферах, зокрема, в авіаційній промисловості, постачанні тепловозів, турбін та інших товарів, які не матимуть попиту в ЄС; налагоджувати конструктивні взаємини з іншими впливовими учасниками глобальної економіки на кшталт Китаю.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

3 квітня 2014 року


В НАЦІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ “КРУГЛОГО СТОЛУ” НА ТЕМУ: “ВИВЕДЕННЯ КАПІТАЛІВ З УКРАЇНИ: МАСШТАБИ ТА НАПРЯМКИ ЗАПОБІГАННЯ”

2 квітня 2014 року в Національному інституті стратегічних досліджень відбулося засідання “круглого столу” на тему: “Виведення капіталів з України: масштаби та напрямки запобігання”, на якому були обговорені питання оцінки обсягів виведення капіталів з України, тенденції та макроекономічні наслідки виведення капіталів з України, світові тенденції та глобальні ініціативи протидії виведенню капіталів з країн, а також стан та перспективи розбудови системи протидії виведенню капіталів з України.

Учасником “круглого столу” від Академії фінансового управління був завідувач відділу макроекономічного регулювання, доктор економічних наук, професор О.В. Гаврилюк.

Він акцентував увагу на необхідності удосконалення Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення” № 408-VII від 4 липня 2013 р. У виступі проаналізовано потенційні напрями “обходження” навіть найбільш складних норм закону, можливості створення прецеденту судових процесів щодо застосування норм зазначеного закону, що дозволить бізнесу відстоювати механізми трансфертного ціноутворення. Враховуючи масштабну економічну роль великих українських хімічних і металургійних компаній, не можна виключати імовірність того, що вони зможуть у судах не тільки домогтися компромісів, а й досить швидко легалізувати рішення на свою користь.

Наголошено, що стратегія антикризового розвитку потребує активізації української антиофшорної політики. Основними цілями деофшоризації економіки, стратегія якої наразі розробляється в Академії фінансового управління, визначено посилення впливу юрисдикції української держави на економічні операції та процеси управління активами українських підприємств, що застосовують механізми трансфертного ціноутворення, розташування ланцюжка власників бізнесу й кінцевого бенефіціара в українській юрисдикції, перекредитування бізнесу українськими фінансовими структурами й зниження до досяжного мінімуму використання офшорних “прокладок” у міжнародній торгівлі.

З’ясовано загрози нового світового фінансового феномену – активного поширення віртуальних валют у контексті відмивання й легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Обґрунтовано імовірність використання криптовалют в якості інструмента приховування доходів та анонімізації власників реальних коштів.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

2 квітня 2014 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРИДІЛЯЮТЬ ЗНАЧНУ УВАГУ РОЗВИТКУ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

У Києві, в Центральному будинку офіцерів ЗСУ 28 березня 2014 року відбувся науково-практичний семінар «Теорія та практика побудови скорингових карт у системі SAS Enterprise Miner». Активну участь у роботі семінару взяли співробітники відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики (Любіч О.О., Домрачев В.М., Бородюк О.В., Волошин І.В, Дунаєв Б.Б.)

Семінар був організований Національним центром підготовки банківських працівників України спільно з ДННУ «Академія фінансового управління» та ТОВ «САС Інстітьют». Академія фінансового управління та «Національний центр підготовки банківських працівників України» вже проводили спільні семінари з тематики ризик-менеджменту, які отримали позитивні відгуки в банківському співтоваристві.

На знімку (зліва направо): В.М. Домрачев, О.О. Любіч, О.М.Терентьєв

У вступній доповіді завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики Академії фінансового управління, доктор економічних наук, Заслужений економіст України О.О. Любіч звернув увагу присутніх на те, що стратегічним напрямком фінансової політики України є забезпечення стабільності банківської системи. Вирішення цього завдання передбачає вдосконалення стандартів банківської діяльності та норм банківського регулювання. Тому цілі і наслідки євроінтеграції банківської системи повинні відповідати цьому стратегічному пріоритету. Український ринок банківських послуг все ще має значний потенціал розвитку і тому є привабливим для європейських банків. Першочерговим завданням функціонування банківської системи України є не тільки збереження стабільності, а й розширення кредитування реального сектора, оскільки фундаментальним чинником функціонування банківської системи є стан реального сектору економіки..

