МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3061899
 
 
   

ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВНОЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ВЗЯЛА УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІЙ ПРОГРАМІ «УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ У МІНЛИВОМУ СВІТІ»

Президент Академії Тетяна Єфименко з 10 по 15 січня 2016 року перебувала у відрядженні до м. Бостон (штат Массачусетс, Сполучені Штати Америки) за запрошенням Гарвардського інституту державного управління ім. Дж. Ф. Кеннеді. Разом із представниками багатьох країн світу – фахівцями з питань управління державними фінансами, вона взяла участь у навчально-практичній програмі «Управління державними фінансами в мінливому світі».

На знімку: Тетяна Єфименко з учасниками навчально-практичної програми

У рамках цієї програми Тетяна Іванівна долучилася до науково-практичної дискусії стосовно реформ у сфері управління державними фінансами разом із представниками Гарвардського інституту державного управління ім. Дж. Ф. Кеннеді, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Програми міжнародного бюджетного партнерства, Африканської програми співробітництва з питань бюджетного реформування, Інституту міжнародного розвитку тощо. Окрема увага у межах програми була приділена питанням сутності управління державними фінансами, розкриттю інституційних обмежень його реформування, та ефективності відповідних реформ тощо.

Після опрацювання матеріалів заходу будуть надані відповідні пропозиції щодо впровадження сучасних підходів до управління державними фінансами в Україні.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

28 січня 2016 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ АНТИКРИЗОВОЇ РАДИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ТА ПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

За дорученням керівництва Академії фінансового управління завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики д.е.н., професор Олександр Любіч та заступник директора Центру фінансово-економічних експертиз Світлана Сороко взяли участь у розширеному засіданні Антикризової ради громадських організацій України та правління Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), яке відбулося 18 грудня 2015 р. у приміщенні Торгово-промислової палати України у м. Києві.

Участь у конференції взяли представники Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, Правління Українського союзу промисловців і підприємців, науковці та економічни експерти, члени Антикризової ради громадських організацій України.

Майже рік тому з ініціативи об’єднань, асоціацій бізнесу була створена Антикризова рада громадських організацій України. Нині її склад налічує близько 100 об’єднань, які представляють практично весь реальний сектор економіки, експертне, наукове середовище. Цей орган опрацював інтегральне бачення ділової спільноти – Антикризову програму спільних дій влади та бізнесу.

Документ, сформований на відкритій основі, у режимі майже онлайнового оновлення, з діагностикою основних проблем економічного розвитку країни та можливим набором інструментарію їхнього розв’язання. Він пройшов декілька стадій обговорення у різних форматах, був представлений очільникам держави, презентований у парламентських та урядових колах і наразі його актуалізація триває.

Нинішня редакція цього документа за результатами дискусій на різних майданчиках, зокрема під час розширених засідань Антикризової ради громадських організацій України та Правління УСПП в Кіровограді (30 червня 2015 р.) та Харкові (25 вересня 2015 р.), враховує поточні зміни макроекономічних показників та має на меті ініціювати відповідальний фаховий діалог влади та бізнесу стосовно спільних невідкладних дій протягом 2015–2016 років.

Соціально-економічна ситуація в країні, що досі перебуває у системі кризових координат, потребує швидких і прогнозованих дій уряду, парламенту та постійного діалогу із бізнес-спільнотою і громадянським суспільством. Тому на засіданні відбулося обговорення документу «Антикризова програма спільних дій влади та бізнесу», що містить конкретні пропозиції по виходу із кризи, зокрема погалузевих кроків.

На знімку: виступ Анатолія Кінаха, президента УСПП та голови Антикризової ради громадських організацій України

«Прогнозоване міжнародними експертами падіння економіки України в 2015 році – 11 %. Негативні показники і по всіх ключових економічних позиціях: інфляція в країні зараз майже 47 %, експорт скоротився на 32 %, обсяги внутрішньої торгівлі на 22 %, а промислове виробництво продовжує занепадати і закінчує рік із від’ємним 15 % показником. Усе це свідчить про те, що у нас просто немає запасу часу і міцності займатися політичними «торгами», невмотивованими суперечками – треба стабілізувати ситуацію – швидко, професійно і головне – спільними зусиллями, не відхрещуючись від пропозицій громадськості і бізнесу», – зазначив А. Кінах.

У рамках засідання відбулася плідна дискусія стосовно напрямів спільних дій влади та громадськості щодо пошуку інструментів для активізації економічного розвитку країни.

На знімку (зліва направо): Ярослав Краснопольський (перший заступник Міністра Мінагрополітики України) та Олександр Щерба (ВМГО «Студентська республіка»)

На знімку (зліва направо): Леонід Козаченко (президент Української аграрної конфедерації, народний депутат України) та Валерій Король (віце-президент ТПП України)

Зазначена Програма містить Розділ І «Повернення довіри до української банківської системи та удосконалення державної грошово-кредитної політики», в обговоренні якого неодноразово брали участь науковці Академії фінансового управління. Деякі пропозіції фахівців АФУ увійшли в остаточну редакцію Програми.

АНТИКРИЗОВА ПРОГРАМА СПІЛЬНИХ ДІЙ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ:НЕВІДКЛАДНІ РІШЕННЯ

2015–2016 РОКІВ (витяг)- http://uspp.ua/doc/%D0%90%D0%9F.pdf

І. ПОВЕРНЕННЯ ДОВІРИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Банківський сектор України перебуває в скрутному становищі внаслідок девальвації національної валюти, неможливості залучення ресурсів на зовнішньому ринку, зниження довіри з боку населення, непрозорості надання рефінансування комерційним банкам та їхньої недостатньої ліквідності.

Для вирішення нагальних проблемних питань у сфері кредитної політики та фінансового сектору економіки пропонується здійснити низку таких заходів:

1.1 Розробити державну комплексу антикризову програму кредитування реального сектору економіки банками, що базуватиметься на ринкових підходах та адекватній вартості кредитних ресурсів.

1.2 Удосконалити систему рефінансування банків, що повинна мати довгостроковий характер та ґрунтуватися на створенні стимулів з розширення кредитування пріоритетних для держави галузей, впровадження програм імпортозаміщення, випуску соціально важливої продукції, реалізації проектів із енергоефективності та енергозбереження. Дана программа має містити вимоги до банків щодо їх життєздатності та позитивної динаміки кредитного портфелю за пріоритетними галузями економіки. При цьому ставка кредитів довгострокового рефінансування повинна бути визначена на рівні, що зміцнює зацікавленість банків у кредитуванні кінцевих позичальників. У разі зниження кредитного портфелю перебачити застосовування штрафної ставки запозичення для банків-позичальників даного ресурсу, виходячи зі збільшення ставки за кожний відсоток зниження кредитного портфелю за звітний період.

1.3 Розробити невідкладні заходи із нарощування експортного потенціалу, у т.ч. з поступової та цілеспрямованої лібералізації валютного регулювання: зменшення частки обов’язкового продажу валютної виручки з 75 % до 50 %, а для деяких сфер – до 25 %; скасування 90-денного строку розрахунків за операціями з експорту/імпорту товарів; збільшення строків повернення валютної виручки з зовнішньоекономічних операцій для підприємств з довготривалим циклом виробництва (обороно-промисловий комплекс, машинобудування тощо)

1.4 Вжити заходів із стимулювання нарощування у банківській системі кредитних портфелів у національній валюті.

1.5 Розробити механізм виведення проблемних активів з державних та системно важливих банків, визначивши критерії відбору кредитів, механізм (модель) управління проблемними активами та джерела ресурсів з державного бюджету для забезпечення цього процесу. Передбачити критерієм ефективності участі держави у капіталізації (націоналізації) банків відновлення кредитування реального сектору економіки та окупності державних інвестицій в капітал банків.

1.6 Запровадити механізми надання гарантій для кредитів підприємствам реального сектору, в першу чергу виробничої сфери, які будуть видаватися комерційними банками. Гарантія має покривати не менше 50 % суми зобов’язань за кредитом. Оцінка прийнятності кредиту для надання гарантії має проводитися спеціально створеним уповноваженим агентством (Гарантійним агентством) або існуючим державним банком.

1.7 Прискорити запуск в Україні пілотних проектів кредитних гарантій для кредитів малому та середньому бізнесу в агросекторі з наступним поширенням цього досвіду на інші галузі, приділивши особливу увагу розвитку мікрофінансування в інтересах підтримки МСБ на територіях, що межують і з районами проведення АТО.

1.8 Увести норму, що скасує обов’язковий продаж валютної виручки підприємств, необхідної для виконання ними зобов’язань за валютними кредитами у вітчизняних банках в межах сум, які потрібні юридичній особі для погашення тіла кредиту та відсотків за користування, передбачити можливість автоматичного відшкодування ПДВ на суму проданої валютної виручки на внутрішньому ринку (можливо, безпосередньо НБУ).