Зважаючи на специфіку банківської діяльності, в банківському менеджменті на перший план виходять питання ефективного управління ризиками з метою захисту інтересів клієнтів, які довірили банку свої заощадження, та забезпечення фінансової стійкості самого банку. Основний акцент у сфері управління банківськими ризиками припадає на роботу в самому банку, де виходячи з концепції універсального характеру ризику, ведеться пошук оптимальних управлінських рішень. Кожен конкретний банк розробляє комплекс дій пов'язаних з управлінням ризиками, строго з урахуванням особливостей того спектра ризиків, які притаманні діяльності іменного цього банку.

Доповідач нагадав, що «Академія фінансового управління» має Договори про співпрацю як з представниками САС-Україна (Р. Костецький), так і з САС-Росія-СНД (В. Панкратов). Фахівці Академії традиційно беруть участь у щорічних Форумах «САС-СНД» у Москві.

У доповіді провідного наукового співробітника відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики к.ф.-м.н., доц. В.М. Домрачева було висвітлено питання теоретичних засад методів побудови скорингових карт, історія виникнення скорингу, види та можливості застосування скорингу, впровадження в процес управління ризиком.

Практикум з побудови скорингових карт у системі «SAS Enterprise Miner» провів сертифікований фахівець SAS, співробітник САС Інстітьют к.т.н. О.М.Терентьєв, який детально продемонстрував на комп’ютері процес побудови скорингових карт та відповів на численні запитання начальника управління кредитних ризиків ПАТ КБ «Хрещатик» С.А. Кравченко.

На фото: під час семінару (зліва направо): С.А. Кравченко, О.М.Терентьєв, Ю.П. Лаптин, І.В. Волошин, О.В. Бородюк., Б.Б.Дунаєв.

Після виступів відбулася загальна дискусія щодо тематики семінару, а також щодо тем для обговорення на наступних семінарах.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

31 березня 2014 року


-

-


НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ОБГОВОРИЛИ НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ КРУГЛОМУ СТОЛІ

В Академії фінансового управління відбувся науково-практичний круглий стіл «Обґрунтування напрямів забезпечення стійкості державних фінансів України у середньостроковій перспективі». Ініціаторами заходу виступили відділи державних фінансів та теорії економіки і фінансів Науково-дослідного фінансового інституту Академії.

Зі вступним словом до присутніх звернувся директор Науково-дослідного фінансового інституту С.С. Гасанов. Завідувач відділу державних фінансів ДННУ «Академія фінансового управління, доктор економічних наук, професор В.П. Кудряшов розкрив тему реформування управління державними фінансами і завдання, які стоять на цьому шляху. Завідувач відділу теорії економіки і фінансів, доктор економічних наук, професор П.М. Леоненко ознайомив присутніх з інституціоналістськими підходами до аналізу фінансів, а провідний науковий співробітник відділу державних фінансів, кандидат економічних наук, доцент Р.Л. Балакін – з інноваційними підходами до управління державними фінансами.

Науковий співробітник відділу державних фінансів Т.А. Волосенко розповіла про фіскальні ризики та їх вплив на соціально-економічний розвиток. Провідний науковий співробітник відділу теорії фінансів, кандидат економічних наук, доцент С.М. Голубка говорив про стан та тенденції розвитку інституціональної архітектоніки фінансового господарства України, а старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету ДПС України М.А. Корж – про особливості залучення та використання прямих іноземних інвестицій в українській економіці.

Докторантка відділу державних фінансів М.Г. Олієвська розкрила тему стійкості місцевих бюджетів та їх показників, а аспіранти цього ж відділу К.І. Вдовика та Ю.С. Табачок проаналізували обсяг та структуру квазіфіскальних операцій в Україні та удосконалення механізмів надання державних гарантій. Аспірант відділу державних фінансів Р.В. Цицик розповів про індикатори фіскальної стійкості та методику їх обрахунку, а його колега О.І. Цуприк – про пенсійну реформу та її вплив на стійкість державних фінансів.

Аспірантка відділу державних фінансів О.М. Назаренко ознайомила присутніх з концепцією економічного розвитку України М. Волобуєва. Присутні також обговорили теми бюджетного планування та забезпечення стійкості державного бюджету, оптимізації джерел фінансування дефіциту бюджету, забезпечення стійкості державних фінансів України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

23 грудня 2013 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
©2003