1.9. Розробити програму реструктуризації валютних кредитів для окремих категорій позичальників за аналогами апробованих у світі програм. Запровадити дестимулюючі засоби для згортання валютного кредитування позичальників без достатніх валютних надходжень.

1.10 Запровадити механізм державних гарантій щодо проектів, які є пріоритетними для національної економіки.

1.11 Розробити механізм державних гарантій відшкодування коштів, які залишаються на рахунках суб’єктів господарської діяльності у банках, визнаних неплатоспроможними.

1.12 Розробити модель національного стабілізаційного фонду для врегулювання діяльності проблемних банків, що буде формуватися за рахунок диференційованих внесків банків залежно від розміру активів.

                     На знімку (зліва направо): О. Любіч та А. Кінах

На засіданні також обговорено питання подальшої співпраці науковців Академії фінансового управління з представниками Українського союзу промисловців і підприємців та членами Антикризової ради громадських організацій України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

28 грудня 2015 року


ФАХІВЦІ АКАДЕМІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНА – ЄС 2016: ГОТОВНІСТЬ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ»

12–13 листопада 2015 року у Торгово-промисловій палаті України під патронатом Національного форуму з підтримки експорту відбулася Міжнародна конференція «Експортно-імпортні відносини Україна – ЄС 2016: готовність влади та бізнесу», в якій Академія фінансового управління взяла участь як співорганізатор та модератор панельної дискусії «Роль і місце фінансового сектору у забезпеченні міжнародної торгівлі. Як компенсувати відсутність ЕКА в Україні?»

Мета заходу – «звірити годинники» щодо фактичної готовності бізнесу і влади до роботи в умовах вступу в силу Угоди про зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. Конференція стала майданчиком для відкритого спілкування представників державної влади і бізнесу. Експерти надавали практичні поради, як у повній мірі скористатися перевагами ЗВТ і гідно прийняти виклики нового часу.

На знімку: фото з сайту конференції (логотип АФУ – зверху, серед співорганізаторів заходу)

У гала-сесії взяли участь:

- Геннадій Чижиков, президент ТПП України;

- Наталія Микольська, заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України – торговий представник України;

- Ян Томбінський, Голова представництва ЄК в Україні;

- Люк Девін, керівник підрозділу Генерального директорату з питань торгівлі Європейської комісії (м. Брюссель);

- Наталія Гнидюк, заступник міністра Кабінету Міністрів України – директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції;

- Домінік Меню, голова корпоративного інвестиційного бізнесу BNP Paribas в Україні та Казахстані;

Володимир Власюк, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза».

На знімку: Геннадій Чижиков.

Геннадій Чижиков, президент ТПП України, відкриваючи захід зазначив: «ТПП України як організація, яка об'єднує близько десяти тисяч підприємців в Україні завжди надавала великого значення перспективам розвитку наших торговельно-економічних зв’язків за країнами – членами ЄС. Невідкладно після підписання Угоди про зону вільної торгівлі до початку її застосування нашими європейськими партнерами ми розпочали програму підготовки українських підприємців до роботи в умовах цієї Угоди. Ми впевнені, що ця Угода відкриває перед Україною нові можливості, які ми хочемо використати найкращим чином. Вже другий рік ми активно працюємо для того, щоб Угода могла бути в найефективніший спосіб використана нашими підприємцями».

Модераторами панельної дискусії «Роль і місце фінансового сектору у забезпеченні міжнародної торгівлі. Як компенсувати відсутність ЕКА в Україні?» були науковці Академії фінансового управління – д.е.н., професор О. Любіч та к.е.н. А. Дробязко.

На знімку: виступ О. Любіча на панельній дискусії

Експортні кредитні агентства (ЕКА) - спеціалізовані структури, покликані допомагати національним експортерам в реалізації продукції і здійснюють підтримку експорту на державному рівні:

- Існують практично в кожній розвиненій країні

- Створюються за участю держави, при цьому їх роль можуть грати банки або страхові компанії

- Як правило самостійно не займаються кредитуванням, а надають страхове або гарантійне покриття ризиків банкам, що здійснюють фінансування для стимулювання зовнішньої торгівлі

- Надаючи страхове покриття, дозволяють банкам істотно знизити вартість кредитних ресурсів для позичальників за рахунок мінімізації ризиків

- Можуть давати страхове покриття на тривалі терміни, що дозволяє банкам здійснювати як середньострокове, так і довгострокове фінансування (до 7 - 10 років)

- У багатьох країнах поряд з банком розвитку зовнішньої торгівлі також функціонують ЕКА.

Довідково:

Механізм гарантій:

- Фінансування під гарантію ЕКА надається іноземним банком, обслуговуючим зарубіжного експортера, вітчизняному банку для кредитування вітчизняного імпортера з метою закупівлі обладнання в рамках зовнішньоторговельного контракту, укладеного з експортером.

- Фінансування як правило надається не більше ніж на 85% суми контракту, при цьому 15% сплачуються імпортером як аванс (за рахунок власних або позикових коштів)

- Більша частина обладнання (як правило не менше 60%; частки різняться країнами) повинна бути проведена в країні експортера

- Імпортний контракт повинен передбачати акредитивну форму розрахунків, при цьому найчастіше використовується непідтверджений акредитив

- Погашення кредиту здійснюється рівними піврічними виплатами, які починають відраховуватися з дати введення обладнання в експлуатацію або з дати останньої поставки

- Іноземний банк надає фінансування за плаваючою ставкою (LIBOR або EURIBOR), іноді може використовуватися вартість власного фондування іноземного банку.

ЕКА працюють у формі банків або спеціалізованих агентств.

«Залучення прямих іноземних інвестицій: сучасні тенденції фінансування міжнародних ланцюгів вартості» – тема доповіді члена-кореспондента НАН України, д.е.н., професора, президента Академії фінансового управління Тетяни Єфименко.

На знімку: виступ Т. Єфименко

Значний інтерес у присутніх викликали доповіді:

- «Підготовка проекту закону про ЕКА в Україні. Стан готовності» – Наталія Микольська;

- «Чого бракує Україні для створення ефективного ЕКА» – Томас Баум, партнер PricewaterhouseCoopers, Співголова Експортно-кредитного агентства Німеччини з питань андеррайтингу та управління ризиками;

- «Поради німецьких експертів щодо організації функціонування ЕКА в Україні» – д-р Ганс Янус, єдиний уповноважений член правління Euler Hermes Deutschland AG, відповідальний за державні експортно-кредитні гарантії ФРН;

- «Презентація ЄБРР щодо відповідних програм в рамках Угоди про ЗВТ Україна – ЄС» – Марина Ісмаіла, регіональний представник з фінансування та розвитку МСП, ЄБРР;

- «Нові механізми забезпечення фінансових інструментів експорту готової продукції та послуг» – Борис Соболєв, Головний радник Голови правління ПАТ «Укрексімбанк»;

- «Наявність та доступність банківського капіталу для фінансування експорту з України» – Анатолій Дробязко, пр. н. с. Академії фінансового управління;

«Моделі взаємодії ексімбанків та ЕКА для підтримки експорту». Аналітична записка – підготовлена фахівцями відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики АФУ (Г. Бортніков та О. Любіч) для учасників І Міжнародної торгово-промислової конференції “Експортно-імпортні відносини Україна – ЄС 2016: готовність влади та бізнесу”. Огляд охоплює регіони Європи та Азії. В умовах глобалізації конкуренція світових виробників за нові та існуючі ринки дедалі загострюється, що веде до усвідомлення необхідності підтримки експортерів з боку держави як одного зі шляхів сталого економічного зростання. Записка ввійшла до роздаткових матеріалів конференції.

На знімку (зліва направо): Б. Соболєв, А. Дробязко, Д. Меню

На знімку: виступ Артема Шевальова, заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції

На конференції обговорено питання подальшої співпраці науковців Академії фінансового управління із представниками фінансових установ країни та міжнародних експертів, керівництвом ТПП та інших установ.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

20 грудня 2015 року


ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВНОЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ УСТАНОВИ "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ" ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗИМОВІЙ ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ – 2015 “ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ: РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ”

Президент Академії Тетяна Єфименко взяла участь у Зимовій практичній конференції – 2015 ”Трансформація фінансового розвитку: роль управління державними фінансами в досягненні цілей сталого розвитку”, яка відбулася 7–9 грудня 2015 року у м. Вашингтон, Округ Колумбія, США.

Місія Зимової практичної конференції – 2015 “Трансформація фінансового розвитку: роль управління державними фінансами в досягненні цілей сталого розвитку”:

1. Міжнародний консорціум з управління державними фінансами, здійснюючи роботу в глобальному масштабі з урядами, організаціями та приватними особами, спрямовує свою діяльність на покращення фінансового управління з метою сприяння кращій роботі урядів у напрямі задоволення потреб своїх громадян;

2. Об’єднання зусиль керівників і фахівців-практиків з метою дослідження важливих питань, сприяння мультидисциплінарному обговоренню та прийняттю рішень;

3. Налагодження соціальних зв’язків та сприяння обміну передовим досвідом у повному спектрі питань державного фінансового управління.

Президент Академії фінансового управління Тетяна Єфименко в рамках заходу виступила з доповіддю «Державна підтримка, оподаткування та розвиток в Україні».

На знімках: виступ Тетяни Єфименко.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

17 грудня 2015 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНО З ФАХІВЦЯМИ ІНСТИТУТУ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М.В. ПТУХИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ В ФОРМАТІ КРУГЛОГО СТОЛУ З ВИСОКИМ АКАДЕМІЧНИМ ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКИМ РІВНЕМ

14–15 грудня 2015 року у місті Полтава в рамках круглого столу «Сучасні проблеми управління економікою: трансформація механізмів фінансування соціальної сфери та освіти» за участі представників центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей, делегації відділення економіки НАН України, експертів ДННУ «Академія фінансового управління і Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, фахівців регіональних ЦСССДМ відбулось обговорення методичних підходів до калькулювання вартості соціальних послуг вразливим категоріям дітей, окремих результатів проведеного дослідження та адаптації кращих практик формування системи обліку і звітності в контексті розроблених методичних та практичних підходів до впровадження механізму фінансування соціальних послуг вразливим категоріям населення (дітям), визначених аспектів розробки методичної бази для проведення подальшого навчання щодо імплементації системи фінансування соціальних послуг вразливих категорій дітей та визначення їх вартості, зокрема стосовно вирішення питань організації широкого суспільного діалогу щодо впровадження механізму фінансування соціальних послуг, проведення науково-комунікаційних заходів у відповідних регіонах для пілотування проекту «Розробка механізму фінансування соціальних послуг для вразливих верств населення (дітей)» (продовження: науково-організаційні та навчальні заходи)», реалізація якого відбувається за послідовної підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

В рамках проекту експертами Академії фінансового управління спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України здійснено розробку рекомендацій до складання проектів форм галузевого статистичного обліку та звітності щодо вартості соціальних послуг вразливим категоріям дітей, проведення їх первинної апробації, подальше інструктивне забезпечення та експертна підтримка заповнення пілотованими об’єктами форм обліку і звітності, моніторинг результатів їх заповнення з подальшим корегуванням, збір та аналіз інформаційних матеріалів щодо ефективності надання та обліку соціальних послуг, розробка системи моніторингу, експертної підтримки обліку соціальних послуг в пілотованих регіонах, внесення корегування в базовий інструментарій, створення проекту онлайн-сервісу «Особисте соціальне досьє» як інструменту моніторингу ефективності надання та фінансування соціальних послуг, розроблення методичного забезпечення навчання, проведення семінарів і тренінгів, у тому числі в дистанційній формі, для регіональних фахівців фінансової та планової сфери, проведення подальшої методичної, аналітичної роботи та консультування експертами спільно з фахівцями органів влади, консультативно-дорадчих структур, операторів в пілотованих регіонах тощо, проведення широкої роз’яснювальної роботи стосовно ходу реалізації проекту, у тому числі організаційно-методичне, експертно-презентаційне забезпечення організації відповідних заходів у форматі круглих столів, анкетування їх учасників, що у підсумку формуватиме ґрунтовний базис підготовки рекомендацій до проекту розпорядчого документу щодо проведення відповідного пілотного експерименту у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

17 грудня 2015 року


ПИТАННЯ НАБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄС В СФЕРІ АКЦИЗНИХ ПОДАТКІВ БУЛИ ПРЕДМЕТОМ ОБГОВОРЕННЯ З НІМЕЦЬКИМИ ДИПЛОМОВАНИМИ ЕКСПЕРТАМИ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ

Вчені ДННУ «Академія фінансового управління» взяли участь у семінарі «Наближення України до права ЄС в сфері акцизних податків: оподаткування продуктів енергії та алкоголю», який проходив з 24 по 26 листопада 2015 року в НСК «Олімпійський» за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами».

Семінар проводили дипломовані експерти з питань оподаткування: Інгрід Дінкельманн-Вендле, оберамстретін митної служби та викладач Федерального спеціалізованого вищого навчального закладу публічного врядування; Денніс Герінг, оберінспектор митної служби та аудитор при Головній митниці Мюнстера; Фрідріх Зеевальд, оберамтсрат у Федеральному міністерстві фінансів (м. Бонн).

На семінарі обговорювалися питання щодо особливостей податкового законодавства у сфері продуктів енергії та алкоголю й зменшення парникового ефекту в ЄС. Експерти ознайомили слухачів із правовими засадами акцизних податків у законодавстві Німеччини та Європейського Союзу з точки зору співвідношення національного права і права ЄС, представили основні положення та піраміду норм Директиви Ради 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року Про загальну систему акцизних податків (Системна директива), Структурної директиви щодо алкоголю (RL 92/83/EWG), Директиви щодо ставок оподаткування алкоголю (RL 92/84/EWG) та ін. Предметом дискусії стали особливості виникнення акцизного податку, відстрочення сплати податку та системи звільнення від оподаткування у випадку оподаткування алкоголю, біопалива, інших продуктів енергії. Жвавий інтерес викликало обговорення методів контролю за виробництвом і переміщенням підакцизних товарів на території ЄС та в Німеччині. Значна увага приділялася питанням законодавства про квоти на зменшення парникових газів: виникнення обов’язку квотування, розрахунок квоти, формування баз даних, принципи складання балансу парникових газів тощо.

У семінарі взяли участь представники Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДННУ «Академія фінансового управління».

На знімках: під час семінару.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

10 грудня 2015 року


У РАМКАХ СПІВПРАЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ З НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ ФІНАНСІВ ТА ЕКОНОМІКИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДІВ ПРОВЕДЕНО СЕМІНАР ІЗ ПИТАНЬ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Академія фінансового управління зосереджує увагу на системному підході до вирішення питань науково-організаційного та навчального супроводження пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики. Зокрема, координує підвищення кваліфікації працівників сфери державних фінансів, як однієї із змістовних складових забезпечення провідної ролі Міністерства фінансів у процесах реформування національної економіки. У контексті виконання зазначених завдань тривалий час відбувається плідна співпраця між Міністерством фінансів України, Академією фінансового управління, Національною академією фінансів та економіки Міністерства фінансів Королівства Нідерландів. Більше тисячі службовців сфери державних фінансів, як працівників апарату Міністерства фінансів, так і місцевих фінансових органів, інших центральних органів виконавчої влади взяли участь у професійних і тематичних програмах навчання протягом 2011–2014 років. Зазначене дало змогу комплексно висвітлювати проблеми фіскальної прозорості, стійкості державних фінансів і бюджетної децентралізації, протидії корупції, фінансового моніторингу та впровадження стандартів FATF, що сприяє вдосконаленню методичного забезпечення роботи фахівців у сфері державних фінансів.

За сучасних умов завдання, вирішувані в межах програми співпраці з Міністерством фінансів Королівства Нідерландів, актуалізуються, враховуючи засадничі положення реформування національної системи державного управління та сфери державних фінансів, нормативно-правових актів стратегічного характеру, насамперед Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегічного плану діяльності Міністерства фінансів України на 2015 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2016–2017 роки). Відповідно, залучення кращого європейського досвіду перетворюється на природню потребу забезпечення подальшого сталого розвитку національної економіки.

Відтак, винятково актуальною й затребуваною виявилася тематика семінару, присвяченого проблемам фінансування освіти і науки, який відбувся у Міністерстві фінансів 16–17 листопада за участі експертів із Міністерства фінансів України та Міністерства освіти, науки і культури Королівства Нідерландів. До програми заходу увійшли питання фінансування освіти, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, інноваційної політики тощо. У семінарі взяли участь понад 100 осіб із Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, фахівців та експертів з інших державних і профільних установ та організацій. Налагоджені контакти та подальша можливість співпраці щодо організації професійних комунікацій із нідерландськими експертами сприяли формуванню змістовних перспектив співробітництва із дослідження обговорюваних у межах семінару питань.

У вступному слові до учасників заходу, а також під час обговорення представлених експертами матеріалів, президент Академії фінансового управління Тетяна Єфименко наголошувала на важливості послідовної координації вітчизняного та європейського експертного потенціалу для розроблення дієвих рішень, всебічного вивчення європейського досвіду нормативного регулювання сфер освіти і науки, оптимізації інструментарію бюджетної децентралізації, модернізації соціальної сфери. Зазначене сприятиме вдосконаленню науково-організаційного супроводження пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики й подальшому успішному реформуванню сфери державних фінансів.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

19 листопада 2015 року


ФАХІВЦІ АКАДЕМІЇ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ТРЕНІНГУ МВФ

Завідувач відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічних досліджень Богдан І.В. з 19 по 30 жовтня 2015 року у м. Відні (Австрія) приймав участь у науково-практичному тренінгу «Фінансове програмування і фінансова політика» (JV 15/41), що проводився Об’єднаним віденським інститутом МВФ.

В рамках тренінгу вивчалися питання розробки програм фінансової та структурної політики підтримки розвитку економіки, питання макроекономічної стабільності, економічного зростання, фіскальної стійкості, аналізу та прогнозування показників реального, фінансового, зовнішнього та фіскального секторів економіки.

За підсумками навчального тренінгу отримано практичний інструментарій для аналізу проблем стану економіки, розробки збалансованих сценарних прогнозів та складання фінансових програм.

В рамках тренінгу Богдан І.В. виступав з докладами про стан економіки України при реалізації базового та програмного сценаріїв.

За результатами тренінгу отримано сертифікат Об’єднаного віденського інституту про успішне завершення курсу «Фінансове програмування та політика».

Медіа-центр
Академії фінансового управління

18 листопада 2015 року


ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖАВНОЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ УСТАНОВИ "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ" ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ТА ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ НДФІ АКАДЕМІЇ ЛЮДМИЛА ЛОВІНСЬКА ВИСТУПИЛИ ІЗ ДОПОВІДДЮ В МЕЖАХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 32-ОЇ СЕСІЇ UNCTAD-ISAR У М. ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРІЯ).

Медіа-центр
Академії фінансового управління

6 листопада 2015 року


НАУКОВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ КЛУБУ БАНКІРІВ НА ТЕМУ: «ЖОВТЕНЬ 2015 РОКУ. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: ПОЧАТОК ЗРОСТАННЯ ЧИ УПОВІЛЬНЕННЯ ПАДІННЯ?»

За дорученням керівництва Академії фінансового управління співробітники відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики д.е.н., професор О. Любіч, к.е.н. А. Дробязко та к.е.н. Г. Бортніков взяли участь у засіданні Клубу банкірів на тему: «Жовтень 2015 року. Банківська система: початок зростання чи уповільнення падіння?», яке відбулося 28 жовтня 2015 р. в офісі «Фідобанку» у м. Києві.

Довідка. Клуб банкірів вже тривалий час є визнаним дискусійним майданчиком для обговорення найважливіших проблем у професійному колі провідних українських банкірів, вчених-економістів, представників державних органів та економічних експертів.

Цілі засідання: розгляд низки питань щодо поточної ситуації в банківському секторі, зокрема підсумків діяльності банків за останні три квартали; обговорення ефективних практичних кроків для вдосконалення і розвитку бізнесу, у тому числі сучасних інформаційних технологій, які розробляють інноваційні рішення для фінансово-кредитного сектору.

Учасниками конференції були представники Національного банку України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ліги страхових організацій України, Нацкомфінпослуг, топ-менеджмент банків, керівники відповідних департаментів і підрозділів провідних банків.

З вітальним словом на відкритті засідання виступили перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко та голова Ради Клубу банкірів Людмила Мостова. Під час обговорення докладно проаналізовано найважливіші фактори, що нині впливають на стабільність діяльності банківської системи.

На знімку: у залі засідань.

На думку більшості учасників засідання Клубу банкірів, ключовим словом у сфері діяльності банківських установ є слово «довіра», що насамперед пов’язано з довірою суспільства до дій Національного банку України та урядових структур зі стабілізації макроекономічної ситуації.

На знімку (зліва направо): О. Любіч, Ю. Прозоров, А. Дробязко, А. Волков, Г. Оліфер.

Так, зокрема, Анатолій Дробязко, висунув такі тези:

1. Стверджувати, що у третьому кварталі відбулася зміна тенденції в банківському секторі – зарано. Немає довіри до діяльності банківських установ, валютні депозити виходять із банківської системи, скорочується кредитування фізичних осіб. Наявне деяке зростання обсягів обігових коштів у банківській системі юридичних осіб, а також стабілізація обсягів кредитування юридичних осіб. Зараз на валютному ринку крихка рівновага, але немає впевненості, що «маховик» девальвації не почне розкручуватися знову.

2. Стабільність у банківському секторі повинні підтримувати не тільки заходи НБУ, а й уряд через банки з державним капіталом, які на сьогодні становлять 25 % за обсягами активів і пасивів.

3. Найважливішою новиною для ринку має стати відновлення роботи на належному рівні органів корпоративного управління як НБУ, так і державними банками. Це стосується роботи Наглядових рад, а також підрозділів, які готують для них об’єктивну інформацію – насамперед аудиторських служб і служб ризик-менеджменту.

4. Широкий діалог із суспільством членів колегіальних органів державних банків і НБУ, а також топ-менеджменту, зрозумілі для населення сигнали, зняття адміністративних обмежень на грошовому й валютному ринку – це шлях відновлення довіри до роботи банківської та фінансової системи загалом.

У свою чергу, Євген Бублик (Інститут економіки і прогнозування НАН України) відзначив, що одним із основних факторів, які зумовлюють збереження негативного тренду в банківській системі України, є катастрофічне зниження рівня довіри між усіма учасниками ринку банківських послуг. Через це, в умовах високих процентних ставок та значних обсягів коштів на руках у населення, продовжується відтік депозитів з банків, за суттєвого зростання потреби підприємств у позичкових коштах практично відсутній приріст кредитування. Головна роль у відновленні довіри між учасниками банківського ринку належить регулятору. Перехід від етапу «очищення» банківської системи до конструктивнішого етапу забезпечення стабільності економіки може суттєво покращити рівень довіри.

Сергій Волков (голова правління Агентства по рефінансуванню житлових кредитів) переконаний, що поняття «кредитна система» підмінили поняттям «банківська система», а це свідчить про втрату ринкової сутності кредиту. За умови подальшого розвитку подій за таким сценарієм, функція емісійного центру поступово перейде до Міністерства фінансів України. У такому випадку випуск грошей слугуватиме не джерелом кредитів економіці, а обслуговуватиме нетоварну емісію державного боргу, породжуючи диспропорції в економіці та інфляцію, а ОВДП стануть основним банківським активом та єдиним інструментом для інвестицій на місцевому ринку цінних паперів.

Геннадій Бортніков від імені науковців відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики ДННУ «Академія фінансового управління» оголосив пропозиції антикризового характеру.

На національному рівні:

• якнайшвидша політична стабілізація, яка є необхідною передумовою відновлення фінансової та макроекономічної стабільності;

• прийняття програми дешевого довгострокового рефінансування життєздатних банків центральним банком для розвитку кредитування реального сектору (доступність кредитів);

• упровадження інструменту облігацій, конвертованих у капітал в разі падіння адекватності капіталу, що збільшить запас міцності банків і зміцнить довіру до банків з боку користувачів їхніх послуг;

• виведення певних портфелів проблемних кредитів із системно важливих банків на спеціальні структури, включаючи державні компанії з управління проблемними активами, що дасть змогу уникнути розпродажу активів і обвалу їх ринку;

• програми реструктуризації певних типів кредитів, включаючи валютні та іпотечні кредити;

• створення інституту банківського Омбусдмена для врегулювання конфліктів між клієнтами і банками на позасудовій основі, без потреби втручання регулятора;

• розроблення та реалізація чіткої регулятивної політики держави щодо системно та особливо важливих банків, що дає можливість уникнути проблеми моральної безвідповідальності (too big too fail);

• створення державного інституту гарантій за кредитами бізнесу, що посилить захищеність банків-кредиторів і зробить доступнішими кредити для МСП.

На мікрорівні (окремих банків):

• розроблення програми антикризових маркетингових комунікацій, яка передбачає активну позицію банку в попередженні та подоланні кризи довіри, що призводить до банківської паніки (втечі вкладників).

Анатолій Дробязко додав, що вкрай необхідно для відновлення довіри до банківського сектору, передусім державних банків, створити повноцінне корпоративне управління в системно важливих банках, включаючи високі стандарти дотримання балансу інтересів усіх зацікавлених сторін, управління ризиками та публічного розкриття інформації.

Михайло Довбенко, підсумовуючи обговорення, зазначив: «Як представник керівництва Комітету Верховної ради з питань фінансової політики і банківської діяльності висловлюю подяку членам Клубу банкірів за цікаву дискусію, а також за професійний погляд на найгостріші проблеми розвитку банківської системи». Він наголосив, що Комітет і надалі буде приділяти велику увагу співпраці з професійними учасниками ринку з метою кращого розуміння процесів, що відбуваються, та розробки і підтримки адекватних законодавчих ініціатив.

На знімку (зліва направо): М. Довбенко, Л. Мостова, О. Любіч.

За результатами дискусії, яка відбулася на засіданні Клубу банкірів, представники банківської спільноти та науковці домовилися про розширення і поглиблення діалогу з Національним банком України та профільними комітетами Верховної Ради щодо зміцнення довіри до банківського сектору, формування стратегії розвитку банків в умовах сучасної банківської кризи і пришвидшення стабілізації ситуації у фінансовому секторі країни.

На конференції також обговорено питання подальшої співпраці науковців Академії фінансового управління з Комітетом з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України, Клубом банкірів, представниками банківської спільноти.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

2 листопада 2015 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
©2003